Lekcja historii dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach - 11.03.2019 r.

11 marca w bibliotece odbyła się lekcja historii Miejsca pamięci walki o niepodległość Polski w okolicach Siedlec w latach 1794-1918 poprowadzona przez Pana Mirosława Chmielewskiego. Jest on miłośnikiem historii, zbiera informacje na temat miejsc związanych z walką o niepodległość w okresie zaborów z naszego regionu. W swojej prezentacji poruszył tematy: insurekcji kościuszkowskiej - ślady upamiętniające Tadeusza Kościuszkę; powstania listopadowego - ślady wiosennej ofensywy wojsk gen. Skrzyneckiego; powstania styczniowego - miejsca tragicznego zrywu narodowego; I wojny  światowej - bitwa pod Próchenkami i rola rzeki Kostrzyń w działaniach insurekcyjnych.
Na zajęcia zgłosili się nauczyciele historii z uczniami klasy IVat i IIgd Szkoły Branżowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach.

Spotkanie zostało zorganizowane zgodnie z realizacją kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształcenie patriotycznych postaw uczniów.