Skanowanie dokumentów

Skanowanie dokumentów

1. Usługa polega na nieodpłatnym skanowaniu fragmentów materiałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach, które są dostępne w chwili zamówienia skanu.

2. Skierowana jest do czytelników biblioteki, którzy są do niej zapisani oraz bibliotek krajowych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

3. Zamówieniu podlegają artykuły z czasopism i pojedyncze rozdziały z książek. Maksymalna ilość z jednego tytułu wynosi 30 stron dla danego czytelnika. Usługa nie obejmuje skanowania całych książek ani ich większych fragmentów.

4. Usługą nie są objęte książki wydane przed 1945 r.

5. W zależności od stanu zachowania dokumentu bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania usługi.

6. Biblioteka Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania skanów, jeżeli jest to niezgodne z prawem ma służyć celom komercyjnym lub przekracza możliwości techniczne biblioteki.

Skany można zamawiać:
- elektronicznie - czytelnia@bpsiedlce.pl
- telefonicznie - tel. 25 644 61 69; 25 644 17 16 wew. 224.

Zamawiając skan należy podać następujące dane:

  • Imię, nazwisko, adres e-mail, nr karty bibliotecznej;
  • Artykuł z czasopisma: autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, numer wydania, numery stron;
  • Fragment książki: autor, tytuł książki, wydanie i rok wydania, zakres stron, numer inwentarzowy;
  • Artykuł z pracy zbiorowej: red./oprac., tytuł książki, wydanie, rok wydania, tytuł artykułu, zakres stron, numer inwentarzowy.

Zamówienie jest realizowane w ciągu 48 godzin (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztornt>

Powrót do Dla bibliotekarzy