Storytelling edukacyjny - warsztaty dla nauczycieli - 07.11.2019 r.

7 listopada w naszej bibliotece zorganizowano warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy Storytelling edukacyjny, które poprowadziła Joanna Gąska pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Łosicach.
Storytelling, czyli po polsku opowiadanie historii, to technika pobudzania wyobraźni słuchaczy za pomocą opowiadania. Historie wzbudzają emocje i rodzą obrazy, czyli aktywizują prawą półkulę mózgu. Sprzyja to lepszemu zapamiętywaniu, ponieważ na ogół tradycyjna nauka wpływa głównie na lewą półkulę. Dopiero współpraca obu półkul daje wymierne korzyści i pozwala uczyć się w przyjemniejszy, szybszy sposób.
Było to kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy szkolnych. Zaproszono na nie również innych nauczycieli, którzy chcieliby stosować metodę storytellingu edukacyjnego w pracy dydaktycznej z uczniami.
Z warsztatów skorzystało 30 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prezentacja

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska