Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni


Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 4/2019
AKTUALNOŚCI
- Dyrektorze pamiętaj o...
- Strajk nauczycieli
- ZMP: nie oszczędzamy na oświacie
- Zmiana w Karcie Nauczyciela
- Umowy czasowe na 36 miesięcy
- Nowa uchwała o sieci szkół
- Matematyka zostaje na maturze
- Rekomendacje dla edukacji włączającej
- Akademia Liderów czeka na projekty
- Koniec starego SIO
- Rekrutacja a RODO
- Nowe zadania dyrektora
- Diagnoza kompetencji ósmoklasistów
- Kalendarium zmian prawnych
25 LAT "DYREKTORA SZKOŁY"
- Dyrektor przyszłości
POLITYKA EDUKACYJNA
- Edukacja artystyczna źródłem kompetencji społecznych
BARWY ZARZĄDZANIA
- Samoocena nauczyciela
- Kiedy projekt ma sens?
- Materiały dla nauczycieli - kluczowe cechy projektu; Wpływ uczniów na projekt
PRAKTYCZNA AKADEMIA ZARZĄDZANIA
- Zarządzanie metodą projektów
CO W PRAWIE PISZCZY
- Tworzenie centrów kształcenia zawodowego
- Zmiany w zadaniach organu prowadzącego
- Finansowanie doskonalenia  - komentarz
NOWE TECHNOLOGIE
- Smartfon w klasie - da się?
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Ruch odnowy oceniania
- Aktywne uczenie matematyki w klasach I-III
SUPER DYREKTOR SZKOŁY
- Szkoła z misją
INSPIRACJE DYREKTORA
- Recepta na książkę
- Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
- Osobowość edukacji - Małgorzata Kułaczkowska
- Studia na pełny etat
- Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania...
- Oceniania pracy nauczyciela
KULUARY OŚWIATY
- Wieści gminne - A cóż tam Panie słychać w  Organie?
- Subiektywnie o edukacji - Dopychanie kolankiem
NIEZBĘDNIK DYREKTORA
Depresja dzieci i młodzieży - Jak rozpoznać depresję; Próby samobójcze i samookaleczenia; Wsparcie dla uczniów z depresją

 

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim numerze luty/marzec (106)/2019
TEMAT MIESIĄCA
- Uczeń bezpieczny w sieci. Wspólna sprawa szkoły i rodziny
TWARZĄ W TWARZ
- Dziecko w depresji - rozmowa z Joanną Chatizow
PRACA Z UCZNIEM Z ASD
- Akceptacja podstawą wsparcia
SI W PRACY PEDAGOGA
- Terapia ręki
- Dieta sensoryczna w szkole i w domu
FAKTOGRAFIA
- Płeć, mózg a uczenie się - niebezpieczne mity
- Czy warto zarywać noce? Znaczenie snu i wypoczynku dla uczenia się
LEKCJA WYCHOWAWCZA Z POMYSŁEM
- Uwaga na stereotypy!
NARZĘDZIOWNIA
- Kodeks mądrego internauty - ulotka dla uczniów
- Uwaga na stereotypy!
- Scenariusze lekcji na temat dyskryminacji - Pierwsze rażenie
- Historia dwóch chłopców - o stereotypach
- Stereotypy dotyczące danych grup społecznych
- Dekoracja szkoły - scenariusz warsztatów integracyjnych dla dzieci i rodziców
- Ulotka dla rodziców - depresja
- Powiedz NIE wagarom - miniporadnik dla ucznia
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Pokolenia XXI wieku. Jak je wychować i nie zwariować?
- Zdrowie psychiczne a rozwój TIK
PRACOWNIA ROZWOJU ZAWODOWEGO
- Odzyskaj pasję nauczania!
- Wsparcie trafione w punkt. 9 najczęściej popełnionych błędów i jak ich unikać
SZKOŁA XXI WIEKU
- Odurzeni dźwiękami
- Szkoła przyszłości: bezpieczeństwo, komunikacja, myślenie
ZA DRZWIAMI GABINETU
- Mediacje szkolne i rówieśnicze. Dlaczego warto je prowadzić?
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA
- terapeuta pedagogiczny - kwalifikacje, kompetencja, zadania
TERMINARZ ZADAŃ
- Terminarz zadań nauczyciela specjalisty: marzec-kwiecień 2019 

 

Monitor Dyrektora Szkoły / [red. nacz. Agata Klimaszewska]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze  3/2019
TEMAT NUMERU
- Aktualne dokumentacja postępowania końcowego w procedurze awansu zawodowego nauczyciela w 2019 roku
W KADRZE DYREKTORA
- Jak przezwyciężać trudności w pracy zespołów nauczycielskich?
- Sugardating - współczesna forma prostytucji
NARZĘDZIOWNIA
- Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
- Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
- Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenie regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego pracowniom szkoły
POD PARAGRAFEM
- Zmiany w zakresie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
- Zmiany w zakresie oceny pracy nauczycieli i ich konsekwencje
- Nowe uregulowania prawne w kształceniu zawodowym
- Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
Z ŻYCIA SZKOŁY
- Jak prawidłowo i bez leku reagować na pisma rodziców?
KALENDARIUM
- Kalendarium marzec/kwiecień 2019

 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / red. nacz. Janina Maciaszkowa. - Warszawa : Ministerstwo Oświaty, 1964-

W ostatnim numerze 10/2018 grudzień
AKTUALNE PROBLEMY OPIEKI I WYCHOWANIA
- Wyzwania dla edukacji medialnej w kontekście destrukcyjnego fenomenu pastostreemerów
BADANIA I SONDAŻE
- Uwarunkowania pracy i zadania pedagogów szkolnych w świetle ich wypowiedzi
- Narody i kary jako oddziaływania wychowawcze rodziców zdolnych dzieci
- Codzienność świetlicy terapeutycznej widziana oczami dziecka
- Opiekuńczo-wychowawcza rola rodziców w percepcji społecznej
CZYTELNICY PISZĄ
- Najlepszy nauczyciel, czyli kto?
INFORMACJE I RECENZJE
- Zbigniew Babicki, Dariusz Stępkowski (red.), Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki. Wydawnictwo naukowe UKSW, Warszawa 2016

 

Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 3/2019
TEMAT MIESIĄCA
- Ortoreksja- życie na diecie
POTRZEBY I PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY
- Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży
- Dwujęzyczność u dzieci
- Wpływ rodzica na poczucie własnej wartości dziecka - cd.
POTRZEBY I PROBLEMY DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
- Najbliższe otoczenie a rozwój dziecka niepełnosprawnego
RODZINA ADOPCYJNA
- Adopcja rodzeństwa
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ / UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
- Kiedy sport przestaje być zdrowy - uzależnienie od ćwiczeń i bigoresja
EDUKACJA/GOTOWOŚĆ SZKOLNA
- Dzieci gotowe do szkoły
ZAPOBIEGANIE SKUTKOM SIEDZĄCEGO TRYBU ŻYCIE
- Gibkość - Sprawność - Mobliność
METODY RACY Z DZIECKIM / MNEMOTECHNIKI
- Metody efektywnej nauki języka obcego. Cz. II
METODY PACY Z DZIECKIEM / BAJKOTERAPA
- Bajkoterapia przedszkolaka - cd.
PSYCHOLOGIA ZDROWIA / ZABURZENIA JEDZENIA
- Percepcja własnego ciała w zaburzeniach odżywiania i otyłości
PSYCHOLOGI ZDROWIA / PORADNIK TERAPEUTYCZNY
- Równowaga praca-życie osobiste w profesjonalnej pomocy - Cz. II
RECENZJA
- Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się

 

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 1/2019 styczeń/luty
OPRACOWANIA NAUKOWE
- Pierwotna i wtórna ocena niepełnoprawności - predykcyjna rola zmiennych socjodemograficznych i związanych z niepełnosprawnością
- Zasoby komunikacyjne uczniów z zespołem Aspergera jako (nie)konieczne komponenty gotowości do podjęcia nauki w szkole
- Evaluation of school achievements of students with special educational needs - a prelminary study
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
- Wspólnoty L'Arche, ich powstawanie i funkcjonowanie - siła słabości
ZASŁUŻENI DLA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
- Wspomnienie o ojcu profesorze Andrzeju Potockim (1947-2018)
PRAWO I PRAKTYKA
- Poziom respektowania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce według Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
- Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiej Konferencji z Cyklu Ekologia Humanistyczna, Warszawa, 12 kwietnia 2018
- Sprawozdanie z XV Konferencji Naukowej Bilans zysków i strat. Oblicza inkluzji społecznej i edukacji osób z niepełnosprawnością - od ideologii do codzienności, Ustroń, 16-17 kwietnia 2018
NASZYM CZYTELNIKOM POLECAMY
- Urszula Chęcińska (red.): Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, ss. 216
- Wanda Wajda: Dziecko z Kalkuty. Opowieść o miłości i spełnieniu. Media rodzina, Poznań 2018, ss. 264

 

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 2/2019 marzec/kwiecień
DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
- Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - teoria i praktyka pedagogiczna
KALENDARIUM
- Plan pracy świetlicy szkolnej
SCENARIUSZE
- Ku przestrodze na drodze
- Kiedy zabawa może być niebezpieczna?
- Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie
- Bezpieczeństwo to ważna sprawa
- Bądźmy bezpieczni na drodze
- Czad i ogień - obudź czujność
- Mydło wszystko umyje
- Nie zawsze złoto, co się świeci
- Bezpieczna zima
- Poznajemy zasady bezpieczeństwa z pingwinkiem Lolu
- Dbam o zdrowie
- Witamy się z latem
- Bezpieczeństwo - wspólna sprawa
ZRÓB TO Z NAMI
- Jak przechodzimy przez ulicę?
- Koszyczek wielkanocny
- Śmieci zagrożeniem dla ptaków
- Nie udzielaj obcym informacji o sobie
- Zajączek wielkanocny przypomina o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu
- Drzewo wczesnowiosenne
- Jak to z ogniem bywa
- Wiosenne kwiaty
- Witaj, wiosno!
- Świetlicowa przygoda z magicznymi kółeczkami
- Dekoracje świetlicowe

  Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1994-

W ostatnim numerze 4/2019
- Sonda - Moda w szole
- Dyktatura mody w szkole
- Moda nauczycielska i uczniowska
- Moda dla ubogich - jak pogodzić ducha ubóstwa z troską o szafę?
- Aby być dobrym kolegą. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III
- Strój, który przemawia
- Dress code w szkole - służbowy ubiór nauczyciela (bibliografia w wyborze); Powstania Śląskie - 1919, 1920, 1921 (bibliografia w wyborze)
- Egzamin ósmoklasisty
- O chaosie i o szkole
- "Oto jest miłość"
- Zwycięstwo krzyża
- Leczenie skutków długotrwałego stresu
- Przykład miłości do człowieka, którego nie znacie
- Wspólnoty - miejsce rozwoju czy ucieczki?
- Gry online - dlaczego wciągają?
- O poszerzaniu wolności w warunkach szkolnych
- Przyjaźń: więź ze znakiem jakości

 

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 3 kwiecień/2019
TEMAT NUMERU
- Ma coś filozof z dziecka i ptaka. Filozofowanie z dziećmi
METODY NAUCZANIA
- Lektura szkolna jako narzędzie rozwoju w pracy systemem Edukacja przez ruch
- Nauczanie wielozmysłowe
- Lektura w edukacji wczesnoszkolnej  Jak wspieramy całościowy rozwój dziecka, czytając mu lektury?
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
- Cudaczek-Wyśmiewaczek - odkrywanie podobieństw i różnic w wyglądzie ludzi i w znaczeniu słów
- W życiu jak w cyrku. Propozycja zajęć kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem technik pedagogiki cyrku
- Budowanie wspólnoty
NAUCZYCIEL W ŚWIECIE
- Emocje w edukacji - indyjski przepis na harmonijny rozwój
ZAJĘCIA NA CZASIE
- Lista 5/10/15
- Scenariusz zajęć do książki Inny niż wszyscy Per Nilsson
ARTETERAPIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
- Alfabet arteterapii
DO IT YOUTSELF
- Rowerowy DIY
 

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 4/2019
NA TEMAT
Siła woli i wytrwałość
- Jak sterować swoim życiem
- Silniejsi od pokus
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
- Tak głupio wspaniali
- Ktoś powinien coś zrobić
- Depresja z pogranicza
- I po zabawie...
TRENING PSYCHOLOGICZNY
- Choroba ciała, która zatruwa duszę
- Unikając jedenastki
- Potyczki z Aną
- Męskie klimakterium?
- Sekretne życie par
STYLE ŻYCIA
-
Trudna religia
- Winni swojej niedojrzałości
JAK CO MIESIĄC
- Psychowieści
- Maruszewski
- Krzysztofowicz
- Rekomendacje kulturalne
- Bortnowska
- Karpowicz
- Maksymiuk
- Bator
- Maj
- Krzyżówka z Charakterem
- Bomba
- Listy
- Karmataka
 

 

 


Powrót do Dla nauczycieli