Uroczyste Forum Ósemkowiczów - 17.11.2018 r.

17 listopada w auli przy naszej bibliotece odbyło się Uroczyste Forum Ósemkowiczów z okazji 80-lecia powstania dawnej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Mireckiego w Siedlcach. Placówka ta działała w latach 1938-1939, 1945-1984. Organizatorem spotkania był Zarząd Stowarzyszenia Nasza Stara Ósemka. Uczestniczyli w nim nauczyciele i absolwenci szkoły.

Spotkaniu towarzyszyły dwie wystawy:
- Czytaliśmy... księgozbiór biblioteki Starej Ósemki
- Maria Konopnicka - patronka szkoły - publikacje ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach