Spotkanie z dr Wandą Matras-Mastalerz - 25.09.2020 r.

25 września odbyło się szkolenie pt. Jak pomóc uczniowi się uczyć? Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku zajęć edukacyjnych. Prowadziła je Pani dr Wanda Matras-Mastalerz prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu terapeutycznej funkcji książki, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji czytelniczej i medialnej, trenerka stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Uczestniczyło w nim 26 nauczycieli i bibliotekarzy z Siedlec i okolic. Wszyscy dostali materiały, które mogą wykorzystać w pracy w swoich placówkach.

Oprac. Hanna Krasuska-Terka