Przedszkolak w świecie wartości - 20.10.2018 r.

20 października odbył się kurs doskonalący Przedszkolak w świecie wartości, czyli poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania zorganizowany przez Panią Beatę Bentkowską z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach. Kurs skierowany był do nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę swoich zbiorów, a uczestnicy otrzymali wykaz literatury dotyczący tematu spotkania.

Spotkanie zostało zorganizowane zgodnie z realizacją kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 Wychowanie do wartości i kształcenie patriotycznych postaw uczniów.