XXVIII Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców - 21.09.2018 r.

21 września w odbyło się XXVIII Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców pod ogólnym hasłem Na ratunek dzieciom. Gospodarzem spotkania była Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach.

Konferencję  rozpoczął prof. nadz. dr hab. Mariusz Jędrzejko wykładem Granice i nory w wychowaniu - rodzice i nauczyciele jako przewodnicy w ponowoczesnym świecie.
Kolejnym prelegentem była Magdalena Czarnik ze Stowarzyszenia Rodzice Chronią dzieci z Krakowa, która poruszyła temat seksualizacji dzieci i młodzieży pod pozorem edukacji.
Po przerwie Katarzyna Kałamajska-Liszcz  omówiła zagadnienie postępowania z dzieckiem z FASD.
Na zakończenie Katarzyna Trojańska inicjatorka Extra Klasy z Warszawy wygłosiła prelekcję na temat Relacja z dzieckiem jako warunek dobrej edukacji.

Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę swoich zbiorów - książek i filmów edukacyjnych zgodnych z przedstawionymi tematami forum.  

Wykaz książek i filmów edukacyjnych przygotowanych na spotkanie

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska