Tworzenie i wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - szkolenie dla bibliotekarzy - 26.03.2021 r.

26 marca odbyło się kolejne szkolenie online dla nauczycieli bibliotekarzy Tworzenie i wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych w Canvie, które poprowadziła Pani Aneta Skwierczyńska - trener SpołEd i nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Siedlcach.

Podczas spotkania prowadząca szczegółowo omówiła działanie programu Canva, który umożliwia tworzenie projektów graficznych. Uczestnicy mieli możliwość przećwiczyć tworzenie plakatów. Przygotowywanie materiałów w tym narzędziu może ułatwić i uatrakcyjnić codzienną pracę bibliotekarza.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Panią metodyk Danutą Tatarczak z Samorządowego Centrum Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli oraz Centrum Cyfrowego SpołEd w bibliotece.

Było to kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. W związku z tym, że odbyło się ono przy użyciu platformy Teams zaproszono na nie również innych nauczycieli, którzy chcieliby poznać różne narzędzia cyfrowe i wykorzystywać je w swojej pracy dydaktycznej.

Z warsztatów skorzystało 28 nauczycieli bibliotekarzy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


Oprac.  Małgorzata Percińska
Jolanta Osińska-Kurek