Wybrane czasopisma z psychologii i pedagogiki dostępne w czytelni

Charaktery

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 6/2016 r. m. in.:
- Lepiej mniej. Droga do życia po prostu;
- Chciwość i głód;
- Książę i... drwal;
- Wrogowie zza biurka;
- Być jak Steve Jobs;
- Scenariusz na potomka;
- Para na krawędzi.

 

 Psychologia Społeczna

Psychologia Społeczna / [Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej ; red. nacz. Maria Lewicka]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008-

W ostatnim numerze 4/2015 r. m. in.:
- Zaufanie w organizacji. Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych;
- Humanizacja Ja - nowe ujęcie w kontekście analizy zniekształceń w bezpośrednich sądach porównawczych;
- Religijność młodych wchodzących w dorosłość a rozwój ich tożsamości i dobrostan psychiczny;
- Wymiary tożsamości jako predykatory przekonań młodych dorosłych na temat małżeństwa;
- Polska adaptacja skali TriPM do badania psychopatii w ujęciu triarchicznym;
- Kwestionariusz sekwencyjnych technik wywierania wpływu w romantycznych związkach.

Psychologia w Szkole

Psychologia w Szkole / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Kielce : "Charaktery", 2004-

W ostatnim numerze 5/2015 r. m. in.:
- Szkoła, czyli życie tu i teraz;- O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych;
- Jak zmotywować uczniów do działania;- Wagary ponad miarę;
-
Gdy uczeń nie widzi granic;
-
Trudna lekcja tolerancji;
-
Szkoła może być przygodą.

 

 

 

 Głos Pedagogiczny

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009- 

W ostatnim numerze 79/2016 r. m. in.:
- Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną. Jak osiągnąć sukces edukacyjny?;
- Dwujęzyczność jest ogromną szansą;
- Portale społecznościowe w naszym życiu;
- Wyrównywanie szans edukacyjnych w praktyce;
- Pieniądze to nie wszystko. Dziecko wykluczone przez rówieśników ze względu na status materialny. Jak pomóc?;
- Kiedy krytyka wywołuje płacz lub agresję;
- Depresja - nie oceniam. Akceptuję;
- Zebrania z rodzicami. Jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę.

 Kwartalnik Pedagogiczny

Kwartalnik Pedagogiczny / [red. nacz. Bogdan Suchodolski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962-

W ostatnim numerze 4/2015 r. m. in.:
- O pułapkach pomiaru osiągnięć szkolnych: „przeciętny uczeń" nie istnieje;
-
„Nadmiar" jako problem diagnostyki edukacyjnej;
-
Ewaluacja jako komunikacja. Od animacji do alienacji;
- Zastosowania ewaluacji edukacyjnej. Trzy rodzaje koncentracji;
- Ewaluacja szkolnych systemów oceniania uczniów. Poszukiwanie znaczeń;
- Standardy trafności pomiaru;
- Model eksternistyczny jako przykład „uczenia się przez całe życie".

 

 Rocznik Pedagogiczny

Rocznik Pedagogiczny / [Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych ; red. nacz. Bogdan Suchodolski]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974-

W ostatnim tomie 36 z 2013 r. m. in.:
- O pedagogice akademickiej;
-
Tożsamość pedagogiki w warunkach „wielkiej zmiany kulturowej";
-
„Pisać każdy może...". Pytania o możliwości uszczelniania procedur awansu przed przeciekami pozornych prac naukowych;
-
Studia doktoranckie w systemie szkolnictwa wyższego i w społeczeństwie wiedzy: komu i do czego potrzebne są studia doktoranckie na kierunku/w dyscyplinie „Pedagogika";
-
Reforma uniwersytetów amerykańskich - czas przetrwania;
-
Świat życia codziennego dziecka marginalizowanego w Afryce Środkowej na przykładzie dzieci łowców-zbieraczy Ba'Aka w Republice Środkowoafrykańskiej.
 


Ruch Pedagogiczny

Ruch Pedagogiczny : organ Wydziału Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego : dwumiesięcznik / [red. Józef Kwiatek]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1962-

W ostatnim numerze 1/2016 r. m. in.:
- O pryncypiach metodologicznych - wspomnienia czy standardy uprawiania nauki?;
- Formy kształcenia a teoria umysłu. Czy środowisko edukacyjne może być jednym z czynników wpływających na rozwój teorii umysłu?;
- Uległość oświaty. Michela Houellebecqa wizja europejskiej przyszłości;
- Przewodnik, tłumacz, ideolog czy indoktrynator - nauczyciel w środowisku zróżnicowanym kulturowo;
- Przekonania studentów na temat prac domowych uczniów klas początkowych;
- Tożsamość kandydatów na nauczycieli - szansa na zmianę edukacji i zmianę społeczną.


 

                                                                                                            Oprac. Anna Stefaniak

 

 

Powrót do Dla nauczycieli