Kształtowanie kultury ekologicznej w szkołach - spotkanie nauczycieli nauk przyrodniczych - 25.11.2021 r.

25 listopada odbyło spotkanie Kształtowanie kultury ekologicznej w szkołach - priorytet MEN wzmacnianie edukacji ekologicznej. Zorganizowane zostało przez Panią Agnieszkę Sempruch doradcę metodycznego z Samorządowego Centrum Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli w Siedlcach. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele przyrody i biologii.
W pierwszej części pracownicy biblioteki przedstawili prezentację książek o szeroko pojętej ekologii, dzięki którym nauczyciele pogłębią swoją wiedzę związaną z tematem i wykorzystają omawiane publikacje w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Następnie Pani Agnieszka Sempruch omówiła wybrane zasoby Internetu z zakresu edukacji ekologicznej.
Obie prezentacje zostały przedstawione i omówione w formie online na platformie Teams.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Sieci współpracy i samokształcenia dla miłośników przyrody i wpisuje się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022 Wzmacnianie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Oprac. Małgorzata Percińska
Jolanta Osińska-Kurek