Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni


Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 1/2019
AKTUALNOŚCI
- Dyrektorze pamiętaj o...
- Zmiany w szkolnym BHP
- Najwięcej chętnych do liceum
- Ocena nauczyciela co 5 lat
- Zmienione stawki egzaminatorów
- Nowe finansowanie doradztwa
- Opłata za rozpoczętą godzinę
- Reforma szkół branżowych
- 10 tys. etatów, ale czy pełnych?
- Co drugi 12-latek ogląda pornografię
- Konkurs "Poznajmy się"
- Poradnik o egzaminie ósmoklasisty
- Raport GUS o oświacie
- Kalendarium zmian prawnych
25 lat "Dyrektora szkoły"
- Nasz jubileusz
- Historie z "Dyrektorem" w tle
POLITYKA EDUKACYJNA
- Zmiany prawne w 2019 r.
BARWY ZARZĄDZANIA
- Metody kształcenia kompetencji kluczowych
PRAKTYCZNA AKADEMIA ZARZĄDZANIA
- Monitorowanie podstawy programowej
CO W PRAWIE PISZCZY
- Nowe zasady BHP
- Materiały dla nauczycieli - Wyższe pensje ; W urlopach bez zmian
- Pytania do eksperta
NOWE TECHNOLOGIE
- Wykorzystanie gier w edukacji
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Moc kultur w szkole
- Zmiana roli oceniania
SUPER DYREKTOR SZKOŁY
- Nauka poprzez muzykę
INSPIRACJE DYREKTORA
- Edukacja (nie)równości
- Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
- Osobowość edukacji - Antoni Jeżowski
- Mniej testów, więcej radości
- Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania...
KULUARY OŚWIATY
- Maile do młodej dyrektorki - Jubileuszowo o nadziei
- Subiektywnie o edukacji - Szkoła jak usługa
NIEZBĘDNIK DYREKTORA
Konkurs na dyrektora - Aspekty prawne dyrektorskiego konkursu ; Uzasadnienie i koncepcja konkursowa ; Konkurs okiem komisji ; Nowy kandydat rywalem starego dyrektora ; Przegrany konkurs i co dalej?

 

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim numerze styczeń (105)/2019
TEMAT MIESIĄCA
- Znajomość praw dziecka i ich realizacja
TWARZĄ W TWARZ
- Pochwała pochwały - rozmawiamy z Malwiną Huńczak, psycholożką, psychoterapeutką i ekonomistą
PRACA Z UCZNIEM Z ASD
- Normalnie, czyli jak?
SI W PRACY PEDAGOGA
- Wykorzystanie SI w pracy dydaktycznej - praktyczne wskazówki dla nauczyciela
FAKTOGRAFIA
- Gimnastyka mózgu - czy można skutecznie "wyćwiczyć" mózg?
LEKCJA WYCHOWAWCZA Z POMYSŁEM
- Smartfony, czaty, media społecznościowe - jak wpływają na nasze relacje z innymi?
NARZĘDZIOWNIA
- FOMO - sprawdź się! (lista kontrolna dla uczniów)
- Przykładowy scenariusz zajęć z wykorzystaniem integracji sensorycznej
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- FOMO - nowa choroba cywilizacji?
- Edukacja antydyskryminacyjna uważnością na drugiego człowieka
- Narysuj swoje myśli - czym jest myślenie wizualne
- Nie ma dzieci leniwych, czyli dlaczego uczniowie nie chcę się uczyć?
ZA DRZWIAMI GABINETU
- Praca z uczniem z zespołem stresu pourazowego
TERMINARZ ZADAŃ
- Terminarz zadań nauczyciela specjalisty luty-marzec 2019 

 

Monitor Dyrektora Szkoły / [red. nacz. Agata Klimaszewska]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze  grudzień/2018
TEMAT NUMERU
- Zadania dyrektora szkoły związane z zakończeniem roku kalendarzowego 2018
POD PARAGRAFEM
- Nadzór dyrektora szkoły nad organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Przepisy przejściowe, czyli sytuacje nietypowe w procedurze awansowej nauczycieli
- Spóźnione ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły a dalsze zajmowanie stanowiska kierowniczego
W KADRZE DYREKTORA
- Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli
- Nowa rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego 2018
NARZĘDZIOWNIA
- Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
- Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu
- Przykład opinii w sprawie organizacji pracy szkoły/placówki w danym roku szkolnym
- Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej nauczyciela biblioteki szkolnej
- Procedura nadania imienia szkole
- Ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień odpowiedzialności trenera gimnastyki korekcyjnej zatrudnionego na podstawie Kodeksu pracy
PRACOWNIA ROZWOJU ZAWODOWEGO
- Praca z uczniem szczególnie zdolnym
KALENDARIUM
- Kalendarium grudzień 2018/styczeń 2019

 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze / red. nacz. Janina Maciaszkowa. - Warszawa : Ministerstwo Oświaty, 1964-

W ostatnim numerze 9/2018 listopad
AKTUALNE PROBLEMY OPIEKI I WYCHOWANIA
- Mariusz Zaruski jako prekursor wychowania morskiego w Polsce
DIAGNOZY, DOŚWIADCZENIA, PRAKTYKI
- Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym kulturowo
- Nowa rzeczywistość - sata szkoła. Nieformalne aspekty szkolnej cyberprzestrzeni
BADANIA I SONDAŻE
- Fulfillment of selected functions of the family and young adolescents' styles of coping with difficult situations
- Media cyfrowe jako źródło przemian relacji rodzinnych
- Samorządność uczniowska na przykładzie działalności Młodzieżowych Rad Dzielnic w Warszawie - bariery i zagrożenia. raport z badań
INFORMACJE I RECENZJE
- Czy w Polsce potrzwbna jest edukacja alternatywna? Refleksje z Ogólnopolskiego Seminarium naukowego w Rzeszowie

  Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 12/2018
TEMAT MIESIĄCA
- "Krzywo weszło - zmień ustawienia". Młodzi i narkotyki
WYDARZENIA PROFILAKTYCZNE
- Profilaktyka w szkołach
POTRZEBY I PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY
- 13 powodów, by nie chcieć żyć
EDUKACJA
- Gotowość do nauki języka obcego dzieci w edukacji wczesnoszkolnej
METODY PRACY Z DZIECKIEM
- Jak być wystarczająco dobrym rodzicem? - Cz. 2
- Bajkoterapia jako wsparcie dla dziecka doświadczającego problemów rodzinnych
- Wyzwania rodziców dzieci z niepełnosprawnością
PSYCHOLOGIA ZDROWIA/ZABURZENIA JEDZENIA
- Neofobia - Cz. 2
PROMOCJA ZDROWIA
- Ćwiczenia z dużą piłką
PROFILAKTYKA W WARSZAWIE
- Działania profilaktyczne i edukacyjne w stolicy
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ/UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
- Dzieci i ekrany: siła oddziaływania przekazu wizualnego - Cz. 1
BADANIA/ANALIZY
-(nad)używanie substancji psychoaktywnych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną
BLIŻEJ SIEBIE/MIĘDZY NAMI RODZICAMI
- Rodzice i dzieci: co możemy dać sobie wzajemnie na święta?
 

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 5/2018 listopad/grudzień
OPRACOWANIA NAUKOWE
- Marzenia osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną
- Rzeczywistość w rysunkach osób niewidomych. Procedury i narzędzia badawcze
- Wychowanie ekonomiczne - w drodze ku dorosłości dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
- Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - aspekty prawne z komentarzem. Cz. I
PRAWO I PRAKTYKA
- Konstytucyjne nie dla prawa do małżeństwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Cz. II
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
- Najwyższa Izba Kontroli o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami. Cz. II
RECENZJE
- Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Emilia Śmiechowska-Petrovskij: Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017
- Kinga Krawiecka, Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Martyna Żelazkowska: Sztuka / twórczość dostępna. Osoby z niepełnosprawnościami i chorobą psychiczną w kręgu recepcji i ekspresji sztuki. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016
NASZYM CZYTELNIKOM POLECAMY
- Józef Bednarek, Anna Andrzejewska (red.): Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018
- Katarzyna Sieget, Kamila Słupska, Astrid Tokaj (red.): Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017

 

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 1/2019 styczeń/luty
KALENDARIUM
- Plan pracy świetlicy szkolnej
WARSZTAT PRACY
- Miłość jest wszystkim
- Kolorowy las
- Zabawy muzykoterapeutyczne
- Czy są wśród nas anioły?
- Hop, do komina
DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
- Zabawy wychowujące ku wartościom - miłość i przyjaźń
SCENARIUSZE
- Co to jest miłość?
- Dzień Babci i Dzień Dziadka
- Oblicza miłości
- Dla naszych pań
- Moja mała ojczyzna
- Świętujemy Dzień Kota
- Prawa i obowiązki wszystkich dzieci
- Robimy portrety babci i dziadka
- Co jest najważniejsze w naszym życiu?
- Gdzie mieszka zima?
- Chronimy przyrodę każdego dnia
- Dla taty
- Za co kochamy zwierzęta?
ZRÓB TO Z NAMI
- Godzina dla Ziemi
- Obrazek dla woźniej
- Wazonik dla pielęgniarki
- Dokarmiamy zwierzęta
- Dekoracje świetlicowe

  Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1994-

W ostatnim numerze 2/2019
- Stres - sonda
- O stresie i radzeniu sobie z nim
- Przyjaciel czy wróg? - Stres w pracy nauczyciela
- Koło uważności - sposób na niepokój
- O stresie bez stresu...
- Jak pokonać stres? Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III
- O stresie, który czmycha tam, gdzie pieprz rośnie
- Przepis na zdrowie
- Stres szkolny i w pracy nauczyciela. Zestawienie bibliograficzne w wyborze
- Zimowy Anioł
- Z notatnika pasterza. Rozmowy o szkole
- Prawo dziecka do pełnej rodziny
- Wartość pracy w nauczaniu Papieża Franciszka
- Wspólnota Cenacolo
- Droga Krzyżowa
- Najważniejsza więź
- Ty także możesz zostać dziennikarzem. Redagujemy gazetkę klasową. Scenariusz lekcji języka polskiego dla klas V-VI

 

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 1/2019
TEMAT NUMERU
- Paradygmaty w edukacji wczesnoszkolnej
METODY NAUCZANIA
- Ruch, który uczy myśleć!
NOWE TECHNOLOGIE
- TIK w szkole
SCENARIUSZ ZAJĘĆ
- Kalendarz na cały rok. Przykład zajęć zintegrowanych
ZAJĘCIA NA CZASIE
- Teatr w nauczaniu początkowym
- WSPOMAGANIE UCZNIA
- Ufam sobie - bo mam szacunek do siebie
- Dzieci z Zespołem Aspergera są wokół nas
- W drodze do samodzielności - czyli wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka
- Uczeń z giełkotem - procedura diagnozowania
NAUCZYCIEL W ŚWIECIE
- Trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu
DO IT YOUTSELF
- Kolorowy ptak - karnawałowa maska
 

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 2/2019
NA TEMAT
- Wszystko na twojej głowie
- Sztafeta bez końca
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
- Najlepszy czas dla ciebie
- W jednym rytmie, jak świetliki
- Co ma znaczenie, o co nie warto zabiegać
- Jak wzmocnić słabą silna wolę
- Smutny czy chory?
TRENING PSYCHOLOGICZNY
- Dieta na odporności
- Kiedy bliski traci pamięć
- Oldboje w kasynie
- Puma bez kompleksów
- Już ze sobą nie walczę
STYLE ŻYCIA
-
Jestem tą, która otwiera kryptę
- Przebudzenie
- Ucieczka
JAK CO MIESIĄC
- Psychowieści
- Maruszewski
- Krzysztofowicz
- Rekomendacje kulturalne
- Bortnowska
- Maksymiuk
- Karpowicz
- Bator
- Maj
- Krzyżówka z Charakterem
- Bomba
- Listy
- Cicer cum caule
 

  

 

 


 

 


Powrót do Dla nauczycieli