Konsultacje indywidualne

Zakres udzielanych konsultacji dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Konsultacji udzielamy osobiście, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Chodowiec Agata a.chodowiec@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 61 67
- informacja katalogowa
- tworzenie zestawień bibliograficznych
- opis bibliograficzny artykułów z czasopism
- wyszukiwanie informacji w zasobach Internetu

Czarnocka-Pasztor Katarzyna k.pasztor@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 61 67
- opracowanie formalne i przedmiotowe artykułów z czasopism
- tworzenie zestawień bibliograficznych
- pomoc w doborze literatury na określone tematy
- prenumerata wydawnictw ciągłych

Jasińska Aneta a.jasinska@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 61 68
- zestawienia bibliograficzne
- pomoc w doborze literatury na określone tematy
- praca pedagogiczna z czytelnikiem niepełnosprawnym i początkującym
- informacja katalogowa
- wyszukiwanie informacji na określony temat w zasobach internetu

Krasuska-Terka Hanna  h.krasuska@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 61 66
- stosowanie norm dotyczących opisu bibliograficznego
- tworzenie charakterystyk wyszukiwawczych wydawnictw zwartych przy zastosowaniu DBN
- tworzenie zestawień bibliograficznych
- informacja katalogowa

Mirońska Anna a.mironska@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 61 68
- informacja katalogowa
- zestawienia bibliograficzne
- praca pedagogiczna z czytelnikiem niepełnosprawnym i początkującym
- organizowanie spotkań autorskich
- wyszukiwanie informacji na określony temat w zasobach internetu

Osińska-Kurek Jolanta  j.kurek@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 61 66
- prowadzenie dokumentacji biblioteki
- ewidencja wpływów (zbiorów zwartych i audiowizualnych)
- uzgadnianie bilansu biblioteki z księgową
- informacja katalogowa

Percińska Małgorzata  m.percinska@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 21 65
- stosowanie programu komputerowego MOL Optivum, MOLNet+
- gromadzenie zbiorów audiowizualnych
- opracowanie formalne zbiorów audiowizualnych: dokumenty elektroniczne, filmy, dokumenty dźwiękowe
- opracowanie formalne zbiorów zwartych
- informacja katalogowa

Stefaniak Anna  a.stefaniak@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 61 67
- opis bibliograficzny artykułów z czasopism
- tworzenie zestawień bibliograficznych
- informacja katalogowa

Stempień Jolanta
wuz@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 61 68
- informacja katalogowa
- prowadzenie statystki pracy Wypożyczalni
- selekcja zbiorów
- skontrum w bibliotece
- praca pedagogiczna z czytelnikiem niepełnosprawnym i początkującym
- prowadzenie zeszytu dezyderatów
- wyszukiwanie informacji na określony temat w zasobach internetu
- organizacja wystaw bibliotecznych
- prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej

Suchożebrska Małgorzata m.suchozebrska@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 21 65
- opis formalny zbiorów zwartych
- informacja katalogowa

Woźnica Antoni  a.woznica@bpsiedlce.pl   tel. bezp. 25 644 61 67
- tworzenie zestawień bibliograficznych

- opis bibliograficzny artykułów z czasopism

- informacja katalogowa

- wyszukiwanie informacji na określony temat w zasobach internetu


Powrót do Dla bibliotekarzy