Dzienniki Urzędowe Ministerstwa Oświaty z 1954 r. (nr. 1-18)

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 1 z 25 stycznia 1953 Poz. 1-7.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 2 z 20 lutego 1954 Poz. 8-13.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 3 z 3 marca 1954 Poz. 14 - 22.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 4 z 25 marca 1954 Poz. 23 - 33.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 5 z 15 kwietnia 1954 Poz. 34 - 42.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 6 z 30 kwietnia 1954 Poz. 43 - 52.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 7 z 27 maja 1954 Poz. 53 - 58.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 8 z 7 czerwca 1954 Poz. 59 - 67.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 9 z 30 czerwca 1954 Poz. 68 - 78.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 10 z 31 czerwca 1954 Poz. 79 - 89.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 10 z 31 czerwca 1954 Poz. 79 - 89.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 11 z 31 sierpnia 1954 Poz. 90 - 96.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 12 z 25 wrzesnia 1954 Poz. 97 -105.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 13 z 12 pazdziernika 1954 Poz. 106 - 114.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 14 z 20 pażdziernika 1954 Poz. 115 - 121.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 15 z 15 listopada 1954 Poz. 122 - 128.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 16 z 30 listopada 1954 Poz. 129 - 137.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 17 z 15 grudnia 1954 Poz. 138 - 147.pdf

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 18 z 31 grudnia 1954 Poz. 148 - 154.pdf

 

Powrót do Pracownia Historii Oświaty