Materiały pomocnicze dla nauczycieli - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006

KSIĄŻKI

BIOLOGIA

1.  Biologia : gimnazjum. Z. 1 / red. Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber-Dzikowska, Lesława Nowak. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2001

2. Biologia : podręcznik dla nauczyciela 1 klasy gimnazjum / Anna Liebert, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000

3. Biologia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 1 / pod red. Andrzeja Czubaja i Krzysztofa Spalika. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

4. Biologia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Janina Grzegorek [et al.] ; pod red. Andrzeja Jerzmanowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

5. Biologia : przewodnik metodyczny : liceum ogólnokształcące, zakres rozszerzony. Cz. 1 / Krystyna Grykiel, Danuta Koroniak, Grzegorz Lorek. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

6. Biologia : przewodnik metodyczny : szkoły ponadgimnazjalne zakres podstawowy / Gabriela Wojciechowska, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jerzy Duszyński. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

7. Biologia : szkoła ponadgimnazjalna. Z. 1 / red. Małgorzata Jóźwiak. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2001

8. Biologia 1 : poradnik metodyczny : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber-Dzikowska. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2002

9. Biologia dla liceów ogólnokształcących, profilowanych i techników : poradnik metodyczny zakres podstawowy. Cz. 1 / Halina Hłuszyk, Alina Stankiewicz. - Bielsko-Biała : Debit, cop. 2002

10. Biologia z higieną i ochroną środowiska w klasach 1-3 gimnazjum (III etap edukacji) : program nauczania biologii uwzględniający elementy edukacji prozdrowotnej i ekologicznej / Waldemar Lewiński, Jan Prokop. - II rzut. - Rumia : Operon, [2000?]

11. Jedność i różnorodność organizmów : poradnik metodyczny do biologii w gimnazjum. Cz. 1 / Bożena Potocka, Wiesław Górski. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2002

12. Metody badawcze i obserwacyjne w nauczaniu - uczeniu się przyrody i biologii : (instrukcje do ćwiczeń) / oprac. Jadwiga Szymańska, Bogusława Zachoszcz. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

13. Natura : biologia dla klasy 2. gimnazjum : podręcznik dla nauczyciela / Anna Przybył - Prange [et al.]. - Poznań : LektorKlett, cop. 2000

14. Poradnik metodyczny : biologia : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Cz. 1 / Danuta Maciejowska-Mias, Robert Stawarz. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2005

15. Poradnik metodyczny : biologia dla gimnazjum : praca zbiorowa. Cz. 3 / Elżbieta Bytniewska [et al.]. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2001

16. Poradnik metodyczny : biologia dla gimnazjum. Cz. 1 / Jolanta Golanko, Anna Filipiuk. - Wyd. 2. - Warszawa : Nowa Era, 2003

17. Poradnik metodyczny : biologia dla gimnazjum. Cz. 2 / pod red. Jolanty Golanko. - Warszawa : Nowa Era, 2000

18. Przykładowe rozwiązania matodyczne lekcji biologii w gimnazjum / oprac. Danuta Setlak. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

 

CHEMIA

1.  Chemia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Michał M. Poźniczek, Zofia Kluz, Ewa Odrowąż. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

2. Chemia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym. Cz. 1 / Andrzej Czerwiński [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

3. Chemia dla gimnazjalistów : ćwiczenia : rozdziały 10, 11 i 12 : zestaw rozszerzony : wersja dla nauczyciela / Krzysztof M. Pazdro. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001

4. Chemia dla gimnazjalistów : ćwiczenia : rozdziały 13 i 14 : zestaw rozszerzony : wersja dla nauczyciela / Krzysztof M. Pazdro. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001

5. Chemia dla gimnazjalistów : vademecum nauczyciela. Cz. 3 / Krzysztof M. Pazdro, Maria Torbicka. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001

6. Chemia w gimnazjum : książka nauczyciela / Krystyna Łopata, Anna Warchoł. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

7. Poradnik metodyczny : chemia dla gimnazjum. Cz. 1 / Teresa Kulawik, Maria Litwin. - Wyd. 2. - Warszawa : Nowa Era, 2003

8. Poradnik metodyczny : chemia dla gimnazjum. Cz. 2 / Teresa Kulawik, Maria Litwin. - Wyd. 2. - Warszawa : Nowa Era, 2003

9. Poradnik metodyczny : chemia dla gimnazjum. Cz. 3 / Teresa Kulawik, Maria Litwin. - Warszawa : Nowa Era, 2001

 

FIZYKA

1. Ciekawa fizyka : poradnik dla nauczyciela do części 2 podręcznika / Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

2. Ciekawa fizyka : poradnik i program : poradnik dla nauczyciela do części 1 podręcznika i program nauczania dla gimnazjum / Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

3. Fizyka : gimnazjum 1 : książka nauczyciela / Jerzy Ginter. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2000

4. Fizyka : gimnazjum 2 : książka nauczyciela / Barbara Gładyszewska, Longin Gładyszewski, Jaśkowski Franciszek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

5. Fizyka : gimnazjum. Z. 1 / red. Elżbieta Czerwonka. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2000

6. Fizyka : podręcznik dla nauczyciela 1 klasy gimnazjum / Stanisław Plebański, Stanisław Jakubowicz. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000

7. Fizyka : podręcznik dla nauczyciela 2 i 3 klasy gimnazjum / Stanisław Plebański, Stanisław Jakubowicz. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

8. Fizyka dla liceów ogólnokształcących, profilowanych i techników : poradnik metodyczny zakres podstawowy. Cz. 1 / Barbara Warczak. - Bielsko-Biała : Debit, cop. 2002

9. Fizyka i astronomia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 1 / Jan Blinowski, Włodzimierz Zielicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

10. Fizyka i astronomia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym. Cz. 1 / Jan Mostowski, Włodzimierz Natorf, Nina Tomaszewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

11. Fizyka i astronomia : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 2 / Jan Blinowski [et al]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

12. Impuls : fizyka dla klasy 2 gimnazjum : podręcznik dla nauczyciela / Bogusław Mól, Anna Maryanowska, Krzysztof Gębura. - Poznań : LektorKlett, 2000

13. Moja fizyka : fizyka i astronomia : przewodnik metodyczny i scenariusze lekcji : szkoły ponadgimnazjalne zakres podstawowy. T. 2 / Wojciech Dindorf, Elżbieta Krawczyk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

 

GEOGRAFIA

1.  Geografia : przewodnik metodyczny : szkoły ponadgimnazjalne zakres podstawowy. Cz. 1 / Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

2. Geografia : gimnazjum. Z. 1 / red. Bożena Kwiatek-Olejarczyk. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2001

3. Geografia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 1, Zarys wiedzy o ziemi / Krystyna Becmer, Włodzimierz Marszelewski, Zbigniew Podgórski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

4. Geografia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Dorota Makowska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

5. Geografia : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 3, Człowiek i środowisko / Zbigniew Podgórski, Włodzimierz Marszelewski, Krystyna Becmer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

6. Geografia : przewodnik metodyczny do nauczania geografii w gimnazjum / Edward Dudek, Jan Wójcik. - Wrocław : Wiking, 2000

7. Geografia : ziemia planetą życia : poradnik metodyczny : klasa 1 gimnazjum / Barbara Golec, Marianna Nowak. - Warszawa : Muza Szkolna, 2000

8. Geografia dla gimnazjalistów : poradnik metodyczny / Jadwiga Tomalkiewicz, Maciej Jędrusik, Danuta Jędrusik. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001

9. Geografia fizyczna : przewodnik metodyczny : liceum ogólnokształcące, zakres rozszerzony / Barbara Lenartowicz, Ewa Wilczyńska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

10. Geografia Polski : poradnik metodyczny dla gimnazjum / Stanisław Zając. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

11. Geografia świata : poradnik metodyczny : gimnazjum. Cz. 2 / Florian Plit. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

12. Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska : program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej / Jan Mordawski. - Gdynia : Operon, 2003

13. Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska : program nauczania, przewodnik metodyczny : zasadnicza szkoła zawodowa / Aleksandra Kozubal, Dorota Mróz. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

 

GODZINA WYCHOWAWCZA

1.  Godziny wychowawcze : poradnik dydaktyczny : gimnazjum 1-3 : materiały pomocnicze dla nauczycieli-wychowawców w gimnazjum w klasach 1-3 / Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska. - Toruń : Bea-Bleja, 2001

2. Aby nie miotał nami wiatr... : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów gimnazjum / Urszula s. Kłusek SAC. - Kraków : Rubikon, 2004

3. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : Rubikon, 2003

4. Bliżej siebie : 10 ważnych tematów - scenariusze 20 lekcji wychowawczych, ułatwiających poznanie siebie i rozwój / Hanna Hamer. - Warszawa : Veda, 2001

5. Edukacja medialna : scenariusze zajęć / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

6. Gdy nauczyciel jest wychowawcą / Jacek Szuty. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

7. Godziny wychowawcze : poradnik dydaktyczny : gimnazjum 1-3 : materiały pomocnicze dla nauczycieli-wychowawców w gimnazjum w klasach 1-3 / Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska. - Toruń : Bea-Bleja, 2001

8. Godziny wychowawcze 4-6 : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli-wychowawców w szkole podstawowej w klasach 4-6 / Barbara Bleja-Sosna, Jadwiga Oporska, Maria Składanowska. - Toruń : Bea-Bleja, [2002?]

9. Jak zaplanować pracę w szkole ponadgimnazjalnej? : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kitowskiej. - Piła : K&K, 2003

10. Komunikacja w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

11. Lekcje wychowawcze : klasa 4 : opracowanie dla nauczycieli / Nora Grochowska, Ewa Sadowska. - Warszawa : "Seventh Sea", cop. 2000

12. Lekcje wychowawcze : klasa 5 : opracowanie dla nauczycieli / Nora Grochowska, Ewa Sadowska. - Warszawa : "Seventh Sea", cop. 2000

13. Lekcje wychowawcze : klasa 6 : opracowanie dla nauczycieli / Nora Grochowska, Ewa Sadowska. - Warszawa : "Seventh Sea", cop. 2000

14. Lekcje wychowawcze w gimnazjum / Krzysztof Zajączkowski. - Kielce : Jedność, 2003

15. Materiały dla wychowawców klas : dla klas 1-3 gimnazjum / pod red. Elżbiety Gapińskiej. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Płock : Korepetytor M. Gałczyński, 2003

16. Materiały dla wychowawców klas : dla klas 4-6 szkoły podstawowej / pod red. Elżbiety Gapińskiej. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Płock : Korepetytor M. Gałczyński, 2003

17. Między nami : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa / Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : Rubikon, 2004

18. Obyś cudze dzieci... wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003

19. Oswoić nieśmiałość : scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum, 17 tematów / Hanna Hamer. - Warszawa : Veda, 2000

20. Poradnik dydaktyczny godziny z wychowawcą : liceum, liceum profilowane klasa 3, technikum klasa 3/4 : materiały pomocnicze dla nauczycieli wychowawców do realizacji na godzinach z wychowawcą w korelacji ze ścieżkami edukacyjnymi / red. Barbara Bleja. - Toruń : Bea, 2004

21. Poradnik dydaktyczny godziny z wychowawcą : liceum, liceum profilowane, technikum, klasa 1 / red. Barbara Bleja ; Anna Blaschke [i in.]. - Wyd. 2 popr. - Toruń : Bea-Bleja, 2004

22. Poradnik dydaktyczny godziny z wychowawcą : liceum, liceum profilowane, technikum, klasa 1 / red. Barbara Bleja ; Anna Blaschke [i in.]. - Toruń : Bea-Bleja, 2002

23. Poradnik dydaktyczny godziny z wychowawcą : liceum, liceum profilowane, technikum, klasa 2 / red. Barbara Bleja ; Barbara Barszcz[i in.]. - Toruń : Bea-Bleja, 2003

24. Poznaję - wybieram / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : Rubikon, 2003

25. Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami / Ewa Kosińska, Barbara Zachara. - Kraków : Rubikon, 2003

26. Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Magdalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia, cop. 2002

27. Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Magdalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat. - Wyd. 3. - Gdańsk : Harmonia, 2003

28. Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Magdalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat. - Wyd. 5. - Gdańsk : Harmonia, 2005

29. Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej / Magdalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2003

30. Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej / Magdalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005

31. Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko!) / Barbara Stryczniewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2003

32. Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko!) / Barbara Stryczniewicz. - Kraków : Impuls, 2001

33. Spotkania zespołu wychowawczego : dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Katarzyna Kijak, Maria dos Santos. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2004

34. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : gimnazjum / oprac. meryt. Teresa Król. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

35. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoła podstawowa / oprac. meryt. Teresa Król. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

36. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / oprac. meryt. Teresa Król. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

37. Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Artur Doliński, Anna Szczęsna. - Wyd. 2 popr., uzup. i zm. - Zielona Góra : Gaja, 2002

38. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych. 1 / Grażyna Gajewska, Artur Doliński. - Wyd. 2 zm. - Zielona Góra : "Gaja", 2002

39. Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Wyd. 2 zm., uzup. i popr. - Zielona Góra : PEKW Gaja, 2003

40. Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Wyd. 2 zm., uzup. i popr. - Zielona Góra : PEKW Gaja, 2003

41. Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. - Wyd. 2. - Zielona Góra : PEKW Gaja, 2002

42. Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

43. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 3 / pod red. Barbary Wolniewicz-Grzelak i Alicji Nowakowskiej ; [aut. Barbara Wolniewicz-Grzelak et al.]. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", cop. 2002

44. Twoje życie - twoja sprawa : edukacja psychologiczna - lekcje wychowawcze w szkołach ponadgimnazjalnych : przewodnik dla nauczyciela. Cz. 1, Klasy I-II / Nora Grochowska. - Warszawa : Seventh Sea, cop. 2002

45. Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

46. Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005

47. Wychowawczy program autorski dla uczniów gimnazjum - problemy i ich rozwiązania : klasa humanistyczna / Regina Gierlich. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

48. Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska. - Kraków : Rubikon, cop. 2003

49. Wychowywać, ale jak? : przewodnik dla nauczyciela-wychowawcy / Iwona Kutrzyk-Jurków, Aleksandra Charążka. -Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2005

 

HISTORIA

1.  Atlas historyczny : od starożytności do współczesności : przewodnik metodyczny : szkoła podstawowa / Dariusz Przybytek ; red. Cezary Mazur [et al.]. - Warszawa : Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 2000

2. Człowiek i historia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 1 / aut. programu Katarzyna Zielińska [et al.] ; aut. poradnika Katarzyna Błachowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

3. Człowiek i historia : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 3 / Katarzyna Błachowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

4. Historia : gimnazjum. Z. 1 / red. Dorota Batóg. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2000

5. Historia : liceum. Z. 1 / red. Sławomir Jóźwik. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2001

6. Historia : przewodnik metodyczny dla 2 klasy gimnazjum / Anna Łaszkiewicz. - Gdańsk : M. Rożak, 2000

7.  Historia dla gimnazjalistów : poradnik metodyczny / Mariusz Włodarczyk. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003

8. Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa 5 : poradnik dla nauczyciela / Ewa Marciniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

9. Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa 6 : poradnik dla nauczyciela / Ewa Marciniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

10. Historia i wiedza o społeczeństwie : poradnik dla nauczyciela i program nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych / Jolanta Choińska-Mika, Maciej Jędrusik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

11. Historia i wiedza o społeczeństwie : program nauczania : przewodnik metodyczny : zasadnicza szkoła zawodowa / Anna Landau-Czajka, Małgorzata Pieńkowska-Koźmińska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

12. Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym. Cz. 3 / Janina Mazur. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

13. Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii / pod red. Krzysztofa Narojczyka i Bohdana Ryszewskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005

14. Odnaleźć przeszłość 1 : poradnik dla nauczyciela : program nauczania : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Grażyna Okła, Jan Wróbel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

15. Poznajemy historię ojczystą : historia i społeczeństwo : poradnik dla nauczyciela i program nauczania / Katarzyna Błachowska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

16. Starożytność / pod red. Krystyny Duby. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

17. Średniowiecze / pod red. Stanisława Zająca. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

18. Uczę historii w klasie trzeciej gimnazjum : poradnik dla nauczyciela / Katarzyna Błachowska-Krupa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

19. W rodzinie, w Polsce, w Europie : przewodnik metodyczny dla klasy 4 / Grzegorz Szymanowski. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000

20. W rodzinie, w Polsce, w Europie : przewodnik metodyczny dla klasy 5 / Grzegorz Szymanowski. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000

21. W rodzinie, w Polsce, w Europie : przewodnik metodyczny dla klasy 6 / Grzegorz Szymanowski. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

 

INFORMATYKA

1. Informatyka : poradnik dla nauczyciela gimnazjum / Ewa Gurbiel [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

2. Informatyka : przewodnik metodyczny : szkoły ponadgimnazjalne zakres rozszerzony / Iwona Bujnowska, Ireneusz Bujnowski, Zbigniew Talaga. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

3. Informatyka : przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum. Cz. 2, Programy użytkowe / Leszek Nowak, Wioletta Nowak. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2003

4. Informatyka w szkole : poradnik dla nauczyciela / Jacek Lewicki. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001

5. Informatyka. Podstawowe tematy : poradnik metodyczny / Grażyna Koba, Józef Bock. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000

6. Informatyka. Podstawowe tematy : poradnik metodyczny / Grażyna Koba, Józef Bock. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

7. Lekcje z komputerem : informatyka : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w szkole podstawowej (klasy 4/6) / Wanda Jochemczyk [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

8. Lekcje z komputerem : poradnik dla nauczyciela i program nauczania dla gimnazjum / Wanda Jochemczyk [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

9. Metodyka nauczania informatyki w szkole : materiały metodyczne dla nauczycieli informatyki oraz słuchaczy nauczycielskich studiów podyplomowych z informatyki / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001

10. Metodyka nauczania informatyki w szkole : materiały metodyczne dla nauczycieli informatyki oraz słuchaczy nauczycielskich studiów podyplomowych z informatyki / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003

11. Modelowanie podręczników techniki-informatyki / Wojciech Walat. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004

12. Przewodnik metodyczny do podręcznika dla gimnazjum "Poznajemy informatykę" / Aleksander Bremer. - Katowice : Videograf II, 2001

13. Technologia informacyjna : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Ewa Gurbiel [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

14. Technologia informacyjna : program nauczania : przewodnik metodyczny : zasadnicza szkoła zawodowa / Edward Krawczyński, Maria Wilk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

15. Technologia informacyjna : przewodnik metodyczny : szkoły ponadgimnazjalne zakres podstawowy / Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

16. Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów : przewodnik metodyczny : szkoły ponadgimnazjalne zakres podstawowy / Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

 

JĘZYK ANGIELSKI

1. Bingo! cześć 1 : książka dla nauczyciela / Anna Wieczorek. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001

2. Bingo! część 2 : książka dla nauczyciela / Ewa Skiba, Anna Wieczorek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001

3. Bingo! część 3 : książka dla nauczyciela / Anna Wieczorek. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001

4. Bingo! część 6 : książka dla nauczyciela / Ewa Dzierżawska, Małgorzata Samsonowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000

5. Boomerang elementary : książka dla nauczyciela : język angielski dla gimnazjum / Magdalena Nowakowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

6. English for kids 3 : Teacher's manual / Irena Kostenbauer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

7. Follow me 1 : książka nauczyciela dla klasy 4 szkoły podstawowej / Małgorzata Dyszlewska, Małgorzata Samsonowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

8. Globetrotter : Beginner : książka nauczyciela dla gimnazjum / Anna Lesińska-Gazicka, Rafał Kowalski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

9. Interaction : Beginner : książka nauczyciela / Barbara Pawłowska, Maria Witak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

10. Interaction : Pre-Intermediate : książka nauczyciela / Barbara Pawłowska, Maria Witak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

11. Matrix : new matura : intermediate plus : teacher's book / Anne Conybeare [et al.]. - Oxford : Oxford University Press, 2004

12. Mini Bingo! : poradnik metodyczny / Grażyna Malenta, Anna Wieczorek. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

13. Open mind : intermediate : książka nauczyciela dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Mariusz Andryszczyk, Marcin Jaźwiec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

14. Open mind : intermediate : książka nauczyciela dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Mariusz Andryszczyk, Marcin Jaźwiec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

15. Open mind : Pre-Intermediate : książka nauczyciela dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Mariusz Andryszczyk, Marcin Jaźwiec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

16. Open mind : Pre-Intermediate : książka nauczyciela dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Mariusz Andryszczyk, Marcin Jaźwiec. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

 

JĘZYK FRANCUSKI

1. ABC du francais 2 : poradnik metodyczny : szkoła podstawowa 5 / Teresa Pogwizd, Małgorzata Sakwerda. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

2. C'est ca : poradnik metodyczny : gimnazjum 1 / Małgorzata Pieniążek, Jolanta Zając. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

3. C'est ca : Prelude : poradnik metodyczny : gimnazjum / Małgorzata Pieniążek, Jolanta Zając. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

 

JĘZYK NIEMIECKI

1. Alles klar 1 : książka nauczyciela z programem nauczania : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : poziom podstawowy / Krystyna Łuniewska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

2. Alles klar 3 : książka nauczyciela : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : poziom podstawowy / Krystyna Łuniewska, Zofia Wąsik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004

3. Der, die, das : neu : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 4 : poradnik dla nauczyciela / Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000

4. Eins, zwei, drei : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1 : poradnik dla nauczyciela / Maria Szot. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001

5. Eins, zwei, drei : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2 : poradnik dla nauczyciela / Jacek Betleja, Aleksandra Kubicka. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001

6. Eins, zwei, drei : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3 : poradnik dla nauczyciela / Maria Szot. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

7. Hallo aus Berlin : Lehrerheft zum Magazin der Filmserie / Ernst Endt. - Warszawa : Wydawnictwo Rea [etc.], cop. 2000

8. Kangookangoo deutsch : poradnik metodyczny 3 / Halina Stasiak, Ewa Andrzejewska, Angelika Fuks. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2003

9. Kangookangoo deutsch : poradnik metodyczny. 1.1 Semester / Halina Stasiak, Ewa Andrzejewska, Angelika Fuks. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2000

10. Kangookangoo deutsch : poradnik metodyczny. 1.2 Semester / Halina Stasiak, Ewa Andrzejewska, Angelika Fuks. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2001

11. Kangookangoo deutsch : poradnik metodyczny. 2.1 Semester / Halina Stasiak, Ewa Andrzejewska, Angelika Fuks. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2001

12. Kangookangoo deutsch : poradnik metodyczny. 2.2 Semester / Halina Stasiak, Ewa Andrzejewska, Angelika Fuks. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2002

13. Poradnik nauczyciela : poziom podstawowy : gimnazjum 3 / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

14. Poradnik nauczyciela z rozkładem materiału i programem nauczania : poziom podstawowy : gimnazjum 1 / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

15. Poradnik nauczyciela z rozkładem materiału nauczania : [język niemiecki] : poziom podstawowy : gimnazjum 2 / Waldemar Pfeiffer, Maria Drażyńska-Deja, Czesław Karolak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

16. Susanne : Lehrerheft zum Magazin der Filmserie der BBC / von Nana Ochmann. - Warszawa : Wydawnictwo Rea [etc.], cop. 2000

19. Was ist los? : materiały pomocnicze dla nauczyciela : klasa 1 / Sylwia Rapacka. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

20. Was ist los? : poradnik dla nauczyciela : klasa 1 / Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000

21. Was ist los? : poradnik dla nauczyciela : klasa 2 / Ewa Krawczyk, Marta Kozubska, Lucyna Zastąpiło. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

 

JĘZYK POLSKI

1. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego / Anna Seretny, Ewa Lipińska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2005

2. Barwy epok 1 : kultura i literatura, nauka o języku : poradnik dla nauczyciela, program nauczania : liceum ogólnokształcace, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym / Marta Rusek [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

3. Barwy epok 2 : kultura i literatura, nauka o języku : poradnik dla nauczyciela : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym / Maria[!] Rusek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

4. Czytam świat : przewodnik metodyczny klasa 1 - semestr 2 : praca zbiorowa / pod red. Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2000

5. Czytam świat : przewodnik metodyczny klasa 2 : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Staszewskiej. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2000

6. Czytam świat : przewodnik metodyczny klasa 3 : praca zbiorowa / pod red. Cecylii Antosik. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2001

7. Gry i zabawy w kształceniu językowym : propozycje, scenariusze, projekty : praca zbiorowa / pod red. Haliny Wiśniewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

8. Ja i świat : język polski : projekty dydaktyczne dla klasy 4. Cz. 1 / pod red. Henryki Kaczorowskiej. - Kielce : Marka, 2002

9. Ja i świat : język polski : projekty dydaktyczne dla klasy 4. Cz. 2 / pod red. Henryki Kaczorowskiej. - Kielce : Marka, 2003

10. Ja i świat : przewodnik do nauczania języka polskiego w klasie 5 / pod red. Henryki Kaczorowskiej ; oprac. Henryka Kaczorowska [et al.]. - Kielce : Marka, 2000

11. Ja i świat : przewodnik do nauczania języka polskiego w klasie 6 / pod red. Henryki Kaczorowskiej. - Kielce : Marka, 2001

12. Jak uczyć języka polskiego w klasie czwartej : przewodnik dla nauczyciela do podręcznika i zeszytu ćwiczeń "Słowo za słowem" / Maria Nagajowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

13. Jak uczyć języka polskiego w klasie czwartej : przewodnik dla nauczyciela do podręcznika i zeszytu ćwiczeń "Słowo za słowem" / Maria Nagajowa. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

14. Jak uczyć języka polskiego w klasie drugiej gimnazjum : przewodnik dla nauczyciela do podręczników "Świat w słowach i obrazach" oraz "Język ojczysty" / Witold Bobiński, Krystyna Orłowa, Helena Synowiec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

15. Jak uczyć języka polskiego w klasie piątej : przewodnik dla nauczyciela do podręcznika i zeszytu ćwiczeń Słowa zwykłe i niezwykłe / Maria Nagajowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

16. Jak uczyć języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum : przewodnik dla nauczyciela do podręczników "Świat w słowach i obrazach" 2 oraz "Język ojczysty" 2 / Witold Bobiński, Krystyna Orłowa, Helena Synowiec. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

17. Jak uczyć języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum : przewodnik dla nauczyciela do podręczników "Świat w słowach i obrazach" 2 oraz "Język ojczysty" 2 / Witold Bobiński, Krystyna Orłowa, Helena Synowiec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

18. Jak uczyć języka polskiego w klasie trzeciej gimnazjum : przewodnik dla nauczyciela do podręczników "Świat w słowach i obrazach" oraz "Język ojczysty" / Witold Bobiński, Krystyna Orłowa, Helena Synowiec. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

19. Język polski : gimnazjum. Z. 1 / red. Lidia Pasich. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2000

20. Język polski : literatura i nauka o języku : przewodnik metodyczny i scenariusze lekcji : klasa 1 / Jarosław Klejnocki. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

21. Język polski : szkoła ponadgimnazjalna. Z. 1 / red. Małgorzata Miazga. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2001

22. Język polski w gimnazjum : poradnik metodyczny dla nauczyciela / Joanna Nawrocka-Szmulewicz, Elżbieta Szczepańska. - Płock : Korepetytor Marian Gałczyński, 2000

23. Kształcenie literacko-kulturowe w szkole specjalnej : dialog na lekcjach języka polskiego z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Marcin Wlazło. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2003

24. Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura : przewodnik dla nauczycieli : gimnazjum 2 język polski / Barbara Matusiak. - Warszawa : Stentor, cop. 2000

25. Magia słów : język polski : kształcenie literackie i językowe : program nauczania, przewodnik metodyczny 1 : zasadnicza szkoła zawodowa / Maja Olszaniecka, Jolanta Kręcichwost. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

26. Metodologiczne i metodyczne problemy nauczania składni polskiej / Józef Jaworski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001

27. Nowe wyzwania dla polonisty : metodyka, pomiar, ewaluacja / red. Barbara Myrdzik ; współpr. Renata Bryzek, Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch-Zielińska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2002

28. Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim : podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego / pod red. Barbary Myrdzik. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

29. Przeboje prozy XX wieku : literatura światowa i najnowsza polska : propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego / Joanna Gawlikowska. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Goleszów : Innowacje ; Warszawa : Bellona, 2001

30. Przedmiotowy system oceniania : język polski - liceum / Maria Cyganowicz, Hanna Szypryt-Nowicka, Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

31. Przeszłość to dziś : książka dla nauczyciela : klasa 1 / Krzysztof Mrowcewicz. - Warszawa : Stentor, cop. 2002

32. Przygoda z nauczaniem - uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl. 6 pracującego z podręcznikami Piotra Zbróga i Ewy Boksy "Przygoda z czytaniem" i Piotra Zbróga "Przygoda z pisaniem". Cz. 4 / Małgorzata Jas [et al.]. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2002

33. Przygoda z nauczaniem - uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl. 6 pracującego z podręcznikami Piotra Zbróga i Ewy Boksy "Przygoda z czytaniem" i Piotra Zbróga "Przygoda z pisaniem". Cz. 3 / Małgorzata Jas, Małgorzata Miazga. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2002

34. Przygoda z nauczaniem - uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl. 6 pracującego z podręcznikami Piotra Zbróga i Ewy Boksy "Przygoda z czytaniem" i Piotra Zbróga "Przygoda z pisaniem". Cz. 1 / Małgorzata Jas, Małgorzata Miazga. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2002

35. Przygoda z nauczaniem - uczeniem się : przewodnik metodyczny nauczyciela języka polskiego kl. 6 pracującego z podręcznikami Piotra Zbróga i Ewy Boksy "Przygoda z czytaniem" i Piotra Zbróga "Przygoda z pisaniem". Cz. 2 / Małgorzata Jas, Małgorzata Miazga, Marta Łękawska. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2002

36. To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 1 gimnazjum : książka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2000

37. To lubię! : podręcznik do języka polskiego zreformowanej szkoły podstawowej : klasa 4 : książka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Barbara Dyduch [et al.]. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2000

 

JĘZYK ROSYJSKI

1. Ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego z języka rosyjskiego : materiały dydaktyczne dla szkoły podstawowej : praca zbiorowa / pod kier. doradcy metodycznego jęz. rosyjskiego Teresy Woźniak. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

2. Kak dela? 1 : książka dla nauczyciela / Halina Granatowska, Irena Danecka. - Wyd. nowe. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

3. Novye vstreci 1 : poradnik dla nauczyciela i Program nauczania języka rosyjskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kurs dla początkujących / Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

4. Novye vstreci 3 : poradnik dla nauczyciela języka rosyjskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kurs dla początkujących / Mirosław Zybert. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

5. Umiejętności kluczowe na lekcjach języka rosyjskiego i innych języków obcych / Teresa Woźniak. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

6. Uspech 1 : poradnik dla nauczyciela : program nauczania języka rosyjskiego : kurs kontynuacyjny / Anna Pado. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

7. Uspech 1 : poradnik dla nauczyciela : program nauczania języka rosyjskiego : kurs kontynuacyjny / Anna Pado. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

8. Uspech 3 : poradnik dla nauczyciela : kurs kontynuacyjny / Anna Pado. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

9. V Moskvu! 2 : książka nauczyciela 2 / Władysław Figarski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

10. V Moskvu! 3 : książka nauczyciela 3 / Władysław Figarski, Renata Broniarz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

11. V skolu! 2 : książka nauczyciela 5 / Władysław Figarski, Joanna Gregorczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

12. V skolu! 3 : książka nauczyciela 6 / Joanna Gregorczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

13. Vremena 2 : poradnik dla nauczyciela : kurs dla początkujących / Renata Broniarz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ; Sankt-Peterburg : Drofa, cop. 2005

 

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

1. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zainteresowania i zdolności uczniów w klasach 1-3 / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

2. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zainteresowania i zdolności uczniów w klasach 1-3 / Jadwiga Stasica. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2001

3. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach 1-3 : edukacja plastyczno-muzyczna = książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach / Anna Boguszewska, Agnieszka Weiner. - Kraków : Impuls, 2002

4. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane z języka polskiego w klasach 1-3 / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2004

5. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane z matematyki w klasach 1-3 / Jadwiga Stasica. - Kraków : Impuls, 2001

6. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane z przyrody w klasach 1-3 / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2004

7. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w klasach 1-3 / Jadwiga Stasica. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2004

8. Aktywizowanie uczniów w procesie lekcyjnym : z doświadczeń nauczycieli / Marzena Popławska. - Mińsk Mazowiecki : Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003

9. Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania / Sylwia Jakubiec. - Kraków : Impuls, 2004

10. Baśń w literaturze i w filmie : rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Ewelina Konieczna. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005

11. Bawiąc - uczę się : piłki edukacyjne w kształceniu zintegrowanym / Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2002

12. Czytam świat : przewodnik metodyczny klasa 1 - semestr 2 : praca zbiorowa / pod red. Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2000

13. Czytam świat : przewodnik metodyczny klasa 2 : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Staszewskiej. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2000

14. Czytam świat : przewodnik metodyczny klasa 3 : praca zbiorowa / pod red. Cecylii Antosik. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2001

15. Ćwiczenia gimnastyczne i gry sportowe w klasach 1-3 / Beata Giergielewicz, Ewa Stolarczyk. - Warszawa : Żak - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2003

16. Drama w kształceniu zintegrowanym / Grażyna Duszyńska [et al.]. - Płock : Korepetytor M. Gałczyński, 2001

17. Dziecko w świecie muzyki : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. - Kraków : Impuls, 2000

18. Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego / Bronisława Dymara, Stanisław Czesław Michałowski, Lidia Wollman-Mazurkiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000

19. Dziecko, nauczyciel, rodzice : konteksty edukacyjne / pod red. Rafał Piwowarski ; [wykaz aut. Jolanta Andrzejewska et al.]. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku ; Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2003

20. Edukacja elementarna : podstawy teoretyczne - wybrane zagadnienia. Z. 1 / pod red. nauk. Krystyny Lubomirskiej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, [2005?]

21. Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna / red. Marta Kochan-Wójcik [ et al]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002

22. Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka / Halina Sowińska, Renata Michalak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004

23. Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich : praca zbiorowa / pod red. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia, 2003

24. Edukacja i Reforma : nauczyciel i jego program autorski / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2001

25. Edukacja integralna / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : "Impuls", 2001

26. Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole / pod red. nauk. Henryka Moroza ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie ; Instytut Pedagogiki. - Kraków : Impuls, 2001

27. Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole / pod red. nauk. Henryka Moroza. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2006

28. Informacje i ciekawostki : "Od A do Z" / Jadwiga Misiak. - Warszawa : Didasko, cop. 2001

29. Informacje i ciekawostki : "Poznaję świat i wyrażam siebie" : klasa trzecia / Paweł Trzciński. - Warszawa : Didasko, cop. 2000

30. Informacje i ciekawostki : klasa 2 / Karolina Sakowicz, Paweł Trzciński. - Warszawa : Didasko, cop. 2000

31. Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym / Elwira Drzał, Iwonna Skibińska-Czechowicz. - Gdańsk : Harmonia, 2000

32. Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym / Elwira Drzał, Iwonna Skibińska-Czechowicz. - Wyd. 5. - Gdańsk : Harmonia, cop. 2000

33. Jak latać bez skrzydeł : sprawdzone pomysły na udane zajęcia edukacyjne / Marzena Kędra. - Kraków : Impuls, 2004

34. Jak pracować z obrazkiem / Maria Węglińska. - Kraków : Impuls, 2000

35. Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? / Maria Węglińska. - Kraków : Impuls, 2002

36. Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? / Maria Węglińska. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2005

37. Jak uczyć małe dzieci języków obcych? / Jan Iluk ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej. - Katowice : Gnome, 2002

38. Jesienne nutki : scenariusze zajęć i zabaw muzycznych / Robert Majewski. - Płock : Wydawnictwo i Poligrafia Iwanowski, 2001

39. Korelacja czy integracja? : poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego dla nauczycieli klasy 2 szkoły podstawowej / Joanna Garstka, Anna Jabłońska. - Łódź : Res Polona, [2000]

40. Korelacja czy integracja? : poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego dla nauczycieli klasy 3 szkoły podstawowej / Halina Fajcht [et al.]. - Łódź : Res Polona, [2000]

41. Kształcenie zintegrowane : problemy teorii i praktyki / pod red. Małgorzaty Żytko. - Warszawa : Żak, 2002

42. Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002

43. Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym : rola edukacji matematycznej / Helena Siwek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2004

44. Łamigłówki nie tylko matematyczne : jesień / Gabriela Gawenda. - Opole : Nowik, 2004

45. Łamigłówki nie tylko matematyczne : wiosna / Gabriela Gawenda. - Opole : Nowik, 2004

46. Matematyka : przewodnik metodyczny : klasa 1. Cz. 1 / oprac. i red. Jolanta Faliszewska ; na podst. konspektów Lidii Adach [et al.]. - Wyd. nowe. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2002

47. Matematyka : przewodnik metodyczny : klasa 1. Cz. 2 / oprac. i red. Jolanta Faliszewska ; na podst. konspektów Lidii Adach [et al.]. - Wyd. nowe. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2002

48. Matematyka : przewodnik metodyczny : klasa 1. Cz. 3 / oprac. i red. Jolanta Faliszewska ; na podst. konspektów Lidii Adach [et al.]. - Wyd. nowe. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2002

49. Matematyka : przewodnik metodyczny : klasa 1. Cz. 4 / oprac. i red. Jolanta Faliszewska ; na podst. konspektów Doroty Dominiczak [et al.]. - Wyd. nowe. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2002

50. Metoda rysunkowych ogniw ortograficznych : wykorzystanie mnemotechniki w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Ganczarska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2004

51. Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Pamuła. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2003

52. Metodyka zintegrowanej działalności szkolno-pozaszkolnej uczniów / Jerzy Kujawiński. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2003

53. Mój świat : poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć dla sześciolatków. Cz. 1 / Danuta Baczul, Mariola Sobótka, Aneta Włodarczyk. - Wrocław : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

54. Mój świat 1 : poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć zintegrowanych. Cz. 1 / Halina Matejuk, Katarzyna Kabat. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

55. Mój świat 1 : poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć zintegrowanych. Cz. 2 / Halina Matejuk, Katarzyna Kabat, Anna Szczepaniak. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

56. Mój świat 2 : poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć zintegrowanych dla klasy 2. Cz. 1 / Anna Juryta [et al.]. - Wrocław : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

57. Mój świat 2 : poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć zintegrowanych dla klasy 2. Cz. 2 / Anna Juryta [et al.]. - Wrocław : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

58. Mój świat 3 : poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć zintegrowanych dla klasy 3. Cz. 1 / Anna Juryta, Katarzyna Kabat, Anna Szczepaniak. - Wrocław : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

59. Muzyka w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Ewy Zwolińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002

60. Nauczanie blokowe i zintegrowane w praktyce szkolnej / red. nauk. Tadeusz Srogosz, Beata Urbanowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Instytut Historii. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2003

61. Nauczanie zintegrowane : szkoła podstawowa. Z. 1 / red. Grażyna Lech. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2001

62. Nauczanie zintegrowane w klasach 1-3 : scenariusze zajęć : klasa 3 - semestr 2 / Elżbieta Barbara Cywińska, Teresa Janicka-Panek, Lidia Zielkowska. - Warszawa : Juka, 2000

63. Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach 1-3 / pod red. Ireny Adamek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2002

64. Notes nauczyciela : "Poznaję świat i wyrażam siebie" : klasa druga. Cz. 1 / Joanna Białobrzeska, Wiesław Went, Urszula Smoczyńska. - Warszawa : Didasko, cop. 2001

65. Notes nauczyciela : "Poznaję świat i wyrażam siebie" : klasa druga. Cz. 2 / Joanna Białobrzeska, Wiesław Went, Urszula Smoczyńska. - Warszawa : Didasko, cop. 2001

66. Notes nauczyciela : "Poznaję świat i wyrażam siebie" : klasa pierwsza : materiały poszerzone. Cz. 1 / Joanna Białobrzeska. - Warszawa : Didasko, cop. 2001

67. Notes nauczyciela : "Poznaję świat i wyrażam siebie" : klasa trzecia. Cz. 1 / Joanna Białobrzeska, Wiesław Went, Urszula Smoczyńska. - Warszawa : Didasko, cop. 2001

68. O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gąsiorek i Magdaleny Grochowalskiej. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2003

69. Ocena opisowa rozwoju ucznia : ćwiczenia wspomagające i sprawdziany : kształcenie zintegrowane w klasach 1-3 / Jadwiga Hanisz, Elżbieta Grzegorzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

70. Osiągnięcia uczniów - jak je badać? : plany wynikowe i sprawdziany kompetencji : kształcenie zintegrowane w klasach 1-3 / Marzena Kołaczyńska, Jolanta Dymarska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

71. Pierwsze dni w szkole uczniów klasy pierwszej : konspekty zajęć / Jadwiga Stasica. - Kraków : Impuls, 2000

72. Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym / Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2005

73. Plan wielkiej podróży sześciolatka : przewodnik metodyczny. Cz. 1 / Agnieszka Czerkas-Polit [et al.]. - Gdańsk : Harmonia, 2004

74. Polonistyka zintegrowana / pod red. Kazimierza Ożoga, Jolanty Pasterskiej. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000

75. Praca domowa najmłodszych uczniów / Władysław Puślecki. - Kraków : Impuls, 2005

76. Praktyczny poradnik nauczania integracyjnego : skarbnica wiadomości teoretycznych, metod i zabaw / Charmaine Liebertz ; tł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność, 2003

77. Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Beata Cholewczyńska, Wojciech Lewandowski. - Rzeszów : Fosze, cop. 2000

78. Programy kształcenia zintegrowanego a standardy ich konstruowania / Irena Adamek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005

79. Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej / pod red. Ireny Adamek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002

80. Przygoda z klasą : plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie 3 / Jolanta Bonar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

81. Przygoda z klasą 1 : nauczanie zintegrowane : karty pracy 2 : klasa 1 / Jolanta Bonar [et al.] ; il. Jarosław Zięba, Ewa Marszał-Demianiuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

82. Przygoda z klasą 1 : nauczanie zintegrowane : książka nauczyciela 1 / Jolanta Bonar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

83. Przygoda z klasą 1 : nauczanie zintegrowane : książka nauczyciela 2 : klasa 1 / Jolanta Bonar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

84. Przygoda z klasą 2 : nauczanie zintegrowane : książka nauczyciela 2 : klasa 2 / Jolanta Bonar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

85. Przygoda z klasą 2 : nauczanie zintegrowane : materiały dla nauczycieli : karty pracy 1 / Jolanta Bonar [et. al.] ; il. Wiesław Pawlak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

86. Przygoda z klasą 2 : nauczanie zintegrowane : materiały dla nauczycieli : karty pracy 2 / Jolanta Bonar [et. al.] ; il. Wiesław Pawlak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

87. Przygoda z klasą 3 : nauczanie zintegrowane : książka nauczyciela 2 : klasa 3 / Jolanta Bonar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

88. Renesans (?) nauczania całościowego : współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Mirosław J. Szymański, Mirosław S. Szymański ; aut. Irena Adamek [et al.]. - Warszawa : Żak, cop. 2003

89. Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego : studium teoretyczno-empiryczne / Ewa Bochno ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Impuls, 2004

90. Scenariusze całodziennych zajęć zintegrowanych w klasie 1. 2. i 3. szkoły podstawowej / [red. wyd. Alicja Cewe]. - Gdańsk : Podkowa Bis, 2002

91. Scenariusze zajęć całodniowych : klasa 1. Cz. 4 / Halina Kitlińska-Pięta, Zenona Orzechowska ; oprac. cz. muzycznej Magdalena Stępień. - Warszawa : Żak - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2000

92. Scenariusze zajęć całodniowych : klasa 1. Cz. 5 / Halina Kitlińska-Pięta, Zenona Orzechowska ; oprac. cz. muzycznej Magdalena Stępień. - Warszawa : Żak - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2000

93. Scenariusze zajęć całodniowych : klasa 2. Cz. 1 / Halina Kitlińska-Pięta, Zenona Orzechowska ; oprac. części muzycznej Magdalena Stępień. - Warszawa : Żak - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2000

94. Scenariusze zajęć całodniowych : klasa 2. Cz. 2 / Halina Kitlińska-Pięta, Zenona Orzechowska ; oprac. części muzycznej Magdalena Stępień. - Warszawa : Żak - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2000

95. Scenariusze zajęć całodniowych : klasa 2. Cz. 3 / Halina Kitlińska-Pięta, Zenona Orzechowska ; oprac. części muzycznej Magdalena Stępień. - Warszawa : Żak - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2000

96. Scenariusze zajęć całodniowych : klasa 2. Cz. 4 / Halina Kitlińska-Pięta, Zenona Orzechowska ; oprac. cz. muzycznej Magdalena Stępień. - Warszawa : Żak - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2000

97. Skuteczność zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej po trzech latach reformy : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / Teresa Janicka-Panek. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004

98. Sześciolatek : bawię się i uczę. Cz. 1, Wrzesień - październik / oprac. i red. Bożena Florczuk [et al.]. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2004

99. Sześciolatek : bawię się i uczę. Cz. 2, Listopad - grudzień / oprac. i red. Bożena Florczuk [et al.]. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2004

100. Sześciolatek : bawię się i uczę. Cz. 3, Styczeń - luty / oprac. i red. Bożena Florczuk [et al.]. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2004

101. Sześciolatek : bawię się i uczę. Cz. 4, Marzec - kwiecień / oprac. i red. Bożena Florczuk [et al.]. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2004

102. Sześciolatek : bawię się i uczę. Cz. 5, Maj - czerwiec / oprac. i red. Bożena Florczuk [et al.]. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2004

103. Szkolny system oceniania : klasa 1 / Beata Jasińska, Iwona Jóźwik. - Warszawa : Juka, 2000

104. Ścieżki międzyprzedmiotowe : poradnik dla dyrektora szkoły / Anna Iwicka-Okońska, Bogusława Walenta. - Toruń : Bea-Bleja, [2000]

105. Świat uśmiecha się do ciekawskich / E. Purzycka, M. Selke, M. Smentek. - Gdańsk : Podkowa Bis, 2001

106. Twórcze lekcje : scenariusze zajęć integralnych dla klas 3 / Elżbieta Strzelczak. - Poznań : G&P, 2000

107. Uczyć ciekawiej, to znaczy jak? : nauczanie zintegrowane - scenariusze zajęć metodami aktywizujacymi / Alicja Nehring, Lidia Sawicka, Anna Szelągowska-Strzyga. - Toruń : Aksjomat, 2002

108. Umiejętności ponadprzedmiotowe jako podstawa procesu integracji w programie Antoniego Juszkiewicza i Wiesława Wenta "Poznaję świat i wyrażam siebie" / Elżbieta Michalak, Danuta Domańska. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

109. Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 3 : przewodnik metodyczny. Cz. 3 / Anna Konieczna, Eugenia Grodzka-Jurczyk. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006

110. Wesoła szkoła : matematyka w kształceniu zintegrowanym : przewodnik metodyczny / Jadwiga Hanisz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

111. Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej : książka pedagogiczno-metodyczna dla nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej / Krystyna Lenartowska, Wacława Świętek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006

112. Witaj, pierwsza klaso! : przewodnik do nauczania zintegrowanego. Cz. 1 / Urszula Graboś, Lilianna Mucha. - Gdańsk : M. Rożak, 2000

113. Zabawy i gry ruchowe dla dzieci w wieku 6-10 lat : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Kazimiera Wlaźnik. - Warszawa : Wydawnictwo Juka, 2002

114. Zajęcia empiryczne : "Poznaję świat i wyrażam siebie" : klasa druga / Jolanta Mirosławska. - Warszawa : Didasko, cop. 2001

115. Zajęcia plastyczne : "Poznaję świat i wyrażam siebie" : klasa pierwsza / Urszula Gawrońska. - Warszawa : Didasko, cop. 2001

116. Zanim wybierzesz program i podręcznik do nauczania zintegrowanego / Teresa Janicka-Panek. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2002

117. Zimowe nutki : scenariusze zajęć i zabaw muzycznych / Robert Majewski. - Płock : Wydawnictwo i Poligrafia Iwanowski, 2002

118. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce / pod red. Władysława Puśleckiego ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2004

119. Zintegrowane zadania w edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Nowak-Łojewska ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Impuls, 2004

120. Zreformowana wczesna edukacja : od refleksji ku działaniom nauczyciela / red. nauk. Marzena Nowicka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2005

121. Żywe lekcje w nauczaniu zintegrowanym : podstawy teoretyczne, propozycje praktycznych rozwiązań / Danuta Umiastowska, Ewa Rutkowska. - Kraków : Impuls, 2003

122. Żywioły - ogień i woda : karty kreatywne : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar, Wiesław Karolak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

123. Żywioły - ogień i woda : książka ćwiczeń : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym : klasa 2 / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2000]

124. Żywioły - ogień i woda : książka dla nauczyciela : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym : klasa 2 / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar ; ćw. 1.18, 4.7, 4,17 oprac. Hanna Romanowska-Szewczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

 

MATEMATYKA

1. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006

2. Inscenizacje matematyczne : Żywot Pitagorasa. Historia liczby II [pi] / Bożena Prystupa. - Opole : Nowik, 2001

3. Komputer na lekcjach matematyki w szkole średniej / Anna Rybak. - Gdańsk : Podkowa Bis, 2001

4. Matematyka : gimnazjum. Z. 1 / red. Lucyna Baczyńska. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2000

5. Matematyka : klasa druga : przewodnik metodyczny. Cz. 1 / [oprac. i red. Jolanta Faliszewska, Ewa Misiorowska]. - Nowe wyd. - Kielce : Mac, cop. 2002

6. Matematyka : klasa druga : przewodnik metodyczny. Cz. 2 / [oprac. i red. Jolanta Faliszewska, Ewa Misiorowska]. - Nowe wyd. - Kielce : Mac, cop. 2002

7. Matematyka : klasa druga : przewodnik metodyczny. Cz. 3 / [oprac. i red. Jolanta Faliszewska, Ewa Misiorowska]. - Nowe wyd. - Kielce : Mac, cop. 2002

8. Matematyka : klasa druga : przewodnik metodyczny. Cz. 4 / [oprac. i red. Jolanta Faliszewska, Ewa Misiorowska]. - Nowe wyd. - Kielce : Mac, cop. 2002

9. Matematyka : materiały pomocnicze dla nauczyciela : klasa 1 liceum i technikum / Agnieszka Winsztal [et al.] ; pod red. Elżbiety Kurczab. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002

10. Matematyka : poradnik dla nauczyciela 1 klasy gimnazjum : rozkład materiału, odpowiedzi i komentarze, kryteria oceniania / Małgorzata Paszyńska, Marek Zakrzewski, Tomasz Żak. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

11. Matematyka : poradnik dla nauczyciela 1 klasy gimnazjum : rozkład materiału, odpowiedzi i komentarze, kryteria oceniania / Małgorzata Paszyńska, Marek Zakrzewski, Tomasz Żak. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

12. Matematyka : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym : klasa 1 : kształcenie w zakresie rozszerzonym / Maciej Bryński, Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

13. Matematyka : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : klasa 1 : kształcenie w zakresie podstawowym / Małgorzata Trzeciak, Monika Jankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

14. Matematyka : szkoła podstawowa : klasa 4 : poradnik dla nauczyciela / Małgorzata Świst, Barbara Zielińska. - Warszawa : Muza Szkolna, 2000

15. Matematyka : szkoła podstawowa. Z. 1 / red. Józef Grochulski, Henryk Ruszczyk. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2000

16. Matematyka 2001 : poradnik dla nauczyciela : gimnazjum : klasa 2 / Anna Bazyluk [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

17. Matematyka 2001 : poradnik dla nauczyciela : gimnazjum : klasa 3 / Anna Bazyluk [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001 Matematyka 4 : książka dla nauczyciela : praca zbiorowa / Marcin Braun [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, cop. 2000

18. Matematyka bliżej nas : książka dla nauczyciela : klasa 1 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum zakres podstawowy i rozszerzony / Stanisław Zieleń. - Opole : Nowik, 2002

19. Matematyka jest wszędzie : poradnik metodyczny : klasa 4 / Teresa Orłowska, Halina Węgierska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002

20. Matematyka jest wszędzie : poradnik metodyczny : klasa 5 / Teresa Orłowska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003

21. Matematyka się liczy : poradnik dla nauczyciela : liceum ogólnokształcace, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym. Cz. 3 / Wiktor Bartol [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

22. Matematyka się liczy : poradnik dla nauczyciela, program nauczania : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym. Cz. 1 / Wiktor Bartol [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

23. Matematyka wokół nas : gimnazjum 3 : poradnik dla nauczyciela / Anna Drążek, Barbara Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

24. Matematyka wokół nas : książka dla nauczyciela : szkoła podstawowa 4 / Helena Lewicka, Mirosława Zawal-Jarosik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

25. Matematyka wokół nas : szkoła podstawowa 5 : książka dla nauczyciela / Helena Lewicka, Elżbieta Rosłon. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

26. Matematyka wokół nas : szkoła podstawowa 6 : książka dla nauczyciela / Helena Lewicka, Maria Krygowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

27. Metoda zautomatyzowanego rachowania oparta na układzie liczb na palcach : praktyczny poradnik do uczenia matematyki młodszych dzieci, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki oraz dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną - do wykorzystania w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych / Janina Sapeta. - Kraków : Impuls, 2003

28. Rachunek pamięciowy w młodszych klasach szkoły podstawowej / Jerzy Nowik, Renata Reclik. - Opole : Nowik, 2002

 

MUZYKA

1. 21 spotkań z muzyką : poradnik metodyczny do klasy 4-6 w szkole podstawowej / Agnieszka Kreiner-Bogdańska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002

2. Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000

3. Muzyka : przewodnik metodyczny dla klasy 6 / Maria Tomaszewska, Krzysztof Kramek, Ewa Masiak. - Gdańsk : M. Rożak, 2000

4. Muzyka : wskazówki metodyczne dla nauczyciela : klasy 4-6 / Alicja Twardowska, Katarzyna Wlaźlińska. - Warszawa : Wydaw. Juka, 2005

5. Muzyka i my : szkoła podstawowa 4 : przewodnik / Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek ; informacje o kompozytorach oprac. Małgorzata Dybowska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2001]

6. Muzyka i my : szkoła podstawowa 5 : przewodnik dla nauczyciela / Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

7. Muzyka i my : szkoła podstawowa 5 : przewodnik dla nauczyciela / Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,cop. 2000

8. Muzyka i my : szkoła podstawowa 6 : przewodnik / Romana Rataj, Włodzimierz Sołtysik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

9. Muzyka i my : szkoła podstawowa 6 : przewodnik / Romana Rataj, Włodzimierz Sołtysik. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

10. Muzyka w gimnazjum : vademecum nauczyciela / Agnieszka Kreiner-Bogdańska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2000

11. Muzyka w szkole podstawowej : autorski program przedmiotu / Bogumiła Roszak. - Poznań : G&P, 2000

12. Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej / pod red. Elżbiety Kędzior-Niczyporuk. - Lublin : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, 2006

13. Podstawy teorii uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona : materiały z 3 Seminarium Gordonowskiego, Zamość 2-12 sierpnia 1998 r. / pod red. Ewy Zwolińskiej. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000

14. Świat muzyki : poradnik dla nauczyciela : program nauczania : gimnazjum / Danuta Więckowska, Andrzej Rękas, Dorota Krawczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

15. Świat muzyki : przewodnik dla nauczyciela : gimnazjum : klasy 1-3 / Danuta Więckowska, Andrzej Rękas. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2001]

 

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE

1. Dydaktyka edukacji obronnej / Kazimierz Żegnałek. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003

2. Edukacja obronna / Marek Kucharski. - Warszawa : Fundacja "Innowacja",2002Historia wychowania wojskowego w Polsce do 1864 roku / Jerzy Cytowski, Bogdan Rudnicki, Edmund Szweda. - Siedlce : [s.n.], 2005

3. Kształcenie obronne młodzieży akademickiej / Mirosław Kaliński. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Egros, 2004

4. Przysposobienie obronne : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 2 / Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek. - Gdynia : Operon, 2003

5. Przysposobienie obronne : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 1 / Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek. - Wyd. 2. - Gdynia : Operon, 2003

6. Przysposobienie obronne : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej : kształcenie w zakresie podstawowym / Bogusława Breitkopf, Mirosław Marciniak, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

7. Przysposobienie obronne : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 1, Pierwsza pomoc / Marian Stebelski. - Warszawa : Elipsa, 2003

8. Przysposobienie obronne : podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej / Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek. - Wyd. 2. - Gdynia : Operon, 2003

9. Przysposobienie obronne : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum i zasadniczej szkole zawodowej : kształcenie w zakresie podstawowym / aut. poradnika Bogusława Breitkopf, Arleta Poręba-Konopczyńska ; aut. programu nauczania Bogusława Breitkopf, Teodor Jakobson, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

10. Przysposobienie obronne : program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum / Zbigniew Smutek. - Rumia : Operon, 2001

11. Przysposobienie obronne : przewodnik dla nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej / Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek. - Gdynia : Operon, 2003

12. Przysposobienie obronne : przewodnik dla nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej / Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek. - Wyd. 2. - Gdynia : Operon, 2004

13. Przysposobienie obronne : przewodnik dla nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej / Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek. - Runia : Operon, 2002

14. Przysposobienie obronne : testy sprawdzające dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Anna Nowak. - Gdynia : Operon, 2004

15. Przysposobienie obronne : wybrane scenariusze lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych / Andrzej Abramowicz, Anna Nowak, Janusz Zniszczyński. - Gdynia : Operon, 2003

16. Przysposobienie obronne : zestaw foliogramów dla nauczycieli : szkoły ponadgimnazjalne / wybór teści foliogramów Lesław Urbanowski na podstawie podręcznika Przysposobienie obronne autorstwa Bogusławy Breitkopf, Mirosława Marciniaka, Zbigniewa Worwy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

17. Przysposobienie obronne : zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej : kształcenie w zakresie podstawowym / Bogusława Breitkopf, Mirosław Marciniak, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

18. Przysposobienie obronne : zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych / Mariusz Goniewicz, Anna W. Nowak, Zbigniew Smutek. - Wyd. 2. - Gdynia : Operon, 2003

19. Vademecum : przewodnik do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa / Jolanta Sartori. - Toruń : Bea-Bleja, 2001

20. Wychowanie patriotyczno-obronne : tradycje i współczesność / red. nauk. Romuald Kalinowski, Jerzy Kunikowski, Lech Wyszczelski ; aut. Agnieszka Araucz [et al.]. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004

 

SCENARIUSZE IMPREZ SZKOLNYCH

1. "...z fantazją i humorem..." czyli Teatr w szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku / Anna Monika Szymańska, Anna Szymczak. - Rzeszów : Fosze, 2004

2. Bajdobrzenie na szkolnej scenie / Małgorzata Barańska ; [il. Andrzej Jurkiewicz, muzyka Andrzej Filar]. - Gdańsk : Harmonia, cop. 2002

3. Bajka jest dobra na wszystko / Grażyna Rybicka, Maciej Bieniek. - Płock : Korepetytor M. Gałczyński, 2004

4. Boże Narodzenie : jasełka do wystawienia przez grupy przedszkolne i szkolne / Beata Andrzejczuk ; rys. Katarzyna Bednarczyk. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2003

5. Co z was wyrośnie : scenariusze dla gimnazjum i liceum / Anna Blaschke. - Kraków : Impuls, 2004

6. Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych / Hanna Szeląg. - Kraków : Impuls, 2005

7. Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same : (propozycje scenariuszy do przedstawień szkolnych i nie tylko) / Agnieszka Wątorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

8. Dzieci witają lato / Cordula Pertler, Eva Reuys ; przekł. [Magdalena Rykowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006

9. Dziecko aktorem. Cz. 2 / Bożena Forma. - Płock : Wydawnictwo i Poligrafia Iwanowski, 2002

10. Epika na szkolnej scenie : inscenizacje dla klas 4-6 / Jolanta Zabielska. - Gdańsk : Harmonia, 2003

11. Europa bez granic i inne scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum / Jan Jakub Należyty. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004

12. Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej / Agnieszka Maj. - Gdańsk : Harmonia, 2004

13. Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej / Agnieszka Maj. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia, 2006

14. Indorek / Stanisława Lucyna Kasińska ; [il. Magdalena Pilch]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2005

15. Inscenizacje matematyczne : Żywot Pitagorasa. Historia liczby II [pi] / Bożena Prystupa. - Opole : Nowik, 2001

16. Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006

17. Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 2003

18. Inscenizacje na cały rok / Cezary Piotr Tarkowski. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006

19. Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum / Małgorzata Wieczorek, Dorota Wieczorek. - Gdańsk : Harmonia, 2003

20. Inscenizacje na rok szkolny : praca zbiorowa / pod red. Aleksandry Bałoniak. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2005

21. Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym / Elwira Drzał, Iwonna Skibińska-Czechowicz. - Gdańsk : Harmonia, 2000

22. Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym / Elwira Drzał, Iwonna Skibińska-Czechowicz. - Wyd. 5. - Gdańsk : Harmonia, cop. 2000

23. Jak dobrze być... : scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / oprac. Renata Chrzanowska. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

24. Jasełka i misteria / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : Rubikon, 2003

25. Jasełka i przedstawienia bożonarodzeniowe : scenariusze dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / [red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004

26. Każdy ubiera się inaczej : scenariusze dla klas 4-6 / Anna Blaschke. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004 Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum / Maria Kubiczek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

27. Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum / Maria Kubiczek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

28. Lepiej zapobiegać niż leczyć : scenariusze imprez szkolnych / Wiesława Kwiek. - Sokołów Podlaski : F.P.U.H."Wiwa" Waldemar Kwiek, 2005

29. Mały teatr - wielkie emocje : scenariusze imprez szkolnych / pod red. Cecylii Antosik. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2004

30. Muzy na scenie : inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, operetki, śpiewogry, parodie, konkursy, imprezy dla szkół ponadgimnazjalnych / Elżbieta Gałczyńska, Eliza Ogorzała, Elżbieta Szczepańska. - Płock : Korepetytor Marian Gałczyński, 2002

31. Na różne okazje : materiały do pracy katechetyczno-pedagogicznej (wiersze i inscenizacje) / Teresa Błaszczyk R.M. - Marki : "Michalineum", 2001

32. Na spotkanie tęczy... : scenariusze spektakli dla dzieci i młodzieży / Dorota Nowak. - Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, cop. 2005

33. Nasz teatrzyk : scenariusze dla przedszkolaków / Ewa Stadtmuller. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2005

34. Nie ma czasu dla księżniczki : przedstawienia kukiełkowe dotyczące problemów dziecięcych / Beatrix Koloska, Ingrid Markert ; przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność, 2002

35. Nim dzień na dobre się obudzi : scenariusze uroczystości szkolnych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / red. prowadzący Teresa Król. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004

36. Od września do czerwca : scenariusze imprez szkolnych / Wiesława Kwiek. - Wyd. 2 poszerz. - Sokołów Podlaski : Wiwa, cop. 2003

37. Od września do czerwca : scenariusze szkolne / Wiesława Kwiek ; pod kier. Henryka Kalaty. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

38. Pinokio... A jak myślisz? : scenariusze uroczystości szkolnych dla szkół podstawowych / Jan Jakub Należyty ; oprac. metodyczne Lena Jankowska-Poleganow. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2002

39. Pinokio... A jak myślisz? : scenariusze uroczystości szkolnych dla szkół podstawowych / Jan Jakub Należyty ; oprac. metodyczne Lena Jankowska-Poleganow. - Wyd. 2. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2003

40. Przygoda z teatrem / Makowska Krystyna. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003

41. Scenariusze uroczystości dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Jadwiga Chomacka, Jolanta Polkiewicz. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

42. Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. Krystyna Radwan]. - Kraków : Rubikon, 2005

43. Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : Rubikon, 2003

44. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : Rubikon, 2003

45. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / [red. Krystyna Radwan]. - Kraków : Rubikon, 2004

46. Spotkania : scenariusze uroczystości religijnych, patriotycznych i szkolnych / [aut. Danuta Baran et al. ; red. Barbara Rabajczyk]. - Wyd. 2. - Kielce : Jedność, 2004

47. Spotkania : scenariusze uroczystości religijnych, patriotycznych i szkolnych / [Danuta Baran et al. ; red. Barbara Rabajczyk]. - Kielce : Jedność, 2003

48. Spotkania z książką : scenariusze imprez czytelniczych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Wróbel. - Kraków : Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 2001

49. Spotkanie przy malowanej ścianie : inscenizacje na różne okazje / Tadeusz Ruciński. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004

50. Stasio enter czyli Afera z komputera : scenariusze przedstawień w przedszkolu dla nauczyciela przedszkola / Jan Jakub Należyty ; [il. Janusz Obłucki]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

51. Szkolne teatrzyki na cztery pory roku : praca zbiorowa / pod red. Iwony Fechner-Sędzickiej ; [aut. scenariuszy Alina Kilian et al.]. - Toruń : Aker, 2003

52. Szkolne uroczystości w pigułce : wybór scenariuszy dla klas 1-3 : praca zbiorowa / wstęp Barbara Krzemińska. - Złotów : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2002

53. Szkolny kabaret "Szpila" przedstawia... : (scenariusze imprez) / Urszula Wójcik. - Płock : Korepetytor M. Gałczyński, 2003

54. Śmiech na szkolnej scenie : scenariusze kabaretowe / Józef Burniewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

55. Teatr "Smyk" dla smyka : scenariusze przedstawień dla dzieci / Teresa Fiutowska. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, cop. 2003

56. Teatr : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Króla. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Poligrafia Salezjańska, 2000

57. Teatr jest po to... / Agnieszka Borodejuk. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2004

58. Teatr młodzieżowy : warsztat - spektakl - scenariusze / Jan Andrzej Fręś. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2005

59. Teatr niewielki / Irena Hlubek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003

60. Teatr szkolny. Cz. 4, Scenariusze uroczystości / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. - Wrocław : Europa, cop. 2004

61. Teatr szkolny. Cz. 4, Scenariusze uroczystości / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. - Wyd. 2. - Wrocław : Europa, 2005

62. Teatr szkolny. Cz. 5, Scenopisy / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. - Wrocław : Europa, 2005

63. Teatrałki czyli Teatralne kawałki na różne szkolne okazje / Kalina Jerzykowska ; muzyka Jacek Delong. - Wyd. 2. - Łódź : Literatura, 2006

64. Teatrzyk dla przedszkolaka : inscenizacje, zabawy, baśnie związane z ekologią, świętami, zdrowiem, kształtowaniem postaw oraz pożegnaniem przedszkola / Elżbieta Gałczyńska, Eliza Ogorzała. - Płock : Korepetytor Marian Gałczyński, 2002

65. Teatrzyk Fioletowy Krokus zaprasza Szanownych Państwa na 16 jednoaktówek / napisanych przez Marka i Małgorzatę Kot ; il. Bożena Gąsienica Byrcyn. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2003

66. Teatrzyk na cały rok : scenariusze spektakli teatralnych i ćwiczenia przeznaczone dla amatorskich zespołów teatralnych, teatrzyków szkolnych, bibliotekarzy, polonistów, wszystkich, lubiących bawić się w teatr / Małgorzata Pietrzak. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2004

67. Teatrzyki szkolne dla klas 1-3 / scen. Maria Kownacka ; oprac. Joanna Rodziewicz ; [il. Zuzanna Czuban]. - Wrocław : Siedmioróg, 2005

68. To ja chcę być Jezusem! : scenariusze zabaw i gier dla dzieci / Carol Camp Twork ; przekł. Paweł Kaźmierczak. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 2004

69. Uroczystości : (apele, konkursy, pantonima, teatr) w szkole podstawowej 1-6 : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Wyd. 2 popr. - Toruń : Bea, 2004

70. Uroczystości dla najmłodszych w szkole podstawowej : przedstawienia, teatrzyki, wiersze / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Wydawnictwo Bea, 2006

71. Uroczystości szkolne : (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum / liceum : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : Bea-Bleja, 2003

72. Uroczystości szkolne : (apele, konkursy, pantomima, teatr) w szkole podstawowej 1-6 : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : Bea-Bleja, 2000

73. Uroczystości szkolne : (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum 1-3 : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : Bea-Bleja, 2000

74. Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantonima) w szkole podstawowej 1-6 : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : Bea-Bleja, 2003

75. Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej / Krystyna Barańska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002

76. Uroczystości szkolne w gimnazjum. T. 1, Apele, teatr, imprezy, kabaret / [red. Barbara Bleja-Sosna]. - Toruń : Bea, 2000

77. Uroczystości teatralne w gimnazjum / liceum : inscenizacje teatralne na różne okazje do promowania uczniowskich talentów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym / [red. Barbara Bleja-Sosna]. - Toruń : Wydawnictwo Bea Książki Edukacyjne, 2006

78. Uroczystości w przedszkolu / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Bea, 2004

79. Uroczystości w szkole podstawowej : scenariusze inscenizacji, scenki teatralne, konkursy, bajki dydaktyczne, pantomima. T. 2 / [red. Barbara Bleja-Sosna]. - Toruń : Bea, 2006

80. Uroczystości w szkole podstawowej 1-6 : (apele, konkursy, pantomima, teatr). T. 1 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Wyd. 2 popr. - Toruń : Bea, 2004

81. W górę kurtyna : zbiór scenariuszy przedstawień dla dzieci / Dorota Dankowska. - Gdańsk : Harmonia, 2004

82. W to mi graj : inscenizacje dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Agnieszka Maj. - Gdańsk : Harmonia, 2005

83. Wybór scenariuszy dla teatrzyków szkolnych dla klas 1-3 / Maria Kownacka ; oprac. Joanna Rodziewicz. - Wrocław : Siedmioróg, 2002

84. Wybór scenariuszy dla teatrzyków szkolnych dla klas 1-3 / Maria Kownacka ; oprac. Joanna Rodziewicz. - Wrocław : Siedmioróg, 2003

85. Z Kacprem przez cały rok : 18 nowych przedstawień kukiełkowych dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat / Silvia Klimke, Monika Meyer ; przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność, 2002

86. Z Muzą w szkole : inscenizacje, zabawy, montaże poetycko-muzyczne w szkole podstawowej dla klas młodszych : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Gałczyńskiej. - Płock : Wydawnictwo Korepetytor Marian Gałczyński, 2001

87. Za siedmioma zasłonami prawda tkwi : scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / [red. prowadzący Teresa Król ; aut. Renata Kosin, Wiesława Szydek]. - Kraków : Rubikon, 2004

88. Zabawa w teatr : scenariusze dla dzieci. Cz. 3 / Zofia Wójcik. - Warszawa : Didasko, 2006

89. Zagrajmy dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / red. Teresa Król. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003

90. Zapraszamy do szkolnego teatru : inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, dramy, konkursy : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Gałczyńskiej ; aut. Elżbieta Gałczyńska [et al.]. - Płock : Korepetytor M. Gałczyński, 2001

 

SZTUKA

1. Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej / pod red. Elżbiety Kędzior-Niczyporuk. - Lublin : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, 2006

2. Plastyka : poradnik dla nauczyciela : szkoła podstawowa 4-6 / Beata Kordon. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

1. "Ośmiel się być mądrym" : program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej w klasach 4-6 / Jarosław Machnicki, Grzegorz Liebrecht, Jacek Wołowiec. - Kielce : Mac Edukacja, 2000

2. A to historia! : podręcznik historii i społeczeństwa : klasa 4. Cz. 2 / Alicja Pacewicz [et al.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2000

3. A to historia! : scenariusze lekcji historii i społeczeństwa : wskazówki dla nauczycieli : klasa 4. Cz. 1 / Alicja Pacewicz [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2000

4. A to historia! : scenariusze lekcji historii i społeczeństwa : wskazówki dla nauczycieli : klasa 4. Cz. 2 / Alicja Pacewicz [et al.]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2000

5. Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / pod red. Grażyny Pańko i Joanny Wojdon. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003

6. Egzamin gimnazjalny : standardy wymagań w pytaniach i w odpowiedziach : język polski, historia, wiedza o społeczeństwie: wychowanie obywatelskie, podstawy wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Marty Sobocińskiej. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, cop. 2003

7. Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa 5 : poradnik dla nauczyciela / Ewa Marciniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

8. Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa 6 : poradnik dla nauczyciela / Ewa Marciniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

9. Historia i wiedza o społeczeństwie : poradnik dla nauczyciela i program nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych / Jolanta Choińska-Mika, Maciej Jędrusik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

10. Historia i wiedza o społeczeństwie : program nauczania : przewodnik metodyczny : zasadnicza szkoła zawodowa / Anna Landau-Czajka, Małgorzata Pieńkowska-Koźmińska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

11. Historia i wiedza o społeczeństwie : program nauczania : zasadnicza szkoła zawodowa / Anna Landau-Czajka, Małgorzata Pieńkowska-Koźmińska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

12. Historia i wiedza o społeczeństwie : program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej / Szymon Olszaniec. - Gdynia : Operon, 2003

13. Historia i wiedza o społeczeństwie : przewodnik dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej / Jarosław Bonecki, Zbigniew Smutek, Antonina Telicka-Bonecka. - Gdynia : Operon, 2003

14. Historia i wiedza o społeczeństwie : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela zasadniczej szkoły zawodowej / Edyta Pustuła, Cezary Tulin. - Gdynia : Operon, 2004

15. Informator maturalny od 2005 roku z wiedzy o społeczeństwie / Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2003

16. Jak skutecznie przygotować uczniów do nowej matury z wiedzy o społeczeństwie : materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów / Jerzy Wójcicki. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004

17. Kompendium wiedzy o państwie współczesnym / Konstanty Adam Wojtaszczyk. - Wyd. 4. - Warszawa : Liber, 2000

18. Konstytucjonalizm w edukacji szkolnej / Marian Giermakowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000

19. Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej : scenariusze lekcji do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum : wersja rozszerzona. Cz. 1 / Tomasz Merta [et al.] ; red. Alicja Pacewicz i Tomasz Merta. - Wyd. 5 rozsz. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2000

20. Matura 2005 - wiedza o społeczeństwie : zbiór zadań / Antoni Downar. - Kraków : Idea, 2004

21. Młodzi obywatele : wyniki międzynarodowych badań młodzieży / Roman Dolata [et al.]. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2004

22. Dissertationes WUW / Uniwersytet Warszawski, ISSN 0509-7177 ; 452

23. Moje otoczenie : historia i społeczeństwo : przewodnik metodyczny dla klasy 4. Cz. 1 / Grażyna Okła [et al.]. - Kielce : Mac Edukacja, 2000

24. Moje otoczenie : historia i społeczeństwo : przewodnik metodyczny dla klasy 4. Cz. 2 / Grażyna Okła [et al.]. - Kielce : Mac Edukacja, 2000

25. Multimedia w edukacji historycznej i społecznej / red. nauk. Janusz Rulka, Barbara Tarnowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003

26. Nowa matura - WOS wiedza o społeczeństwie : repetytorium : poziom podstawowy i rozszerzony : kryteria oceniania, zadania o różnym stopniu trudności, modele odpowiedzi i punktacja / Piotr Krzesicki. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2006

27. Nowa matura z WOS-u : repetytorium - tematy egzaminacyjne / Paweł Pruszanowski, Agnieszka Wrońska, Paweł Oska. - S.l. : s.n., cop. 2006/2007

28. Polski ustrój państwowy / Ryszard Piotrowski. - Stan na dzień 1 marca 2000 r. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

29. Pomiar dydaktyczny / Teresa Szaran. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

30. Poznajemy dzieje cywilizacji : historia i społeczeństwo : poradnik dla nauczyciela klasy piątej szkoły podstawowej / Katarzyna Błachowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

31. Poznajemy świat wokół nas : historia i społeczeństwo : poradnik dla nauczyciela klasy szóstej szkoły podstawowej / Katarzyna Błachowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

32. Prawa człowieka : poradnik nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Koszewskiej ; [aut. publ. Bogna Chmielewska et al.]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002

33. Program nauczania : moduł: Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : typ szkoły gimnazjum : przedmiot wiedza o społeczeństwie : klasa 1-3 / Roman Sobiecki. - Kraków : Rubikon, cop. 2000

34. Program nauczania do historii i społeczeństwa : szkoła podstawowa 4-6 / Małgorzata Chen-Wincławska, Krystyna Polacka, Janusz Rulka. - Warszawa : M. Rożak, cop. 2001

35. Program nauczania w klasach 4-6 szkoły podstawowej : historia i społeczeństwo / Wit Górczyński, Wiesława Elżbieta Kozłowska, Małgorzata Rutkowska-Paszta. - Warszawa : Juka, 2000

36. Przewodnik metodyczny do wiedzy o społeczeństwie : gimnazjum 1 / Konsuela Kryszk, Radosław Kryszk, Ryszard Machuła. - Gdańsk : M. Rożak, cop. 2001

37. Przewodnik młodego obywatela : podręcznik i ćwiczenia dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników / Andrzej Waśkiewicz [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Civitas, 2003

38. Przewodnik młodego obywatela : wiedza o społeczeństwie - zakres podstawowy : podręcznik i ćwiczenia dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników / aut. Andrzej Waśkiewicz [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Civitas, 2003

39. Przygoda z historią : szkoła podstawowa : klasa 4 / Elżbieta i Jerzy Centkowscy. - Warszawa : Muza Szkolna, 2000

40. Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce : analiza wybranych problemów w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i aksjologicznym / Małgorzata Orłowska, Mirosława Jaworowska, Helena Ciążela. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001

41. Scenariusze lekcji do wiedzy o społeczeństwie : gimnazjum 1 / Krzysztof Tomaszewski. - Gdańsk : M. Rożak, cop. 2001

42. Społeczeństwo wczoraj i dziś : program nauczania dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Zofia Teresa Kozłowska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001

43. Syllabus z wiedzy o społeczeństwie 2002 : [informator] / oprac. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000

44. Szkolny program profilaktyki do realizacji w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych "Żyj zdrowo i szczęśliwie" / Barbara Anioł [et al.]. - Toruń : Bea-Bleja, 2003

45. Szkolny program profilaktyki na poziomie szkoły podstawowej / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Bea, 2004

46. Szkolny słownik wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie / Jerzy Pilikowski ; pod red. merytor. Łukasza Wordliczka. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2003

47. Świat średniowieczny : scenariusze lekcji do podręcznika dla klasy 1 gimnazjum / pod red. Marii Topczewskiej. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

48. Terminy z wiedzy o społeczeństwie / Andrzej Korytko, Paweł Letko, Edward A. Mierzwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

49. Testy umiejętności i wiedzy uczniów : historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa 4-6 / Piotr Mulkowski. - Toruń : Bea-Bleja, 2002

50. Testy z historii i wiedzy o społeczeństwie : dla maturzystów, kandydatów na studia: historyczne, prawnicze, politologiczne, administracyjne, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo oraz miłośników historii / Piotr Lisowski. - Lublin : Victoria, cop. 2000

51. To jest ważne... : przewodnik metodyczny do podręczników wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum / Krystyna Brząkalik, Jacek Królikowski. - Warszawa : Juka, 2001

52. Uczeń w nowej szkole : edukacja humanistyczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kujawskiej. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii, 2002

53. W rodzinie, w Polsce, w Europie : podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 5 / Bogdan Baran, Witold Bobiński. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000

54. W rodzinie, w Polsce, w Europie : podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6 / Witold Bobiński, Grzegorz Szymanowski. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

55. W rodzinie, w Polsce, w Europie : przewodnik metodyczny dla klasy 4 / Grzegorz Szymanowski. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000

56. W rodzinie, w Polsce, w Europie : przewodnik metodyczny dla klasy 5 / Grzegorz Szymanowski. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000

57. W rodzinie, w Polsce, w Europie : przewodnik metodyczny dla klasy 6 / Grzegorz Szymanowski. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

58. W rodzinie, w Polsce, w Europie : zeszyt ćwiczeń dla klasy 4 / Grzegorz Szymanowski. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

59. Wiedza o społeczeństwie : arkusze egzaminacyjne, modele odpowiedzi, komentarz / Agata Kunicka-Goldfinger. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, cop. 2005

60. Wiedza o społeczeństwie : arkusze egzaminacyjne, modele odpowiedzi, komentarz / Agata Kunicka-Goldfinger. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2005

61. Wiedza o społeczeństwie : materiały źródłowe : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jarosław Bonecki [et al.]. - Wyd. 2 zm. - Gdynia : Operon, 2004

62. Wiedza o społeczeństwie : materiały źródłowe : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jarosław Bonecki [et al.]. - Rumia : Operon, 2002

63. Wiedza o społeczeństwie : nowa matura 2005 : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jarosław Bonecki, Antonina Telicka-Bonecka. - Gdynia : Operon, 2004

64. Wiedza o społeczeństwie : nowa matura 2005 : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jarosław Bonecki, Zbigniew Smutek, Antonina Telicka-Bonecka. - Gdynia : Operon, 2005

65. Wiedza o społeczeństwie : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : suplement dla nauczyciela liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego i technikum / Jarosław Bonecki, Antonina Telicka-Bonecka. - Gdynia : Operon, 2005

66. Wiedza o społeczeństwie : podstawowe pojęcia / Stefan Opara. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987

67. Wiedza o społeczeństwie : poradnik dla nauczyciela, program nauczania : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym / Marek Grondas, Janusz Żmijski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

68. Wiedza o społeczeństwie : poradnik dla nauczycieli liceów i techników / Włodzimierz Sochacki. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003

69. Wiedza o społeczeństwie : program nauczania : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy, zakres rozszerzony / Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002

70. Wiedza o społeczeństwie : program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym) / Zbigniew Smutek, Janusz Maleska. - Rumia : Operon, 2002

71. Wiedza o społeczeństwie : program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technium (w zakresie podstawowym) / Zbigniew Smutek, Janusz Maleska. - Rumia : Operon, 2003

72. Wiedza o społeczeństwie : program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym) / Zbigniew Smutek, Janusz Maleska. - Wyd. 2 zm.. - Gdynia : Operon, 2004

73. Wiedza o społeczeństwie : program nauczania w liceach i technikach zakres podstawowy / Włodzimierz Sochacki. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002

74. Wiedza o społeczeństwie : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jarosław Bonecki, Zbigniew Smutek, Antonina Telicka-Bonecka. - Gdynia : Operon, 2002

75. Wiedza o społeczeństwie : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony / Włodzimierz Sochacki. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004

76. Wiedza o społeczeństwie : testy sprawdzające dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jan Kakareko. - Gdynia : Operon, 2004

77. Wiedza o społeczeństwie : wybrane scenariusze lekcji dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Piotr Bogdanowicz [et al.]. - Gdynia : Operon, 2003

78. Wiedza o społeczeństwie : wychowanie obywatelskie i wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : gimnazjum 2 / Konsuela Kryszk, Radosław Kryszk. - Gdańsk : M. Rożak, cop. 2000

79. Wiedza o społeczeństwie : zadania, testy, arkusze egzaminacyjne : zakresy podstawowy i rozszerzony / Marek Grondas, Janusz Żmijski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

80. Wiedza o społeczeństwie : zadania, testy, arkusze egzaminacyjne : zakresy podstawowy i rozszerzony / Marek Grondas, Janusz Żmijski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

81. Wiedza o społeczeństwie : zakresy podstawowy i rozszerzony : materiały źródłowe dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Jarosław Bonecki [et al.]. - Rumia : Operon, 2004

82. Współczesne systemy polityczne / Konstanty Adam Wojtaszczyk. - Wyd. 4 popr., stan na styczeń 2000 roku. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

83. Wychowanie a polityka : cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze / pod red. Grzegorza Radomskiego i Katarzyny Kalinowskiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004

84. Z demokracją na ty : edukacja prawna i obywatelska dla szkół średnich / pod red. Tomasza Merty ; aut. Marek Cichocki [et al.]. - Warszawa : Civitas, 2000

85. Z demokracją na ty : edukacja prawna i obywatelska dla szkół średnich / pod red. Tomasza Merty ; aut. Marek Cichocki [et al.]. - Wyd. 2 popr.i uzup. - Warszawa : Civitas, 2000

86. Z demokracją na ty : wiedza o społeczeństwie - zakres podstawowy i rozszerzony dla liceów ogólnokształcących / pod red. Tomasza Merty ; aut. Marek Cichocki et al. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Civitas, 2002

87. Zagadnienia i testy dla maturzystów i kandydatów na studia prawnicze, politologiczne, historyczne : historia Polski 1795-1918. Cz. 2 / Marian Bębenek, Jacek Czajkowski. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001

88. Zagadnienia i testy dla maturzystów i kandydatów na studia prawnicze, politologiczne, historyczne : historia Polski 966-1795. Cz.1 / Marian Bębenek, Jacek Czajkowski. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2000

89. Zagadnienia i testy dla maturzystów i kandydatów na studia prawnicze, politologiczne, historyczne : historia Polski 1918-1989 z elementami wiedzy o społeczeństwie. Cz. 3 / Marian Bębenek, Jacek Czajkowski. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

1. "Najmłodsi w Europie czyli Podróże z Misiem Unisiem" : (edukacja europejska w przedszkolu) : materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i klas "0" / Katarzyna Ewa Dębska. - Toruń : Aker, 2004

2. Badacze pisma i znaków : co dzieci chcą wiedzieć? / Heike Tenta ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2005

3. Badacze przeszłości : co dzieci chcą wiedzieć / Jakobine Wierz ; [tł. Magdalena Jałowiec ; il. Margret Russer]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2005

4. Badacze przyrody i nieba : co dzieci chcą wiedzieć? / Irmgard Maria Burtscher ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2005

5. Ceramika w edukacji szkolnej : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Jolanta Madej. - Kraków : Impuls, 2002

6. Chcę tego dotknąć! : zabawy rozwijające zmysł dotyku / wybór i oprac. Rudolf Seitz ; tł. Paweł Tkaczyk. - Kielce : Jedność, 2002

7. Czy babcia jest w niebie? : o przeżywaniu rozstań i smutku / Heike Baum ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Rykowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

8. Czy wszystko mi wolno? : znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu / Maria Caiati, Svjetlana Delac, Angelika Muller ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003

9. Czytające przedszkolaki : mit czy norma? / Ewa Arciszewska. - Warszawa : Żak, cop. 2002

10. Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację wzrokowo-ruchową / Hana Tymichova ; il. Katarzyna Rocławska-Dąbecka ; [red. nauk. prof. dr hab. Bronisław Rocławski]. - Wyd. 2. - Gdańsk : Glottispol, 2004

11. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2006

12. Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006

13. Edukacja przez ruch : fale, spirale, jodełki, zygzaki / Dorota Dziamska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

14. Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki / Dorota Dziamska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

15. Jak to pachnie i smakuje? : zabawy rozwijające zmysł węchu i smaku / Wolfgang Loscher ; tł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność, 2002

16. Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006

17. Małe dzieci - duże uczucia : dzieci odkrywają w zabawie swoje emocje / Heike Baum ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec ; il. Theora Krummel. - Kielce : Jedność, 2002

18. Małe dzieci - duży kłopot ? : właściwe rozpoznawanie problemów u dzieci w wieku od 3 do 6 lat : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sabine Laerum ; [tł. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

19. Metoda zautomatyzowanego rachowania oparta na układzie liczb na palcach : praktyczny poradnik do uczenia matematyki młodszych dzieci, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki oraz dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną - do wykorzystania w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych / Janina Sapeta. - Kraków : Impuls, 2003

20. Mój świat : poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć dla sześciolatków. Cz. 1 / Danuta Baczul, Mariola Sobótka, Aneta Włodarczyk. - Wrocław : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

21. Notes nauczyciela : "Album pięciolatka" / Joanna Białobrzeska, Zofia Wójcik. - Warszawa : Didasko, 2000

22. Notes nauczyciela : "Album trzylatka" / Joanna Białobrzeska, Zofia Wójcik. - Warszawa : Didasko, cop. 2000

23. Notes nauczyciela : "Od A do Z" : klasa "0" / Joanna Białobrzeska, Margaryta Orzechowska, Dorota Raczyńska. - Warszawa : Didasko, 2000

24. O komunikowaniu się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gąsiorek i Magdaleny Grochowalskiej. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2003

25. Ogień / Gisela Walter ; [tł. Edyta Panek ; il. Hans-Dieter Sumpf]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2004

26. Patrzeć - słyszeć - czuć : zabawy rozwijające zmysły dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat / Elisabeth Wagner ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Wyd. 2. - Kielce : Jedność, 2004

27. Patrzeć - słyszeć - czuć : zabawy rozwijające zmysły dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat / Elisabeth Wagner ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Jedność, 2002

28. Plany miesięczne : 6-latki : luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec / Iwona Salach. - Płock : Wydawnictwo i Poligrafia" Iwanowski", 2004

29. Plany miesięczne : 6-latki : wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń / Iwona Salach. - Płock : Wydawnictwo i Poligrafia"Iwanowski", 2004

30. Pokonywać słabości : zabawy wzmacniające wiarę we własne siły / Heike Baum ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec ; il. Theora Krummel]. - Kielce : Jedność, 2002

31. Powietrze / Gisela Walter ; [tł. Edyta Panek ; il. Hans-Dieter Sumpf]. - Kielce : Jedność, 2004

32. Poznawać świat wszystkimi zmysłami : książka ćwiczeń : ćwiczenia rozwijające percepcję / Renate Zimmer ; [tł. Paulina Filippi-Lechowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2005

33. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Helena Skibińska. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2001

34. Praca w przedszkolu z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Maria Wójcik, Urszula Dąbrowska. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Beseder, cop. 2003

35. Proszę, nie gaś światła! : o radzeniu sobie ze strachem i niepewnością / Heike Baum ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

36. Spokojnie siedzieć? To nie dla mnie! : co pomaga małym wiercipiętom / Heike Baum ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

37. Stasio enter czyli Afera z komputera : scenariusze przedstawień w przedszkolu dla nauczyciela przedszkola / Jan Jakub Należyty ; [il. Janusz Obłucki]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

38. Świat wokół mnie : wrażenia zmysłowe w zabawach dzieci / wybór i oprac. Wolfgang Loscher ; Paweł Tkaczyk. - Kielce : Jedność, 2002

39. Wesoła szkoła sześciolatka : przewodnik metodyczny. Cz. 4 / Beata Okraska-Ćwiek, Małgorzata Walczak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

40. Wesoła szkoła sześciolatka : przewodnik metodyczny. Cz. 5 / Beata Okraska-Ćwiek, Małgorzata Walczak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

41. Woda / Gisela Walter ; tł. Edyta Panek ; il. Hans-Dieter Sumpf. - Kielce : Jedność, 2004

42. Wprowadzenie dzieci w świat pisma na podstawie metody Ireny Majchrzak / Jolanta Prokopiuk. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002

43. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

44. Z praktyki wychowania przedszkolnego / pod red. Anny Klim-Klimaszewskiej. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2005

45. Z wody, waty i kostek cukru : pierwsze eksperymenty przedszkolaków / Barbel Merthan ; [przekł. z jęz. niem. Małgorzata Bukowska]. - Kielce : Jedność : Herder, 2006

46. Zabawa w teatr : scenariusze dla dzieci. Cz. 3 / Zofia Wójcik. - Warszawa : Didasko, 2006

47. Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej / Bożena Muchacka. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2002

48. Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej / Bożena Muchacka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006

49. Zabawy do nauczania integracyjnego / Charmaine Liebertz ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Panek ; rys. Felix Weinold]. - Kielce : Jedność, 2002

50. Zabawy przygotowujące do szkoły / Bärbel Merthan ; [przekł. z jęz. niem. Rita Malcher]. - Kielce : Jedność, 2004

51. Zabawy rozwijające logiczne myślenie : nowe propozycje dla przedszkoli / Daniela Braun, Rita Greine ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec ; il. Iris Mielke. - Kielce : Jedność, 2002

52. Zabawy rozwijające zmysły / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Panek]. - Kielce : Wydaw. Jedność, 2002

53. Zabawy teatralne w przedszkolu : 100 propozycji / D. Megrier ; tł. Andrzej Wróblewski. - Warszawa : Cyklady, 2000

54. Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych / Elżbieta Waszkiewicz . Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych ; Gry i zabawy w terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002

55. Ziemia / Gisela Walter ; tł. Edyta Panek. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2004

56. Zimowa książeczka dla starszych przedszkolaków / Teresa Fiutowska ; oprac. graf. Beata Łęska , Kinga Kolary. - Warszawa : Adam, cop. 1997

57. Zreformowana wczesna edukacja : od refleksji ku działaniom nauczyciela / red. nauk. Marzena Nowicka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2005

58. Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessorii o wychowaniu dziecka / Małgorzata Miksza. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2004

 

Oprac. Wanda Golec

 

 

 

Powrót do Dydaktyka