Narzędzia Web 3.0 w pracy nauczyciela bibliotekarza - warsztaty - 27.02.2019 r.

9 stycznia w naszej bibliotece we współpracy z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowanym przez doradcę metodycznego Panią Danutę Tatarczak zorganizowano spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach projektu Akademia Nauczyciela Bibliotekarza - sieć współpracy i samokształcenia. Warsztaty Narzędzia Web 3.0 w pracy nauczyciela bibliotekarza. Tworzenie quizów i krzyżówek poprowadziła Joanna Gąska pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Łosicach. Na początku przedstawiła prezentację różnych narzędzi WEB 3.0, a następnie uczestnicy tworzyli krzyżówki w LearningApps.org.

Spotkanie zostało zorganizowane zgodnie z realizacją kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.