Warsztaty dla nauczycieli PUS Pomyśl - Ułóż - Sprawdź - 08.11.2018 r.

8 listopada w naszej bibliotece we współpracy z Samorządowym Centrum Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli reprezentowane przez doradcę metodycznego Panią Józefę Jóźwik zorganizowano warsztaty PUS, czyli "Pomyśl - Ułóż - Sprawdź" na temat Nauka poprzez zabawę - skuteczne wspieranie procesu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Skierowane były one do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, pedagogów szkolnych i logopedów. Warsztaty prowadziły Pani Dorota Marcinkowska i Agnieszka Kozub z Wydawnictwa Epideixis z Krakowa.

Zajęcia praktyczne oparte były pomocach i materiałach edukacyjnych. Ich celem było przybliżenie uczestnikom zasad edukacji poprzez zabawę oraz zaproponowanie praktycznych sposobów rozwijania logicznego i abstrakcyjnego myślenia u dzieci. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się m. in. z Systemem Edukacji PUS oraz wieloma innymi pomocami dydaktycznymi. Nauczycieli dowidzieli się, jak wykorzystywać je na zajęciach w różnych grupach przedszkolnych i dostosowywać do bieżących potrzeb i możliwości dzieci.

Spotkanie zostało zorganizowane zgodnie z realizacją kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. W warsztatach uczestniczyło 17 nauczycieli.