Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni


Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 12/2020
AKTUALNOŚCI
- Dyrektorze pamiętaj o...
- Szkoły znowu zamknięte
- Opieka świetlicowa dla dzieci lekarzy
- 500 zł dla nauczyciela
- Zmiana wymagań egzaminacyjnych
- Minister o końcu pedagogiki wstydu
- 6110 zł subwencji oświatowej na ucznia
- Będą kary za Strajk Kobiet?
- Wyższe pensje, a dodatki bez zmian
- Ochrona danych w zdalnej edukacji
- "Za naprawianie świata"
- Nowe zasady dla szkół sportowych
- Siedem kroków walki z infodemią
- Kalendarium zmian prawnych
- Edukacja zdalna na kongresie on-line
POLITYKA EDUKACYJNA
- Fuzja resortów - zalety i wady
- Rok szkolny 2019/2020 statystycznie
BARWY ZARZĄDZANIA
- Efektywna e-szkoła
- Święta w pandemii
PRAKTYCZNA AKADEMIA ZARZĄDZANIA
- Kultura zaufania w szkole
CO W PRAWIE PISZCZY
- Wypłata za nadgodziny
- Użycie sprzętu w pracy zdalnej
NOWE TECHNOLOGIE
- Internetowy wizerunek
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Przez dyskusję do kompetencji
- Materiały dla nauczycieli
Dostosowanie do potrzeb uczniów
Pomysły na dostosowanie
SUPER DYREKTOR SZKOŁY
- Przykład idzie z góry
INSPIRACJE DYREKTORA
- Po pierwsze: nie dołuj
- Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
- Osobowość edukacji - Elżbieta Piotrowska-Albin
- Interakcja w e-szkole
- Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania
- Przywróć kontrolę
KULUARY OŚWIATY
- Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w... Organie?
- Subiektywnie o edukacji
Fala klasówek
NIEZBĘDNIK DYREKTORA
Przeciwdziałanie przemocy
- Prawne podstawy reakcji na agresję
- Milczący świadkowie
- Jak zapobiegać tragediom
- E-transformacja przemocy rówieśniczej
- Wspólnie dla bezpieczeństwa

 

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim numerze listopad (120) 2020
TEMAT MIESIĄCA
Współpraca pedagoga z gronem na nauczycielskim
TWARZĄ W TWARZ
-
Wyłącz automatycznego pilota i... bądź − wywiad z Michaelem Sandersonem, nauczycielem mindfulness
- Jak wyjść z zaklętego kręgu niedotrzymanych postanowień? - wywiad z Joanną Giełdarską, psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i terapeutką motywującą
PRACOWNIA NEURODYDAKTYCZNA
-
Jak pobudzać mózg do twórczego działania? Tajniki treningu kreatywności
- Mózg zintegrowany, czyli jak uczyć się przez zmysły
ZDROWIE PSYCHICZNE UCZNIÓW
- Najczęstsze zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
DOBROSTAN NAUCZYCIELA
- Wykorzystaj energię stresu do samorozwoju
- Zrozumieć lęk. Jak skutecznie radzić sobie z niepokojem, obawą czy paniką?
NARZĘDZIOWNIA
- W jaki sposób uczniowie (i ich nauczyciele) mogą zacząć praktykować "uważne zatrzymywanie się"?
- Tajniki treningu kreatywności
- Jak wykorzystać energię stresu krok po kroku?
- Ćwiczenia rozwijające samoświadomość i umiejętność rozwiązywania wewnętrznych trudności nastolatków
- Wybaczenie - wyraz siły czy słabości człowieka?
PRACA Z UCZNIEM ZE SPE
- Dysleksja rozwojowa jako zaburzenie językowe
PRACOWNIA INNOWACYJNA
- Technologia informatyczna w edukacji stacjonarnej i zdalnej
- Metody szybkiego zapamiętywania przydatne we wspieraniu rozwoju dzieci
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Czym martwi się nastolatek?
- Bezpieczne przywiązanie w relacji uczeń-nauczyciel
OTWÓRZ OCZY
- Blaski i cienie edukacji seksualnej. Co naprawdę chroni dzieci przed wykorzystaniem?
LEKCJA WYCHOWAWCZA Z POMYSŁEM
- Wartości stałe obecne. Jak wykorzystać książki na lekcjach wychowawczych?

 
W ostatnim numerze 1/2020
DEBATA JUBILEUSZOWA
- Najlepsze światowe koncepcje kształcenia nauczycieli a sytuacja w Polsce
- Jaka szkoła po zarazie?
- Szkoła, jakiej (nie)potrzebujemy w przyszłości
- Metodyka dyskretna, czyli dlaczego powinniśmy odejść od kultury nauczania i stworzyć kulturę uczenia się
- Szkoła, o której marzyć można
- Wybrane warunki formułowania celów edukacyjnych w kontekście idei uczenia się - głos w dyskusji nad kształtem edukacji wczesnoszkolnej
- Szkoła zmieniających się potrzeb. O edukacji włączającej raz jeszcze
- Szkoła w (r)oku zarazy - czy warto przewidywać?
VARIA

- W stronę geografii - uwagi o języku wydawnictw turystycznych
- Szewczenko na eksport

FELIETON
- Oby nam się... szybko nie skończyło!
 

Monitor Dyrektora Szkoły / [red. nacz. Agata Klimaszewska]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze 7/2020 październik
TWARZĄ W TWARZ
- To edukacja powinna być dla uczniów, nie odwrotnie - rozmowa z dr. Mikołajem Marcelą
TEMAT UMERU
- Zadania dyrektora i nauczycieli związane z nową sytuacją prawną w oświacie w 2020 r.
POD PARAGRAFEM
- Zmiany w statutach - jakie zapisy uwzględnić w związku z sytuacją wywołana epidemią COVID-19?
- Odpowiedzialność cywilna szkoły
- Kary porządkowe w szkole - uprawnienia pracodawcy i prawa pracownika
- Co to jest nauczanie domowe i czy może zastąpić naukę w szkole?
NARZĘDZIOWNIA
- Pismo do związków
- Uwzględnienie sprzeciwu pracownika
- Wysłuchanie/wezwanie
- Zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej
ORZECZNICTWO W PRAKTYCE SZKOLNEJ
- Zakaz łączenia szkół
W KADRZE DYREKTORA
- Zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę w trakcie roku szkolnego - obowiązki pracodawcy
Z ŻYCIA SZKOŁY
- E-mail na dzień Nauczyciela

 

Niebieska Linia : pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie / [Instytut Psychologii Zdrowia]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, 1999-

W ostatnim numerze 6/2020
ROZMOWA Z MISTRZYNIĄ/MISTRZEM
- Zbiór porażek i feminizm - Rozmowa z prof. Moniką Płatek
16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET
- Pilna potrzeba kompleksowych rozwiązań. Rozmowa z dr Sylwią Spurek i Renatą Durdą
- Agata Teutsch - Kobiety z niepełnosprawnościami przeciwstawiają się przemocy
ROZCHODZI SIĘ O DZIECI
- Rozchodzi się o dzieci
- Spętane skrzydła. Dziecko jako ofiara rozgrywek emocjonalnych
- Uwięziony krzyk
- Szramy. Jak psychosystem niszczy nasze dzieci
BEZPIECZNE MIEJSCE
- Bezpieczne miejsce jako technika wspierająca terapię traumy
- W oczekiwaniu na lepsze czasy. Realia życia w ośrodkach wsparcia w dobie pandemii
- Znaczenie sojuszu roboczego w pracy z osobami stosującymi przemoc
- Emocje pod kontrolą
TEMIDA A PRZEMOC
- Temida a przemoc w rodzinie - statystyki za 2019 rok

 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / red. nacz. Janina Maciaszkowa. - Warszawa : Ministerstwo Oświaty, 1964-

W ostatnim numerze 9/2020

AKTUALNE PROBLEMY OPIEKI I WYCHOWANIA
- Etyka pedagogiczna Janusza Homplewicza w świetle przemian współczesnego świata i jej znaczenie edukacyjne
DIAGNOZA, DOŚWIADCZENIA, PRAKTYKI
- Umiejętności nauczyciela-pedagoga w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie
- Wieloaspektowość fobii szkolnej na przykładzie studium przypadku Mateusza
- Znaczenie mediacji rówieśniczych w funkcjonowaniu społecznym dzieci ze spektrum autyzmu
BADANIA I SONDAŻE
- Oczekiwania nauczycieli względem aktywności czwartoklasisty w procesie konstruowania wiedzy
- Przeżycie estetyczne jako warunek nadawania znaczeń muzyce kompozytorów młodopolskich przez dzieci
- Klimat w klasie szkolnej w percepcji uczniów szkół podstawowych
- Rodzicielstwo głuchych matek słyszących dzieci KODA: przegląd wybranych badań
RECENZJE
- Głos o poszanowanie praw wszystkich w rodzinie, czyli uwag kilka na temat książki pt. O potrzebie nowego Kodeksu rodzinnego i jego podstawach aksjologicznych, pod redakcją Stanisława L. Stadniczeńki i Marka Michalaka (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, ss. 588)
 

Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 12/2020
TEMAT MIESIĄCA
- Psychologiczne podstawy dobrego kontaktu i dobrych relacji z rozmówcą
- Sztuka rozmawiania z dzieckiem
- Słowo jako narzędzie poznawcze dziecka
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
- Osobowość a uzależnienia behawioralne
- Ciało w centrum
EDUKACJA
- Pedagogika Montessori w dziecięcej literaturze
- Rola muzyki w (świadomym) wychowywaniu dziecka
- Wiem, że sztuka odgrywa rolę terapeutyczną
RODZINA
- Gdy dziecko doświadcza przemocy
- Wiek a sposób adaptowania się dziecka w rodzinie przysposabiającej - cd.
- Złość w życiu rodzinnym
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
- Drabinka koordynacyjno-szybkościowa
WARTO WIEDZIEĆ
- Ciekawostki z kraju i ze świata

 

Serwis Informacyjny. Uzależnienia / [red. nacz.Jan Jabłoński]. - Warszawa  : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2017-

W ostatnim numerze 3/2020
PRAWO
- Prawne uwarunkowania działania organizacji pozarządowych na terenie szkoły
PROFILAKTYKA
- Jubileusz działalności ogólnopolskiego telefonu zaufania narkotyki - narkomania
ANALIZA
- Czy pandemia Covid-19 zaszkodziła dzieciom i młodzieży?
LECZENIE, REDUKCJA SZKÓŁ
- Czy terapia online i przez telefon jest skuteczna? Przegląd badań
- Używanie narkotyków przez podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych
BADANIA, RAPORTY
- Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych w ocenie intensywnych użytkowników na przykładzie Facebooka
- Problem narkotyków i narkomanii na świecie - najnowsze raporty organizacji międzynarodowych
- Trudności w leczeniu osób ze współwystępującymi zaburzeniami hazardowymi i wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych
- Dostępność lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży
INTERNET
- Kampania "Bez chemii na drodze"
- Bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci. Internetowy kurs dla rodziców "Bezpiecznie tu i tam"

 

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 4/2020 wrzesień/październik
OPRACOWANIA NAUKOWE
- Dziecko z niedokształceniem mowy o typie afazji - zarys problematyki
- Eye tracker jako narzędzie pracy pedagoga specjalnego - przykładowe zastosowanie w obszarze surdopedagogiki
- Funkcjonowanie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym w zakresie komunikacji werbalnej
- Terapia biomedyczna a funkcjonowanie społeczne dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
- Przegląd i analiza metody terapeutycznych dedykowanych przetrwałym odruchom pierwotnym
- Terapia ręki jako holistyczna forma wsparcia ucznia z obniżoną sprawnością motoryki małej
ZASŁUŻENI DLA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
- Profesor Tadeusz Stanisław Gałkowski (1936-2020) - człowiek i psycholog
PRAWO I PRAKTYKA
- Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako spadkobierca. Część III
NASZYM CZYTELNIKOM POLECAMY
- Józefa Brągiel, Beata Górnicki: Rodzina w kręgu ponowoczesnych przemian i wyzwań niepełnosprawności. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ss. 180
- Bożena Odowska-Szlachcic, Natalia Górka-Pik: Strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu. Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2020, ss. 362

 

Świat Problemów : miesięcznik poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych / red. nacz. Jacek Morawski. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze grudzień/2020
- Systemowa terapia rodzin
- Przemoc w okresie pandemii - jak sobie pomóc?
- Pandemia przemocy
- Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców wychodzących z uzależnienia
- Związki niepijących alkoholików
- Szansa na wyjście z przemocy
- problemowe korzystanie z telefonu komórkowego przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie - przykład modelowych działań profilaktycznych
- Dzieci uciekające od problemów
- Ważne jest niewikłanie dziecka w konflikt rodzciów

 

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 6/2020 listopad/grudzień
PRAWO
- COVID 19: Nauczyciel na kwarantannie
- Prawnik odpowiada
WARSZTAT PRACY
- eTwinning w świetlicy albo o tym, jak "Świetliczanki" z 6 szkół w Polsce stworzyły wspólny album "Nasze drzewa"
- Nasz Układ Słoneczny
- Rzuć kostką i twórz bałwanka
SCENARIUSZE
- Drzewko dobrych życzeń
- Babcia i Dziadek
- Mandala dla babci i dziadka
- Prezent ze sklejki - decoupage
ZABAWY NA SZÓSTKĘ
- Zabawy z dystansem
ŚWIETLICZANKI NA TROPIE...
- Jak powstał nasz "Ilustrowany słownik gwary warszawskiej"
KALENDARIUM
- Leśne tajemnice
ZRÓB TO Z NAMI
- Świecznik na specjalne okazje
- Ptaki
Zorza
- Biżuteria eco - kolczyki wykonane techniką quillingu
- Kocie opowieści
- Laurka w kształcie serca
- Włóczkowe metamorfozy
- Zima na oknie
Zima włóczką "malowana"
- Zimowe bajanie, Kwiaty z szyszek
- Tu mieszkają krasnoludki
Marzenie bałwanka

 

Wychowanie na co Dzień : miesięcznik / [red. nacz. Andrzej Olubiński]. - Toruń : Toruńska Fundacja Edukacyjna "Copernicus" przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, 1993-

W ostatnim numerze 2-3/2018
ŚRODOWISKO I WYCHOWANIE
- Akademia Liderów Społecznych. Inspiracje do pracy ze społecznością lokalną
- Aktywność twórcza seniorów w uniwersytetach trzeciego wieku i w przestrzeni społeczno-kulturalnej
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA SZKOLYA
- Nauczyciel jako innowator
METODY NAUCZANIA I WYCHOWANIA
- Pojęcie granicy funkcji w rozumieniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów kierunku matematyka
- Trudności we współpracy dzieci w wieku przedszkolnym
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów
EDUKACJA ZDROWOTNA
- Otyłość jako zaburzenie stanu zdrowia i rozwoju dzieci i mlodzieży
LEKTURY STARE I NOWE
- Istota diagnozy pedagogicznej jako wyznacznik procesu terapeutycznego uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
KRONIKA
- Tydzień Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK z seminarium dedykowanym Irenie Sendlerowej
- Polsko-bułgarska konferencja "Prawa dziecka w kontekście historycznym i współczesnym"
- "W służbie praw dziecka - dziedzictwo Ireny Sendlerowej" tematem konferencji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
- 7. konferencja Logopedyczna pt. Wspomaganie komunikacji osób ze spektrum autyzmu - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE - RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL
WKŁADKA METODYCZNA
- Zrozumień Innego - edukacja międzykulturowa realizowana w klasach młodszych szkoły podstawowej

 

Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1994-

W ostatnim numerze 1/2021
TEMAT NUMERU
- Zrozumieć autyzm
- Przytul mnie, a poprawię Ci nastrój!
- Uczeń z autyzmem w klasie szkolnej
- Jak uzyskać pomoc?
- Oddziały specjalne
BIULETYN KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI
- O losie człowieka, życiu, utopii i Bogu
ROZMOWA MIESIĄCA
- Bycie dobrym to największe wyzwanie
W CYBERŚWIECIE
- Lockdown i wykorzystanie seksualne dzieci
HISTORIA
- W niedzielę 6 grudnia 1914
- Wycieczka historyczno-krajoznawcza szlakiem walko twierdzę Kraków w grudniu 1914 r.
KUŹNIA CNÓT
- Z umiarem o... umiarkowaniu

 

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 9/2020 grudzień
TEMAT NUMERU
- Dziecięce mindfulness z muzyką
ZAJĘCIA NA CZASIE

- Jak uczyć się i nauczyć na odległość
- Naucz dzieci, jak być eko. Wyrusz z nami na Planetę Energii
- Screencasty w edukacji wczesnoszkolnej
- "Bliżej Przyrody" - nowatorski projekt edukacji przyrodniczej

STREFA NAUCZYCIELA
- Organizacja czasu i przestrzeni oraz zarządzanie zasobami zespołu klasowego fundamentem efektywnej pracy
- Rola nauczyciela we współczesnym świecie
- Aktywizujące metody pracy

WSPOMAGANIE UCZNIA
- By się chciało chcieć - motywacyjne dylematy
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
- Grudniowe radości
- Konspekt zajęć edukacyjnych dla klasy 3. - O tęsknocie...
EFEKT DOMINA
- Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III)

 

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 2/2021
NA TEMAT
- Czas na oddech
- Kto boi się sukcesu i dlaczego?
- Czego postanowisz nie robić?
- (Nie)wszystko na mojej głowie
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
- Bóg i płaskoziemcy, czyli miedzy wiedzą a wiarą
- Zwlekający mózg
- Toksyczne oblicze miłości
- Wyjście z pola konfliktu
TRENING PSYCHOLOGICZNY
- Niejednogłośni rodzice
- Jak pokonać opór przed zmianą?
- Praca z umysłem
- Od prokrastynacji do efektywności na drodze do kariery
PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA
- Przeciągając sprawę, czyli kilka słów o zwolnieniu
- W pułapce trawienia, czyli co zrobić, kiedy utkniemy
JAK W KAŻDYM NUMERZE
- Listy
- Warto wiedzieć
- Myśli przechwycone
- Tomasz Maruszewski - Co nas czeka?
- Tadeusz Zagółka - Czuj się Pan obrażony...
- Jacek Dehnel - Duch ma dość zwlekania
- Jacek Bomba - Melodramat z rybą
- Paulina Małochleb - Rozliczenie z ojcem
- Kącik dziecka i rodzica
- Książka na zimę
- Mieć czy być kulturalnie

Powrót do Dla nauczycieli