Lekcja historii w Szkole Podstawowej w Kotuniu - 04.03.2019 r.

4 marca w Szkole Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu odbyła się lekcja historyczna Miejsca pamięci walki o niepodległość Polski w okolicach Siedlec w latach 1794-1918 poprowadzona przez Pana Mirosława Chmielewskiego. Jest on miłośnikiem historii, zbiera informacje na temat miejsc związanych z walką o niepodległość w okresie zaborów z naszego regionu. W swojej prezentacji poruszył tematy: insurekcji kościuszkowskiej - ślady upamiętniające Tadeusza Kościuszkę; powstania listopadowego - ślady wiosennej ofensywy wojsk gen. Skrzyneckiego; powstania styczniowego - miejsca tragicznego zrywu narodowego; I wojny światowej - bitwa pod Próchenkami i rola rzeki Kostrzyń w działaniach insurekcyjnych.

Na zajęcia zgłosili się nauczyciele historii z uczniami III klasy gimnazjum i klasy V szkoły podstawowej. Lekcję zorganizowano dzięki współpracy Pani Barbary Todorskiej z Biblioteką Pedagogiczną w Siedlcach.

Spotkanie zostało zorganizowane zgodnie z realizacją kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształcenie patriotycznych postaw uczniów.