Praca z katalogiem biblioteki - zajęcia edukacyjne dla uczniów SP w Żeliszewie - 27.03.2019 r.

27 marca do biblioteki przybyli uczniowie klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żeliszewie Podkościelnym. Uczniowie zwiedzili naszą placówkę, zapoznali się z jej ofertą i zasadami korzystania ze zbiorów. Następnie, w pracowni komputerowej, przyswajali sobie wiedzę o sposobie pracy z katalogiem bibliotecznym. Temat wiodący zajęć - „Henryk Sienkiewicz w zbiorach biblioteki". Grupa wyszukiwała publikacje autorstwa laureata nagrody Nobla, zbiory omawiające jego twórczość, uczyła się zamawiać i rezerwować wybrane pozycje. Zebranym została przybliżona sylwetka pisarza. Podsumowaniem zajęć był elektroniczny test „Jak wiele wiesz o Henryku Sienkiewiczu?"