Zawitała wiosna - zajęcia dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Siedlcach - 22.03.2019 r.

22 marca  w drugi Dzień Wiosny dzieci 6-letnie z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Siedlcach odwiedziły naszą placówkę. Wzięły udział w zajęciach ZAWITAŁA wiosna! Zajęcia dotyczyły aktualnej pory roku jaką mamy w przyrodzie. Dzieci dzieliły się swoimi spostrzeżeniami związanymi z wiosną, podawały przykłady zmian w zachowaniu zwierząt, ptaków, roślin. Poszerzyły i utrwaliły zasób słownictwa charakteryzujący aktualna porę roku. Cała grupa wspólnie rozwiązywała krzyżówki tematyczne. Wysłuchała przysłów związanych z tematem zajęć. Na koniec spotkania przedszkolaki wysłuchały kilku utworów: Antonio Vivaldiego „Cztery Pory Roku - Wiosna", Marka Grechuty „Wiosna ach to ty", Skaldów „Wszystko kwitnie wkoło", Urszuli Sipińskiej i Trubadurów „Najlepiej wiosną".