Warsztaty dla nauczycieli PUS Pomyśl - Ułóż - Sprawdź - 26.04.2018 r.

26 kwietnia w naszej bibliotece we współpracy z Wydawnictwem Epideixis zorganizowano warsztaty PUS, czyli "Pomyśl - Ułóż - Sprawdź" na temat Nauka poprzez zabawę - skuteczne wspieranie procesu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Skierowane były one do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, pedagogów szkolnych i logopedów. Warsztaty prowadziły Pani Dorota Marcinkowska i Agnieszka Kozub.

Zajęcia praktyczne oparte były pomocach i materiałach edukacyjnych. Ich celem było przybliżenie uczestnikom zasad edukacji poprzez zabawę oraz zaproponowanie praktycznych sposobów rozwijania logicznego i abstrakcyjnego myślenia u dzieci. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się m. in. z Systemem Edukacji PUS oraz wieloma innymi pomocami dydaktycznymi. Nauczycieli dowidzieli się, jak wykorzystywać je na zajęciach w różnych grupach przedszkolnych i dostosowywać do bieżących potrzeb i możliwości dzieci.

W warsztatach uczestniczyło 28 osób.