Czasopisma dotyczące bibliotek i bibliotekarstwa dostępne w czytelni

 Biblioteka w Szkole

Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych / red. nacz. Juliusz Wasilewski. - Warszawa : Agencja "Sukurs", 1991-.

W ostatnim numerze 3/2016 r. m. in.:
Portrety bohaterów Sienkiewicza;
-Kaczor do zadań specjalnych - czyli 10 powodów, dla których warto czytać komiksy!;
- Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcenia młodzieży do czytania;
- Percy Jackson - konkurs;
- Czy tracąc to, co w nas najcenniejsze, przestajemy być sobą? : scenariusz lekcji bibliotecznej;
- Co widziałem, opisałem : scenariusz spektaklu o podróży Henryka Sienkiewicza do Ameryki.

 

 Bibliotekarz

Bibliotekarz : czasopismo poświęcone sprawom bibliotek i czytelnictwa / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : SBP : Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, 1957-.

W ostatnim numerze 3/2016 r. m. in.:
- Crowdsourcing czyli wirtualny tłum w bibliotece;
- Promocja czytelnictwa w internecie;
- Krok po kroku z Niemiec do Polski... Różne historie zbiorów zagrabionych;
- Bibliografia Tatrzańska - od idei do digitalizacji;
- Biblioteki fińskie - czy to już XXII wiek ?;
- Bibliotekarze i bibliografowie - opiekunowie skarbów.

 

 

 Biblioterapeuta

Biblioterapeuta : biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego / [red. nacz. Krystyna Hrycyk]. - Wrocław : PTB, 1999-.

W ostatnim numerze 4/2015 r. m. in.:
- W poszukiwaniu szczęścia;
- „W poszukiwaniu radości życia". Program z elementami biblioterapii dla kobiet w wieku późnej dorosłości;
- Biblioterapeutyczny przyczynek do „szczęścia...";
- O węglu, złocie i wodzie źródlanej. Wałbrzyscy seniorzy opowiadają dzieciom legendy naszego miasta.

 

 

 Poradnik Bibliotekarza

Poradnik Bibliotekarza / [red. nacz. Romana Łukaszewska]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1972

W ostatnim numerze 3/2016 r. m. in.:
- Czytelnictwo wśród młodzieży;
- Edward Kuntze (1880-1950), bibliotekarz integralny. Cz. 2;
- Magia ilustracji - wystawa w Muzeum Drukarstwa;
- „Wyprawy Pana Samochodzika" - konkurs czytelniczy;
- Henryk Sienkiewicz (1846-1916) : zestawienie bibliograficzne w wyborze;
- Komiksy w Muzeum Książki Dziecięcej. Ciąg dalszy.

 

 

   Przegląd Biblioteczny

Przegląd Biblioteczny / Polska Akademia Nauk ; [red. nacz. Maria Dembowska]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1972-.

W ostatnim numerze 4/2015 r. m. in.:
- Bibliografia a katalog biblioteczny - dyskusja o pojęciach i terminach;
- Library of the Cort of Justice of the European Union (Biblioteka Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej);
- Pole semantyczne książki;
- Typologia współczesnych usług informacyjnych;
- Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych
(recenzja).

 

 

 Rocznik Biblioteki Narodowej

Rocznik Biblioteki Narodowej / Biblioteka Narodowa ; [red.nacz. Witold Stankiewicz]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1971-.

W ostatnim numerze z 2014 r. m. in.:
- „Bazgrze jak Kura" czyli Fryderyk Chopin i powstańcy listopadowi w karykaturach Józefa Szymona Kurowskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej;
- Elsneriana zachowane z przedwojennego zasobu Biblioteki Narodowej. Charakterystyka, losy i znaczenie kolekcji;
- Dwie książki z dawnej biblioteki króla Zygmunta Augusta;
- Centralistyczna organizacja sieci bibliotek w Wojsku Polskim (1919-1936);
- Katalogowanie oparte na encjach;
- Informatyka w służbie filologii łacińskiej i historii.

 

 Roczniki Biblioteczne

Roczniki Biblioteczne / Ministerstwo Edukacji Narodowej ; [red. nacz. Kazimiera Maleczyńska, Anna Żbikowska-Migoń]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996-.

W ostatnim numerze z 2013 r. m. in.:
- Drukarstwo warszawskie w latach 1795-1806;
- Wydawnicze losy twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1830-1914;
- Architektura biblioteczna w latach II Rzeczypospolitej 1918-1939. Problemy funkcji i formy;
- Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliologii otwartej uczonego;
- Oferta Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie w świetle katalogu z 1910 roku;
- „Człowiek książki" - Profesor Jerzy Starnawski.

 


 Studia o Książce i Informacji

Studia o Książce i Informacji / red. nacz. Małgorzata Komza. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012-.

W ostatnim numerze 33 z 2014 r. m. in.:
- O kradzieżach w polskich bibliotekach i innych placówkach kultury na przełomie XX i XXI wieku;
- Dzieje wydawnicze twórczości Edmunda Niziurskiego;
- Literatura rosyjska w Polsce. Próba charakterystyki produkcji wydawniczej i czytelnictwa w latach 2007-2012;
- Książka i ilustracja w oczach polskich ilustratorów debiutujących po 2000 roku;
- Działania polskich organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania jawności i dostępności informacji publicznych;
- Stan badań nad polskimi czasopismami pszczelarskimi.

 

 Zagadnienia Informacji Naukowej

Zagadnienia Informacji Naukowej / Uniwersytet Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; [red. nacz. Bożenna Bojar]. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1996-.

W ostatnim numerze 1/2015 r. m. in.:
- Using, Citing and Publishing Scholarly Content in the Digital Age: Case Study of Humanities Researchers [Wykorzystanie,
cytowanie i publikowanie treści naukowych w erze cyfrowej: studium przypadku badaczy humanistyki];
- Metody walki semiotycznej w społeczeństwie informacyjnym;
- Językowe aspekty polskiej polityki naukowej: pomiędzy lokalnością a globalizacją informacji;
- Wzmocnione publikacje: nowy model wsparcia komunikacji naukowej;
- Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie.

 

 

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dla bibliotekarzy