Kształcenie integracyjne - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1975-2008

KSIĄŻKI

1. "Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce kształcenia w uczelni wyższej" : materiały międzynarodowej konferencji uczelni wyższych, Siedlce 13 maja 2002 r. / pod red. Beaty Harań. - Siedlce : Akademia Podlaska, [2004]  

2. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego i Marzenny Zaorskiej. - Toruń : Akapit, 2000

3. Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych : założenia i rzeczywistość / Jarosław Bąbka. - Poznań : Fundacja "Humaniora", 2001

4. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2006

5. Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej / pod red. Bogusławy Jodłowskiej. - Kraków : Impuls, 2004  

6. Integracja dzieci o specjalnych potrzebach : wybrane zagadnienia etyczne / red. Gavin Fairbairn, Susan Fairbairn ; [tł. Anna Fus, Wojciech Tabisz]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000

7. Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

8. Integracja pozalekcyjna w praktyce szkolnej / Ewa Kosińska, Danuta Łagan. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995

9. Integracja społeczna : praktyczne próby wdrażania / pod red. Danuty Al-Khamisy. - Warszawa : Żak, cop. 2002  

10. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Dryżałowskiej, Hanny Żuraw. - Warszawa : Żak, cop. 2004

11. Integracja szansą wychowania nowego pokolenia / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Płock : Novum, 2002

12. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2006

13. Jak nadać życiu sens? : spotkania integracyjne dzieci i młodzieży / Kosińska Ewa, Łagan Danuta. - Kraków : Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży : Rubikon, 1999

14. Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć / Beata Szczygieł. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

15. Kształcenie specjalne i integracyjne : materiały z konferencji, Kościelisko, 11-13 marca 1999 / pod red. Romana Ossowskiego. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999

16. Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych / Sławomira Sadowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005

17. Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych / Andrzej Lis-Kujawski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

18. Nikt nie powiedział, że ładnie rysuję / Sylwia Dobrzańska-Piętkowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006

19. Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005

20. O trudnej sztuce bycia razem czyli Różne oblicza integracji / pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

21. Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych / Iwona Rudek ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

22. Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym / Janusz Kirenko, Piotr Gindrich ; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. - Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2007

23. Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych / pod red. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz; Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, cop. 2001

24. Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych / Anna Król. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

25. Pozadydaktyczne efekty edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych / Krystyna Baranowicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006

26. Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej / Renata Flis. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

27. Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas 4-6 i gimnazjum / Urszula Grygier. - Kraków : Impuls, 2004

28. Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007  

29. Program działań wychowawczych realizowany w klasie integracyjnej na poziomie I etapu edukacyjnego / Anna Nowak, Katarzyna Roguska ; konsultacja metodyczna Agnieszka Borkowska, Ewa Osmólska. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002

30. Program przedszkola integracyjnego : przykładowe scenariusze zajęć / oprac. Danuta Sowiar [et al.]. - Płock : Iwanowski, 2004

31. Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10 letnich doskonalący sprawność językową / Alicja Iwanowska, Cecylia Januszek, Mariola Kwiatkowska-Łozińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

32. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2002

33. Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. - Kraków : Impuls, 2001

34. Rights of dyslexic children in Europe = Prawa uczniów z dysleksją w Europie / Marta Bogdanowicz, H. Alan Sayles ; [tł. Alicja Kasica]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2004

35. Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego / Grażyna Dryżałowska. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007

36. Socjopedagogiczne konteksty postaw nauczycieli wobec edukacji integracyjnej / Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

37. Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi / Maria Chodkowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004

38. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 1 / pod red. Tamary Zacharuk. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1997

39. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 2 / pod red. Tamary Zacharuk. - Siedlce : Akademia Podlaska, cop. 2000

40. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 3 / pod red. Tamary Zacharuk. - Siedlce : Akademia Podlaska, cop. 2000

41. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 4 / pod red. Tamary Zacharuk. - Siedlce : Akademia Podlaska, cop. 2000

42. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 5 / pod red. Tamary Zacharuk. - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2004

43. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 6 / pod red. Tamary Zacharuk. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, cop. 2005

44. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 7 / pod red. Tamary Zacharuk. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, cop. 2007

45. Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej / Anna Zamkowska. - Wyd. 2. - Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2005

46. Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych / Zofia Palak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

47. Uczymy się żyć razem : niepełnosprawne dzieci w przedszkolu : praca zbiorowa / pod red. Giseli Hundertmarck ; tł. Anna Florek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

48. Uwarunkowania postaw : nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych / Joanna Kossewska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000

49. Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenona Gajdzicy i Anny Klinik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

50. Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej / pod red. Marii Chodkowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002

51. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001

52. Wychowanie i nauczanie integracyjne : materiały dla nauczycieli i rodziców / wybór tekstów i oprac. Jadwiga Bogucka i Małgorzata Kościelska. - Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 1994

53. Wychowanie integralne a szkoła środowiskowa / Mikołaj Winiarski. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1975

54. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2005

55. Zaczarowane słowa / Dorota Niewola ; rys. Agata Fuks. - Kraków : Impuls, 2002

56. Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych / Joanna Popławska, Bożena Sierpińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

57. Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2007

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Niepełnosprawni są wśród nas" - Spartakiada Integracyjna / Marzena Polok-Latusek, Violetta Wlach // Lider. - 2005, nr 11, s. 15-17

2. Adaptacja pomocy tyfloglottodydaktycznych w szkołach integracyjnych / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 163-174

3. Być człowiekiem / Lidia M. Mierzwa // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 5-8

4. Czy mnie rozumiesz? : o integracji osób głuchych i słyszących / Ewa Czerkawska // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 3, s. 25-26

5. Dbajmy o integrację / Gabriela Chmielewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 17-19

6. Dwa światy / Jadwiga Bogucka ; rozm. przepr. Marta Lipczyńska // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 3, s. 5-8

7. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14-15

8. Dziecko z upośledzeniem umysłowym nadaje się do szkoły / Jolanta Romanowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 54-58

9. Edukacja inkluzyjna - geneza, istota, perspektywy / Grzegorz Szumski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 93-114

10. Edukacja integracyjna : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 29-30

11. Edukacja niepełnosprawnych - tacy sami, a jednak... / Agnieszka Jachowicz // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 16-19

12. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materka // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 7-13

13. Edukacja włączająca. Cz. 2 / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 42-43

14. Formy kształcenia integracyjnego / Laura Jurga // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 15-18

15. Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole / Jadwiga Bogucka, Dorota Żyro // Remedium. - 2006, nr 10, s. 1-3

16. Integracja w nauczaniu / Bożena Tomaszek // Remedium. - 2005, nr 4, s. 10-11

17. Integracja w szkole - minusy i plusy : (fragmenty książki "Cela") / Anna Sobolewska // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 3, s. 9-11

18. Integrowanie dusz i ciał / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 47-49

19. Integrowanie zespołu klasowego / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 29-33

20. Jaka integracja? / Joanna Maciejewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 7-11

21. Kiedy lato jesień dogania... : scenariusz lekcji języka polskiego w klasie 4 integracyjnej / Danuta Sieczczyńska, R. Urbańska // Korepetytor. - 2005, nr 5, s. 8-10

22. Klasy integracyjne : z doświadczeń szkoły w Łęcznej / Wioletta Tchórzewska // Życie Szkoły. - 2006, nr 9, s. 35-40

23. Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych / Beata Kulik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 38-40

24. Kółko teatralne w klasie integracyjnej - miejscem dla każdego / Dorota Niedośpiał, Małgorzata Żmuda // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 40-41

25. Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki / Małgorzata Kupisiewicz // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 330-337

26. Kształcenie integracyjne - perspektywa nauczyciela / Ewa Materka // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 37-43

27. Kształcenie integracyjne - szansa czy zagrożenie? / Agnieszka Komorowska // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 4, s. 43-51

28. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi - korzyści : terapeutyczny wpływ różnorodności / Kornelia Hübscher // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 39-41

29. Kultura fizyczna - jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 9, s. 10-15

30. Małe pieniądze wielkich ludzi / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 47, s. 7

31. Możliwość edukacji : autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-25

32. Niepełnosprawni w systemie oświatowym UE / Anna Przybysz // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 11-15

33. O integracji i współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych / Katarzyna Smolińska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 14-16

34. O społecznych kontekstach edukacji włączającej. Cz. 1 / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 49-50

35. Odkrywać siebie i innych / Anna Niziołek // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 12-13

36. Organizacja klas integracyjnych : (podstawy prawne) / Lidia M. Mierzwa // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 9  

37. Porozmawiajmy o integracji / Elżbieta Dobrzykowska, Agnieszka Mizura // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 32-35

38. Postawy nauczycieli wobec niepełnosprawnych na poziomie studiów wyższych / Marcin Paweł Panek // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 20-24

39. Postawy wobec osób niepełnosprawnych a zbliżenia i dystanse w klasach integracyjnych / Bronisława Dudziak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 1, s. 14-21

40. Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Marek Misztal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 50-51

41. Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych / Zenon Gajdzica // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 333-341

42. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej (Juchowo) / Bogdan Łesyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 55-59

43. Razem w naszej szkole / Anna Pobożny // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 20-22

44. Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - warunek i efekt integracji / Mirosław Rutkowski // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 56-62

45. Specjalna czy włączająca? / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 16, s. 1, 8

46. Szkolne grupy wsparcia / Ludmiła Pruszko // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 26-31

47. Szkoła dla każdego / Jadwiga Bogucka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 93-105

48. Szkoła integracyjna i szkoła specjalna w Danii / Bożena Foder, Barbara Trochimiak // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 312-315

49. Szkoła specjalna czy klasa integracyjna? / Olga Czosnyka // Remedium. - 2007, nr 1, s. 6-7

50. Terapia zabawowa w klasie integracyjnej / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna, s. VIII

51. Współpraca nauczycieli z rodzicami w klasie integracyjnej / Joanna Detka, Beata Wabia // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 65-68

52. Wybrane problemy kształcenia na poziomie wyższym studentów z uszkodzonym słuchem / Mariusz Sak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 2, s. 3-10

53. Wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych w Polsce / Maria Ożóg-Radew // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 1, s. 243-257

54. Wyspa dla Mamy : (scenariusz zajęć w klasie 3 integracyjnej) / Lucyna Łukaszewska, Lucyna Sawicka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 21-22

55. Znaczenie kształcenia integracyjnego w procesie przygotowania młodzieży niepełnosprawnej do pracy / Anna Ziętek // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 8-11

56. Znowu razem do szkoły : integracja w holenderskich szkołach podstawowych / Harold Smits // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 3, s. 21-22

 

FILMY

1. Akceptacja i integracja w grupie rówieśników / zespół aut. Ewa Ćwikła, Hanna Radziszewska, Barbara Plucner. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2007

2. Inna szkoła. Kas. 1 / scen. i reż. Elżbieta i Michał Nekanda-Trepka ; real. Monika Dyląg, Grzegorz Sojór, Anna Waśniewska ; teksty poradnika Jadwiga Bogucka. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998

3. Szkoły integracyjne. Kas. 2 / scen. i reż. Elżbieta i Michał Nekanda-Trepka ; real. Monika Dyląg, Grzegorz Sojór, Anna Waśniewska ; teksty poradnika Jadwiga Bogucka. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998

 

                                                                                                        

Oprac. Anna Stefaniak
                                                                      

 

Powrót do Dydaktyka