Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach dla nauczycieli przyrody i biologii - seminarium - 19.03.2018 r.

19 marca w siedzibie biblioteki odbyły się zajęcia Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach dla nauczycieli przyrody i biologii. Spotkanie zorganizowano we współpracy z doradcą metodycznym Panią Agnieszką Sempruch z Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
Pracownicy biblioteki zapoznali uczestników z najnowszymi książkami z dziedziny nauk przyrodniczych i czasopismami, które mogliby wykorzystać w nauczaniu swojego przedmiotu. Zaprezentowali również filmy edukacyjne, które mogą pomóc nauczycielom zwizualizować proces dydaktyczny.
Pokazano także filmy edukacyjne i scenariusze zajęć do nauczania wychowania do życia w rodzinie w klasie 4 i 7 szkoły podstawowej zgodnych z nową podstawą programową. Zaprezentowano także pomoce do wykorzystania na godzinach wychowawczych.
Spotkanie odbyło się w ramach działania sieci współpracy i samokształcenia dla miłośników przyrody.

 

Nowości książkowe dla przyrodników

Edukacyjne filmy przyrodnicze