Efektywność kształcenia zintegrowanego - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2008

KSIĄŻKI

1. Efektywność kształcenia zintegrowanego : implikacje dla teorii i praktyki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Heleny Siwek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie ; Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. - Katowice ; Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007

2. Karty oceny opisowej : dzienniczek ucznia klasy drugiej / [aut. Elżbieta Gyzińska]. - Wyd. 8 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2008

3. Ocena opisowa rozwoju ucznia : ćwiczenia wspomagające i sprawdziany : kształcenie zintegrowane w klasach 1-3 / Jadwiga Hanisz, Elżbieta Grzegorzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

4. Osiągnięcia uczniów - jak je badać? : plany wynikowe i sprawdziany kompetencji : kształcenie zintegrowane w klasach 1-3 / Marzena Kołaczyńska, Jolanta Dymarska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

5. Skuteczność zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej po trzech latach reformy : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / Teresa Janicka-Panek. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004.

6. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasach 1-3 : ocena opisowa i sprawdzian osiągnięć ucznia / Jadwiga Hanisz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001.

7. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce / pod red. Władysława Puśleckiego ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Integracja w edukacji wczesnoszkolnej? : chyba tylko w deklaracjach nauczycieli / Grażyna Rura // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 11-13

2. Nauczanie zintegrowane - efekty / Zofia Muzyczka // Matematyka. - 2008, nr 4, s. 216-219

3. Obszary oceny jakości wychowania fizycznego w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Pelczarska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 5, s. 36-40

4. Ocenianie / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 63-64

5. Osiągnięcia techniczne uczniów w systemie kształcenia przedmiotowego i zintegrowanego / Krystyna Kusiak, Alina Ładziak // Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s. 4-8

6. Reforma edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli / Kazimierz Żegnałek // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 4-11

7. Reforma edukacji z perspektywy nauczyciela klas 1-3 / Małgorzata Świdrak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 1, s. 64-71

 

                                                 
Oprac. Jolanta Stempień

                                                                                 

 

Powrót do Dydaktyka