Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni


Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 10/2019
AKTUALNOŚCI
- Dyrektorze pamiętaj o...
- Przepełnione szkoły
- 190 zł na ucznia dla uboższych gmin
- Nowa podwyżka, ale kiedy?
- Legitymacja bez adresu ucznia
- W technikum tylko magister
- Wojewódzkie stoły edukacyjne
- Kalendarium zmian prawnych
- Opieka zdrowotna
- Rysunkowe "Drogi przyszłości"
- Polski sukces na WorldSkills 2019
- Asystent na egzaminie
- NBP zaprasza uczniów do konkursu
- Kolejne medale Polaków z olimpiady
POLITYKA EDUKACYJNA
- Polityka w szkole
- Bardzo ważna rocznica
- Doradca metodyczny potrzebny od zaraz
- Kłopotliwy system motywacyjny
BARWY ZARZĄDZANIA
- Pozafinansowe sposoby motywacji
PRAKTYCZNA AKADEMIA ZARZĄDZANIA
- Monitorowanie osiągnięć uczniów
CO W PRAWIE PISZCZY
- Nowe statuty szkół ponadpodstawowych
- Organizacja opieki zdrowotnej w szkole
- Gabinet szkolny - zadanie organu prowadzącego
Materiały dla nauczycieli
- Obowiązki opiekuńcze
- Zasady szkolnej pomocy medycznej
NOWE TECHNOLOGIE
- Jak budować markę szkoły - krok pierwszy
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Niepohamowana sprawność i wspólnotowość
INSPIRACJE DYREKTORA
- Budowanie pewności siebie
- Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
- Osobowość edukacji - Katarzyna Dryjas
- Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania...
- "Rozpaczliwie potrzebne" podwyżki
KULUARY OŚWIATY
Wieści gminne
- A cóż tam panie słychać w... Organie?
Subiektywnie o edukacji
- Dzień Dyrektora
NIEZBĘDNIK DYREKTORA
Substancje psychoaktywne
- Dopalacze - nowe wyzwania dla szkolnej profilaktyki
- "Medyczna" marihuana - mit czy fakt?
- Niebezpieczna moda na leki
- Szkolna profilaktyka uzależnień

 

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim numerze październik 2019 (111)
TEMAT MIESIĄCA
- Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące nauczycieli w nowym roku szkolnym
TWARZĄ W TWARZ
- Budujemy komunikację z dzieckiem - rozmowa z Oliwią Pogodzińską z Fundacji "Dajemy Dzieciom Szansę"
PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
- W podskokach do dobrego samopoczucia
NOWE UZALEŻNIENIA
- Niebezpieczny patostreaming
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Ocenianie wspierające rozwój ucznia
- Odrzucony rówieśnik - jak przeciwdziałać i jak reagować?
LEKCJA WYCHOWAWCZA Z POMYSŁEM
- Kształtowanie postawy tolerancji pozytywnej
NARZĘDZIOWNIA
- Tolerancyjni, czyli jacy? - scenariusz lekcji do zrealizowania w klasach IV-VI
- To jestem ja, a to moi koledzy - scenariusz zajęć z pedagogiem dla klasy z uczniem z autyzmem
- Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - przykład
TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE
- Wybrane metody wsparcia dziecka z autyzmem w szkole
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA
- Zajęcia specjalistyczne a zajęcia rewalidacyjne
TERMINARZ ZADAŃ
- Terminarz zadań nauczyciela specjalisty październik-listopad 2019 

 
W ostatnim numerze 1/2019
Z WARSZTATU BADAWCZEGO. INNOWACJE
- Rytuały patriotyczne w rzeszowskich przedszkolach w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości
- Jak zachęcić młodego człowieka do czytania?
- Wspieranie aktywności zawodowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli. Przykłady dobrych praktyk
KONTEKSTY HISTORYCZNE W EDUKACJI
- Zarobki nauczycieli gimnazjów galicyjskich na początku XX wieku
- Pierwsze lata trudnej wolności w II Rzeczypospolitej 1918-1921
PCEN I OTOCZENIE
- Nowy System Informacji Oświatowej - konferencja dla JST
- "Arkusz organizacyjny jest rodzajem planowania operacyjnego, w którym skupiają się najważniejsze roczne cele szkoły, wynikające z przyjętej strategii. Jest to jeden z ważniejszych instrumentów określających spełnienie marzeń o dobrej szkole" - wywiad z Aleksandrą Dacyl
- Nowy System Informacji Oświatowej w praktyce - wywiad z Tomaszem Kawą
PORTRETY GALICYJSKIE
- Zapach jabłek...
OKOLICE SZTUKI
- Exultet - wspaniały hymn wielkanocny
- Die Kunst der Fuge Bacha w różnych odsłonach
DYSKUSJE, RECENZJE
- Kilka uwag o kondycji nauczyciela
- Adele faber i Elaine Mazlish, Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być
SPRAWOZDANIA
- AHN po raz kolejny - Zbrodnia Wołyńska
- Dawno dawno temu
- Przegięcie
 

Monitor Dyrektora Szkoły / [red. nacz. Agata Klimaszewska]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze 7/2019
TEMAT NUMERU
- Nowa odsłona Karty Nauczyciela 2019
W KADRZE DYREKTORA
- Nowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
- Planowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020
- Wydawanie zaświadczeń pracy zwalnianym pracownikom szkoły
- Biuletyn Informacji Publicznej
- Informacje na temat uczniów - pod kontrolą
NARZĘDZIOWNIA
- Formularz zgłoszenia wypadku ucznia
- Protokół powypadkowy ucznia
- Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
POD PARAGRAFEM
- Zmiany w szkolnictwie branżowym
ORZECZNICTWO W PRAKTYCE SZKOLNEJ
- Uchybienie godności zawodu nauczyciela

 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / red. nacz. Janina Maciaszkowa. - Warszawa : Ministerstwo Oświaty, 1964-

W ostatnim numerze 6/2019

DIAGNOZA, DOŚWIADCZENIA, PRAKTYKI
- Delfinoterapia - terapia wspomagana obecnością delfina - na przykładzie delfinarium "Oskar" w Truskawcu
- Wsparcie rodziny adopcyjnej z dzieckiem z niepełnosprawnością - przykłady rozwiązań zagranicznych
BADANIA I SONDAŻE
- Oczekiwania nauczycieli wobec rodziców i wzajemnej współpracy
- Schulabsentismus in Polen - eine sozialpädagogische Herausforderung
- Subiektywne doświadczenia zmiany przez dziewczęta niedostosowane społecznie w przebiegu procesu ich resocjalizacji
RECENZJE
- Aneta Ostaszewska(2018). Proces kształtowania kobiecej podmiotowości. Pedagogiczne studium samorozwoju bell hooks. Warszawa: WN PWN
- Jefrey D. Holmes (2010). Edukacja i uczenie się. 16. największych mitów. Warszawa: WN PWN

 

Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 10/2019
TEMAT MIESIĄCA
- Nastolatki o swoim zdrowiu. Wyniki badań HBSC 2018
POTRZEBY I PROBLEMY DZIECKA
- Jak rozwijać potencjał dziecka w klasie pierwszej?
- Moczenie nocne u dzieci
- Najważniejsze lekcje w życiu - cd.
PSYCHOLOGIA ZDROWIA / ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE
- Dziecko w spektrum autyzmu - jak skutecznie pomagać - cz. II
PSYCHOLOGIA ZDROWIA / PORADNIK TERAPEUTY
- Syndrom wypalenia w profesjonalnej pomocy i jak mu przeciwdziałać - cz. II
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ / UZALEŻNIENIA
- Psychologiczne aspekty tatuażu i piercingu
DZIECKO KRZYWDZONE / WYWIAD
- Media o dzieciach-ofiarach przemocy
BADANIA / ANALIZY
- Co młodzież robi w sieci - co wiemy, a czego się nie domyślamy - Cz. II
RODZINA ADOPCYJNA
- Kiedy samotna kobieta pragnie zostać matką - cd.
METODY PRACY
- Bajkoterapia przedszkolaka - cd.
PROMOCJA ZDROWIA / WYCHOWANIE DO AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
- pomysły i inspiracje dla nauczycieli wf
III OKŁADKA
- Jak bezpieczne są dzieci w Internecie... po wakacjach?

 

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 4/2019 wrzesień/październik
OPRACOWANIA NAUKOWE
- Trójstronna relacja: lekarz-dziecko-rodzic. Refleksje po przeglądzie literatury
- Dysleksja a trudności w czytaniu i pisaniu typu wzrokowego. Głos w dyskusji
- The specific nature of difficulties in visual perception resulting from childhood brain tumors
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
- Wczesna terapia surdologopedyczna w aspekcie stymulacji rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową (opis indywidualnego przypadku)
- Tablica dydaktyczna do samodzielnej pracy uczniów niewidomych i ze spastycznością mięśni
ZASŁUŻENI DLA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
- Życie i działalność Ewy Zabczyńskiej (1929-2019) - redaktor naczelnej "Szkoły Specjalnej
PRAWO I PRAKTYKA
- Przyczyna niepełnosprawności daną poufną. Na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 20189 r., SK 19/17
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
- Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej W poszukiwaniu nowych, kompleksowych rozwiązań edukacyjnych i terapeutycznych dla osób dotkniętych autyzmem. Wrocław-Legica, 22-23 czerwca 2018
- Sprawozdane z Konferencji Zobaczyć rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących. Warszawa, 27 września 2018
RECENZJE
- Bożena Odowska-Szlachcic: Integracja sensoryczna w autyzmie. harmonia Universalis, Gdańsk 2018, ss. 296
- Joana Smogorzewska: Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Badanie podłużne uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ss. 218
- Anna Babicka-Wirkus: Kultury oporu w szkole. Działania - motywacje - przestrzeń. Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ss. 304
NASZYM CZYTELNIKOM POLECAMY
- Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz: Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania. Przewodnik dydaktyczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018, ss. 174
- Małgorzata Kamińska: Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacji szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019, ss. 334

 

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 5/2019 wrzesień/październik
WARSZTAT PRACY
- Wychowanie i edukacja dla pokoju
- Głos - podstawowe narzędzie pracy nauczyciela
KALENDARIUM
- Plan pracy świetlicy szkolnej
- Plan pracy świetlicy
SCENARIUSZE
- Jak dziecko może zmienić świat?
- Z jesiennego lasu, sadu i ogrodu
- Kaczor Zenek ratuje środowisko
- Wielkie prawa małego czlowieka
- Jesienne inspiracje
- Jabłko czy gruszka?
- Jakie mam prawa i obowiązki?
- Witamy jesień
ZABAWY NA SZÓSTKĘ
- Rodzinny kłopot
ZRÓB TO Z NAMI
- Bransoletki przyjaźni
- Jesienny bukiet
- Jesienny spacer do lasu
- Jesienne drzewa z wacików kosmetycznych
Dekoracje świetlicowe

 

Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1994-

W ostatnim numerze 11/2019
TEMAT NUMERU
- Rodzina w stanie cierpienia totalnego
- Dziecko wobec nieuleczalnej choroby i śmierci
- Jak rozmawiać o śmierci dziecka z uczniami
- Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci?
ROZMOWA MIESIĄCA
- Papież Franciszek dawał moim córkom słodycze
BIULETYN KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI
- Wobec przemijania. Spór o wolność i człowieka
WOKÓŁ KOMUNIKACJI
- Szklanka do połowy pusta czy pełna?
HISTORIA
- Patron papieża Polaka
TEKA PRAKTYKA
- Martwię się, i co dalej?
- Las jesienią

 

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 7 październik/2019
TEMAT NUMERU
- Eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej, czyli...
METODY NAUCZANIE
- Nadawanie znaczeń w procesie uczenia się dziecka. Symbole i pojęcia jako narzędzia integracji w edukacji wczesnoszkolnej
- Eksperymentowanie w edukacji wczesnoszkolnej
- "Między tradycją a nowoczesnością" Kształtowanie patriotyczne i obywatelskie w nowym wymiarze
WSPOMAGANIE UCZNIA
- Odczarujmy uczenie! Od motywacji do pracy domowej
KOMUNIKACJA Z RODZICAMI
- 6 kroków do zbudowania dobrej relacji z rodzicami
ZAJĘCIA NA CZASIE
- Wykorzystanie zabawy w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych
- Magnesy w edukacji
KONSPEKTY ZAJĘĆ
- Dobre maniery. Konspekt zajęć zintegrowanych
ARTETERAPIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
- Alfabet arteterapii
DO IT YOUTSELF
- Liście w roli głównej
 

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 11/2019
NA TEMAT
Czy on/ona ma borderline?
- Jak żyć z kimś stabilnie niestablinie
- Tornado emocji
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
- To nie jest świat dla mnie
- Sen na pamięć
- Kto przyciąga raka
- Sprzątanie w głowie
- Ambitna łodzianka
TRENING PSYCHOLOGICZNY
- Złość to wybór
- Na wirtualnym głodzie
- Mistrzowie autosabotażu
- Wymyślili sobie
- Miałam w życiu dużo szczęścia
STYLE ŻYCIA
-
Dobrzy, źli i różnokolorowi
- O lataniu spontanicznym
JAK W KAŻDYM NUMERZE
- Listy
- Psychowieści
- Maruszewski
- Krzysztofowicz
- Rekomendacje kulturalne
- Bortnowska
- Karpowicz
- Maksymiuk
- Piwkowska
- Maj
- Krzyżówka z Charakterem
- Bomba
- Karmataka
 

Powrót do Dla nauczycieli