Skanowanie dokumentów

Wykonujemy bezpłatną usługę skanowania dokumentów dostępnych w bibliotece w Siedlcach:
- artykułów z czasopism,
- artykułów z prac zbiorowych,
- rozdziałów książek,
- fragmentów książek do 30 stron.

W zależności od stanu zachowania dokumentu bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania usługi.
Usługą nie są objęte:
- książki wydane przed 1945 r.,
- format strony większy od A4.

Skany można zamawiać:
- elektronicznie - czytelnia@bpsiedlce.pl

- telefonicznie - 25 644 17 16 w. 224

                                    podając dane:

1. Artykułu z czasopisma: Autor. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rok, numer, strony.
2. Artykułu z pracy zbiorowej: Redaktor/Oprac. Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. Numer inwentarzowy. Zakres stron: tytuł artykułu.
3. Rozdziału / fragmentu książki: Autor. Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. Zakres stron. Numer inwentarzowy.
Zamówienie jest realizowane w ciągu 48 godzin (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).


Powrót do Dla nauczycieli