Bezpieczni w cyberprzestrzeni - konferencja - 12.02.2019 r.

12 lutego odbyła się konferencja szkoleniowa dla nauczycieli Bezpieczni w cyberprzestrzeni zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach.

Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę swoich zbiorów dotyczącą tego tematu oraz zestawienie bibliograficzne, które zostało udostępnione uczestnikom konferencji.

 

Bezpieczni w cyberprzestrzeni - zestawienie bibliograficzne