Finisaż wystawy Dzieci Zamojszczyzny – historie prawdziwe - 28.03.2019 r.

W dniach 14-28 marca w siedzibie biblioteki prezentowana była wystawa Pani dr Beaty Kozaczyńskiej opisująca tragiczne losy wysiedleń z terenów Zamojszczyzny. Na ponad trzydziestu rolapach, kuratorka wystawy opisała losy tamtejszej społeczności a zwłaszcza dzieci. Na wystawie głos mają „Świadkowie" historii, będący wówczas dziećmi. Ich losy prezentowane są przez pryzmat gehenny wysiedleń i indywidualnych jednostkowych przeżyć z wojennego dzieciństwa. Wśród nich są osoby posiadające status „Dzieci Zamojszczyzny", wywiezione zimą na przełomie 1942 i 1943r. W dniu zakończenia wystawy obejrzała ją młodzież z trzecich klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 9 w Siedlcach oraz osoby zainteresowane historią dzieci z Zamojszczyzny. Oprowadzała pani dr Beata Kozaczyńska.