Czasopisma z pedagogiki i psychologii dostępne w czytelni


Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej / [red. nacz. Tadeusz Kowalski]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994-

W ostatnim numerze 6/2019
AKTUALNOŚCI
- Dyrektorze pamiętaj o...
- Zawieszony strajk
- Finansowa rekompensata
- Ustawa maturalna
- SIO bez danych o strajkujących
- Obowiązkowa poufność
- "Okrągły stół" edukacyjny
- Nauczyciele Zwolnieni z Teorii
- Szybsza wypłata na dobry start
- Pieniądze na wyposażenie pracowni
- Szukamy Super Dyrektorów
- Zostań uDOSTĘPniaczem
- Leczenie ucznia za zgodą rodziców
- Kalendarium zmian prawnych
POLITYKA EDUKACYJNA
- Strajk okiem dyrektora
- Jak odbudować szkołę po strajku
- Dyrektorskie doświadczenie strajkowe
- Kryzysowe kroki prawne
- (Nie)kończąca się historia gimnazjów
BARWY ZARZĄDZANIA
- Praca z zespołem w konflikcie
- Ewaluacja ryzykownych zachowań uczniów
- Doposażenie pracowni
PRAKTYCZNA AKADEMIA ZARZĄDZANIA
- Sekrety (wielkich) przywódców
CO W PRAWIE PISZCZY
- Nowe wymagania dla szkół niepublicznych
NOWE TECHNOLOGIE
- Krytyczna analiza informacji
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
Materiały dla nauczycieli
- Bezpieczne wakacje ; Jak rozmawiać o ryzyku
SUPER DYREKTOR SZKOŁY
- Skazani na sukces
INSPIRACJE DYREKTORA
- Zła strona technologii
- Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
- Osobowość edukacji - Bolesław Niemierko
- Mapa Karier
- Do przeczytania, zobaczenie, posłuchania...
- Na fali kreatywności
KULUARY OŚWIATY
- Wieści gminne - A cóż tam Panie słychać w... Organie?
- Subiektywnie o edukacji - Na future!
RAPORT DYREKTORA
Konkurs #Szkoł2030
- Wizja szkoły marzeń
- Nikt w życiu nie pozwoli mi dowiedzieć się o sobie tyle, ile Moi Uczniowie
- Osobliwa Akademia dla każdego
- Szkoła 2030 - jak odrobiliśmy lekcję i stworzyliśmy szkołę marzeń
- Esej ucznia

 

Głos Pedagogiczny / [red. nacz. Natalia Wojciechowska]. - Poznań : Wydawnictwo Forum, 2009-

W ostatnim numerze czerwiec 2019 (109)
TEMAT MIESIĄCA
- Podsumowanie pracy pedagoga za rok szkolny 2018/2019
SI W PRACY PEDAGOGA
- Wybiórczość pokarmowa w kontekście integracji sensorycznej
FAKTOGRAFIA
- Mity dotyczące mózgu: przeszłość, przyszłość i jak się przed nimi bronić
LEKCJA WYCHOWAWCZA Z POMYSŁEM
- Jak dobrze spożytkować wakacje?
NARZĘDZIOWNIA
- Podsumowanie pracy pedagoga za rok szkolny 2018/2019 - przykładowe arkusze
- Jak dobrze spożytkować wakacje?
- Jak skutecznie radzić sobie z doświadczeniem mobbingu?
PRACOWNIA ROZWOJU ZAWODOWEGO
- Uwaga: mobbing!
WSPOMNIENIA
- Był czas powitań, nadszedł czas pożegnań
PRACOWNIA PEDAGOGICZNA
- Szkoła miejscem projektowego myślenia
- KiVa - fińska odpowiedź na szkolną przemoc
PRACOWNIA SPECJALISTYCZNA
- Wspólne zadania specjalistów szkolnych
SZKOŁA XXI WIEKU
- CeWEBryci - dobra czy zła sława internetowa?
ZA DRZWIAMI GABINETU
- Zaburzenia odżywiania u współczesnych natolatków
TERMINARZ ZADAŃ
- Terminarz zadań nauczyciela specjalisty czerwiec-lipiec 2019 

 

Monitor Dyrektora Szkoły / [red. nacz. Agata Klimaszewska]. - Poznań : Forum Media Polska Spółka z o.o. 2014-

W ostatnim numerze  5/2019
TEMAT MIESIĄCA
- Zmiany dotyczące arkusza organizacyjnego szkoły
POD PARAGRAFEM
- Wyższe odpisy na ZFŚS. Zmiany w przepisach
- Zmiany w aktach osobowych
- Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania
W KADRZE DYREKTORA
- Dyrektor publicznej szkoły podstawowej jako wierzyciel obowiązku szkolnego
- Szkolne procedury interwencji pedagogicznej
- Różnorodność pokoleń w szkole
NARZĘDZIOWNIA
- Karta zwolnienia ucznia z zajęć
- Upomnienie/nagana dla nauczyciela
- Notatka służbowa z rozmowy z rodzicem/prawnym opiekunem
- Przykładowy regulamin dyżurów
- Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego
-  Zaświadczenie o przebiegu nauczania
- Regulamin zwolnień grupowych - likwidacja gimnazjum
PRACOWNIA ROZWOJU ZAWODOWEGO
- Procesy decyzyjne w zarządzaniu placówką szkolną
- Zrozumieć porażką
PORADY PRAWNE
- Porady prawne - porad udziela Joanna Lesińska
- Kalendarium maj-czerwiec 2019

 

Remedium : miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień / [red. nacz. Mieczysław Wojciechowski]. - Marki-Struga : Michalineum, 1993-

W ostatnim numerze 5/2019
TEMAT MIESIĄCA
- Kultura hip-hop - zalążek kreowania nowej tożsamości zagubionego czlowieka
POTRZEBY I PROBLEMY DZIECI
- Dwujęzyczność u dzieci: bogactwo, które warto pielęgnować
- Najważniejsza lekcja w życiu
- Złość a wychowanie - cz. I
POTRZEBY I PROBLEMY DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
- W obliczu trudnej diagnozy
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ / UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
- Fonoholizm, "smartwica" - choroby "cyfrowych tubylców"
PSYCHOLOGIA ZDROWIA/ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE
- Spektrum autyzmu - czy to nas dotyczy?
PSYCHOLOGIA ZDROWIA/ZABURZENIA JEDZENIA
- Neurobiologia zaburzeń odżywiania się
PROMOCJA ZDROWIA / ZAPOBIEGANIE SKUTKOM SIEDZĄCEGO TRYBU ŻYCIA
- Gibkość - Sprawność - Mobilność -cd.
RODZINA ADOPCYJNA
- Adopcja rodzeństwa - historia Natalii i Oliwii
EDUKACJA
- Mediacje rówieśnicze - Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej - cz. I
METODY PRACY Z DZIECKIEM / BAJKOTERAPIA
- Bajkoterapia przedszkolaka - cd.
METODY PRACY Z DZIECKIEM
Mapy myśli w domu - scenariusz z ćwiczeniami
CIEKAWOSTKI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
- Warto wiedzieć

 

Szkoła Specjalna : czasopismo poświęcone sprawom pedagogiki specjalnej / [red. nacz. Janina Doroszewska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968-

W ostatnim numerze 2/2019 marzec/kwiecień
OPRACOWANIA NAUKOWE
- Ograniczenia i możliwości osób ze spektrum autyzmu w zakresie umiejętności matematycznych w świetle dostępnych badań naukowych
- Czynniki utrudniające realizację życia seksualnego przez kobiety z niepełnosprawnością ruchową
Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
- Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - aspekty prawne z komentarzem. cz. III
PRAWO I PRAKTYKA
- Udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną w eksperymencie medycznym
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
- Międzykluturowość w szkołach - refleksje z wizyty studyjnej w Berlinie, marzec 2018
NASZYM CZYTELNIKOM POLECAMY
- Mariusz Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak: narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne. Co warto wiedzieć? Jak chronić dzieci i młodzież? Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2018, ss. 272
- Aneta Winczewska, Piotr Winczewski: Całkiem nowe zabawy paluszkowe. Usprawnianie dłoni dzieci. Harmonia, Gdańsk 2018, ss. 192Wanda Wajda: Dziecko z Kalkuty. Opowieść o miłości i spełnieniu. Media rodzina, Poznań 2018, ss. 264

 

Świetlica w Szkole : kwartalnik wychowawców świetlicy / [red. nacz. Joanna Hoffmann]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2008-

W ostatnim numerze 3/2019 maj/czerwiec
DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
- Czym jest przyjaźń?
KALENDARIUM
- Plan pracy świetlicy szkolnej
WARSZTAT PRACY
- Innowacyjna świetlica. Kierunki rozwoju świetlic szkolnych
- MegaMisja w świetlicy szkolnej
- Radosne zabawy wyobraźnią
SCENARIUSZE
- Paw, co ogon miał przyjaźni
- Gdzie mieszka mój przyjaciel?
- Muminki i niepsodzianka
- Sprzątamy świat z Kubą i Bubą
- Przyjaciele Kubusia Puchatka
- Piękno kwiatów
- Co się kryje w ciemnościach?
- Magiczna przyjaźń - mały turniej trojga przyjaciół
- Wakacyjna przygoda
- Słój przyjemnych rzeczy
- Zielony pejzaż roślin chronionych
ZABAWY NA SZÓSTKĘ
- Żabka mała
ZRÓB TO Z NAMI
- Kolorowe kwiaty dla mamy i taty
- Wiosenne kwiaty
- String art w świetlicy
- Fotościanka w świetlicy
- Wesoła biedronka
- Wesołe zielone żabki
- Wiosenne trele
- Ptasi przyjaciele
- Dekoracje świetlicowe

 

Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich / [red. nacz. Andrzej Stypuła]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1994-

W ostatnim numerze 7-8/2019
- Relaks, ale jaki?
- Nocny sprzymierzeniec
- Wykorzystanie wakacji do pracy nad charakterem
- Mądrze się powygłupiać!
- Wypocznijcie nieco...
- Leśne all inclusive
- Nauczycielu, nie zapomnij o sobie
- Motywowanie dziecka z autyzmem do rozwijania nowych umiejętności i zachowań podczas treningu umiejętności społecznych
- Świadectwo
- Nauczyciel - duchowy autorytet
- Zakochanie: lekcja bliskości
- Czy mamy wpływ na zachowanie swoich dzieci?
- Superwizja w pracy nauczyciela
- Jak ryba w wodzie
- Szukajmy Boga na wakacyjnych ścieżkach
- regenerowanie sił podczas uczenia się (ćwiczenia). Godzina wychowawcza dla uczniów gimnazjum oraz liceum
- Pod przewodnią gwiazdą nauki
- Wakacyjni wędrowcy
- Jak pomóc dziecku po doświadczeniu straty?
- List
- Szkolne wyzwania uczniów z wadami wymowy
- Wychowanie - powrót do przyszłości
- Najpiękniejsze miejsce na świecie. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III

 

Życie Szkoły / [Ministerstwo Oświaty]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954-

W ostatnim numerze 5 czerwiec/2019
TEMAT NUMERU
- Ruch w edukacji
SI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
- Rola zmysłów w uczeniu się dziecka
KONSPEKTY ZAJĘĆ
- Jak zostać podróżnikiem?
METODY NAUCZANIE
- Od podstawy programowej do programu nauczania
ZAJĘCIA NA CZASIE
- Gry bez przygotowania
WSPOMAGANIE UCZNIA
- Stymulowanie rozwoju motorycznego - ćwiczenia i terapia ręki
- Poskromić wewnętrznego krytyka
- Uczmy się na błędach
ARTETERAPIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
- Alfabet arteterapii
DO IT YOUTSELF
- Podwodny świat
 

Charaktery : magazyn psychologiczny dla każdego / [red. nacz. Bogdan Białek]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-

W ostatnim numerze 7/2019
NA TEMAT
Życie bez iluzji, czyli jak wykorzystać rozczarowania
- Życie dobre, bo bez iluzji
- Jak zbiegły niewolnik
- Rozczarowanie jest zdrowe
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
- Harry Potter na stosie
- Ludzi betonu, stali i "pudełek"
- Stres czerwonej planecie
- Rap, Mozart i mózg
TRENING PSYCHOLOGICZNY
- Kto ma traumę, a kto tylko tak mówi
- Fakty i mity o psychicznej odporności
- Lepiej zęby lecz
- Rozmowa z innym gatunkiem
- Dorośli bez dzieciństwa
STYLE ŻYCIA
-
Szukalski odnaleziony
- Dalej od miasta, bliżej siebie
JAK W KAŻDYM NUMERZE
- Psychowieści
- Maruszewski
- Krzysztofowicz
- Rekomendacje kulturalne
- Bortnowska
- Karpowicz
- Maksymiuk
- Piwkowska
- Maj
- Krzyżówka z Charakterem
- Bomba
- Listy
- Karmataka
 

Powrót do Dla nauczycieli