Skanowanie dokumentów

Wykonujemy dla naszych czytelników bezpłatną usługę skanowania dokumentów dostępnych w bibliotece w Siedlcach:
- artykułów z czasopism,

- artykułów z prac zbiorowych,
- rozdziałów/fragmentów książek do 30 stron.

 

W zależności od stanu zachowania dokumentu bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania usługi.
Usługą nie są objęte książki wydane przed 1945 r.,

Skany można zamawiać:

  • elektronicznie - czytelnia@bpsiedlce.pl
  • telefonicznie - tel. 25 644 61 69; 25 644 17 16 wew. 224 podając dane:

  1. Artykułu z czasopisma: Autor. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rok, numer, strony.

  2. Artykułu z pracy zbiorowej: Redaktor/Oprac. Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. Tytuł artykułu. Zakres stron. Numer inwentarzowy

  3. Rozdziału / fragmentu książki: Autor. Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. Zakres stron. Numer inwentarzowy.

  4. Adres e-mail. Nr karty bibliotecznej

 


Zamówienie jest realizowane w ciągu 48 godzin (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).Powrót do Dla nauczycieli