Eksperymentujemy - spotkanie nauczycieli nauk przyrodniczych - 11.05.2021 r.

11 maja odbyło spotkanie Eksperymentujemy - czyli przyjazne eksperymenty dla dzieci. Zorganizowane zostało przez Panią Agnieszkę Sempruch doradcę z Samorządowego Centrum Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli w Siedlcach. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele przyrody i biologii.
Pracownicy biblioteki przygotowali prezentację książek o doświadczeniach i zjawiskach, dzięki którym dzieci zrozumieją tajemnicze zjawiska natury. Nauczyciele mogą wykorzystać je w swojej pracy dydaktycznej z uczniami i rozbudzić w nich ciekawość świata.
Prezentacja została przedstawiona i omówiona w formie online na platformie Teams. Uczestnicy otrzymali również wykaz przedstawianych publikacji wraz z adnotacją o ich zawartości.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Sieci współpracy i samokształcenia dla miłośników przyrody i wpisuje się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021 Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

Oprac. Małgorzata Percińska
Jolanta Osińska-Kurek