Śmieci czy cenne odpady? - spotkanie edukacyjne - 28.11.2019 r.

28 listopada w naszej palcówce odbyło się trzecie spotkanie z cyklu Śmieci czy cenne odpady? organizowane przy współpracy Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Podlasie" w Siedlcach. Na spotkanie zostali zaproszeni nauczyciele oraz uczniowie starszych klas szkół podstawowych. 
Pierwszym prelegentem była Pani dr Barbara Pezler z Instytutu Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, która przedstawiła prezentację Zero waste - szczyt szklanej góry. Uczestnicy mieli możliwość porozmawiania o stylu życia, w którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, by nie zanieczyszczać środowiska.
Uczniowie bardzo chętnie dyskutowali zadając wiele pytań.
Rolę aluminium w przyrodzie przedstawiła uczennica klasy VII Wiktoria Kraszennikowa. Prezentacja została przygotowana pod kierunkiem nauczyciela biologii Pani Małgorzaty Łukasiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Siedlcach.
Na zakończenie Pani Barbara Mileszczyk prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Podlasie" podsumowała akcję Piłki za puszki prowadzoną przez Fundację Recal na terenie naszego miasta i zachęcała szkoły do dalszego uczestnictwa.
W seminarium uczestniczyli nauczyciele oraz uczniowie siedleckich szkół podstawowych nr 5, 7, 11 i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek i filmów edukacyjnych, zgodnych z tematem spotkania, ze zbiorów biblioteki.


Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska