Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej na przedmiotach przyrodniczych - warsztaty metodyczne - 16.11.2017 r.

16 listopada odbyły się warsztaty metodyczne Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej na przedmiotach przyrodniczych zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej od 2017 r. poprowadzone przez dr Grzegorza Wawreckiego z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach.

Pracownicy biblioteki zaprezentowali uczestnikom spotkania najnowsze książkami i zbiory audiowizualne z edukacji zdrowotnej, które nauczyciele mogą wykorzystać w pracy dydaktycznej na lekcjach przyrody i biologii.