Czasopisma elektroniczne i prasa oświatowa

ABC Oświata

Awangarda w Edukacji - wydawany przez Instytut Nowoczesnej Edukacji. Prezentuje najnowsze tendencje i trendy w edukacji 

Dyrektor Szkoły

E-mentor - dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz zarządzaniem wiedzą

Edukator Zawodowy - czasopismo dla nauczycieli, konsultantów, doradców metodycznych i edukatorów kształcenia zawodowego 

Gazeta.edu.pl - Gazeta Edukacyjna dla refleksyjnych pedagogów
Serwis gazeta.edu.pl jest kontynuacją "Gazety Edukacyjnej". W obecnej formule gazeta.edu.pl to wortal, specjalizujący się w popularyzowaniu wiedzy o edukacji i bieżącym informowaniu czytelników o najważniejszych wydarzeniach oświatowych miasta, regionu i kraju, adresowany przede wszystkim do nauczycieli oraz studentów pedagogiki i kierunków
nauczycielskich

Gazeta Prawna - Edukacja

Gazeta Wyborcza - Edukacja

Głos Nauczycielski

Języki Obce w Szkole - znane dotychczas czasopismo w nowej elektronicznej wersj

Kwartalnik EFS - wydawany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zawiera publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych 

Trendy - magazyn Ośrodka Rozwoju Edukacji, poświęcony tematyce efektywnego nauczania i uczenia się, europejskim i światowym trendom w tym zakresie oraz diagnostyce edukacyjnej 

Rzeczpospolita - Edukacja

Rzeczpospolita - Nauczyciele

Serwis Samorządowy PAP

Uczyć lepiej - dwumiesięcznik ODN w Poznaniu. Zawiera materiały, które mogą być przydatne wszystkim nauczycielom w ich pracy. Tematyka dotyczy edukacji, szkół i nauczycieli 

 

 

 

Powrót do Dla nauczycieli