Czasopisma metodyczne dla nauczycieli różnych przedmiotów

 

Chemia w Szkole : czasopismo dla nauczycieli / [red. Mieczysław Michalski]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1956-

W ostatnim numerze 2/2021 marzec/kwiecień
NAUKA I TECHNIKA
Ciekawostki
- Bakterie znają się na chemii kwantowej?
- Meteoryt starszy od Ziemi
- Polski wkład do leczenia choroby Alzheimera
- Czy niebieskie psy to zagadka chemiczna?
- Pijawki a COVID-19
W świątecznym klimacie - chemiczna budowa jajka
Układ okresowy - znany czy nieznany?
OLIMPIADY I KONKURSY
- 67. Krajowa Olimpiada Chemiczna. Etap II. zadania teoretyczne
METODYKA I PRAKTYKA SZKOLNA
- Przykładowy arkusz maturalny
- Oscylacje in vitro
- Świat barw, czyli kilka słów o chromatografii

  
 

Fizyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli / red. Witold Łaniecki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957-

W ostatnim numerze 2/2021 marzec/kwiecień
- Biofizyka zmysłu słuchania i ochrona przed hałasem
FIZYKA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
- Dopuszczalne poziomy skażeń żywności w Polsce
- Fizyka współczesnych instrumentów geodezyjnych
- Walther Both - w 130 rocznicę urodzin. Nietuzinkowy badacz i odkrywca
- Mechanika kwantowa - od podjęcia kwantu do całek po trajektoriach
Z NASZYCH LEKCJI
- Paradoks "dużego" ciała w fizycznych zadaniach
- Dlaczego kule w wyniku zderzenia centralnego całkowicie niesprężystego zlepiają się?
ASTRONOMIA DLA KAŻDEGO
- Perseverance bada Marsa
- Z czego zbudowany jest Wszechświat?
- Kompendium astronomiczne - wybrane pojęcia i zagadnienia - cz. 2
GEOFIZYKA
- Ziemia planeta wyjątkowa - cz. 15. Ziemskie pole magnetyczne

 

Forum Logopedy : pierwsze praktyczne czasopismo z gotowymi rozwiązaniami / Polski Związek Logopedów ; [red. nacz. Lucyna Latajka]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o., 2014-

W ostatnim numerze marzec/kwiecień 2021 (42)
TEMAT NUMERU
- Tyflologopedia. Pomoc dla osób z niepełnosprawnością wzrokową
Z PRAKTYKI LOGOPEDY
- Rozwój mowy dzieci niewidzących i słabowidzących oraz ukierunkowanie terapii logopedycznej
- Jak skutecznie pomóc dziecku słabowidzącemu i niewidomemu w rozwoju mowy?
METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
- Logopeda a dziecko słabowidzące
- Rozwijanie niewerbalnych form ekspresji u niewidzących dzieci i młodzieży
- Wczesnodziecięce doświadczenia komunikacyjne a rozwój mowy dziecka niewidzącego
- Materiały i pomoce w terapii logopedycznej dziecka z wrodzoną niepełnosprawnością wzroku
WSPÓŁPRACA Z...
- Komunikacja alternatywna w stymulacji ustno-twarzowej
- Audiodeskrypcja - narzędzie w terapii logopedycznej?
- Wybrane aspekty arteterapii w tyflologopedii

 

Geografia w Szkole : czasopismo dla nauczycieli / [Polskie Towarzystwo Geograficzne ; red. Józef Barbag]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959-

W ostatnim numerze 2/2021
Z ZAGADNIEŃ WSPÓŁCZESNEJ GEOGRAFII
- Śladami dawnych wulkanów
- Tajemnica kraterów i falujących kopców
GEOGRAFIA REGIONALNA
- Zanzibar - na historycznym szlaku handlu i kolonizacji
- Miejskie ogrody - Jardin Majrelle
- Kastylia-Leon - na dachu Hiszpanii
- Polskimi śladami w Buriacji
DYDAKTYKA
- Nauczanie zdalne nie takie straszne - czy na pewno?
- Umieć opowiedzieć uczniom świat. Holistyczne spojrzenie na nauczanie geografii
- Ochrona środowiska przyrodniczego - formy ochrony przyrody. Scenariusz zajęć z geografii dla uczniów klasy VII
- Świąteczne wyspy, czyli lekcje okazjonalne
- Kto emituje gazy cieplarniane?
REKOMENDACJE
LOGOGRYF
- Logogryf aprilisowy
ŚWIAT - PANORAMA
- Przegląd wydarzeń

 

IT Professional : miesięcznik informatyków i menedżerów IT / [red. nacz. Artur Cieślik]. - Wrocław : Presscom, 2011-

W ostatnim numerze 3/2021
TEMAT NUMERU
Procedury bezpieczeństwa
- Wykrywanie luk bezpieczeństwa
Przegląd oprogramowania
- Narzędzia do testowania podatności
SERWERY
Analityka hybrydowa
- Hurtownia danych z Azure Synapse Analytics
Sprzęt
- Intel Xe
STACJE ROBOCZE
Oprogramowanie MDM
- Microsoft Intune - funkcje, możliwości, zastosowania
Autopsja
- Projektor SONY VPL-GTZ380
BEZPIECZEŃSTWO
Cyberbezpieczeństwo
- Jak modelowo atakują przestępcy - ransomware
Szyfrowanie
- VeraCrypt w praktyce
Trendy
- IPFS - szansa na decentralizację sieci
ZARZĄDZANIE I PRAWO
Prawo w IT (cz. 3)
- Licencje na standardowe oprogramowanie komputerowe
Umowy świadczenia usług
- OLA w usługach informatycznych
Regulacje
- Europejska suwerenność danych
INFRASTRUKTURA I SIECI
Integracja narzędzi
- Ansible i Docker - zarządzenie kontenermi
Projektowanie infrastruktury
- Droga architekta IT - wizja
Kompontenty data center
- Korzyści z architektury hiperkonwergentnej
Test
- WhatsUp - monitorowanie i zgodność
TECHNOLOGIE MOBILNE
Progressive Web Apps
- Microsoft Office OWA i przyszłość oprogramowania
Dystrybucja oprogramowania
- Windows Package Manager
Biznes
- Microsoft Viva
Felieton
- Zero Trust

DODATEK Przewodnik po usługach AWS / Grzegorz Kubera
- Stawiamy pierwsze kroki w AWS
- Przegląd wybranych usług AWS
- Amazon S3 - przechowalnia na wszystko
- Instancje do wszystkiego, czyli AWS EC2
- Amazon Honeycode, czyli platforma no-code
- Dlaczego warto zostać specjalistą ds. AWS

 

 

Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli / [red. nacz. Antoni Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974-

W ostatnim numerze 4/2020:
BLENDED LEARNING W EDUKACJI JĘZYKOWEJ
- Czy doświadczenie edukacji zdalnej zmieni polską szkołę?
- Drugie życie, czyli o doświadczeniach studentów filologii angielskiej w świecie wirtualnym Second Life
- Wyzwanie na dziś i szansa na jutro
- Nauka w trybie tzw. odwróconej klasy w teorii i praktyce
- Zadania pisemnej i asynchronicznej dyskusji na forum w kształceniu językowym
- Niezależny internetowy system uczący "Alph-korepetytor"
METODYKA
- Concept questions, czyli pytania sprawdzające znaczenie w nauczaniu gramatyki języka angielskiego
- Kreatywne wykorzystanie klocków na lekcjach języka angielskiego
- Dialog i narracja na lekcjach języka obcego, czyli o programie nauczania języka angielskiego Soft CLIL
- Drama i teatr improwizacji w nauczaniu języka obcego dorosłych
KOMPETENCJE NAUCZYCIELA
- Edukacja pozytywna w zarządzaniu lękiem oraz niepewnością nauczyciela i ucznia
- Drogowskazy i inspiracje
TŁUMACZENIE
- "Piekielnie trudna przeprawa"? Niekoniecznie!
- Na francuską nutę
JĘZYK I KULTURA
- Nowy Rok po rosyjsku
JĘZYKI OBCE PO SZKOLE
- Dłuższa historia z kilkoma językami

 

W ostatnim numerze 2/2021 marzec/kwiecień
TEMAT NUMERU
- Jak (NIE) zostać milionerem, czyli bezduszność kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństa
POMYSŁ NA LEKCJĘ
- Gra Nim i jej krewni
- Mechanizmy gamifikacji na lekcji a oceniane
TESTY I SPRAWDZANY
- Zadania dla starszych klas szkół podstawowych
- Zadania dla starszych klas liceów
- Zadania dla starszych klas liceów
MATEMATYKA W PRAKTYCE
- Zasada Szufladkowania Dirichleta, czyli proste narzędzia do (również) niebanalnych problemów
KIERUNEK EGZAMIN
- Ostatnia powtórka przed egzaminem. Jak zwiększyć szansę ucznia na zdanie egzaminu?
O!KRĘGI
- Przeżywanie i poruszanie emocji w kształceniu matematycznym uczniów
TIK-owy narzędziownik
- Flipgrid - sposób na aktywację uczniów n lekcjach matematyki

 

W Cyfrowej Szkole : informatyka, technologia, edukacja / Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. - Warszawa : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 2018-

W ostatnim numerze 3/2020
FELIETON
- Cienie zdalnej edukacji
WYWIAD Z EKSPERTEM
- O normach, normalizacji i edukacji normalizacyjnej
CYFROWA EDUKACJA
- Innowacje w edukacji zdalnej
- Wprawiamy wiedzę w ruch
- Zdalne nauczanie matematyki na platformie GeoGebra
- Astronomia z komputerem
NAUCZANIE INFORMATYKI
- To też jest arkusz
- Prezentacja danych na wykresach map
- Grafika rekurencyjna
- Maturalne zadania bazodanowe a arkusz kalkulacyjny
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
- Edukacja przedszkolna w wersji online - doświadczenia domowego nauczyciela
- Edukacja najmłodszych zdalnie
EDUKACJA ZAWODOWA
- Zdalne kształcenie zawodowe - czy zdolne osiągać cele?
STREFA DYREKTORA
- Dyretor do zadań specjalnych
BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO
- edukacja zdalna po 1 września 2020 r. - co na to przepisy
WYDARZENIA I RELACJE
- Nauka i praca w czasie epidemii

 

Wiadomości Historyczne / Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego ; Polskie Towarzystwo Historyczne ; [red. nacz. Czesław Kozłowski]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971-

W ostatnim numerze 2/2021 marzec/kwiecień
DYDAKTYKA HISTORII W POLSCE I NA ŚWIECIE
- Wywiad z prof. Stanisławem Roszakiem
KLUCZ DO EPOKI
- Korona przede wszystkim - kryzys abdykacyjny w Wielkiej Brytanii
- Wyjątkowa kobieta, wybitna uczona. Maria Skłodowska-Curie na lekcji historii
Z KALENDARZA. O KSZTAŁT NIEPODLEGŁEJ
- Powrót Pomorza i Kujaw Zachodnich do Polski w 1920 r.
- Historyczno-kulturowy kontekst plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu
- Trzy marcowe dni 1921 roku
WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII
- Szkoły polskie na Warmii w okresie międzywojennym
- Sytuacja polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych w powiecie szczecińskim w czasie II wojny światowej w świetle wspomnień
FORUM EDUKACYJNE
- Jak (nie) uczymy historii? Refleksje autora podręczników
- Kompetencje współczesnego nauczyciela historii
RECENZJE I DYSKUSJE
- Myśląc, czytając, pisząc... Nauka o wieloetniczności szkołą myślenia historycznego
REKOMENDACJE
- Polska nowoczesność
- Genealogia
- Bękarty pańszczyzny
- Historia buntów chłopskich

 

W ostatnim numerze 2/2021 marzec/kwiecień
TEMAT MIESIĄCA
- Kim jest trener? Jakimi cechami powinien odznaczać się najlepszy?
LEKCJA WF Z POMYSŁEM
- Dbaj o elastyczność mięśni - codzienie
- Stanie na rękach - nauka, błędy i korzyści
- Lekcje wf w czasie covid-19 - część 3
- Pierwsze biegowe kroki
EDUKACJA PROZDROWOTNA
- Morosawanie - czyli sposób na hartowanie organizmu
- Mity o owocach i ich znaczeniu w diecie dziecka i dorosłego czlowieka
- Zdrowsze życie - zdrowsza dieta - z ekspresu, po turecku czy parzona?
- Kiszonki - powrót do naturalnego żywienia
- Covid-19 a depresja u sportowców
ROZWÓJ NAUCZYCIELA
- Najpierw pójdę do wuefisty, czyli w pogoni za średnią
- Rozwój osobisty nauczyciela wychowania fizycznego

 

Wychowanie Muzyczne / Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki (Lublin) ; red. nacz. Mirosław Grusiewicz. - Lublin : Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, 2011-

W ostatnim numerze 1 (322)\2021
OD REDAKCJI
KULTURA
- Marcin Świetlicki - charyzma, przypadek i magia improwizowania
- Muzyczna "mitologia" (30). Pandemiczne urywki
TEORIA I BADANIA
- Uprawianie muzyki weselnej z perspektywy studentów kierunków muzycznych - wyniki badań własnych
- Muzyka i jej wpływ na życie i rozwój człowieka
- Efekty metody Carla Orffa w terapii dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi
MATERIAŁY METODYCZNE
- Współczesna polska muzyki folkowa. Scenariusz lekcji muzyki dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej (2)
- Rozmowy z uczniami o kulturze (6). Gdzie jest granica? Wątki religijne w sztuce współczesnej
NIE TYLKO W SZKOLE
- Muzyka widziana oczymA dzieci - ilustracje "Scen dziecięcych" Roberta Schumanna
- Harmonijka ustna - instrument zapomniany czy może niechciany?
RECENZJE. KRONIKA
- Etnograficzna podróż Adolfa Dygacza
DODATEK MUZYCZNY

- Opracowania na fortepian

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do Dla nauczycieli