Edukacja regionalna - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2005

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aksjologiczny wymiar współczesnej koncepcji edukacji regionalnej / Anna Zellma // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 3/4, s. 111-123

2. Animacja społeczno-kulturalna młodzieży poprzez edukację regionalną / Anna Zellma // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr1, s. 32-42

3. Atrakcyjność krajobrazu Podkarpacia dla mieszkańców innych regionów Polski / Alicja Piegdoń // Geografia w Szkole. - 2002, nr 4, s 223-325

4. Budowanie systemu wartości w programie wychowawczym szkoły / Jolanta Kowalewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 7, s. 398-400

5. Co każdemu bliskie i znane / Zofia Rudzińska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 26-27

6. Cudze chwalicie, swego nie znacie... : konspekt lekcji / Hanna Baretko // Forum Humanistów. - 2000, nr 4, s. 67-69

7. Czym jest edukacja regionalna? / Izabela Lewandowska // Kwartalnik Edukaacyjny. - 2002, nr 3/4, s. 94-101

8. Dąbrowa Górnicza w edukacji regionalnej / Anna Glimos-Nadgórska // Wiadomości Historyczne . - 2005, nr 4, s. 40-45

9. Do Europy z własnym dziedzictwem kulturowym / Renata Jachowska // Doradca. - 2003, nr 33,s. 18-20

10. Drama a „Małe ojczyzny" : o  zastosowaniu w edukacji regionalnej / Jan Tatarowicz // Drama. - 1999, nr 30, s. 13-15

11. Dziecko i regionalizm / Ewa Ogrodzka-Mazur //Aura. -2004, nr 4, s. 3-11

12. Dziedzictwo Kulturowe - nasza mała ojczyzna / Bożena Zbrożyna // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 7, s. 17-18

13. Dziedzictwo kulturowe w regionie / Izabela Skowron-Jędralska // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s. 30-34

14. Dziedzictwo kulturowe w regionie w Szkole Podstawowej w Iganiach / Maria Harke // Doradca. - 1998, nr 10, s. 36-37

15. Dziedzictwo tradycji historycznej jako podstawa współczesnej tożsamości regionalnej Ziem Polskich w jednoczącej się Europie / Andrzej Piskozub // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 1/2, s. 70-83

16. Edukacja ekologiczna z elementami edukacji regionalnej : program ścieżki edukacyjnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Bogusława Suder // Aura. - 2004, nr 6,  dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół", nr 117, s?

17. Edukacja geograficzna + edukacja regionalna + edukacja ekologiczna = edukacja holistyczna / Bożena Wójtowicz  // Geografia w Szkole . - 2005, nr 2, s. 12-17

18. Edukacja regionalna / Anna Zellma // Wychowawca. - 2000, nr 10, s. 8-11

19. Edukacja regionalna / Beata Boczukowa // Nowa Szkoła. - 2000, nr 3, s. 28-31

20. Edukacja regionalna / Barbara Sopot-Zembok, Halina Nocoń // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 7, s. 59-62

21. Edukacja regionalna  a kształtowanie tożsamości regionalnej współczesnej młodzieży / Anna Zellma // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 2, s. 26-35

22. Edukacja regionalna a współczesne przemiany społeczne / Anna Zellma // Edukacja. - 2001, nr 2, s. 21-33

23. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie / Adam Horbowski // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. 199-202

24. „Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie" :  program autorski : dokończenie / Joanna Angiel, Ewa Repach // Geografia w Szkole. - 1999, nr 5, s. 296-300

25. Edukacja regionalna i medialna / Marianna Hajdukiewicz // Wyzwania. - 1999, nr 9, s. 25

26. Edukacja regionalna - moda czy konieczność? / Elżbieta Cieniek // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1997-98, nr 5, s. 82-86

27. Edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego : (propozycja scenariusza lekcji z wykorzystaniem materiału literackiego) / Barbara Piechowiak // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 3, 50-57

28. Edukacja regionalna na lekcjach techniki / Józef Kućmierowski // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999, nr 5, s. 44-45

29. Edukacja regionalna na moich lekcjach geografii / Hanna Paśnik // Doradca. - 1998, nr 8, 51-52

30. Edukacja  regionalna na zajęciach techniki w klasie VI / Witold Szydłowski // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 3, s. 44-45

31. Edukacja regionalna poprzez konkursy / Andrzej Tarasiewicz // Geografia w Szkole . - 2005, nr 2, s. 46-49

32. Edukacja regionalna w bibliotece : (na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim) / Katarzyna Alzacka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 6-7

33. Edukacja regionalna w klasach I-III : „Cudze chwalicie, swego nie znacie..." / Hanna Dębska  // Doradca. - 2003, nr 34, s. 16-17

34. Edukacja regionalna w kontekście najnowszej prozy polskiej / Patrycja Łyżbicka // Wychowanie na co Dzień. - 2003, s. 19-20

35. Edukacja regionalna w kształceniu polonistycznym / Krystyna Kossakowska-Jarosz // Polonistyka . - 2005, nr 4, s. 10-17

36. Edukacja regionalna w liceum / Magdalena Wąsowicz // Klocki Autonomiczne w Szkole. Wychowanie. - 1999, nr 3, s. 47-50

37. Edukacja regionalna w nauczaniu wczesnoszkolnym / Mirosław Cader // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 157-158

38. Edukacja regionalna w polskiej reformie oświaty : tekst wystąpienia podczas konferencji w Gołaniu koło Kościerzyny w październiku 1999 r. / Wojciech Książek // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 12-14

39. Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej / Adam Horbowski, Adam Krzanowski // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 3/4, s. 104-115

40. Edukacja regionalna w przedszkolu : propozycja programu / Maria Dubilas // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 6, dod. s. I-IV

41. Edukacja regionalna w szkole / Wanda Struk // Wychowawca. - 2000, nr 10, s. 14-15

42. Edukacja regionalna w szkole  :  (zestawienie  bibliograficzne za lata 1999-2003) / Elżbieta Rowińska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 27-29

43. Edukacja regionalna w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / Danuta Konieczka-Śliwińska // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 2, s. 52-55

44. Edukacja regionalna : podstawa prawna ścieżki  edukacyjnej //  Wychowawca. - 2002, nr 4, s. 16-17

45. Edukacja regionalna : (wybrane artykuły z czasopism) / Danuta Tweed // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 22

46. Elbląg moje miasto - mój dom : program regionalny edukacji wczesnoszkolnej : dziedzictwo  kulturowe w regionie / Barbara Pyrzanowska, Dorota Jeleniewska, Jadwiga Jagiełło // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 12, s. 11-13

47. Elementy regionalizmu na lekcjach historii i społeczeństwa oraz godzinach wychowawczych w kl. IV-VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim / Urszula Trochimiuk // Doradca. - 2002, nr 31, s. 17-18

48. Elementy sztuki  regionalnej w pozaszkolnej edukacji muzycznej młodego pokolenia / Mirosław Kisiel / Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, s. 194-203

49. Fotografia ojczysta w edukacji regionalnej / Bogdan Mazur // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s. 44-45

50. Ginące piękno małych ojczyzn / Maria Pełzowska, Andrzej Pełzowski // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 17-21

51. Gwara w edukacji  regionalnej  / Helena  Synowiec // Polonistyka. - 1998, nr 5, s. 276-282

52. Haft regionalny : scenariusz lekcji dla klasy 2 gimnazjum / Małgorzata Sampolska-Patyk // Wychowanie Techniczne w Szkole . - 2005, nr 1, s. 14-16

53. Historia idei edukacji regionalnej / Sebastian Taboł  // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 2, s. 23-29

54. Innowacyjna propozycja kształcenia regionalnego w nauczaniu wczesnoszkolnym / Grażyna Łebecka, Liliana Mańka // Życie Szkoły. - 1998, nr 10, s. 655-661

55. Integracja a regionalizm / Wioletta Wodnicka, Franciszek Dudek / Forum Humanistów. - 2000, nr 4, s. 38-39

56. Jak budować więzi z najbliższą okolicą : wychowawcze i poznawcze walory "ścieżki edukacyjnej" / Ewa Jakubowska // Geografia w Szkole. - 2002, nr 1, s. 27-29

57. Jak można realizować ścieżkę regionalną? / Mariola Koralewska // Wiadomości Historyczne. - 2002, nr 2, s. 107-108

58. Jak realizujemy ścieżkę edukacji regionalnej w gimnazjum / Jolanta Helak, Elżbieta Ratańska // Forum Humianistów. - 2000, nr 4, s. 41-43

59. Jak rozbudzam zainteresowania dzieci w młodszym wieku szkolnym kulturą naszego regionu / Halina Wurszt // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 26-27

60. Jak rozumiem edukację regionalną? / Jacek Strzelecki // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 2002/2003, nr 2, s. 45-54

61. Jak wprowadzam elementy edukacji regionalnej w ramach bloku humanistycznego w klasie IV / Andrzej Surdej // Forum Humanistów. - 200, nr 4, s. 52-57

62. Jeszcze o edukacji regionalnej / Iwona Kara, Renata Kudełko // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, s. 14, 15

63. Konkurs regionalny / Barbara Jezierska, Mirosława Leśkiewicz, Urszula Wolska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2001/2002, nr 5/6, s. 17-21

64.  Konkurs wiedzy o regionie / Elżbieta Skiba // Bibliotek w Szkole. - 1998, nr 11/12, s. 22

65. Konkurs : "Moje miasto i region są piękne" / Wiesława Radosz, Mieczysława Kuleszyńska, Grażyna Stachurska // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 32

66. Krajobrazy i regiony (w tym kulturowe) / Florian Plit // Geografia w Szkole . - 2005, nr 2, s. 18-23

67. Kształtowanie zainteresowań folklorem w edukacji wczesnoszkolnej /Maria Strońska // Forum Humanistów. - 2000, nr 4, s. 62-66

68. Kto Ty jesteś ...? : scenariusz wystawy regionalnej / Ewa Dobosz. - Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 9-10

69. Kultura w edukacji / Adam Horbowski // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001, nr 3, s. 3-14

70. Kultura własnego regionu / Anna W. Brzezińska // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 2, s. 6-9

71. Kulturowe dziedzictwo "Małych ojczyzn" w dydaktyce polonistycznej / Zofia Budrewicz // Polonistyka. - 1998, nr 5, s.272-276

72. Lekcje z dziedzictwa kulturowego / Justyna Słomska // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 2, s. 9-13

73. Ludzie bez ojczyzny prywatnej i edukacja regionalna / Marek S. Szczepański // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 12, s. 4-6

74. Mała ojczyzna : ścieżka dydaktyczna edukacji regionalnej / Agnieszka Tuniewicz // Aura . - 2005, nr 1, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 124, s. 1-2

75. Metoda projektu w edukacji regionalnej / Grażyna Barwinek // Geografia w Szkole . - 2005, nr 2, s. 41-45

76. Metoda projektu w edukacji regionalnej / Jadwiga S. Zieleniewska // Nowe w Szkole. - 2002, nr 9, s. 14,15-16

77. Międzyprzedmiotowy Projekt II Seminarium Europejskiego pt. "Moja wieś w Europie" Dariusz Kazun, Maria Daszko // Doradca. - 2001, nr 25, s. 7-10

78. "Moja mała ojczyzna" - edukacja regionalna w klasach I-III / Anna Barańska [et al.] / Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2001/2002, nr 5/6, s. 22-42

79. Moja mała ojczyzna - Mrozy i okolice  : scenariusz imprezy / Barbara Rolf // biblioteka w Szkole. - 1998, nr 6, s. 10-11

80. Moja miejscowość : blok tematyczny (klasa IV szkoły podstawowej) / Anna Boreczek // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 12, s. 10

81. Moje, bo polskie / Beata Igielska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 34-37

82. Mordy w legendzie - bawimy się w teatr / Małgorzata Pasterska // Doradca. - 2003, nr 36, s. 23-24

83. Mój dom, rodzina, szkoła, wieś, region ... : (program edukacji regionalnej dla II etapu kształcenia) / Wioleta Pancerz // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 35-45

84. Muzeum regionalne w pracy z uczniem szkoły podstawowej w ramach edukacji humanistycznej : ( propozycja metodyczna dla klasy V) / Krystyna Borecka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2003/2004, nr 1, s. 74-81

85. Nasza mała ojczyzna : konkurs regionalny / Danuta Kubów, Krystyna Pietraszko, Marta Worobiec // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 3, s. 16-17

86. Nasze Winiary : projekt edukacyjny / Ewa Kubiak, Maria Szczepaniak // Biblioteka w Szkole . - 2001, nr 4, s. 8-11

87. Nauczamy o własnym regionie - czyli Właściwie o czym? / Alina Awramiuk // Geografia w Szkole . - 2005, nr 2, s. 27-31

88. Nauczanie regionalne : wskazówki bibliograficzne / Izabela Lewandowska // Wiadomości Historyczne. - 2001, nr 2, s. 97-104

89. O dawnej wsi łowickiej / Anna Politowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 5, s. 284-285

90. O dziedzictwie przeszłości i tożsamości kulturowej / Paweł Prusak // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 16-19

91. O edukacji regionalnej / Tadeusz Mosiek // Forum Humanistów. - 2000, nr 4, s. 21-23

92. O realizacji ścieżki regionalnej / Jolanta Godawa // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2002/2003, nr 2, s. 55-62

93. Ocalić od zapomnienia - edukacja regionalna w klasach I-III / Barbara Majstrowicz // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 9, dod. s. V-VII

94. Odkrywanie śladów przeszłości / Agnieszka Przybył // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 2, s. 13-15

95. Ojczyzna - wielkie słowo... : scenariusz imprezy poświęconej Małej Ojczyźnie / Ewa Zygmunt, Monika Gajecka, Mariusz Wojciechowski // Poradnik Bibliotekarza . - 2005, nr 10, s. 29-31

96. Opłatek w tradycji świątecznej ... / Bożena Rudnik //  Doradca. - 2001, nr 27, s. 43-46

97. Organizacyjno-metodyczne aspekty wychowania do poszanowania dziedzictwa kulturowego w regionie / Anna Zellma // Wychowanie na co Dzień. - 200, nr 10-11, s. 30-33

98. Patron szkoły, edukacja regionalna, biblioteka / Anna Chabior // Biblioteka w Szkole . - 2005, nr 2, s. 6-7

99. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka a edukacja regionalna / Jolanta Korzeniewska // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 12, s. 4

100. Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna / Wanda Chmurzyska // Życie Szkoły. - 1998, nr 4, s. 204-205

101. Polska Kultura ludowa w nowym programie szkoły podstawowej / Jolanta Kowalczyk // Doradca. - 1999, nr 15,s. 22-23

102. Potrawy wigilijne na podlaskim stole / Zofia Paczuszka // Doradca. - 2002, nr 23, s. 40-41

103. Poznać, co bliskie / Ewa Ziemba // Nowe w Szkole. -  2002, nr 2, s. 15, 16

104. Poznać małą ojczyznę / Helena Kara // Nowe w Szkole. - 2002, nr 4, s. 14, 15, 16

105. Poznać własne korzenie / Renata Pudełko, Iwona Kara // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 1, s. 9-10

106. Poznajemy Kaszuby / Anna Zaremba // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s. 44-49

107. Poznajemy ojcowiznę / Beata Boczukowa // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 60-62

108. Program autorski edukacji regionalno-ekologicznej w kl. IV-VI realizowany w SP nr 7 w Siedlcach / Izabela Antoszczuk, Ewa Dąbrowska // Doradca. - 1998, nr 11, s. 10-17

109. Program edukacji regionalnej „Podlasie - moja mała ojczyzna" / Zdzisława Świętochowska // Doradca. - 2002, nr 29, s. 7-9

110. Programowanie działań twórczych / Andrzej Łopata // Język Polski w Szkole. Gimnazjum.- 2000/2001, nr 4, s. 32-38

111. Projekt edukacyjny „Moje miasto, mój region - moja mała ojczyzna w Polsce i w Europie" / Hanna Ciesielska, Jerzy Szmańda // Edukacja Europejska w Szkole. - 2001, nr 4, s. 248-249

112. Projektowanie edukacji regionalnej / Anna Zellma // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 3-7

113. Przekazywanie treści ekologicznych i regionalnych : współpraca z administracją leśną i służbami ochrony przyrody / Irena Dybska-Jakóbkiewicz // Geografia w Szkole . - 2005, nr 2, s. 37-40

114. Przygotowanie do partnerstwa kulturowego / Gabriela Kapica // Życie Szkoły 2004, nr 5, s. 3-10

115. Przykład realizacji ścieżek edukacyjnych w szkole podstawowej / Zofia Talarczyk // Edukacja Medialna. - 2001, nr 4, s. 54-56

116. Przykładowy plan integrujący treści regionalne w ramach bloku humanistycznego / Anna Nowicka, Ewa Twarużek // Forum Humanistów. - 2000, nr 4, s. 58-61

117. Realizacja edukacji regionalnej metodą projektów uczniowskich / Anna Zellma // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 5-9

118. Realizacja edukacji regionalnej w toku zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych / Anna Zellma // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5,s. 36-38

119. Realizacja ścieżek edukacyjnych w szkole wiejskiej / Jolanta Marciniak // Edukacja Dorosłych. - 2000. nr 3, s. 75-82

120. Realizacja ścieżki edukacji regionalnej w szkole podatkowej / Bogumiła Karczmarek // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 200/2001, nr 4, s. 46-67

121. Realizacja tematyki związanej  z edukacją regionalną w klasach I-III : (na przykładzie zajęć zintegrowanych w klasie pierwszej oraz turnieju o rodzinnej miejscowości dla klas trzecich) / Małgorzata Róg // Wychowanie na co dzień. - 2001, nr 4/5, wkładka s. VII-XIV

122. Regionalistyczne  przestrogi / Stanisław Turowski // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 6, s. 12-13

123. Regionalizm „poza ławką" / Iwona Miłobędzka // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 3, s. 16-17

124. Regionalizm a nauczaniu historii : doświadczenia i wskazówki / Zbigniew Madej // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 1, s. 63-70

125. Regionalizm a nauczaniu języka polskiego : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Anna Dalibóg // Język Polski w w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 3, s. 105-106

126. Regionalizm i dziedzictwo kulturowe w edukacji europejskiej / Barbara Guzik // Polonistyka . - 2005, nr 4, s. 18-22

127. Regionalizm w bibliotece / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza . - 2005, nr 7/8, s. 13-16

128. Regionalizm w zreformowanej szkole polskiej / Alojzy Kielecki // Wiadomości Historyczne. - 2001, nr 2, s. 82-97

129. Regionalna edukacja wczesnoszkolna / Bożena Smuga // Życie Szkoły. - 2002, nr 2, s. 105-112

130. Rozbudzanie zainteresowań kulturą regionu / Jolanta Klimek, Stanisława Padło // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 547-549

131. Różnorodność form edukacji regionalnej dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej / Jolanta Seweryn // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 12, s. 5

132. Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? : międzyprzedmiotowy projekt realizacji ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w  regionie z elementami ścieżki czytelniczej i medialnej / Małgorzata Cholewa, Mariola Feszczuk // nowa Szkoła. - 2001, nr, s. 8-11

133. Spacer z piosenka po Lublinie / Dorota Bujnowska / Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 2, s. 79-85

134. Sprawozdanie z przebiegu I Dni Kultury Regionalnej i scenariusze zajęć w klasie I / Grażyna Brzozowska [et. al.] // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2002/2003, nr 3, s. 74-81

135. Stan i potrzeby edukacji regionalnej / Róża Ziemichód-Kornacka // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 12-14

136. Stąd nasz ród ... : projekt realizowany w klasach I gimnazjum 3 ramach ścieżki regionalnej i parorodzinnej / Krystyna Kaniowska // Doradca. - 2004, nr 42, s. 22-23

137. „Stąd pochodzę" : program edukacji regionalnej dla klas I-III Szkoły  Podstawowej w Studzienicach / Maria Barkas, Danuta Wawrzyczek // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2000/2001, nr 6, s. 35-45

138. Szkoła i dom w edukacji regionalnej / Anna Zellma // Edukacja i dialog. - 2001, nr 6, s. 20-25

139. Świąteczne tradycje we wsi białostockiej / Elżbieta Piórkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 10, s. 33-35

140. „Tam, gdzie jeziora błękity..." : program działań edukacji regionalnej / Ewa Hołowska-Kędzierska, Halina Sikora, Lucyna Wyszkowska // Aura. - 2004, nr 11, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół" nr 122, s. 11-12

141. Tematyka moich zajęć z edukacji regionalnej / Kamila Jabłońska-Bojczuk / Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 12, s. 6

142. „Tu mieszkam i żyję - moje miejsce na ziemi" : projekt programu edukacji regionalnej / Elżbieta Gołębiewska, Mariusz Maziarz // Geografia w Szkole. - 2001, nr 2, s. 77-83

143. Tutaj mieszkam : moja mała ojczyzna na mapie topograficznej / Tomasz Opach // Geografia w Szkole. - 2004, nr 5, s. 21-26

144. Warszawa w edukacji regionalnej / Danuta Matulka // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 33-37

145. Wędrówki po małej ojczyźnie / Barbara Sopot-Zembok, Halina Nocoń // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1998/1999, nr 1, s. 52-55

146. Wiedza o regionie wprowadzeniem do edukacji historycznej / Alojzy Kielecki // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 4, s. 205-212

147. Wielkanocne wierszowanie : tradycje i zwyczaje / Halina Wakuluk // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 3, s. 28-29

148. Więź z regionem / Sylwia Chudalla, Ewa Januszewska, Beata  Trześniewska // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s 37-38

149. Wigilia w chłopskiej chacie / Grażyna Graczewska, Monika Magdalena Wichura // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 10, s. 36-38

150. Województwo świętokrzyskie : przykład programu nauczania ścieżki edukacyjnej w gimnazjum : Edukacja Regionalna - Dziedzictwo Kulturowe w Regionie / Zdzisław Kaczor // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 17-19

151. Wrocław - dziej mojego miasta, jego dzień obecny i perspektywy : struktura autorskiego programu kształcenia regionalnego / Adam Sobolewski // Kwartalnik Geograficzny. - 1998, nr 2, s. 48-52

152. Współpraca euroregionalana - euroregiony na granicach Polski / Zbigniew Makieła // Geografia w Szkole. - 2000, nr 5, s 233-236

153. Współpraca rodziny i szkoły w realizacji założeń edukacji regionalnej / Anna Zellma // Kwartalni Edukacyjny. - 2001, nr 4, s. 13-22

154. Wybrane wędrówki regionalne / Zbigniew Pawlik, Zbigniew Pękała // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2001/2002, nr 5/6, s. 43-48

155. Wykorzystanie zdjęć lotniczych do zdobywania wiedzy w edukacji regionalnej / Dariusz Kazus // Doradca. - 2001, nr 24, s. 34-35

156. Wystawa i plener fotograficzny : edukacja regionalna na przykładzie Gimnazjum w Pajęczynie / Grażyna Czernicka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 18

157. Wzbogacanie edukacji regionalnej / Norbert Niestolik // Wiadomości Historyczne . - 2005, nr 2, s. 34-41

158. Z regionem „za pan brat" w Toruńskiej Szkole terapeutycznej / Maria Grochala, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, dod. S. VII-XII

159. Zadania domowe jako forma organizacji edukacji regionalnej / Anna Zellma // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 3/4 s. 116-125

160. Zagadnienia kultury ludowej w edukacji klas początkowych / Barbara Klasińska // Nauczyciel i  Szkoła. - 2001, nr 34, s. 178-181

161. Znaczenie map topograficznych w nauczaniu geografii oraz kształtowaniu wiedzy o swoim regionie / Michał Stankiewicz // Geografia w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 74-80

162. Związek mojego miasta z regionem / Mirosław Mularczyk // Geografia w Szkole . - 2005, nr 2, s. 32-36

163. Zwyczaje wielkanocne / Mirosława Wojciechowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 4, s. 29-30

 

KSIĄŻKI

1. ABC wiedzy o regionie w pytaniach i odpowiedziach / Renata Buczyńska, Elżbieta Lewczuk, Anna Marciniak. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Pedagogiczna, 2001 

2. Dziedzictwo kulturowe w edukacji młodzieży / red. Grażyna Szaraniec, Stanisław Wrzeszcz. - Warszawa : Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 1997

3. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : karty pracy / Grzegorz Odoj, Andrzej Peć. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2002 

4. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : program dla szkoły podstawowej (klasy 1-6) / Zofia Piwońska [et al.]. - Rzeszów : Fosze, 1999 

5. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : program nauczania / Joanna Angiel, Ewa Repsch. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2000 

6. Edukacja regionalna : dziedzictwo kulturowe w Małopolsce : (ścieżka edukacyjna dla gimnazjum) / Urszula Bednarczyk-Dudek, Monika Górkiewicz. - Rzeszów : Fosze, 1999 

7. Edukacja regionalna : dziedzictwo kulturowe w regionie : program autorski / Joanna Angiel, Ewa Repsch. - Warszawa : Stowarzyszenie - Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej, 1999 

8. Edukacja regionalna : dziedzictwo kulturowe w regionie : program ścieżki edukacyjnej dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Grzegorz Odoj, Andrzej Peć. - Kielce : Mac Edukacja, 2002 

9. Edukacja regionalna : dziedzictwo kulturowe w regionie : zeszyt ćwiczeń dla klasy 2 gimnazjum / Wanda Walkowiak. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000 

10. Edukacja regionalna : poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej / pod red. Zofii Piwońskiej. - Rzeszów : Fosze, 2001 

11. Edukacja regionalna : problemy podstawowe i otwarte / Piotr Petrykowski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2003 

12. Edukacja regionalna : scenariusze zajęć dla klas 4-6 : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Będzińskiej-Wosik. - Łódź : Wing, 2002

13. Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole : materiały dla nauczycieli / pod red. Stefana Bednarka ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Wrocław : "Silesia", 2000 

14. Edukacja regionalna młodzieży w rodzinie, szkole i środowisku : materiały z Konferencji w Szczawnie Zdroju 27 kwietnia 2001 oraz XXIV Dolnośląskich Spotkań Regionalnych w Jaworze 11-12 maja 2001 / Anatol Jan Omelaniuk [et al.] ; Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. - Ciechanów : Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, 2001

15. Edukacja regionalna w gimnazjum : Lubelszczyzna / pod red. Marianny Nowak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003 

16. Edukacja regionalna w założeniach reformy oświatowej : cele, treści i formy realizacji / oprac. Alina Komorowska, Paweł Aniszewski. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999 

17. Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : Żak, cop. 2002 

18. Geograficzna edukacja regionalna : koncepcja dydaktyczna, organizacja i wyniki / Jan Mordawski. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1999 

19. Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy 4 w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Bea-Bleja, [1999] 

20. Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne dla klas 4-6 w szkole podstawowej : program / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Bea-Bleja, [1999] 

21. Lubelskie. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : program ścieżki edukacyjnej w szkole podstawowej : 2 etap edukacyjny : klasy 4-6 / Maria Bartoszewska. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2001 

22. Lubelszczyzna : regionalna ścieżka edukacyjna : zeszyt dla szkoły podstawowej, kl. 4-6 / Maria Bartoszewska. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2002 

23. Łódź i okolice : konspekty i scenariusze lekcji edukacji regionalnej / pod red. Jolanty Fiszbak. - Łódź : Literatura, cop. 2002 

24. Matematyczne wędrówki po Sokołowie i okolicy : zbiór zadań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Jadwiga Banasiuk [et al.]. - Sokołów Podlaski : Dziewiątka, 1999 

25. Moja mała ojczyzna : zbiór ćwiczeń i zadań do międzyprzedmiotowej ścieżki regionalnej realizowanej w klasach IV-VI szkoły podstawowej na lekcjach języka polskiego, historii, przyrody, sztuki, matematyki, techniki, godzin do dyspozycji wychowawcy / Dariusz Marek Racinowski. - Płock : Korepetytor M. Gałczyński, 2002 

26. Mój region Małopolska : zeszyt edukacji regionalnej : szkoła podstawowa 4-6 / Wiesław Srokosz, Maria Krystyna Szmigel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000 

27. Mój region Mazowsze : zeszyt edukacji regionalnej : szkoła podstawowa 4-6 / Joanna Angiel, Maria Podlasiecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000 

28. Nauczanie blokowe i zintegrowane w praktyce szkolnej / red. nauk. Tadeusz Srogosz, Beata Urbanowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Instytut Historii. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2003 

29. Program klasy niemieckiej w oparciu o zagadnienia Euroregionu Pomerania i szeroko pojęte działania plastyczne w sześcioletnim cyklu kształcenia / Leokadia Mirosława Modzelewska, Anna Glita. - Stargard Szczeciński : Copyland - Center, 1999 

30. Program ścieżki edukacyjnej : edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Mazowsza : gimnazjum / Joanna Angiel. - Warszawa : "Nowa Era", cop. 2000 

31. Program ścieżki edukacyjnej : edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Mazowsza : szkoła podstawowa, II etap kształcenia klasy 4-6 / Joanna Angiel. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2000 

32. Ptaki ponad podziałami : makrokosmos - podniebny taniec : przewodnik edukacyjny / pod red. Anny Kalinowskiej ; aut. Konrad Bajer [et al.]. - Warszawa : Kino Świat International], [2003?] 

33. Szkolna monografia naszej miejscowości w drodze do wspólnej Europy : praca zbiorowa / pod red. Danuta Cichy. - Płock : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003 

34. Ścieżki edukacyjne dla klas 1-3 gimnazjum : poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami Arki. Cz. 2 / Grażyna Koralewska [et al.]. - Poznań : Arka, 2001 

35. Ścieżki edukacyjne dla klas 1-3 gimnazjum : poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami Arki. Cz. 1 / Grażyna Koralewska [et al.]. - Poznań : Arka, 2001 

36. Turystyka edukacyjna i trangresja / Lucjan Turos. - Warszawa : Ypsylon, 2003 

37. Turystyka i odkrywanie wartości "małej ojczyzny" / Lucjan Turos. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2004 

38. Wędrówki gimnazjalisty po Sokołowie i okolicy : zbiór zadań dla uczniów gimnazjum / Jadwiga Banasiuk [et al.]. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Regionalna Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego, 2001 

39. Wprowadzenie dziecka w świat dziedzictwa kulturowego : program edukacji regionalnej dla klas 1-3 : program autorski / Barbara Bartoszewska, Barbara Sadowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004

                                         

                                                                                                            
Oprac. Antoni Woźnica

 

Powrót do Dydaktyka