Jak pracować z grafiką - warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy - 09.01.2019r.

9 stycznia w naszej bibliotece we współpracy z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowanym przez doradcę metodycznego Panią Danutę Tatarczak zorganizowano spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach projektu Akademia Nauczyciela Bibliotekarza - sieć współpracy i samokształcenia. Warsztaty Jak pracować z grafiką. Cz. 2, Programy do edycji zdjęć poprowadziła Joanna Gąska pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Łosicach. Na początku przedstawiła prezentację programu Photoscape, a następnie uczestnicy ćwiczyli korektę zdjęć.

Spotkanie zostało zorganizowane zgodnie z realizacją kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. W warsztatach uczestniczyło 16 nauczycieli.