Jak pracować z grafiką - warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy - 28.11.2018r.

28 listopada w naszej bibliotece we współpracy z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowanym przez doradcę metodycznego Panią Danutę Tatarczak zorganizowano spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach projektu Akademia Nauczyciela Bibliotekarza - sieć współpracy i samokształcenia. Warsztaty Jak pracować z grafiką - programy do edycji zdjęć, tworzenie plakatów, komunikaty graficzne poprowadziła Joanna Gąska pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Łosicach. Na początku przedstawiła prezentację kilku programów graficznych, a następnie uczestnicy tworzyli swój własny plakat w programie Canva.

Spotkanie zostało zorganizowane zgodnie z realizacją kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. W warsztatach uczestniczyło 27 nauczycieli.