Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni


Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 10/2020
AKTUALNOŚCI
- Dyrektorze pamiętaj o...
- Nieliczne przypadki koronawirusa
- Oświadczenia bez podstaw prawnych
- Krótsze lekcje w e-klasie
- Ubezpieczenia bez COVID-19
- Pieniądze na sprzęt dla domów dziecka
- Dwa bezpłatne poradniki od MEN
- Lęk przed powrotem do szkoły
- Zdalne sukcesy na olimpiadach
- Bez nadzoru nad nauką cudzoziemców
- Program o ochronie danych
- Szybki internet podłączony za wolno
- Polskie dzieci na 31. miejscu
- Kalendarium zmian prawnych
POLITYKA EDUKACYJNA
- Powrót do nauki stacjonarnej
BARWY ZARZĄDZANIA
- Wykorzystanie traconego czasu
- Dyrektor liderem zmian
- Jak usprawnić pracę biblioteki
PRAKTYCZNA AKADEMIA ZARZĄDZANIA
- Empatia w epoce niedoczasu
CO W PRAWIE PISZCZY
- Odpowiedzialność za chorobę ucznia
- Prawo autorskie w bibliotece szkolnej
NOWE TECHNOLOGIE
- Szkolna pomoc psychologiczna on-line
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Uczniowska aranżacja szkoły
- Dlaczego warto edukować seksualnie
- Materiały dla nauczycieli
Wychowanie w dobie pandemii
Rozmowa ze sceptycznym uczniem
Budowanie poczucia wspólnoty
INSPIRACJE DYREKTORA
- Zadbaj o dziecięcy mózg
- porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
- Osobowość edukacji - Lilla Jolanta Błaszczyk
- Priorytet: kreatywność
- Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania...
- Wskazówki dla e-szkoły
KULUARY OŚWIATY
- Szkoleniowy sprawdzian
- Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w... Origami?
- Subiektywnie o edukacji
Nieoczekiwane, niedoszłe
NIEZBĘDNIK DYREKTORA
Edukacja globalna
- Nauka o zmianach klimatu
- Kompetencje potrzebne światu
- Temat lekcji: współczesne migracje 

 

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim numerze kwiecień (115) 2020
TEMAT MIESIĄCA
Żeby czuli się bezpiecznie - potrzeby dzieci i młodzieży w sytuacji pandemii koronawirusa
- Konflikt miedzy rodzicami a szkołą w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej
TWARZĄ W TWARZ
- Pozytywnie o emocjach, realistycznie o samoocenie - rozmowa z psycholog Agnieszką Łudorowską
NEURODYDAKTYCZNE INSPIRACJE - nowy dział
- Kiedy mózg ucznia pracuje inaczej... Jak kształtować przestrzeń edukacyjną mózgów nieneurotypowych?
LEKCJA WYCHOWAWCZA Z POMYSŁEM
- Pozytywne wzmocnienie, czyli jak budować w uczniach poczucie własnej wartości i pewność siebie
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
- Psychoedukacja rodziców na temat cyberprzemocy
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA
- Udzielanie wsparcia rodzicom w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół
NARZĘDZIOWNIA
- Ćwiczenia z pewności siebie i dobrego o sobie mniemania
- Wniosek do sądu o wgląd sytuację rodzinną dziecka - przykład
- Ulotka dla rodziców zachęcająca do skorzystania ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej
- 6 wskazówek, jak wzmacniać samoocenę uczniów
- Ćwiczenia, zabawy i aktywności do wykorzystania w ramach działań relaksacyjnych
- Jak wspierać dziecko w okresie epidemii koronawirusa? Ulotka dla rodziców
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Slow learning - elementy relaksacji wspomagające naukę
- Nie taka porażka straszna, jak ją malują
TERMINARZ ZADAŃ
- Terminarz zadań nauczyciela specjalisty maj 2020 r. 

 
W ostatnim numerze 4/2019
RZETELNIE - KREATYWNIE - ODWAŻNIE
- Dyrektor szkoły w kilku odsłonach. Refleksje inspirowane obserwacją, lekturą i doświadczeniem
- Kształtowanie postawy rzetelności naukowej w procesie wychowania
- Doskonalenie kompetencji przyrodniczo-matematycznych w szkole średniej w celu przygotowania przyszłych kandydatów do studiowania na uniwersytetach ukraińskich
Z WARSZTATU BADAWCZEGO - INNOWACJE

- Stres zawodowy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
- Kultura i etyka w procesie kształcenia
- Przekaz wartości moralnych w rodzinie tradycyjnej
PCEN I OTOCZENIE
- Konferencja Jak uczyć o Holokauście?
- Seminarium w Tarnobrzegu
NAUCZYCIEL NIEPODLEGŁEJ
- Janka
- Portret Pani Heleny

RECENZJE
- Kim jest Kopciuszek? Idzie gender, by nas zwi(zj)eść
- Czy w szkole jest miejsce na rozwijanie krytycznego myślenia?
- Sen - w poszukiwaniu kosmogonii
- Nowości wydawnicze

SPRAWOZDANIA
- Sylwetki patronów szkół. Efekty realizacji projektu dla młodzieży wybitnie uzdolnionej
- Ocenoza

 

Monitor Dyrektora Szkoły / [red. nacz. Agata Klimaszewska]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze 6/2020 wrzesień
TEMAT NUMERU
- Przygotowanie do roku szkolnego 2020/2010 w nowej rzeczywistości epidemicznej
W KADRZE DYREKTORA
- Nauczanie po 1 września - nowe rozporządzenia
- Zasady potwierdzania dokumentów w postępowaniu awansowym
- Rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego - obowiązki wrześniowe
POD PAGRAFEM
- Nowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 i ich konsekwencje
- Organizacja pracy szkoły w czasach pandemii
- RODO w nowym roku szkolnym
- Kolejne zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym
NARZĘDZIOWNIA
- Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora
ORZECZNICTWO W PRAKTYCE SZKOLNEJ
- Dbanie o stan techniczny budynków szkolnych obowiązkiem gminy. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2018 r., II SA/Wa 1583/17
Z ŻYCIA SZKOŁY
- Odszkolniona szkoła, czyli nowy wymiar edukacji od września 2020

 

Niebieska Linia : pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie / [Instytut Psychologii Zdrowia]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, 1999-

W ostatnim numerze 4/2020
ROZMOWA Z MISTRZYNIĄ/MISTRZEM
- Mam poczucie sensu tego, co robię... Rozmowa z Wandą Badurą-Madej
JĘZYK, KTÓRY NAZYWA...
- Od czerwieni do turkusu. Jaki program komunikacji uruchamiasz najczęściej?
- Błędne przekonania ułatwiające wchodzenie w rolę ofiary przemocy
- Czucie i wiara czy szkiełko i oko? Dwa systemy przetwarzania informacji w mózgu a planowanie skutecznych interwencji
- Krótki spacer w czasie Aleją Wdów
EMOCJE, KTÓRE KIERUJĄ...
- Emocje - nasi cisi sprzymierzeńcy
- Moja historia
- Odrodzona. Jak Feniks z popiołów
- Pomaganie osobom stosującym przemoc w czasie pandemii
PRAWO, KTÓRE STANOWI...
- Kompleksowa pomoc rodzinie z problemem przemocy
- Rzecznik Praw Obywatelskich o Konwencji Stambulskiej
- Przemoc w rodzinie z perspektywy doświadczeń Szwajcarii

 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / red. nacz. Janina Maciaszkowa. - Warszawa : Ministerstwo Oświaty, 1964-

W ostatnim numerze 8/2020

AKTUALNE PROBLEMY OPIEKI I WYCHOWANIA
- Konwencja o prawach dziecka - w 30. rocznicę uchwalenia praw dziecka
- O sukcesie w wychowaniu. Paradoksy, napięcia, nieredukowalne sprzeczności
DIAGNOZA, DOŚWIADCZENIA, PRAKTYKI
- Zasady systemu pieczy zastępczej - dylematy praktyki
BADANIA I SONDAŻE
- Kompetencje społeczne zawodowych rodziców zastępczych
- Wzorzec ucznia w świadectwach dzieci kończących klasę trzecią szkoły podstawowej
- Rodzicielstwo głuchych matek słyszących dzieci KODA: przegląd wybranych badań
RECENZJE
- Głos o poszanowanie praw wszystkich w rodzinie, czyli uwag kilka na temat książki pt. O potrzebie nowego Kodeksu rodzinnego i jego podstawach aksjologicznych, pod redakcją Stanisława L. Stadniczeńki i Marka Michalaka (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, ss. 588)
 

Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 9/2020
Wspomnienie o sp. Jerzym Mellibrudzie
Na polach Elizejskich - wspomnienie o Profesorze Mellibrudzie
TEMAT MIESIĄCA: Każdy z nas jest ratownikiem
- Pierwsza pomoc emocjonalna w rekcji na samouszkodzenia i zachowania samobójcze u młodych osób
- Oblicza depresji
- Skutki uboczne izolacji społecznej u dzieci i młodzieży
EDUKACJA
- Zatraciliśmy granicę pomiędzy pracą a życiem prywatnym
RODZINA
- Dziecięca literatura a wartości
- Techniki używane w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w życiu rodzinnym
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
- "Loot boxy" - wirtualne skrzynki z niespodzianką czy problemami?
SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
- Polska młodzież a substancje psychoaktywne w badaniu ESPAD
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
- Zdrowy styl życia

 

Serwis Informacyjny. Uzależnienia / [red. nacz.Jan Jabłoński]. - Warszawa  : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2017-

W ostatnim numerze 2/2020
PRAWO
- Zgoda rodziców małoletniego w rawie polskim na udział w programach profilaktycznych
PROFILAKTYKA
- Praca z grupami psychokorekcyjnymi po zwieszeniu działalności stacjonarnej ośrodków terenowych Fundacji Praesterno
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
- Uprawianie gier hazardowych przez piłkarzy
LECZENIE, REDUKCJA SZKÓD
- Epidemia Covid-19 a system pomocy osobom uzależnionym
ANALIZA
Prowadzenie pojazdów pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych
BADANIA, RAPORTY
- Style życia problemowych użytkowników narkotyków
- Substancje psychoaktywne - postawy i zachowania. Wyniki ostatnich badań
INTERNET
- Profilaktyka e-uzależnień dla najmłodszych. Program "Fonolandia"
- Bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci. Internetowy kurs dla rodziców "Bezpiecznie tu i tam"

 

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 3/2020 maj/czerwiec
OPRACOWANIA NAUKOWE
- Kompetencje w polskim języku migowym i umiejętność rozumienia czytanego tekstuu uczniów
- Wykorzystanie technologii wspomagających uczniów z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej
- Social support for children with austism spectrum disorders and their family as exemplified by the analysis of an individual case
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
- Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w klasie integracyjnej w ujęciu zaburzeń sensorycznych
PRAWO I PRAKTYKA
- Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako spadkobierca. Część II
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
- Kształcenie uczniów z potrzebami dodatkowego wsparcia w Szkocji - w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań
NASZYM CZYTELNIKOM POLECAMY
- Beata Szurowska (red. nauk.): Szkoła w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, ss. 348
- Ligia Tuszyńska: Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 242

 

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 5/2020 wrzesień/październik
PRAWO
- Kółka zainteresowań - co na to przepisy?
WARSZTAT PRACY
- Kalendarz adwentowy
- Bajkowe odwiedziny u Jezuska
KALENDARIUM
- Plan pracy świetlicy szkolnej
ZABAWY NA SZÓSTKĘ
- Zabawy e okresie Bożego Narodzenia
- Gra pod choinkę
SCENARIUSZE
- Święty Mikołaj i jego Elfy
- Święta tuż, tuż
ZRÓB TO Z NAMI
- Świąteczny stroik
- Zimowy obrazek na drewnianym krążku
- Świąteczne klimaty
- Karnawałowa galeria masek 3D
- Świąteczne domki
- Angielskie świewania
- Malowana zima
- Choinka podświetlana
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYNY
- Akademia świetlicowa. Świetliczanki na tropie... skrzydeł matury

 

Wychowanie na co Dzień : miesięcznik / [red. nacz. Andrzej Olubiński]. - Toruń : Toruńska Fundacja Edukacyjna "Copernicus" przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, 1993-

W ostatnim numerze 2-3/2018
ŚRODOWISKO I WYCHOWANIE
- Akademia Liderów Społecznych. Inspiracje do pracy ze społecznością lokalną
- Aktywność twórcza seniorów w uniwersytetach trzeciego wieku i w przestrzeni społeczno-kulturalnej
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA SZKOLYA
- Nauczyciel jako innowator
METODY NAUCZANIA I WYCHOWANIA
- Pojęcie granicy funkcji w rozumieniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów kierunku matematyka
- Trudności we współpracy dzieci w wieku przedszkolnym
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów
EDUKACJA ZDROWOTNA
- Otyłość jako zaburzenie stanu zdrowia i rozwoju dzieci i mlodzieży
LEKTURY STARE I NOWE
- Istota diagnozy pedagogicznej jako wyznacznik procesu terapeutycznego uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
KRONIKA
- Tydzień Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK z seminarium dedykowanym Irenie Sendlerowej
- Polsko-bułgarska konferencja "Prawa dziecka w kontekście historycznym i współczesnym"
- "W służbie praw dziecka - dziedzictwo Ireny Sendlerowej" tematem konferencji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
- 7. konferencja Logopedyczna pt. Wspomaganie komunikacji osób ze spektrum autyzmu - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE - RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL
WKŁADKA METODYCZNA
- Zrozumień Innego - edukacja międzykulturowa realizowana w klasach młodszych szkoły podstawowej

 

Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1994-

W ostatnim numerze 10/2020
TEMAT NUMERU
- Zarządzanie szkołą w czasie pandemii
- Zdalne nauczanie - bilans zysków i start ponoszonych przez dziecko
- Niewidzialne dla systemu
- Trudne realia zdalnej edukacji
- Z mąki i soli - zdalna plastyka w przedszkolu
- Wychowanie fizyczne w czasach izolacji
- Wariant D. Czy edukacja out-door ma zastosowanie w szkole?
BIULETYN KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI
- O wojnie cywilizacyjnej
ROZMOWA MIESIĄCA
- Poetycko o wartościach chrześcijańskich
CZYTAJĄC JP II
- opiekun naszych spraw
HISTORIA
- Hanna Chrzanowska - wzór pedagoga

 

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 7/2020 październik
TEMAT NUMERU
- Zacznij od siebie i stwórz żywe więzi społeczne
KOMUNIKACJA Z W SZKOLE
- Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami
STREFA NAUCZYCIELA
- Podcasty w edukacji wczesnoszkolnej
- Jak zdobyć siłę i odporność psychiczną?
WSPOMAGANIE UCZNIA
- Przepis na sukces ucznia
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
- O ptakach i ich głosach. konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy III
EFEKT DOMINA
- Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III)
NAUCZYCIEL W ŚWIECIE
- Edukacja globalna. czym skorupka za młodu... Pożytki edukacyjne i wychowawcze akcji "Sprzątania świata" 

 

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 11/2020
NA TEMAT
- Wdzięczność i pokora - do czego nam się w życiu przydają?
- Czy można uwolnić się od ego?
- Czułość dla siebie, czułość na siebie. skąd ją brać?
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
- Zalęknione społeczeństwo
- Kilka słów o tym, co dzieci mówią i myślą o dorosłych
- Dzieci bez chęci do życia, czyli co to jest syndrom rezygnacji
- W zdrowym ciele zdrowy duch
- Gdy się lepiej rozumie, to łatwiej stać się dużym
TRENING PSYCHOLOGICZNY
- Jak praktyka uważności wspiera kreatywność?
- Nie relaksuj się. Po prostu bądź!
- Dlaczego dzieci nie chcą zasnąć
PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA
- Pokora - siostra Miłości
- "Nie traktuj siebie tak cholernie poważnie"
- Mieć czy być, a może jedno i drugie?
- Zasiej harmonię, spokój i zdrowie - ziarna SEEDS w walce ze stresem
JAK W KAŻDYM NUMERZE
- Listy
- Warto wiedzieć
- Tomasz Maruszewski - Ulotne czy przytłaczające?
- Paulina Małochleb - Koniec świata
- Tadeusz Zgółka - Co to znaczy Być przyzwoitym
- Jacek Dehnel - Czarny sierpień
- Jacek Bomba - Mityczne dzieciobójstwo
- Książka na jesień
- Mieć czy być kulturalnie

Powrót do Dla nauczycieli