Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach dla nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2019/2020 - 09.10.2019 r.

9 października w siedzibie biblioteki odbyło się spotkanie dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach dla nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2019/2020.
Seminarium zorganizowane zostało w ramach zadań statutowych biblioteki - organizowanie i prowadzenie:
- wspomagania pracy bibliotek szkolnych
- sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.
Uczestnikom przedstawiono propozycje spotkań autorskich oraz tematy warsztatów multimedialnych. Bibliotekarze przekazali swoje oczekiwania związane z pracą merytoryczną.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Urszula Wyrzykowska-Dudek dyrektor Samorządowego Centrum Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli w Siedlcach.


Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska