Edukacja środowiskowa a profilaktyka zdrowia - seminarium - 03.10.2019 r.

3 października w siedzibie biblioteki odbyło się seminarium Edukacja środowiskowa a profilaktyka zdrowia zorganizowane przy współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Koło „Podlasie" w Siedlcach. Spotkane poprowadził Pan Ryszard Kowalski - biolog i pasjonat przyrody. W swojej prezentacji omówił obszar społeczny i przyrodniczy edukacji środowiskowej i jej powiązanie z profilaktyką zdrowotną. Uwrażliwił zebranych na to, jakie korzyści dla zdrowia niesie dbałość o środowisko naturalne.
Na spotkanie przybyła młodzież klas VII i VIII Szkół Podstawowych nr 1, 5 i 7 oraz IV Liceum Ogólnokształcącego wraz z nauczycielami. Obecne były również inne osoby zainteresowane  tą tematyką.

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska