Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach

Zgodnie z Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych biblioteki pedagogiczne są zobowiązane (między innymi) do organizowania i prowadzenia wspomagania:
a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Wspomaganie, czy raczej współdziałanie zgodnie z założeniem zespołu, polega na zorganizowaniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli przedmiotowych, pozwalające na wymianę informacji i wzajemne uczenie się w sposób zorganizowany i stały.

Celem działania sieci jest doskonalenia pracy, wzajemne inspirowanie, omawianie dobrych praktyk, wspólne rozwiązywanie problemów, a w szczególności wymiana doświadczeń.

Sieć działa w oparciu o aktywność członków i na bieżąco rozwiązuje zgłaszane zadania problemowe.

8 września 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach została powołana sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy.
Zachęcamy do współpracy nauczycieli bibliotekarzy, którzy chcieliby należeć do sieci, dzielić się swoim doświadczeniem, poszerzać swoje kompetencje. Są to działania oparte na partnerstwie i wzajemności.

Zapraszamy do kontaktu:

Jolanta Osińska-Kurek - tel. 25 644 17 16 w. 17, 25 644 61 66 e-mail: j.kurek@bpsiedlce.pl

Małgorzata Percińska - tel. 25 644 17 16 w. 16, 25 644 21 65 e-mail: m.percinska@bpsiedlce.pl

Powrót do Dla bibliotekarzy