Czasopisma metodyczne z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dostępne w czytelni

 Bliżej Przedszkola

Bliżej Przedszkola : magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci / [red. nacz. Robert Halik]. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012-

W ostatnim numerze 4/2016 r. m.in.:
- Dziecko w grupie w drodze do współzależności;
- Metody pracy z sześciolatkiem;
- Teatrzyki stolikowe z „darami" Froebla;
- Tuptuś i Malina : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które biorą cudze rzeczy bez pozwolenia;
- Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu. Sposoby realizacji treści programowych z zakresu mowy ojczystej;
- Co artysta miał na myśli? - czyli kilka słów o sztuce abstrakcyjnej.

 

 Monitor Dyrektora Przedszkola

Monitor Dyrektora Przedszkola : aktualności, nadzór, prawo pedagogiczne / [red. nacz. Radosław Lewandowski]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze 66/2015 r. m.in.:
- O edukacji włączającej w przedszkolu;
- Chrońmy dzieci przed niebezpieczeństwem;
- Nadzór dyrektora nad procesem żywienia w placówce;
- Polityka ochrony dzieci przed agresją i krzywdzeniem w przedszkolu;
- Ocenianie postępów dzieci i dokumentacja zajęć z języka obcego w przedszkolu;
- Nowe regulacje w sprawie nadzoru pedagogicznego a kompetencje organów przedszkola.

 

 

 Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane

Nauczanie Początkowe : materiały metodyczne dla nauczycieli / [red. nacz. Ryszard Więckowski]. - [Kielce] : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oddział Kielce, 1983-

W ostatnim numerze 3/2015/2016 r. m.in.:
- Problemy wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w czasach dynamicznych przemian;
- Estetyka ruchu w ćwiczeniach rytmicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym;
- Schematycznie czy praktycznie? Matematyzowanie na etapie edukacji wczesnoszkolnej;
- Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi rodziców migrujących zarobkowo;
- Jak dobrze zuchem być! Autorski program dydaktyczno-wychowawczy „Bawimy się w zuchy";
- Jak radzić sobie z trudnymi emocjami? Scenariusz zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku 6 lat.


 Wychowanie w Przedszkolu

Wychowanie w Przedszkolu : miesięcznik poświęcony sprawom wychowania przedszkolnego / [Ministerstwo Oświaty ; red. nacz. Janina Dobrowolska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960-

W ostatnim numerze 4/2016 r. m.in.:
- Rodzeństwo w przedszkolu - razem czy osobno?;
- Bezpieczny przedszkolak;
- Formy współpracy przedszkola z rodzicami - aspekt praktyczny;
- Spotkania adaptacyjnych dla dzieci 3-letnich i ich rodziców - scenariusze zajęć;
- Świat dziecięcych lęków;
- Motoryka mała! Zestaw zabaw.

 

 Życie Szkoły

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954- 

W ostatnim numerze 4/2016 r. m.in.:
- Dzieci na gigancie;
- Trudne zachowania uczniów. Jak radzić sobie z klasowymi łobuzami;
- ABC negatywnych emocji;
- Matematyczne podróże małe i duże - przykłady zadań dla dzieci z klasy III. Matematyczne wędrówki ścieżkami polskiej przyrody;
- Scenariusz dnia aktywności w klasie III;
- Mali odkrywcy - w trosce o przyszłość Ziemi i ludzi.

 

                                                                    Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dla nauczycieli