Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni


Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 2/2024
AKTUALNOŚCI
- Dyrektorze pamiętaj o....
- Mniej prac domowych
- Ranking Liceów i Techników 2024
- Podwyżka wynagrodzenia
- Znów trzy godziny niemieckich
- Energetyki nie dla dzieci
- Żegnamy prof. Elżbietę Putkiewicz
- Tylko jedna lekcja religii
- XV Konferencja Naukowa UTH
- Poznań wycisza szkolne dzwonki
- "Wybory" Słowem Roku
- "Biblioteka - miejsce na czasie"
- Nawet 80 tys. zł na stołówki
- Kalendarium zmian prawnych
POLITYKA EDUKACYJNA
- Planowane zmiany w oświacie
- Ocenianie pod lupą NIK
BARWY ZARZĄDZANIA
- Rotacja zadań i stanowisk
AKADEMIA ROZWOJU SZKOŁY
- Koleżeńska ocena uczniów
CO W PRAWIE PISZCZY
- Nowe wymogi BHP
- Wdrożenie zmian BHP w szkole
- Pytania do eksperta
NOWE TECHNOLOGIE
- Kreatywne łączenie aplikacji
WCZESNA EDUKACJA
- Osiem zasad dobrego żywnienia
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Wykorzystywanie seksualnego dzieci
- Materiały dla nauczycieli
Nauka uczenia się
Czynniki motywujące do nauki - scenariusz lekcji
Jak uczyć się efektywnej? - scenariusz lekcji
SUPER DYREKTOR PRZEDSZKOLA
- Przygotowujemy do wyzwań przyszłości - romzowa z Piotrem Tokarzem
INSPIRACJE DYREKTORA
- Prehistoryczne odkrycie
- Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
- Osobowość edukacji - Marta Kasina
- Szkolenie ekologiczne
- Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania...
- Psychoedukacja w szkole
- Akt o sztucznej inteligencji
KULUARY OŚWIATY
- Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w ... Organie?
- Subiektywnie o edukacji
Kryzys "humany"
NIEZBĘDNIK DYREKTORA
Przerwy międzylekcyjne
- Przerwy uregulowane w statucie
- Ciekawe pomysły na przerwy
- Przerwy w szkołach brytyjskich
- Nauczanie o wartościach

 
Europa dla Aktywnych : kwartalnik beneficjentów programów edukacyjnych / [red. naczelny Krzysztof Szwałek]. - Warszawa  : Wydawnictwo FRSE, 2019-

W ostatnim numerze 1/2023
WYDARZENIA
Kompletujemy reprezentację na EuroSkills 2023
- Startuje konkurs Europena Language Label. Jak napisać dobry projekt językowy?
- Nowość! Mobilnosci dla kadry sportowej
- Eurodesk świetuje 20-lecie!
- Powstanie 120 branzowych centrów umiejętności
INSPIRACJE
- Dyskretny urok studiów na Bałkanach
- (Dobrze) łączą wieś z miastem
- Rodzice osób z niepełnosprawnością wychodzą z cienia
- Debaty oksfordzkie: walka na argumenty
- Jak szkolenia TCA wspierają beneficjentów
- Kadra uczelni jedzie na Ersamusa
- Młodzież i szkoła - ja dbać o ten związek?
- Trzeba aplikować! Sebastian Chmara o sportowym Erasmusie
- Wyboista droga MarzenioBusa
- Spacer po Łodzi. Przewodnik dla studentów
LUDZIE
- Ewa Płonka. Niezwykły głos na światowych scenach
- Sztuczna inteligencja pomoże pacjentom
- Bała się latać, więc... została stewardesą
- Kamol Oleszkiewicz - entuzjasta wolontariatu
- Sploty ponad granicami, czyli historia supraskiej tkaczki
- Sylwia Majcher propaguje zero weste
PORADY
- Jak angażować seniorów w projekty?
- Finanse stypendysty, czyli ile pieniędzy dostają erasmusowcu
- Rozmowa kwalifikacyjna - jak nie dać sie zaskoczyć?
KRONIKA
- Selfie+. Kadr, który mówi wszystko
- Koordynatorzy pamagają poszerzać horyzonty
- Dorośli będą się uczyć
INFORMACJA MŁODZIEŻOWA
- Jak francuski Eurodesk wspiera młodych ludzi
- Strony, podcasty i aplikacje dla aktywnych
PERYSKOP
- Co? Gdzie? Kiedy?
FELIETONY
- Barbara Zamożniewicz
- Ewa Murawska
- Marcin Hościłowicz
- Adam Balcer
- Wawrzyniec Pater
 

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim luty-marzec 2024
TEMAT MIESIĄCA
- Dostrzec uczniów z pokolenia płatków śniegu
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zdarzeń kryzysowych
INTERWENCJA KRYZYSOWA
- próba samobójcza - zadania pedagoga szkolnego w różnych sytuacjach kryzysowych oraz procedury postępowania
- Co zrobić w sytuacji sprzedawania substancji nielegalnych w szkole?
- Jak pracować z ucznie uzależnionym od alkoholu?
ZDROWIE PSYCHICZNE
- Po jasnej stronie mocy, czyli o psychologii pozytywnej w edukacji
- Uczeń z zaburzeniami lękowymi
ZAJĘCIA Z POMYSŁEM
- Jak radzić sobie z lękiem?
- Jak być asertywnym?
POTENCJAŁ NEURORÓŻNORODNOŚCI
- Dysleksja, czyli problemy nie tylko z czytaniem
- Uczeń z zespołem Tourette"a - do obserwacji do wsparcia
NEURODYDAKTYKA
- Jak przywrócić uczniom naturalną ciekawość poznawczą?
DOBROSTAN PEDAGOGA
- Niepowodzenie na egzaminie - życie się na tym nie kończy. Jak wzmacniać poczucie własnej wartości i sprawczość uczniów i uczennic?

 

Integracja Sensoryczna : biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej / [redaktor naczelny Zbigniew Przyrowski]. - Warszawa  : Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, 2007-

W ostatnim numerze 3/2021 wrzesień
WSPOMNIENIE
- Wspomnienie o Magdzie Nakielskiej
Z BADAŃ NAUKOWYCH
- Asymetria funkcjonalna i strukturalna mózgu. Zagadnienia lateralizacji funkcji psychicznych
- Proksymalne i dystalne wzorce ruchowe w trakcie wykonywania zadania grafomotorycznego u dzieci rozwijających się typowo oraz mających trudności z pisaniem
- Rozwój kontroli posturalnej i dojrzewanie układów sensorycznych u dzieci w różnym wieku - badanie przekrojowe
CO KAŻDY TERAPEUTA WIEDZIEĆ POWINIEN
- Aktywności sensoryczne wspierające terapię ręki
- Prawidłowy rozwój sprawności ręki u niemowląt
- Piszemy czytelnie. Jeżeli twoje dziecko zmaga się z pisaniem, poniższe strategie mogą być pomocne
- Lateralizacja okiem praktyka
KONTEKSTY INTERDYSCYPLINARNE W SI
- Wykorzystanie elektrostymulacji EMS w terapii ręki pacjenta z obniżoną sprawnością grafomotoryczną
- Metoda ograniczania i wymuszania ruchu
TERAPIA SI Z PERSPEKTYWY PACJENTA I RODZICA
- Terapia ręki w domu - poprawa chwytu pisarskiego u dziecka w wieku szkolnym
BIBLIOTEKA TERAPEUTY
WARTO WIEDZIEĆ
INSPIRACJE DLA PRAKTYKI TERAPEUTYCZNEJ
- Przykładowy scenariusz zajęć terapii SI wspierający terapię ręki z użyciem tasmy śtuder od figla
Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
- Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Wyzwania XXI Wieku w Diagnozie i Terapii Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego"

 

Kwartalnik Edukacyjny / [Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie ; red. zespół Edmund Jońca, Rosław Pawlikowski, Stanisław Perdeus]. - Rzeszów : WOM, 1993-

W ostatnim numerze 3-4/2022
ROK IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
- Działalność patriotyczna i niepodległościowa Ignacego Łukasiewicza
- Edukacja muzelana - doświadczenie przez działanie
Z WARSZTATU BADAWCZEGO
- Matura w formule 2023 wobec formuły 2015 - analiza prawno-porównawcza
- Tradycja i postęp w sporze Henryka Sienkiewicza z Aleksanderm Świętochowskim o umacnianie więzi narodowej Polaków i ich przyszłość
FAKULTET METODYCZNY
- Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza - galicyjska rewolucja przemysłowa (scenariusz lekcji)
PCEN I OTOCZENIE
Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza - konferencja metodyczno-naukowa w Bóbrce
- Podkarpacka Akademia Innowacji Pedagogicznych
- W ławce szkolnej z Konopnicką
- Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz"
RECENZJE I SPRAWOZDANIA
- Przestroga ba wspak napisana - rzecz o nieoczywistej metodycznej książce
- XXXII edycja konferencji Małe Miasta - Blaski i cienie małych miast
- Matematyka. Spotkajmy się!
- Nowości wydwawnicze
- Jednakowoż!

 Meritum : kwartalnik  Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli / [red. nacz. Janina Ziętek]. - Warszawa : MSCDN, 2006-

W ostatnim numerze 4/2023

TEORIE I BADANIA
- Kilka refleksji na temat programistów, nauki programowania w szkole i kreatywnego, twórczego rozwiązywania problemów
- komputer w edukacji - jak dobrze zaplanować pracę
DOBRE PRAKTYKI
- Odrobina magii, czyli jak współczesne technologie i laptopy dla czwartoklasistów mogą pomóc w zrozumieniu fizyki
- Nowe technologie w teorii i praktyce
- Cyfrowe i analogowe sposoby na wiedzę o zjawiskach pogodowych
- Kiedy technologia wchodzi miedzy regaty: opowieść o Chromebookach w bibliotece szkolnej
NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ
- Laptop na lekcjach przyrody
- Edukacja medialna i myślenie krytyczne wyzwaniem współczesnego nauczania z TIK
- Początki z komputerem już w najmłodszych klasach
SAMOKSZTAŁCENIE
- Prawo autorskie - dozwolony użytek edukacyjny. Mity i fakty
- Przydatne strony internetowe dla nauczyciela i ucznia
- Graj - baw sie kulturą i sztuką
 

Monitor Dyrektora Szkoły / [red. nacz. Agata Klimaszewska]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze 1/2024 styczeń
KALENDARIUM
- Kalendarium luty 2024
TEMAT NUMERU
- Polityka kadrowa w kontekście nowych regulacji dotyczących wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli
POD PARAGRAFEM
- "Sportowe talenty" w szkole
- Prawo oświatowe a ocenianie uczniów - czyli jak oceniać zgodnie z prawem. Podstawowe zagadnienia
NARZĘDZIOWNIK
- Procedura kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
- Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania standardów ochrony małoletnich
- Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego
- Procedura składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego
- Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, w szczególności dotyczące zachowań niedozwolonych wobec małoletnich
- Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
- Zasady udostępniania personelowi, małoletnim i ich opiekunom polityki do jej zaznajomienia i stosowania
KADRY I FINANSE
- Zatrudnianie nauczycieli w świetle standardów ochrony małoletnich
ZDROWIE PSYCHICZNE
- Niepowodzenie na egzaminie - życie nie kończy się na tym. Jak wzmacniać poczucie własnej wartości i sprawczości uczniów i uczennic?
- "Myślę, czuję i się zachowuję!" Wykorzystanie kompetencji emocjonalno-społecznych we wspieraniu rozwoju inteligencji dziecka
W PRAKTYCE

- Style kierowania zespołami w placówkach oświatowych

 

Niebieska Linia : pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie / [Instytut Psychologii Zdrowia]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, 1999-

W ostatnim numerze 6/2023
WOKÓL OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY
- Opiniowanie w sprawach o przemoc w rodzinie
- Neurobiologia przemocy. Jak przemoc i trauma wpływają na mózg?
- Animaloterapia i kontakt z naturą w pracy z osobami krzywdzonymi
- Emocje w procesie zmiany
- Uciec przed przemocą domową
PRZEMOC SEKSUALNA
- Identyfikowanie przemocy seksualnej w przeciwdziałaniu przemocy domowej
- Przeciwdziałanie przemocy domowej i wykorzystywaniu seksualnemu. Dobre praktyki z USA
ROZMOWA Z MISTRZYNIĄ

- Najwięcej uczyłam się od klientów. Rozmowa z Heleną Tomaszewicz
STATYSTYKI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 2022
- Temida a przemoc domowa. Dane statystyczne z 2022 roku

 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / red. nacz. Janina Maciaszkowa. - Warszawa : Ministerstwo Oświaty, 1964-

W ostatnim numerze 10/2023 grudzień
W ostatnim numerze 10/2023 grudzień
TEORETYCZNE PODSTAWY OPIEKI I WYCHOWANIA
- Psychologiczne aspekty rozpoznawania zdolności do bycia krytycznym - dylematy ontologiczne i metodologiczne
DIAGNOZY, DOŚWIADCZENIA, PRAKTYKI
- Wykorzystanie prac ręcznych w rozwoju podstawy twórczej u dzieci - zastooswanie w praktyce edukacyjnej
- Wykorzystanie urządzeń cyfrowych w rozwijaniu twórczości plastyczno-technicznych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - innowacja pedagogiczna
BADANIA I SONDAŻE
- Symptomy zdolności dziecka w samorzutnej aktywności twórczej - studium przypadku (perspektywa longitudinala)
- Innowacyjność reformy szkolnej czasów Komisji Edukacji Narodowej w świetle wybranej literatury przedmiotu
- Zjawisko nieformalnego pobierania z Internetu treści chronionych prawem autorskim w percepcji współczesnej młodzieży


W ostatnim numerze 1/2024 styczeń
TEMAT NUMERU
- Co osie głów to nie dwie... - rzecz o superwizji grup terapeutycznych i grupowej superwizji w psychoterapii
TERAPIA PAR
- Mroczne strony związków - praca z przemocą psychiczną
STUDIUM PRZYPADKU
- Długoterminowa psychodynamiczna terapia grupowa skoncentrowana na traumie z elementami mentoringu rówieśniczego dla amerykańskich weteranów wojennych
- Grupa integracyjna dla młodzieży ze spektrum autyzmu
METODY TERAPII
- LEGO based Therapy Training oraz Terapia interakcji społeznych z wykorzystaniem klocków LEGO jako formuły treningu umiejętnosci społecznych (TUS) w terapii dzieci i młodzieży
- Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) w pracy z dziećmi  młodzieżą z myslami samobójczymi lub po próbie samobójczej

NARZĘDZIOWNIA
- Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje rodzicielskie a zasady, metody, techniki pracy
PSYCHIATRIA W PSYCHOLOGII

- Wskazania do diagnozy w kontekcie etiologii i rozowju schizifrenii
WSPÓŁPRACA Z...
- Wolontariat i akcje charytatywne dla ucznió - dlczego warto je organizować?

 

Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 1/2024 styczeń
TEMAT MIESIĄCA
- Samotność można pokonać 
- Scanariusz: Samotność w epoce połączeń
EDUKACJA/METODY PRACY
- "Do kogo prowadzą te drzwi?"
- Rozwój wyobraźni przestrzennej u dzieci
- Terapia ekspozycji i powstrzymania reakcji - sesja szósta
UZALEŻNIENIA
- Używanie substancji psychoaktywnych a postawy rodziców
RODZINA
- Jak w rodzinie przyjmować i wyrażać krytykę
- Proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
- Kampania Pierwsze kroki w (cyber)świecie, czyli jak kształtować prawidłowe wzorce korzystania z urządzeń medialnych u małego dziecka
RECENZJA
- Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
- Stabilizacja miednicy. Platformy balansacyjne - cz. 7

Sens : psychologia dla ciebie / [red. nacz. Joanna Olekszyk]. - Warszawa  : Wydawnictwo Zwierciadło, 2022-

W ostatnim numerze 3/2024
SENSOWNY POCZĄTEK
- Psychonewsy
TEMAT NUMERU
Postaw na wartości
- Więcej niż odhaczanie punktów na liście zadań. O wartościach mówi psychoterapetua w nurcie analizy egzystencjalnej Stanisław Sądowski
- To jest dla mnie ważne! Ćwiczenia
- "Nie zgadzam się z twoim stanowiskiem, ale szanuję ciebie jako człowieka" Mentorka Ewa Stelmasiak wskazuje, jak rozmawiać mimo różnic
- Tacy inni. Psycholog Paweł Jankowski o związkach z mocnym kontrastem
- Psychiatria oparta na wartościach. Rozmawiamy z filozofem Andrzejem Kapustą
RELACJE
- We dwoje. Zamiast czekać na magię w związku - twórz ja samodzielnie
- Randkowanie uzależnia. Wywiad z psychoterapeutą Robertem Rutkowskim
- Wychowanie z SENSem. Sprzeciw wobec hejtu
ROZWÓJ
- Zjawisko. Jak działa zemsta
- Czlowiek, istota wrażliwa. Niekoniecznie wysoko...
- Doświadczenie wewnętrzne. Trauma z perspektywy Gabora Mate
- Osobowość schizoidalna. Outsiderzy
- Strefa komfortu. Dobry punkt wyjścia
- Biofeedback. Trening mózgu
- Intuicja. Zadbaj o jakościowe dośwaidczenia
ZDROWIE PSYCHICZNE
- Uwaga, deprasja. Każdy cierpi inaczej
- Uzależnienia behawioralne młodych. Cały świat w telefonie
- Stres oksydacyjny. Jak smog wpływa na psychikę
- Nie wszystkiemu winni rodzice. Felieton terapeutyczny
Z KOBIECEJ STRONY
- Cykliczność. Fizjologia jak pory roku
- Niezależność finansowa. Coaching
- Relacyjność w pracy. Wszyscy potrzebujemy być zauważeni
- Szkoła umiejęytności. Czego mężczyźni mogą się uczyć od kobiet
ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ
- Filmy, wydarzenia, książki. Co zobaczyć? Dokąd póść? Co przeczytać?
- Filmoterapia Grażyny Torbickiej i Martyny Harland. Siła rażeniaa "Anatomii upadku"
BLIŻEJ NATURY
- Psychologia zwierząt. Nie ma się czego bać!

 

Serwis Informacyjny. Uzależnienia / [red. nacz.Jan Jabłoński]. - Warszawa  : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2017-

W ostatnim numerze 3/2023
PRAWO
- Umorzenie postępowania na podstawie art. 61A Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wybrane aspekty praktyczne
PROFILAKTYKA
- O profilaktyce raz jeszcze...
- Osehero - nauczyciele na straży cyberbezpieczeństwa

FASD
- Diagnistyka i terapia FASD w Polsce finansowana przez samorządy - przegląd sytuacji
- Regionalny punkt diagnozy i terapii FAS/FASD w Lublinie
- Profilaktyka FASD - wyniki projektu pilotażowego Far Seas
LECZENIE, REDUKCJA SZKÓD

- Wyzdrowienie z uzależnienia bez abstynencji i "żółte światło" redukcji szkód
BADANIA, RAPORTY
- Czynniki sprzyjające piciu alkoholu i mające wpływ na jego ograniczenie wśród seniorów

DONIESIENIA
- Publikacje
INTERNET
- Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD)
- Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

 

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 4/2023 wrzesień/październik
SPUŚCIZNA MARII GRZEGORZEWSKIEJ
- Wykład Janiny Doroszewskiej w rozwoju pedagogiki terapeutycznej
OPRACOWANIA NAUKOWE
- Dostęp i identyfikacja nowoczesnych technologii usprawniających jakość życia osób z niepełnosprawnością w świetle badań własnych
- Proces usamodzielnienia wychowanków zakładów poprawczych
- Narzędzie do pomiaru postaw wobec osób z niepełnosprawnością - PL-MAS
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
- Wykorzystanie autorskie adaptacji programu MOVE TO LEARN (Ruch dla uczenia się) w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w szkole specjalnej
RECENZJE
- Jana Chojecka, Maciej Muskała: Uwarunkowania do gotowości do resocjalizacji. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań, ss. 196
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
- Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Baśnie i bajki jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych, 1 czerwca 2023, online
- Sprawozdanie z jubileuszowego X Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej Inkluzja społeczna w czasach niepewności, Siedlce, 12-13 października 2023
- "Pomoc drugiemu człowiekowi - w obliczu współczesnych wyzwań" - niemieccy studenci pracy socjalnej z wizytą studyjną w APS, Warszawa, 15-20 października 2023

Świat Problemów : miesięcznik poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych / red. nacz. Jacek Morawski. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze lipiec/sierpień 2023
- Gmina w obliczu zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej
- Alkohol i przemoc
- Dysocjacja w kontekście traumy relacyjnej

- Uzależnienie rodzica a zaburzenie osobowości typu borderline u dziecka
- Terapia par z problemem przemocy i uzależnienia od alkoholu
- Komunikacja oparta na empatii
- Uzależnienia a "wypalone" związki
- Filar działalności pruszkowskiego WOTUAiW
- Sytuacja narkotykowa w Europie - Europiejski raport narkotykowy 2023
- Zmiany prawne dotyczące marihuany na świecie
- Dopalacze, mózg i my...
- Hazard w grach komputerowych
- Kompleksowe podejście do przeciwdziałania przemocy domowej
- Nadzieja dla Rodziny
- Związek między postawami wobec przemocy a agresywnymi zachowaniami w szkole
- Znaczenie relacji z matką w przeżywaniu cielesności u kobiet z tzw. syndromem DDa
- Co wyróżnia psychoterapeutów uzależnień wśród innych specjalistów
- Nie zbrodnia i nie kara. Jak pomagam osobom uzależnionym
- Podążając za zmianami

 

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 1/2024 styczeń/luty
KALENDARIUM
- Przewodnik "Świetlicy w Szkole" na cały rok szkolny 2023/2024. Riverworld - świat rzeki
- Dlaczego?
ZABAWY A SZÓSTKĘ
- Zajączki wielkanocne
- Zabawy z jajkiem, nie tylko w czasie poprzedzającym Wielkanoc
WARSZTAT PRACY
- Gramy w karty?
DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
- Innowacja pedagogiczna
SCENARIUSZE
- Myszy z Kruszwicy
- Fryderyk Chopin w Nieszawie
- Skarby z Włocławka
- Szkoła Orląt - kuxnia najsłynniejsego lotnika
- Zamek e Czersku - turniej rycerski
- Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym
ZRÓB TO Z NAMI
- Włóczkowe jaja wielkanocne
- Kurczaczek ze słoiczka
- Styropianowa żabka
- Tulipany w kopercie
- Wielkanocne pakowanie prezentów
- Marzanna ze sznurka
- Papierowe kwiaty
- Kwiaty w obręczy
- Wielkanocne zajączki na trzy sposoby
- Złota kurka i błyszczące pisanki
- Wielkanocna kartka
- Recyklingowy motyl
- Wiosenne zakładki do książek
- Wiosna z kółeczek origami
- Fantazyjne wzory
- Wielkanocne zajączki
- Ptasie opowieści

 

Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych / [red. nacz. Aleksandra Pawlińska-Maćkowiak]. - Poznań  : Forum Media Polska, 2018-

W ostatnim numerze grudzień 2022 / styczeń 2023 (28)
TEMAT NUMERU
- Wykorzystanie elementów teatroterapii i dramy w rozwijaniu umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami rozwoju. Propozycje ćwiczeń
METODY TERAPII
- Przyjazna twarz behawioryzmu - elementy terapii ACT pomocne w pracy terapeutycznej z depresyjnym nastolatkiem z niepełnosprawnością intelektualną
- Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną oparta na założeniach metody "porannego kręgu"
- Uczeń z TYMI literami i cyframi. Praktyczne wskazówki do pracy z trudnym uczniem w szkole
- Efektywność zooterapii w usprawnieniu funkcjonowania osób z zespołem Downa
- Niekonwencjonalne techniki plastyczne wspomagające proces terapeutyczny. Praktyczny przewodnik
- Wykorzystanie Teorii Poliwagalnej do wspierania układu nerwowego dzieci i dorosłych. Propozycje ćwiczeń
- Jak prawidłowo zorganizować zajęcia TUS?

 

Wychowanie na co Dzień : miesięcznik / red. nacz. Andrzej Olubiński]. - Toruń : Toruńska Fundacja Edukacyjna "Copernicus" przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, 1993-

W ostatnim numerze 5-6/2020
AKTUALNE PROBLEMY PEDAGOGICZNE
- W kierunku pedagogiki oporu i (nie)posłuszeństwa
- Cyber-samotność. Rozważania nad samotnością
EDUKACJA KULTURALNA I REGIONALNA
- Tradycja ludowa - przeżytek czy ważny element polskiej kultury?
- Dziecko w świecie baśni i legendy
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
- Szkoła wobec uczniów z ADHD - głosy rodziców na forach internetowych
EDUKACJA ZDROWOTNA
- Ubóstwo menstruacyjne jako palący problem polskiej szkoły?
TEORETYCZNE PROBLEMY WYCHOWANIA
- Przygotowanie zawodowe specjalistów w dziedzinie praktyki penitencjarnej
LEKTURY STARE I NOWE
- Internet silniej mówi do mnie niż nauczyciela książka i wskaźnik

 

Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1994-

W ostatnim numerze 1/2024
TEMAT NUMERU
- Przedszkolna misja
- Specjalności wysokiej klasy
- Wyjątkowi eksperci
- Od radości do mądrości
- Edukacja przyrodnicza bez agzaltacji
- Z pamiętnika przedszkolanki. Pani dr Wanda Półtawska o wychowaniu
POZYTYWNIE
- Kurierzy i głowa pod kołdrą
BIULETYN KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI
- O zrozumieniu i barbarzyńcach
HISTORIA
Ten, który chłopów Polsce przywrócił. O Wincentym Witosie raz jeszcze
TEKA PRAKTYKA
- Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post
- Zimowa wyprawa do lasu
KĄCIK KATECHETYCZNY
- Rozważania Drogi Krzyżowej dla nauczycieli

 

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 1/2024 styczeń
TEMAT MIESIĄCA
- Jak nauczyć kreatywności? trening kompetencji przyszłości  nauczaniu wczesnoszkolnym
MULTISENSORYCZNIE
- Zimowe zabawy sensoryczne. Propozycje zajęć multisensorycznych dla uczniów klas I-III
WIELCY MALARZE

- Podróż w kraine kolorów
WSPARCIE UCZNIA
- Wspieranie ucznia z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej
NEURORÓŻNORODNI
- Dysleksja, czyli problemy nie tylko z czytaniem
WSPARCIE UCZNIA
- Grooming profilaktyka i interwencji. Jak rozmawiać na ten temat z uczniami?
WYPRAWY MAŁE I DUŻE
- Czarna Hańcza
ONI ZMIENIAJĄ ŚWIAT
- J.K. Rowling - pani, która przywróciła ludziom magię
MULTISENSORYCZNIE
- Rozruchy i przerywniki, które odmienią lekcje

 

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 3-4/2024 marzec-kwiecień
MROCZNE STRONY ZWIĄZKÓW
- Skąd bierze się przemoc w relacji?
- Jak  praktyce radzić sobie ze stresem
- Zdrowe nawyki na co dzień
- Rodzinne tradycje, które budują bliskość i bezpieczeństwo
- Czym jest głód psychologiczny?
- Katarzyna Kucewicz o tym, jak redukować wagę z głową- Jak uzupełniać zasoby energii poprzez kontakt z naturą?
- Jak rozwija się nastolatek w spektrum?
- Dlaczego odrzucenie boli i jak sobie z nim radzić?
- Miesiączka to nie temat tabu!
- Jak doświadczenia z porodu wpływają na macierzyństwo?
- Rozmowa z Katarzyna Kołaczek o tym, jak nauczyć się stawiać granice i być sobą
- Podróż bohatera. Paweł Pilich o relacyjnym push & Pull
- Jak skutecznie rozwinąć nawyk, wykorzystując neuroplastyczność mózgu?
- Szymon Modelski: Czego nastolatek nie powie rodzicom
NA STAŁE
- Listy
- Warto wiedzieć
- Myśli przechwycone
- Festiwal Miłosza
- Ewa Winnicka - Na boisku
- Tomasz Maruszewski - aktor czy obserwator?
- Jacek Bomba - Trzeba brać sprawy w swoje ręce
- Katarzyna Włodkowska - Algorytmy traumy
- CZASMARZENIA - historie o poszukiwaniu marzeń Michała Śniadeckiego
- Aleksandra Pakieła - Książka na wiosnę!
- Mieć czy być

Powrót do Dla nauczycieli