Różne spojrzenia na zadawanie prac domowych uczniom - potrzeba czy nawyk - konferencja - 06.03.0218 r.

6 marca odbyła się konferencja szkoleniowa dla nauczycieli Różne spojrzenia na zadawanie prac domowych uczniom - potrzeba czy nawyk zorganizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty.

Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę swoich zbiorów dotyczącą tego tematu oraz zestawienie bibliograficzne, które zostały rozdane uczestnikom konferencji.

 

Praca domowa ucznia - zestawienie bibliograficzne