Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni


Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 6/2020
AKTUALNOŚCI
- Dyrektorze pamiętaj o...
- Konsultacje dla zdających
- Dłuższe terminy rekrutacji
- Opieka w klasach I-III
- Kolejne 180 mln zł na zakup sprzętu
- Niższy standard finansowy A
- Zwycięzcy konkursów UODO
- Otwarte przedszkola
- Dodatkowe formy zaliczenia praktyk
- Wróciły konkursy na dyrektora
- Nagroda od kuratora
- Poradnie mają orzekać w wakacje
- Rodzice krytycznie o nauce zdalnej
- Kalendarium zmian prawnych
POLITYKA EDUKACYJNA
- Pracowite wakacje w oświacie
BARWY ZARZĄDZANIA
- Wirtualne zakończenie
- Kłopoty ze zdalna nauka zawodu
- Czego nauczyła nas edpiedmia
PRAKTYCZNA AKADEMIA ZARZĄDZANIA
- Dzielenie się przywództwem
CO W PRAWIE PISZCZY
- Przesunięte egzaminy i rekrytacja
- Jak reagować na przemoc
NOWE TECHNOLOGIE
- M@nipulacja w internecie
- Monitorowanie pracy z e-dziennikiem
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Wyjątkowy koniec roku
- Materiały dla nauczycieli
Docenić błąd
Dekalog pracy z błędm
INSPIRACJE DYREKTORA
- Edukacja prawna
- Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
- Osobowość edukacji - Ewa Brańska
- 60% dorosłych nie czyta
- Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania
- Pułapki nauczanie on-line
KULUARY OŚWIATY
- Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w... Organie?
- Subiektywnie o edukacji
Nie jednym frontem
NIEZBĘDNIK DYREKTORA
Lekcja obywatelska
- Solidarność w czasach pandemii
- Jak uczyć solidarności
- Szkoła postaw obywatelskich

 

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim numerze kwiecień (115) 2020
TEMAT MIESIĄCA
Żeby czuli się bezpiecznie - potrzeby dzieci i młodzieży w sytuacji pandemii koronawirusa
- Konflikt miedzy rodzicami a szkołą w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej
TWARZĄ W TWARZ
- Pozytywnie o emocjach, realistycznie o samoocenie - rozmowa z psycholog Agnieszką Łudorowską
NEURODYDAKTYCZNE INSPIRACJE - nowy dział
- Kiedy mózg ucznia pracuje inaczej... Jak kształtować przestrzeń edukacyjną mózgów nieneurotypowych?
LEKCJA WYCHOWAWCZA Z POMYSŁEM
- Pozytywne wzmocnienie, czyli jak budować w uczniach poczucie własnej wartości i pewność siebie
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
- Psychoedukacja rodziców na temat cyberprzemocy
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA
- Udzielanie wsparcia rodzicom w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół
NARZĘDZIOWNIA
- Ćwiczenia z pewności siebie i dobrego o sobie mniemania
- Wniosek do sądu o wgląd sytuację rodzinną dziecka - przykład
- Ulotka dla rodziców zachęcająca do skorzystania ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej
- 6 wskazówek, jak wzmacniać samoocenę uczniów
- Ćwiczenia, zabawy i aktywności do wykorzystania w ramach działań relaksacyjnych
- Jak wspierać dziecko w okresie epidemii koronawirusa? Ulotka dla rodziców
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Slow learning - elementy relaksacji wspomagające naukę
- Nie taka porażka straszna, jak ją malują
TERMINARZ ZADAŃ
- Terminarz zadań nauczyciela specjalisty maj 2020 r. 

 
W ostatnim numerze 1/2019
Z WARSZTATU BADAWCZEGO. INNOWACJE
- Rytuały patriotyczne w rzeszowskich przedszkolach w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości
- Jak zachęcić młodego człowieka do czytania?
- Wspieranie aktywności zawodowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli. Przykłady dobrych praktyk
KONTEKSTY HISTORYCZNE W EDUKACJI
- Zarobki nauczycieli gimnazjów galicyjskich na początku XX wieku
- Pierwsze lata trudnej wolności w II Rzeczypospolitej 1918-1921
PCEN I OTOCZENIE
- Nowy System Informacji Oświatowej - konferencja dla JST
- "Arkusz organizacyjny jest rodzajem planowania operacyjnego, w którym skupiają się najważniejsze roczne cele szkoły, wynikające z przyjętej strategii. Jest to jeden z ważniejszych instrumentów określających spełnienie marzeń o dobrej szkole" - wywiad z Aleksandrą Dacyl
- Nowy System Informacji Oświatowej w praktyce - wywiad z Tomaszem Kawą
PORTRETY GALICYJSKIE
- Zapach jabłek...
OKOLICE SZTUKI
- Exultet - wspaniały hymn wielkanocny
- Die Kunst der Fuge Bacha w różnych odsłonach
DYSKUSJE, RECENZJE
- Kilka uwag o kondycji nauczyciela
- Adele faber i Elaine Mazlish, Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być
SPRAWOZDANIA
- AHN po raz kolejny - Zbrodnia Wołyńska
- Dawno dawno temu
- Przegięcie
 

Monitor Dyrektora Szkoły / [red. nacz. Agata Klimaszewska]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze 2/2020 luty
TWARZĄ W TWARZ
- edukacja inspirowana rozwiązaniami przywiezionymi z Finlandii w rozmowie z Tomaszem Karolakiem
TEMAT NUMERU
- Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe OFE? Kiedy przystąpią do nich jednostki budżetowe?
ORZECZNICTWO W PRAKTYCE SZKOLNEJ
- Czy nauczyciel ma prawo do wniesienia sprzeciwu od decyzji o skreśleniu z listy uczniów?
POD PARAGRAFEM
- Zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z wdrożeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
- Ostatni dzwonek na przygotowanie do opracowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020
NARZĘDZIOWNIA
- Upoważnienie do przetwarzania danych szczególnych kategorii - wzór 1
- Upoważnienie do przetwarzania danych szczególnych kategorii - wzór 2
- Wzór arkusza samooceny dyrektora szkoły
- Zgłoszenie zastrzeżeń do ustaleń pracownika powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej zawartych w protokole kontroli
- Skarga na działania pracownika stacji sanitarno-emidemiologicznej
KONTROLA W PLACÓWCE
- Kontrola sanepidu w szkole
W KADRZE DYREKTORA
- Uzasadnione przypadki zatrudnienia nauczyciela na czas określony
Z ŻYCIA SZKOŁY
- 3 sprawdzone narzędzia do przeprowadzenia skutecznej diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły
- Znamy wyniki badań PISA... i co dalej?
- Najważniejsze działania promocyjne i marketingowe szkoły
EX LEGE
- Porad prawnych udziela Joanna Lesińska
KALENDARIUM
- Kalendarz luty-marzec 2020

 

Niebieska Linia : pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie / [Instytut Psychologii Zdrowia]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, 1999-

W ostatnim numerze 2/2020
ROZMOWA O WANDZIE TRABER
- Wielka Tkaczka harmonii świata. Wspomnienie o Wandzie Trabert
ROZMOWA Z MISTRZYNIĄ/MISTRZEM
- Pomagam ludziom w zmianie. Rozmowa z Jerzym Mellibrudą
AŻ PO GRÓB..
- Europejskie Obserwatorium ds. Kobietobójstwa
- Linia życia. Rozmowa z Ewą Foks
PRAWO I SYTUACJE NADZWYCZAJNE
- Plan pomocy potrzebny od zaraz
- Jakie są moje prawa?
- Profesjonaliści wobec zjawiska przemocy w rodzinie
W OBRONIE DEFAWORYZOWANYCH
- Praw antydyskryminacyjne UE w miejscu pracy
- Bezradność seniora - ofiary przemocy w rodzinie
- Przemoc motywowana homofobią
- Kto zabił Gabriela Fernandeza?
ZNALEŹĆ ODPOWIEDNI JĘZYK
- Na drodze do turkusowej komunikacji
- Edukacyjny walor filmu

 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / red. nacz. Janina Maciaszkowa. - Warszawa : Ministerstwo Oświaty, 1964-

W ostatnim numerze 4/2020

DIAGNOZY, DOŚWIADCZENIA, PRAKTYKI
- Pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się a jego samodzielność
- "Co jest lepsze? Pies czy kot?" Dociekanie filozoficzne w kształtowaniu kompetencji obywatelskich dzieci
- Pisanie - konieczna aktywność wychowawcy. Przykład żłobka
- Aktualne możliwości pomocy psychopedagogicznej w terapii uczniów z dysleksją
BADANIA I SONDAŻE
- Kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci przez bajki w formie filmowej i tekstowej
- Funkcjonowanie społeczne uczniów z niepełnosprawnością i pełnosprawnych w klasach integracyjnych
- Sztuka architektury źródłem wychowania estetycznego uczniów
INFORMACJE I RECENZJE
- Sprawozdanie z realizacji projektu ZA PROGIEM - wyprawy odkrywców
 

Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 5/2020
TEMAT MIESIĄCA
- Szkoła w czasach pandemii
- Zostać Online
- Życie jak w pudełku - zapiski ósmoklasistki
POTRZEBY I PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY
- Praca psychologiczna z dziećmi z chorobami onkologicznymi w obliczu pandemii ASRS-CoV-2
- Biblioterapeutyczna pomoc dziecku, którego rodzice postanowili się rozstać
- Rozwój emocjonalny dzieci  wieku 4-6 lat
NAUKA / WYNIKI BADAŃ
- Spożywanie śniadań przez nastolatki - wyniki badań HBSC
- Wyznaczniki osiągnięć szkolnych u badanych uczniów
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
- Uzależnienie od wróżb?
RODZINA
- Kiedy zachowanie dziecka jest zaburzone
- Pamięć dziecka adopcyjnego
POMYSŁY I INSPIRACJE DLA NAUCZYCIEL WF
- Nowoczesne przyrządy i przybory w kształtowaniu motoryczności - bonus

 

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 1/2020 styczeń/luty
OPRACOWANIA NAUKOWE
- Etos uniwersytetu a idea zrównoważonego rozwoju
- Identyfikacja efektów w procesie resocjalizacji dziewcząt niedostosowanych społecznie na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
- Nadmiar masy ciała a sprawność fizyczna osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
- Skuteczność zastosowania minimikrofonów wspomagających słyszenie dzieci z implantami ślimakowymi - badanie wieloośrodkowe
- Niepełnosprawność węchowa - próba wprowadzenia pojęcia
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
- Nowe media w arteterapii
PRAWO I PRAKTYKA
- Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako spadkobierca. Część II, Dziedziczenie ustawowe
RECENZJE
- Jolanta Skubisz: O profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa szkolnego. Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa 2019, ss. 216
NASZYM CZYTELNIKOM POLECAMY
- Agnieszka Jucewicz: Czując. Rozmowy o emocjach. Wydawnictwo Agora, Warszawa 2019, ss. 328
- Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (red. nauk.): Wspomaganie rozwoju i wychowywania małych dzieci. Podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach. CEBP, Kraków 2019, ss. 352

 

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 3/2020 maj/czerwiec
PRAWO
- Wynagrodzenie nauczyciela w okresie epidemii
KALENDARIUM
- Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy szkolnej
- Na gałązce usiadł ptak...
ZABAWY NA SZÓSTKĘ
- Do celu - gra planszowa
- Higiena w centrum uwagi
SCENARIUSZE
- Czystość świata to także mój interes!
- Zwierzęta z rolek
- Wędrówka po Bieszczadach
- Jestem młodym ekologiem
WARSZTAT PRACY
- Z ekologią na ty
- Znaki komunikacyjne w świetlicy
ZRÓB TO Z NAMI
- Magiczna łąka
- Sowa na łakocie lub skarby
- Kolorowa wydrapywanka
- Zanim wyrzucisz, wykorzystaj - laleczki z tkaniny
- Magiczne spotkanie na łące
- Obrazki ze skorupek
- Czupurne ptaszki
- Gdzie mieszkają pszczoły?
- Art box, czyli pudełko z magicznymi środkami
- Kwiatowa łąka

 

Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1994-

W ostatnim numerze 7-8/2020
TEMAT NUMERU
- O istotnościach współczesnej edukacji domowej
- Nie oddać odpowiedzialności
- Edukacja domowa - jak to zrobić?
- Fakty i mity o edukacji domowej
- Edukacja domowa dziecka z niepełnosprawnością
ROZMOWA MIESIĄCA
- Naszym celem jest niebo
KUŹNIA CNÓT
- Cnoty kardynalne w wychowaniu
BIULETYN KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI
- O cudach, Wandzie Malczewskiej i Karolu Wojtyle
W CYBERŚWIECIE
- Detoks cyfrowy
REPORTAŻ
- Kamperem na podbój Polski, Europy

 

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 5/2020 czerwiec
TEMAT NUMERU
- Zadbać o emocje dziecka w zabawie. Metody polegające na odgrywaniu ról
ROZMOWA Z EKSPERTEM
- Dziecko w czasach zarazy
ZAJĘCIA NA CZASIE
- Czy skarpetki mogą zmienić świat? Zabawy z książką Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu nowych)
SI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
- "By zmysły nie prysły". Wspomaganie integracji sensorycznej dziecka. Część II
KOMUNIKACJA Z UCZNIAMI
- Kiedy nie wszystko idzie "jak po maśle" - jak reagować na trudne zachowania uczniów?
WYMAGANIA UCZNIA
- dziecko z wymową bezdźwięczą
EFEKT DOMINA
- Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III)
STREFA NAUCZYCIELA
- Głos to skarb
MUZYKA I RYTMIKA
- Aktywności muzyczne w procesie stymulowania rozwoju fizycznego dziecka
DO IT YOUTSELF
- Orkiestra klasowa, czyli o instrumentach DIY
 

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 6-7/2020
NA TEMAT
W sieci jestem sobą, czyli... kim?
- O miłości w czasach internetu
- Osobowość w kryzysie
- Seksualni od początku
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
- O czym mówią eksperci w obliczu pandemii
#ZOSTAŃWDOMU
- To tylko pandemia
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
- Nieśmiały mózg. Czy nieśmiałość jest warunkiem biologicznym?
- Jedzenie emocjonalne, czyli jak emocje wpływają na zachowania żywieniowe
- ONLINE-OFFLINE
- Ciasny kokon rodzicielskiej miłości. O nadopiekuńczości rodziców
- Lęk w życiu nastolatka. Jak zrozumieć emocje nastolatka i być wspierającym dorosłym?
- W poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Historie z życia dorosłych kobiet w spektrum autyzmu
- Efekt kameleona. O tym, kiedy i dlaczego naśladujemy innych
TRENING PSYCHOLOGICZNY
- Neseser, czyli o tym, co (nie) zbędne
- Jak oswoić się ze stresem w rodzicielstwie. Jak nauczyć się zarządzać energią stresu i rozumieć własne lęki, być uważnym i świadomym rodzicem nie tylko w czasie kryzysu? Przed jakimi wyzwaniami stanęli rodzice w czasie pandemii?
- Bezkarne dzieciństwo. Jak wychować dziecko bez kar?
- Co to znaczy "pokochać swój smutek"? Zastosowanie technik uważności i współczucia w obliczu doświadczenia straty
- Zjeść czy nie zjeść. Czy i jak regulacja impulsów sprzyja poczuciu dobrostanu?
MAŁPKA W KĄPIELI
- W dresie i na psychotropach
PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA NA CZAS WYZWAŃ
- Poczucie bezpieczeństwa w sobie i w świecie
- Sześć sposobów na twórczą codzienność
- Twórcza kwarantanna w innej epoce
- "Rodzice, nie panikujcie"
- Tęsknota
STYLE ŻYCIA
- Z oddalenia
- Czyja jest mądrość - esej semantyczny
- O miłości

Powrót do Dla nauczycieli