Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni


Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 12/2018:
AKTUALNOŚCI
- Dyrektorze pamiętaj o...
- Koszty podwójnego rocznika
- MEN określił regulamin oceny pracy
- Próbny egzamin ósmoklasisty
- Dane ucznia objęte tajemnicą
- Świąteczny urlop dyrektora
- Nowa platforma edukacyjna
- Obowiązkowa akredytacja
- Konkurs fotograficzny na ekoselfie
- Kamizelki odblaskowe dla uczniów
- Gala "Solidarna Szkoła"
- Popularność edukacji prywatnej
- Badanie nowych technologii
- Kalendarium zmian prawnych
- Jubileuszowa konferencja dyrektorów
25 lat "Dyrektora szkoły"
- Owocne początki i co dalej?
POLITYKA EDUKACYJNA
- Powiatowe skutki reformy edukacji
- Szkoły szykujące się na podwójny rocznik
BARWY ZARZĄDZANIA
- Monitorowanie kompetencji kluczowych
- Słownik wyrazów obcych
PRAKTYCZNA AKADEMIA ZARZĄDZANIA
- Realizacja podstawy programowej
CO W PRAWIE PISZCZY
- Indywidualne wsparcie dzieci ze SPE
- Pytania do eksperta
NOWE TECHNOLOGIE
- Dwa oblicza gier wideo
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Szkoła zrównoważonego rozwoju
- Nauka dialogu międzypokoleniowego
- Jadłodzielnia w szkole? Tak! - rozmowa z Pauliną Serednicką
- Materiały dla nauczyciela
Odporność psychiczna uczniów
Kształtowanie odporności psychicznej
SUPER DYREKTOR SZKOŁY
- Uczniowie zasługują na to, co najlepsze - rozmowa z Ewą Szczerbą
INSPIRACJE DYREKTORA
- Zadaję z sensem
- Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
- Osobowość edukacji - Bożena Janiszewska
- Czas na rozmowę
- Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania
- Konkurs dla nauczycieli mediatorów
- Ignorować narzekaczy
KULUARY OŚWIATY
- Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w... Organie
- Subiektywnie o edukacji
Ci nieznośni rodzice
NIEZBĘDNIK DYREKTORA
Edukacja prawna
- Budowanie świadomości prawnej uczniów
- Zajęcia z prawa
- Scenariusz lekcji

 

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim numerze listopad (103)/2018
PRACA Z UCZNIEM Z ASP
- Czy ludzie w spektrum maja inne potrzeby?
SI W PRACY PEDAGOGA
- Rozpoznawanie zaburzeń SI u dzieci
FAKTOGRAFIA
- Cała prawda o półkulach mózgu
LEKCJA WYCHOWAWCZA Z POMYSŁEM
- Nieszablonowe andrzejki
NARZĘDZIOWNIA
- Nieszablonowe andrzejki
- Ankieta dla uczniów dotycząca relacji interpersonalnych w klasie szkolnej
- Ankieta dla rodziców pierwszoklasistów dotycząca podstawowych informacji na temat dziecka, stanu zdrowia i trudności edukacyjnych
- Ankieta dla wychowawców klas IV-VIII dotycząca identyfikacji potrzeb w zakresie pogadanek, prelekcji i warsztatów dla uczniów
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Umiejętność krytycznego myślenia
- Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo - metody ułatwiające funkcjonowanie w szkole
PRACOWNIA ROZWOJU ZAWODOWEGO
- Warsztat badawczo-diagnostyczny pedagoga szkolnego
- Jak sobie radzić z jesienno-zimowym spadkiem formy?
ZA DRZWIAMI GABINETU
- Gdy nawarstwiają się zaległości...
TERMINARZ ZADAŃ
- terminarz zadań nauczyciela specjalisty grudzień/styczeń 2018 

 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / red. nacz. Janina Maciaszkowa. - Warszawa : Ministerstwo Oświaty, 1964-

W ostatnim numerze 8 /2018 października
AKTUALNE PROBLEMY OPIEKI I WYCHOWANIA
- Inicjatywność i przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa (nauczyciela) XXI wieku
DIAGNOZY, DOŚWIADCZENIA, PRAKTYKI
- Myślenie projektowe jako wsparcie akademickiego kształcenia pedagogów
- Nowe technologie w edukacji - wyzwania dla nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej
- Kształtowanie umiejętności poznawczych i społecznych młodzieży nieprzystosowanej społecznie: przykład innowacji pedagogicznej w resocjalizacji nieletnich
- Nowe technologie jako substytut bliskości. Problematyka korzystania ze smartfonów w perspektywie analizy transakcyjnej
BADANIA I SONDAŻE
- Współpraca rodziców ze szkołą - założenia i realia
- Poczucie samotności młodzieży w dobie portali społecznościowych
INFORMACJE I RECENZJE
- Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli rzecz o przeciwdziałaniu dręczeniu szkolnemu

  Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 11/2018

TEMAT MIESIĄCA
- Szczęśliwe dzieciństwo... - współczesne mity wychowawcze
POTRZEBY I PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY
- Wspieranie uczniów w identyfikacji ich mocnych stron
- Przysposobienie a stereotypy. Cz. 2
- Trudności w koncentrowaniu uwagi u dzieci. Cz. 2
PSYCHOLOGIA ZDROWIA/ZABURZENIA JEDZENIA
- Neofobia żywienia
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ/UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
- Pornolatki - kontakt nastolatków z pornografią i jego następstwa
BADANIA/ANALIZY
-Świetlice środowiskowe w oczach ich wychowanków
EDUKACJA/OBLICZA SZKOŁY
- Wypalenie zawodowe nauczycieli
PROMOCJA ZDROWIA/PLAC ZABAW NA SPORTOWO
- "Pod górkę". Cz. 1
PROFILAKTYKA W WARSZAWIE
- Warszawskie wydarzenia tej jesieni cd.
BLIŻEJ SIEBIE/MIĘDZY NAMI RODZICAMI
- Znaczenie autorytetu rodzica. Cz. 2
- Jak być wystarczająco dobrym rodzicem?
- Być rodzicem - ocean wątpliwości?
WARTO WIEDZIEĆ
 

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 4/2018 wrzesień/październik
OPRACOWANIA NAUKOWE
- Style nauczania nauczycieli szkół specjalnych i integracyjnych
- Działalność szkół i zakładów dla dzieci głuchoniemych i niewidomych założonych z inicjatywy Żydów lwowskich w latach 1871-1939
- The model of combination between medical and educational intervention for children with developmental disorders in Vietnam - Through case studies
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
- Od sprawności motorycznej do nauki pisania - rozwiązywania praktyczne
- Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana jako forma zabawy i edukacji dziecka w szkole specjalnej - program autorski dla dzieci korzystających z zajęć w świetlicy szkolnej
ZASŁUŻENI DLA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
- Wspomnienie i dr Mirosławie czerskiej-Jurkowskiej (1936-2018)
PRAWO I PRAKTYKA
- Konstytucyjne nie dla prawa do małżeństwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Cz. 1
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
- Najwyższa Izba Kontroli o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami. Cz. 1
NASZYM CZYTELNIKOM POLECAMY
- Brian Christian, Tom Griffiths: Algorytmy. Kiedy mniej myśleć. Wydawnictwo JK, Łódź 2018
- Klaudia Piotrowska-Madej, Agnieszka Żychowicz: SMART HAND MODEL. Diagnoza i terapia ręki u dzieci. Harmonia, Gdańsk 2017

 

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 5/2018 wrzesień/październik
WARSZTAT PRACY
- Charles Perrault i jego baśnie nad baśniami
- Pierwsza sieć współpracy i samokształcenia w świetlicach szkolnych
ZABAWY NA SZÓSTKĘ
- Urodziny w świetlicy
- Podchody z Charles'em Perraultem
SCENARIUSZE
- Mój mniejszy brat - Tomcio Paluszek
- Leśne przygody z Czerwonym Kapturkiem
- Bajki Perraulta, które znamy i lubimy
- Co jest tak naprawdę skarbem?
- Spotkanie z Kopciuszkiem Charles'a Perraulta
- Tropem Czerwonego Kapturka
- Podróże po literaturze
KALENDARIUM
- Plan pracy świetlicy szkolnej
ZRÓB TO Z NAMI
- Czerwony Kapturek
- Bal u Śpiącej Królewny
- Tomcio Paluszek w Łowiczu
- Ośla skórka
- Słoiczki na skarby Czerwonego Kapturka
- Czerwony Kapturek w bieszczadzkim lesie
- Dekoracje świetlicowe

 
 
  Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1994-

W ostatnim numerze 12/2018:
- Etos zawodu nauczyciela
- Prawdziwa sprawiedliwość
- Spotkanie z drugim człowiekiem
- Człowiek na rozdrożu
- Etyka zawodu nauczyciela (bibliografia w wyborze)
- Starożytna idea sprawiedliwości
- Czy jest możliwa sprawiedliwość w szkole?
- Sprawiedliwe ocenianie
- Moje prawa. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III szkoły podstawowej
- Mam prawo do...
- Teatr ambitny
- Hej, kolęda, kolęda...
- Św. Franciszek i kropla miłości. Scenariusz teatralny na Boże Narodzenie

 

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 12/2018
TEMAT NUMERU
- Nie ma dobrych czy złych emocji - one po prostu są
INSPIRACJE PSYCHOLOGICZNE
- "Poznać i zrozumieć emocje" - jak oswoić trudne emocje zamiast je tłumić
- W jaki sposób rozwiązywać problem nadużywania smartfonów?
- Zjawisko pracowniczego mobbingu w szkole
PEDAGOGICZNE INSPIRACJE
- Mity w edukacji wczesnoszkolnej - prawdziwe czy nie?
- Zamień długopis na lupę. Doświadczenie, eksperymentowanie, obserwowanie, czyli jak wprowadzić dziecko w świat przyrody?
_ Bajka lekarstwem na małe i duże smuteczki
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
- "Zimowy przyjaciel". Scenariusz z wykorzystaniem autorskiego opowiadania do zajęć zintegrowanych z edukacji wczesnoszkolnej. Klasy I-III
- Bałwankowy organizer - czyli zimowe zajęcia plastyczne z pomysłem
- Bawię się sztuką. Kreatywnie czyli twórczo
 

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 12/2018
NA TEMAT
- Cierpliwość popłaca
Cierpliwość jest głębokim zrozumieniem drugiego człowieka, jest akceptacja drugiego człowieka jako jedności, pełni - mówi Bogdan Białek. I zastanawia się, gdzie są źródła kłopotów z tolerancją.
- Dlaczego się spieramy
Co tak naprawdę kryje się za niektórymi sporami i kłótniami - wyjaśniają Maria Krół-Fijewska i Piotr Fijewski.
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
- Dumni z własnych podłości
Jak to możliwe, że krzywdząc kogoś, potrafimy zachować dobre mniemanie o sobie - psychologiczne mechanizmy samooczyszczania i wykluczania demonstruje Tomasz Besta.
- Empatia dla wybranych
Bogdan de Barbaro przekonuje, że nasze współodczuwanie nierówno się rozkłada.
- W swoim dobrym interesie
Czy altruizm jest egoistyczny - zastanawia się Anna Szuster.
- Pokaż im trend
Robert Cialdini podpowiada, jak w szczytnym celu wykorzystać siłę wpływu otoczenia.
- Ludzkim głosem
Psychologowie od dawna próbują porozumieć się ze zwierzętami. Czego się od nich dowiadują? Pisze o tym Cezary W. Domański.
TRENING PSYCHOLOGICZNY
- Chorzy, bo na antybiotykach
Anna Kołodziejska opisuje fatalne skutki nadużywania antybiotyków i radzi, jak dbać o naturalną florę bakteryjną.
- Urodzeni nie w swoim czasie
Zdrowotne konsekwencje przedwczesnych narodzin mogą się ciągnąć przez całe życie, są jednak sposoby, by to ryzyko minimalizować - zapewnia Magdalena Chrzan-Dętkoś.
- Sezon pełen smutku
Jesień i zioma to czas, gdy uaktywnia się SAD - zimowa depresja. O jej objawach i leczeniu pisze Joanna Chatizow.
- Spokój w wewnętrznej twierdzy
Stoicki sposób na trudne momenty podsuwa Tomasz Mazur.
- Mentalne odejmowanie
Rolf Dobelli prezentuje psychologiczny trik, dzięki któremu wciąż na nowo możemy się uszczęśliwiać.
- Lista strachów
Lęki można pokonać, jeśli nazwiemy je i będziemy mówić o nich otwarcie - przekonuje Regina Brett.
ODTRUTKI NA TOKSYCZNY ZWIĄZEK
- Jak można przełamać fatalne schematy wyniesione z domu i stworzyć satysfakcjonujący związek, pisze Jagoda Bzowy.

JAK CO MIESIĄC
 • Psychowieści
 • Kto, co, gdzie, kiedy
 • Maruszewski
 • Moja historia
 • Krzysztofowicz
 • Bortnowski
 • Maksymiuk
 • Karpowicz
 • Piwkowska
 • Kiosque
 • Bomba
 • Poczta poetycka
 • Krzyżówka z charakterem
 • Listy
 • Cicer cum Caule
STYLE ŻYCIA
- Dogadajmy się
Michał Rusinek i Aneta Załazińska analizuje naszą codzienną komunikację i radzą, jak rozwijać własne umiejętności retoryczne.
- Bożonarodzeniowa wędrówka
Niesamowite zdjęcia z corocznego marszu jedynych w swoim rodzaju czerwonych krabów. 

 


  

 

 


 

 


Powrót do Dla nauczycieli