Społeczna i ekonomiczna wartość parków narodowych w Polsce i na świecie - seminarium - 27.01.2020 r.

27 stycznia Biblioteka Pedagogiczna we współpracy z Polskim Klubem Ekologiczny Koło „Podlasie" w Siedlcach zorganizowały kolejne spotkanie popularyzujące wiedzę przyrodnicza.  Społeczna i ekonomiczna wartość parków narodowych w Polsce i na świecie to temat prelekcji wygłoszonej przez dr hab. Wiesława Walankiewicza profesora Uczelni Społeczno-medycznej w Warszawie. Prowadzący przybliżył zebranym przyrodę kontynentów, które osobiście odwiedził. Opowiedział o wybranych Parkach Narodowych w Stanach Zjednoczonych, Nepalu, Kolumbii i Polsce.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 16 nauczycieli z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 4, 7 i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach.

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska