Ochrona środowiska - zapobieganie pożarom - seminarium - 25.09.2018 r.

   25 września w auli przy naszej placówce odbyło się seminarium na temat "Zagrożenia pożarowego w lasach". Zostało ono zorganizowane z okazji V Siedleckich Dni Drzewa (etap jesienny) oraz w ramach wsparcia działań nauczycieli w edukacji ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. Organizatorami byli Polski Klub Ekologiczny Koło Podlasie w Siedlcach i Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej. Inicjatorką tego spotkania była Barbara Mileszczyk - prezes Koła.

   Pierwszym prelegentem był Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach Pan Paweł Kulicki - młodszy brygadier oficer prasowy. Przedstawił on prezentację „Stop pożarom".

W dalszej kolejności głos zabrała Pani dr Agata Gazdowska - starszy specjalista służby leśnej, przedstawiciel Nadleśnictwa Siedlce. Swoje wystąpienie rozpoczęła od pokazu 20 minutowego filmu „Groźny czerwony kur" zrealizowanego w ramach kampanii „Świadomi zagrożenia". Film przedstawiał zasadnicze cele gospodarki leśnej oraz sposoby ochrony lasów przed pożarami, w których każdego roku tracimy kilka tysięcy hektarów. Film jest apelem o niewypalanie łąk czy ściernisk, nieużywanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 m od lasu, niewyrzucanie niedopałków na ziemię i zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. (http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1235675)

Następnie w swojej prezentacji „Ochrona przeciwpożarowa w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Siedlce" omówiła prace leśników w obszarze swojego działania.

Jako trzeci wystąpił uczeń klasy III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 5 Jakub Olędzki przedstawił prezentację „Szklana butelka powodem pożaru". Z przyczyn pogodowych była to tylko prezentacja multimedialna pokazująca w jaki sposób może powstać ogień z powodu pozostawiania szkła w nasłonecznionych miejscach lasu. Prezentację przygotowali uczniowie Aleksander Miszczak i Michał Niedziółka pod kierunkiem Pań Ewy Maciejak i Małgorzaty Łukasiewicz.

Na zakończenie wystąpił Pan Bogusław Joński zastępca komendanta Straży Miejskiej w Siedlcach. Poinformował on zebranych, jak ważne jest szybkie powiadamianie służb ratowniczych o zaistniałych zagrożeniach.

 

Spotkaniu towarzyszyła:
- wystawa plastyczna dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 22 w Siedlcach „Zapobieganie pożarom oczami dzieci" - opiekunowie Katarzyna Terpiłowska i Magdalena Ambroziak
- wystawa plakatów o zapobieganiu pożarom lasów przekazanych przez Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.

W spotkaniu wzięło udział 14 nauczycieli i 105 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1 i 5 w Siedlcach.