Bezpieczna szkoła - konferencja - 20.02.2019 r.

20 lutego odbyła się konferencja szkoleniowa dla dyrektorów, psychologów, pedagogów, nauczycieli i wychowawców Bezpieczna szkoła - nauczyciel wobec zachowań autodestrukcyjnych i autoagresywnych ucznia zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach.

Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę swoich zbiorów dotyczącą tego tematu oraz zestawienie bibliograficzne, które zostało udostępnione uczestnikom konferencji.Zestawienia bibliograficzne - depresja ; samookaleczenie ; samobójstwo ; pierwsza pomoc