O Halinie Poświatowskiej w bibliotece - seminarium dla bibliotekarzy - 05.02.2020 r.

5 lutego w naszej bibliotece we współpracy z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowanym przez doradcę metodycznego Panią Danutę Tatarczak zorganizowano spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach projektu Akademia Nauczyciela Bibliotekarza - sieć współpracy i samokształcenia. W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach, pod kierunkiem nauczycieli bibliotekarzy Izabeli Jacheckiej i Małgorzaty Piasek, realizowany jest cykl biblioteczny "Co robią uczniowie po lekcjach?". W ramach dzielenia się dobrą praktyką uczeń klasy III Bartosz Piech przygotował i poprowadził seminarium Halina Poświatowska - prezentacja życia i twórczości. Dzięki fascynacji życiem i twórczością poetki Bartosz mógł w ciekawy sposób przedstawić zebranym jej postać.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Halina Poświatowska - miłość, życie, och i ała", którą nadal można oglądać w holu biblioteki.

Seminarium zorganizowane zostało w ramach realizacji kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 - Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska