Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni


Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 4/2021
AKTUALNOŚCI
- Dyrektorze pamiętaj o...
- Regionalne obostrzenia
- Co z personelem administracyjnym?
- Chętni na łatwą maturę
- Bez podwyżek dl nauczycieli
- Podręczniki pod lupą resortu
- Uczeń ma prawo do kota w awatarze
- Wsparcie uczniów po pandemii
- Program Rozowoju Czytelnictwa 2.0
- Powstaną 32 minicentra nauki SOWA
- Aktywny powrót do szkoły
- Połowa dzieci nie chce uczyć się zdalnie
- Dyrektor szkoły bez konkursu
- Kalendarium zmian prawnych
POLITYKA EDUKACYJNA
- Szkoła hybrydowa
- Alfabetyzm klimatyczny
BARWY ZARZĄDZANIA
- Ekologiczny wzór dla uczniów
- (Nie)bezpieczna szkoła
- Jak przeciwdziałać wykluczeniu
PRAKTYCZNA AKADEMIA ZARZĄDZANIA
- Tutoring w sporcie
CO W PRAWIE PISZCZY
- Niedozwolone treści w statucie
- Czas pracy osoby z niepełnosprawnością
- Pytania do eksperta
NOWE TECHNOLOGIE
- Co wie o nas internet?
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Efekt św. Mateusza w edukacji
- Materiały dla nauczycieli
Edukacja klimatyczna
Fakty i mity o klimacie
SUPER DYREKTOR SZKOŁY
- Szkoła latania
INSPIRACJE DYREKTORA
- Czarnobyl - królestwo przyrody
- Edukacja dla przyszłości
- Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
- Osobowość edukacji - Tomasz Srebnicki
- Młodzi kontra plastik
- Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania...- Słaba konkurencyjność Polski
- Podręcznik o klimacie
- Zamknięty obieg gospodarki
KULUARY OŚWIATY
- Wieści gmine
A cóż tam Panie słychać w... Organie?
- Subiektywnie o edukacji
Kowale swojego losu
NIEZBĘDNIK DYREKTORA
Egzaminy zewnętrzne
- Zmieniony egzamin ósmoklasisty
- Matura w formule 2021
- Rocznik (nie)stracony
- Jak poradzić sobie ze stresem - scenariusz lekcji
- Jak zaplanować czas do egzaminu - scenariusz lekcji

 

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim numerze luty/marzec (122) 2021
TEMAT MIESIĄCA
Wyzwania i dobre praktyki w czasie nauczania zdalnego
- Zgrana klas. Udział pedagoga w budowaniu relacji między uczniami
TWARZĄ W TWARZ
-
Jak nie ulec wypaleniu zawodowemu? Rozmowy z Karoliną Buszkiewicz, psycholożką, coachem i trenerką
- Trudny temat: edukacja seksualna. rozmawiamy z Dominikiem Haak, psychologiem i seksuologiem
PRACOWNIA NEURODYDAKTYCZNA
- Ruch podstawą optymalnego rozwoju dziecka

- Co nas napędza, a co hamuje, czyli o motywacji, woli i nawykach
ZDROWIE PSYCHICZNE UCZNIÓW
- Szkolny program ochrony zdrowia psychicznego uczniów. Część I. Diagnoza potrzeb i problemów szkolnej społeczności
- Szkolny program ochrony zdrowia psychicznego uczniów. Część II. Czynniki chroniące związane ze szkołą - klimat i kultura szkoły, rola nauczyciela
NARZĘDZIOWNIA
- Monitorowanie problemów zdrowia psychicznego w szkole - ankieta dla nauczycieli
- Co mnie stresuje? - ankieta dla uczniów
- Ryzyko odrzucenia przez rówieśników - ankieta dla uczniów klas IV-VIII
- Monitorowanie zdrowia psychicznego w szkole - ankieta dla uczniów
- Ćwiczenia wspierające rozwój ruchowy dziecka
- To (nie)sprawiedliwe? rozmawiamy z uczniami o sprawiedliwości
- Kwestionariusz wywiadu z rodzicem, którego dziecko przejawia zachowania wskazujące na ADHD
DOBROSTAN NAUCZYCIELA
- Jak kształtować w sobie poczucie własnej wartości i nie dać się zwieść samoocenie?
- Jak wyzwolić się z pułapki perfekcjonizmu?
PRACA Z UCZNIEM ZE SPE
- Trudności współwystępujące w dysleksji
- Pozytywne oblicze dysleksji - w poszukiwaniu zasobów
PRACOWNIA INNOWACYJNA
- Gry dydaktyczne w edukacji szkolnej
- Nauczanie wielozmysłowe

 

Integracja Sensoryczna : biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej / [redaktor naczelny Zbigniew Przyrowski]. - Warszawa  : Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, 2007-

W ostatnim numerze 1/2021 marzec
Z BADAŃ NAUKOWYCH
- Wpływ stresu psychologicznego rodziców na dziecięca nadaktywność / brak uwagi podczas lockdownu COVID-19: sprawdzenie pośredniczenia werbalnej wrogości rodziców i symptomów emocjonalnych dziecka
CO KAŻDY TERAPEUTA WIEDZIEĆ POWINIEN
- Jak wspomagać osoby z autyzmem w trudnych sytuacjach wynikających ze zmiany i izolacji?
CO KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN
- Ruch naturalną aktywnością człowieka czyli jak na co dzień wspomagać optymalny rozwój dziecka
- Rodzic, rodzina, dom - fundamenty realizacji diety sensorycznej
TERAPIA SI Z PERSPEKTYWY PACJENTA I RODZICA
- Jak wspierać rozwój dziecka z niepełnosprawnością ruchową?
- Stymulacja rozwoju małego dziecka na gruncie domowym z uwzględnieniem preferencji dotykowych w kontekście Integracji Sensorycznej
STUDIUM PRZYPADKU
- Bliźniaczki w wieku 5 lat i 5 miesięcy
TAJEMNICE LUDZKIEGO MÓZGU
- Jak przemoc wpływa na funkcjonowanie i mózg dziecka?
WARTO WIEDZIEĆ
BIBLIOTEKA TEARAPEUTY
INFORMACJE I OGŁOSZENIA

 
W ostatnim numerze 1/2020
DEBATA JUBILEUSZOWA
- Najlepsze światowe koncepcje kształcenia nauczycieli a sytuacja w Polsce
- Jaka szkoła po zarazie?
- Szkoła, jakiej (nie)potrzebujemy w przyszłości
- Metodyka dyskretna, czyli dlaczego powinniśmy odejść od kultury nauczania i stworzyć kulturę uczenia się
- Szkoła, o której marzyć można
- Wybrane warunki formułowania celów edukacyjnych w kontekście idei uczenia się - głos w dyskusji nad kształtem edukacji wczesnoszkolnej
- Szkoła zmieniających się potrzeb. O edukacji włączającej raz jeszcze
- Szkoła w (r)oku zarazy - czy warto przewidywać?
VARIA

- W stronę geografii - uwagi o języku wydawnictw turystycznych
- Szewczenko na eksport

FELIETON
- Oby nam się... szybko nie skończyło!
 

Monitor Dyrektora Szkoły / [red. nacz. Agata Klimaszewska]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze 3/2021 marzec
KALENDARIUM
- Kalendarium marzec-kwiecień 2021
TEMAT NUMERU
- Zmiany w procedurach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, czyli zmiany w Karcie Nauczyciela 2021
W KADRZE DYREKTORA
- Czas pracy nauczyciela
- Ochrona nauczyciela jak funkcjonariusza publicznego
POD PARAGRAFEM
- RODO w praktyce szkolnej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Ocena funkcjonowania systemu HACCP z uwzględnieniem zaleceń na czas pandemii COVID-19
- Nowości w ustawie Prawo zamówień publicznych  - o czym trzeba pamiętać?
DYREKTOR I FINANSE
- Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizacja należności - ujecie księgowe
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022
NARZĘDZIOWNIA
- Arkusz kontroli zasobów i potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022
ORZECZNICTWO W PRAKTYCE SZKOLNEJ
- Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej
Z ŻYCIA SZKOŁY
- Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych - niezbędnik aktywnej komunikacji
- Jak mądrze wybierać strategie kształcenia na odległość?

 

Niebieska Linia : pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie / [Instytut Psychologii Zdrowia]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, 1999-

W ostatnim numerze 1/2021
CHRONIMY DZIECI
- Relacja psychika-ciało. Samotny umysł i samotne ciało
- Rodzic w podwójnej roli: ofiary i sprawcy
- Fundament tożsamości człowieka. O potrzebie bliskości dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
- Fenomen Orderu Uśmiechu
- raport, który nie pozostawia złudzeń
CHROŃMY SŁABSZYCH
- Sceny rodzinne w czasach pandemii
- Sięgnąć po wsparcie. Program psychoedukacyjny i rozwojowy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
- Starość zaklęta w słowach. O językowym wymiarze ageizmu
- Wyobrażenia sprzyjające regulacji emocji
- Chciał, żebym myślała, że to miłość
- Powiedz Stop. Jak zatrzymać przemoc wobec kobiet w służbach mundurowych
- Projekt "Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021"
- Skuteczne interwencje Policji z użyciem procedury "Niebieskie Karty"

 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / red. nacz. Janina Maciaszkowa. - Warszawa : Ministerstwo Oświaty, 1964-

W ostatnim numerze 3/2021

DIAGNOZY, DOŚWIADCZENIA, PRAKTYKI
- Edukacja seksualna w wybranych krajach europejskich - charakterystyka
- Wybrane elementy pracy kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich
- Spór o kontakty z dzieckiem jako skutek nierozwiązanych konfliktów okołorozwodowych
BADANIA I SONDAŻE
- Sugardating - tylko randkowanie czy współczesna forma prostytucji?
- Wizyta dziecka u ojca osadzonego w zakładzie karnym (perspektywa matek)
- Wykorzystanie poważnych gier cyfrowych w profilaktyce przemocy rówieśniczej


W ostatnim numerze 2/2021:
TEMAT NUMERU

- Mężczyźni obecnie
DIAGNOZA
- Mężczyzna z osbowością typu borderline i z osobowością narcystyczną w gabinecie psychoterapeuty - wskazania do dizgnozy
- Wybrane zaburzenia neurorozwojowe u dzieci w kontekście różnic międzypłciowych
METODY TERAPII
- Mężczyźni, samobójstwa i Time Perspective Therapy
STUDIUM PRZYPADKU
- Silny mężczyzna. O czym ważnym chce dziś rozmawiać w gabinecie Psychoterapeuty?
- Samodzielne rodzicielstwo - samotny ojciec w gabinecie psychologa
NARZĘDZIOWNIK
- Walka o pokój - wytyczne do pracy z klientem autoagresywnym
PSYCHIATRIA W PSYCHOLOGII
- Podłoże neurobiologiczne zaburzeń psychicznych u mężczyzn
NOWOŚCI W PSYCHOLOGII
- Restrykcje żywieniowe i ich konsekwencje
WSPÓŁPRACA Z...
- Rodzina w kryzysie - zaburzone relacje

 

Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 3/2021
TEMAT MIESIĄCA
- Gry i zabawy podwórkowe
- Gry planszowe - rozrywka i edukacja
POTRZEBY I PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY
- Buduj na wartościach i marzeniach młodzieży
- Dziecko z doświadczeniem traumy w świetle teorii przywiązania
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
- Strategie radzenia sobie z problemami a uzależnienia behawioralne
EDUKACJA/METODY PRACY
- Sztuka porozumiewania się w miejscu pracy
- Kiedy dziecko jest smutne
- Program Zaradny Kot - sesja pierwsza
RODZINA
- Rodzeństwo a osobowość dziecka
- Choroba sieroca - wyzwanie wielu rodzin adopcyjnych
- Wpływ osobowości rodzica na zachowanie dziecka
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
- Ćwiczenia w biegu
WARTO WIEDZIEĆ
- Ciekawostki z kraju i ze świata

 

Serwis Informacyjny. Uzależnienia / [red. nacz.Jan Jabłoński]. - Warszawa  : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2017-

W ostatnim numerze 4/2020
PROFILAKTYKA
- Profilaktyka w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji. Szansa dla jakości
- Good behavior game w realiach polskiej szkoły
ANALIZA
- Dwa kody dwa światy: jak rzeczywistość wirtualna va realna wpływa na nasze ocenianie
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
- Charakterystyka zjawiska problemowego używania internetu przez młodzież uczącą się z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
LECZENIE, REDUKCJA SZKÓŁ
- Ograniczanie szkód zdrowotnych i praca z użytkownikami narkotyków w dobie pandemii Covid-19
- Bo każdy pijak to złodziej! Problem stygmatyzacji i destygmatyzacji osób uzależnionych
BADANIA, RAPORTY
- Związek pomiędzy graniem w gry komputerowe a hazardem - przegląd literatury
- Zróżnicowanie terytorialne problemu narkotyków i narkomanii w Polsce. Część I
INTERNET
- Internetowe archiwum konferencji

 

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 1/2021 styczeń/luty
OPRACOWANIA NAUKOWE
- Przestępstwa seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle hipotezy pozornej dewiacji
- Funkcjonowanie w izolacji więziennej skazanych na ekstremalnie długie kary pozbawienia wolności a szans na udaną readaptację po zwolnieniu
- Koncepcja projektowania uniwersalnego w edukacji
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
- Trudne drogi adaptacji matek do głębokiej niepełnosprawności intelektualnej dziecka
- Blogi - nowe forum rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
ZASŁUŻENI DLA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
- Profesor Zdzisław Dąbrowski (1939-2020)
PRAWO I PRAKTYKA
- Polskie regulacje dotyczące zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością
RECENZJE
- Magdalena Cieślikowska, Marcin Szostakowski (red.): Warsztaty doktorantów: między teorią a praktyką metodologiczną. Wydawnictwo APS, Warszawa 2019, ss. 250
NASZYM CZYTELNIKOM POLECAMY
- Elżbieta Sadowska: Zachowana komunikacyjne dzieci z autyzmem. Wpływ deficytów kompetencji komunikacyjnej na sposób porozumiewania się dzieci z autyzmem. Wydawnictwa UW, Warszawa 2020, ss. 294

 

Świat Problemów : miesięcznik poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych / red. nacz. Jacek Morawski. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze grudzień/2020
- Systemowa terapia rodzin
- Przemoc w okresie pandemii - jak sobie pomóc?
- Pandemia przemocy
- Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców wychodzących z uzależnienia
- Związki niepijących alkoholików
- Szansa na wyjście z przemocy
- problemowe korzystanie z telefonu komórkowego przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie - przykład modelowych działań profilaktycznych
- Dzieci uciekające od problemów
- Ważne jest niewikłanie dziecka w konflikt rodziców

 

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 2/2021 marzec/kwiecień
KALENDARIUM
- Co warto wiedzieć o krajach?
WARSZTAT PRACY
- Jak zrobić puzzle online?
- Gry matematyczne w świetlicy?
- Pocztówkowa wycieczka po Polsce
SCENARIUSZE
- (Nie) bądź zielony, czyli jak zostać Ekobohaterem
- Szanuj zieleń
- Wiosno, czekamy na ciebie!
- Na zielonej łące bawią się zające
- Zdrowie w zielonym jest kolorze
- Poznajemy powietrze
- Kosmiczna zabawa
- Wiosna, wiosna, wiosna!
ŚWIETLICZAKI NA TROPIE...
- Aby gwara nie poszła w zapomnienie...
ZRÓB TO Z NAMI
- Barwne motyle
- Wiosenne drzewa
- Świetliczaki są eko, więc ruszają na podbój Kosmosu
- Żaba
- Ptak cudaki
- Kolorowe ptaszki utkane na tekturowych krosnachy
- Ekologiczne akwarium
- Kolorowe kwiaty z serwetek papierowych
- Bukiet kwiatów na różne okazje
- Baranek
- Magiczny las - matryca na styropianowej tacce
Ratujemy pszczoły
- Filcowe ptaki-dziwaki
- Bocian - ptak dość "małomówny"

 

Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych / [red. nacz. Aleksandra Pawlińska-Maćkowiak]. - Poznań  : Forum Media Polska, 2018-

W ostatnim numerze 23/2021 (17)
TEMAT NUMERU
- Wielokierunkowe oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej
METODY TERAPII
- Planowanie, realizacja i ocena efektywności procesu terapeutycznego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
- Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach - perspektywa specjalisty AAC
- Co zrobić, kiedy dziecku się nie chce? Znaczenie motywacji w procesie terapeutycznym osób z niepełnosprawnością intelektualną
- Dogoterapia jako pomocniczy aspekt leczenia kynofobii
ANALIZA PROCESU TERAPEUTYCZNEGO
- Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych
OKIEM PEDAGOGA
- Zapiski zza ekranu - praca online z młodzieżą i dorosłymi w czasie pandemii
WSPÓŁPRACA Z...
- Jak wprowadzić rodzica do terapii dziecka podczas pracy zdalnej?
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
- Jak zacząć przywitanie. Propozycja scenariusza zajęć
ZAJĘCIA Z POMYSŁEM
- Stymulacja mózgu ucznia. Propozycje ćwiczeń do wykorzystania podczas nauczania zdalnego

 

Wychowanie na co Dzień : miesięcznik / [red. nacz. Andrzej Olubiński]. - Toruń : Toruńska Fundacja Edukacyjna "Copernicus" przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, 1993-

W ostatnim numerze 2-3/2018
ŚRODOWISKO I WYCHOWANIE
- Akademia Liderów Społecznych. Inspiracje do pracy ze społecznością lokalną
- Aktywność twórcza seniorów w uniwersytetach trzeciego wieku i w przestrzeni społeczno-kulturalnej
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA SZKOLYA
- Nauczyciel jako innowator
METODY NAUCZANIA I WYCHOWANIA
- Pojęcie granicy funkcji w rozumieniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów kierunku matematyka
- Trudności we współpracy dzieci w wieku przedszkolnym
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów
EDUKACJA ZDROWOTNA
- Otyłość jako zaburzenie stanu zdrowia i rozwoju dzieci i mlodzieży
LEKTURY STARE I NOWE
- Istota diagnozy pedagogicznej jako wyznacznik procesu terapeutycznego uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
KRONIKA
- Tydzień Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK z seminarium dedykowanym Irenie Sendlerowej
- Polsko-bułgarska konferencja "Prawa dziecka w kontekście historycznym i współczesnym"
- "W służbie praw dziecka - dziedzictwo Ireny Sendlerowej" tematem konferencji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
- 7. konferencja Logopedyczna pt. Wspomaganie komunikacji osób ze spektrum autyzmu - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE - RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL
WKŁADKA METODYCZNA
- Zrozumień Innego - edukacja międzykulturowa realizowana w klasach młodszych szkoły podstawowej

 

Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1994-

W ostatnim numerze 4/2021
TEMAT NUMERU
- Rodzeństwo w literaturze starożytnej
- Relacje dziecka z rodzeństwem w świetle badań
- Piękno różnorodności
- Edmund i Karol Wojtyłowie - braterstwo i przyjaźń
BIULETYN KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI
- O latarce, wielkich słowach i bohaterach
INICJATYWY
- Ruch ku Cywilizacji Miłości
HISTORIA
- Dziwne początki
KĄCIK KATECHETYCZNY
- Alleluja!
W CYBERŚWIECIE
- Raport "Etat w sieci 2.0"
KUŹNIA CNÓT
- Męstwo - cnota nie tylko dla mężczyzn

 

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 4/2021 kwiecień
TEMAT NUMERU
- Elementy flipped classroom w edukacji wczesnoszkolnej
ZAJĘCIA NA CZASIE

- Teczka pełna zabaw
SCENARIUSZE ZAJĘĆ
- Jestem dzieckiem i znam swoje prawa
- Majowe święto wszystkich mam. Scenariusz zajęć dla klas I-II na dzień Matki z zachowaniem reżimu sanitarnego
- Dźwięk wokół nas
W
SPOMAGANIE UCZNIA
- Zrozumieć i wspierać ucznia wysoko wrażliwego
- Mózg zintegrowany, czyli jak uczyć się przez zmysły
- Jak pobudzić mózg do twórczego działania? Tajniki treningu kreatywności
STREFA NAUCZYCIELA
- Ewaluacja i autorefleksja w zawodzie nauczyciela

MUZYKA I RYTMIKA
- Muzyka jako narzędzie edukacji międzykulturowej

 

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 4/2021
NA TEMAT
- Podążając za Czułą Przewodnczką
- Kobieca złość - czyli jaka?
- Kobieta jako (nie tylko) obiekt erotyczny
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
- Kto okłamuje sam siebie?
- Kiedy seks traktowany jest jako antidotum?
- Świat po końcu świata
- Proszę, tylko nie o barierach
TRENING PSYCHOLOGICZNY
- Trening dla wyczerpanych
- Czym jest FLOW - jak odnaleźć swoje uskrzydlające aktywności
PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA
- O sztuce brania
- Moc dotyku
- Świat online - kim jestem, patrząc w kamerę?
- Matka swojej dorosłej córki
PONADTO W NUMERZE
- Listy
- Psychologia smaku - Bake therapy
- Warto wiedzieć
- Myśli przechwycone
- Okiem reporterki - Dwie galaktyki
- Wieczór literacki
- Tomasz Maruszewski - O pluciu do zupy
- Jacek Dehnel - Dworskie przebieranki
- Jacek Bomba - Kotek angielski i kotek polski
- Paulina Małochleb - Dziewczę idzie do miasta
- Kącik dziecka i rodzica
- Książka na wiosę
- Mieć czy być kulturalnie

Powrót do Dla nauczycieli