Szkolne poradnictwo edukacyjno-zawodowe - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1979-2005

KSIĄŻKI

1. 100 zawodów z przyszłością / Claudia Schumacher, Stefan Schwartz ; przeł. Leszek Kosim. - Warszawa : Adamantan, 1998

2. Charakterystyka predyspozycji zawodowych i osobowościowych bezrobotnych i przedsiębiorstw : na podstawie przeprowadzonych badań kwestionariuszami psychologicznymi / Henryk Skłodowski, Tomasz Kucharski. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002

3. Człowiek i praca : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy / Janina E. Karney. - Warszawa : Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, 2000

4. Decyzje młodzieży dotyczące własnej przyszłości : (uwarunkowania psychospołeczne) / Maria Czerwińska-Jasiewicz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1997

5. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych powiatowego rynku pracy / pod red. Henryka Bednarczyka, Ireneusza Woźniaka. - Zwoleń : Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, cop. 2003

6. Dobór treści kształcenia zawodowego. T. 1 / pod red. Barbary Baraniak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1997

7. Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001

8. Drogi rozwoju kształcenia zawodowego / red. Krzysztof Szafraniec. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1991

9. Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku : materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego w Ciechocinku w dniach 13-15 maja 1996 r. / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997

10. Edukacja wobec rynku pracy : realia, możliwości, perspektywy / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003

11. Elementy teorii kształcenia zawodowego / Ludwik Kołkowski, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994

12. Instytucjonalne doradztwo zawodowe : diagnoza i model optymalizacyjny / Aneta Strużyna. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2005

13. Jak zdobyć zawód i pracę? : (Kto może pomóc?) / Stanisław Suchy ; Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1995

14. Jak zostać doradcą wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli? : [wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli] / oprac. Edyta Brudnik, Beata Owczarska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000

15. Jakość kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych / pod red. Mariana Piotrowskiego i Andrzeja Kirejczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2001

16. Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian / Stanisław Kaczor. - Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii. Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, 1993

17. Kształcenie ogólne a kształcenie zawodowe w wybranych krajach / Stefania Szczurkowska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996

18. Kultura pedagogiczna nauczycieli praktycznego nauczania zawodu / Teresa Mielnik. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1991

19. Nauczanie języków obcych do celów zawodowych / Stanisław Wojnicki. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1991

20. Niejednoznaczność poradnictwa / red. Ewa Siarkiewicz. - Zielona góra : Uniwersytet Zielonogórski, cp. 2004

21. Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej / pod red. Stefana M[ichała] Kwiatkowskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998

22. O poradnictwie zawodowym dla osób niepełnosprawnych / Kazimierz Stąsiek, Maria Zięcina-Banek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1991

23. O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawcze dyskursu : podręcznik akademicki / Alicja Kargulowa. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004

24. Organizacja, praca, bezrobocie / pod red. nauk. Grażyny Kranas. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1999

25. Orientacja i poradnictwo zawodowe : materiały informacyjno - metodyczne / Ryszard Parzęcki, Krzysztof Symela, Bogdan Zawadzki. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1995

26. Orientacja i poradnictwo zawodowe w pracy szkół zawodowych / Ryszard Parzęcki ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie. - Toruń : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1985

27. Orientacja zawodowa : przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej / Ludmiła Krawczyk, Antoni Kulpa, Małgorzata Maicka. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1999

28. Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2005

29. Powinności nauczycieli akademickich a gotowość zawodowa studentów / Wiesława M. Wołoszyn. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996

30. Praca biurowa : przewodnik dla nauczycieli / Ewa Stefaniak-Piasek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

31. Praktyczne metody pracy zespołowej / David Leigh. - Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997

32. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu na lekcjach pracy-techniki : przewodnik metodyczny dla nauczycieli pracy-techniki / Wanda Rachalska, Krystyna Lelińska, Jadwiga Wołejszo. - Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990

33. Psychologia w zawodach wymagających kontaktów z ludźmi / Jerzy Wróblewski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997

34. Psychologiczna analiza cech decyzji zawodowych młodzieży szkolnej / Maria Czerwińska-Jasiewicz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1979

35. Psychologiczne i pedagogiczne wyznaczniki procesu kształcenia zawodowego / Franciszek Szlosek. - Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990

36. Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej / red. nauk. Wiktor Rabczuk ; EURYDICE (Europejska Sieć Informacji o Edukacji) ; CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego). - Warszawa : Komisja Europejska, cop. 1998

37. Systemy, jakość i standardy kształcenia zawodowego / pod red. Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1997

38. Środowiskowe i wychowawcze uwarunkowania wyboru zawodu przez młodzież niepełnosprawną / Józef Sowa. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1990

39. Treści kształcenia zawodowego : kryteria i metody doboru / Barbara Baraniak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1995

40. Uczeń wybiera zawód : poradnik dla nauczyciela techniki / Włodzimierz Trzeciak, Grażyna Sołtysińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

41. W przeddzień życiowych decyzji : zeszyt problemowy nr 2 z zakresu poradnictwa zawodowego / oprac. zespół red. Grzegorz Gwis, Halina Kaczyńska, Maria Krzewicka. - Łódź : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1997

42. Warsztat / Bożena Wojtasik . - Warszawa : Wydaw doradcy zawodu : aspekty pedagogiczno - psychologiczne. Szkolne PWN, 1997

43. Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002

44. Wybieram szkołę - zawód - pracę : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1996

45. Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998

46. Zmiany na rynku pracy a kształcenie zawodowe : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Drogosz-Zabłockiej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bezrobocie - problem współczesnego człowieka / Magdalena Krawczonek. - Bibliogr. // Problemy Alkoholizmu. - 2004, nr 3/4, s. 5-6

2. Cele i dążenia uczniów klas maturalnych oraz motywy wyboru dalszej drogi życiowej (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku) / Danuta Leszczyńska // Wychowawca . - 2005, nr 1, s. 14-15

3. Ciągłość i zmiana w orientacji i poradnictwie zawodowym w Polsce / Violetta Drabik-Podgórna // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 1999, nr 2, s. 87-93

4. Czy doradca zawodowy wyręczy pedagoga szkolnego? / Dorota Rózga // Nowa Edukacja Zawodowa . - 2005, nr 3, s. 18-19

5. Czy młodzież 3 klasy liceum jest przygotowana do wyboru zawodu? / Małgorzata Wójcik // Nowa Edukacja Zawodowa . - 2005, nr 6, s. 21-23

6. Czy zainteresowania mają wpływ na wybór zawodu? / Krzysztof Kaleta // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 3, s. 27-28

7. Decyzje młodzieży dotyczące własnej przyszłości (uwarunkowania psychospołeczne) / Maria Czerwińska-Jasiewicz. - Warszawa, 1997. - Rec. Monika Dominiak // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2000, nr 3/4, s. 200-203

8. Dlaczego nie mamy systemu orientacji szkolnej i zawodowej? / Anna Zadęcka-Cekiera // Nowa Szkoła . - 2005, nr 5, s. 9-13

9. Dlaczego poradnictwo zawodowe? / Hanna Świątkiewicz-Zych // Rynek Pracy. - 2002, nr 9-10, s. 6-15

10. Doradca zawodu / Wojciech Ryszard Obraniak // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 18-19

11. Doradztwo zawodowe dawniej i dziś / Janusz Gęsicki // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5,
s. 19-20

12. Doradztwo zawodowe szansą przeciwdziałania bezrobociu w Polsce / Elżbieta Podoska-Filipowicz // Edukacja Humanistyczna (Szczec.). - 2001, nr 1, s. 59-67

13. Doradztwo zawodowe w perspektywie emancypacyjnej / Ewa Sarzyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 63-66

14. Działalność zawodoznawcza w gimnazjum - założenia i realia / Iwona Mandrzejewska-Smól // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 14-17

15.  Dziecko w relacjach ze światem zawodowym / Magdalena Piorunek. - Poznań, 1996. - Rec. Maria Staworzyńska-Grządziel // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 1, s. 142-145

16. Francuski system edukacji i poradnictwa / Janusz Och // Nowa Edukacja Zawodowa . - 2005, nr 1, s. 19-22

17. Ja i mój zawód : możliwości a wymagania zawodowe / Bernadeta Szot // Wszystko dla Szkoły . - 2005, nr 3, s. 9-10

18. Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu? / Lucyna Słodowa // Wychowawca . - 2005, nr 1, s. 11-13

19. Jak wspierać młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych? / Joanna Pawlak // Wychowawca . - 2005, nr 1, s. 5-7

20. Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w szkołach zawodowych w warunkach reformy edukacji / Krystyna Lelińska // Oświatowiec. - 1999, nr 3, s. 38-49

21. Kreowanie karier zawodowych we współczesnej placówce edukacyjnej. Cz. 1 / Sławomir Jędrzejowski // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7-8, s. 18-20

22. Kreowanie karier zawodowych we współczesnej placówce edukacyjnej. Cz. 2 / Sławomir Jędrzejowski // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 9, s. 24-28

23. Kreowanie karier zawodowych we współczesnej placówce edukacyjnej. Cz. 3 / Sławomir Jędrzejowski // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 30-35

24. Lekcja promocji / Stanisław Bąkowicz // Szkoła Zawodowa. - 1997, nr 9, s. 37-38

25. Losy gimnazjalistów z problemami zdrowotnymi / Gerard Adydan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 22-26

26. Młodzież na rynku pracy : aspekty pojęciowe, teoretyczne i praktyczne /  Radosław  Herudziński. - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 22-26

27. Młodzieżowy Klub Planowania Rozwoju Zawodowego / Agnieszka Kośkiewicz // Wychowawca . - 2005, nr 1, s. 16-18

28.  Modernizacja polskiego poradnictwa zawodowego / Włodzimierz Trzeciak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, nr 4, s. 76-85

29. Motywy wyboru studiów psychologicznych / Małgorzata Wójtowicz-Dack, Beata Czerwieńska-Makowska. - Bibliogr.  // Edukacja. - 2004, nr 4, s. 55-66

30. Motywy wyboru zawodu medycznego przez młodzież u progu wejścia do Unii Europejskiej / Alina Dzioba. - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 1, s. 33-35

31. Nie wykorzystane zdolności / Krzysztof J. Niewiadomski // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 7/8, s. 16-17

32. Nowe formy działania OHP / Ryszard Walkiewicz // Nowa Edukacja Zawodowa . - 2005, nr 6, s. 40

33. Nowe uregulowania prawne z poradnictwa zawodowego / Tadeusz Gawlik, Tomasz Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 55-64

34. O orientacji i poradnictwie zawodowym / Dorota Rózga // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 36-37

35. Ogniwo łańcucha / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 51-52, s. 5

36. Opieka rodziny nad dzieckiem w procesie orientacji zawodowej / Dorota Wioletta Kujawa // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 16-17

37. Orientacja i poradnictwo zawodowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Renata Kruszyna // Wszystko dla Szkoły . - 2005, nr 3, s. 24-25

38. Orientacja i poradnictwo zawodowe w liceum / Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 9, s. 26-29

39. Orientacja i poradnictwo zawodowe w nowym systemie edukacji / Krystyna Lelińska // Nowa  Edukacja Zawodowa. - 2000, nr 2, s. 31-34

40. Orientacja szkolna a orientacja zawodowa / Monika Jaczyńska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 8-13

41.  Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum / Marian Janiga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 39-41

42.  Orientacja zawodowa oraz poradnictwo i szkolenie zawodowe dla osób z upośledzeniem umysłowym / Krystyna Mrugalska // Problemy Rehabilitacji Społecznej. - 1996, nr 4, s. 55-61

43. Planowanie życia / Ludmiła Krawczyk // Wychowawca . - 2005, nr 11, s. 12-13

44. Planuję swoją przyszłość / Iwona Wal // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 18-20

45. Pomóżmy zaplanować karierę / oprac. Wojciech Obraniak // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 16, s. 19-20

46. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w szkole /  Jerzy Kopański //  Mazowiecki Biuletyn Informacyjny. -  2004, nr 3, s. 73-82

47. Poradnictwo inwestycją w kapitał ludzi / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 8, s. 34-39

48. Poradnictwo w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych / Anna Śmielecka // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 23-26

49. Poradnictwo wobec reformy edukacji : szanse i zagrożenia / Alicja Kargulowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 1, s. 12-15

50. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych jako przedmiot nauczania w systemie studiów wyższych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego / Anna Paszkowska-Rogacz // Problemy Rehabilitacji Społecznej. - 1998, nr 4, s. 14-20

51. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych w dokumentach międzynarodowych // Problemy Rehabilitacji Społecznej. - 1996, nr 3, s. 12-15

52. Poradnictwo zawodowe w dobie integracji europejskiej : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej / Małgorzata Dobrowolska // Chowanna . - 2005, nr 2, s. 33-41

53.  Poradnictwo zawodowe w urzędach pracy / Włodzimierz Trzeciak // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 1, s. 40-46

54.  Poradnictwo zawodowe w urzędach pracy : 5 lat doświadczeń / Włodzimierz Trzeciak // Polityka Społeczna. - 1998, nr 9, s. 47-52

55. Preferencje zawodowe gimnazjallistów / Anna Szczepanik // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 8, s. 19-22

56. Problemy orientacji zawodowej w szkołach podstawowych specjalnych na przykładzie woj. warszawskiego / Danuta Bonder // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1997, nr 1, s. 127-130

57. Problemy osób niewidomych i słabowidzących w poradnictwie zawodowym / Stanisław Jakubowski // Problemy Rehabilitacji Społecznej. - 1996, nr 3, s. 16-21

58. Program doradztwa zawodowego w gimnazjum / Halina Szwejkowska-Bernad // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 17-19

59.  Program orientacji zawodowej w liceum ogólnokształcącym / Lesław Franus, Jadwiga Krygowska, Marzena Szewczyk // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 1, s. 70-77

60. Program wyboru szkoły ponadgimnazajnej / Małgorzata Solarz // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 8-9

61. Przed trudnym wyborem : zajęcia z orientacji zawodowej / Krystyna Kucharska // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 5, s. 13-15

62. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy / Zofia Lenart-Pawłowska // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 23-30

63. Przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do dalszej edukacji - problemy i cele programu wspierającego / Anna Ziętek // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 12-14

64. Rodzina - wybór zawodu - szkoła / Henryk Pielka // Roczniki Socjologii Rodziny. - 2000, T. 12, s. 97-105

65. Rola doradców zawodowych w reformowanym systemie edukacji / Danuta Michalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 46-48

66.  Rola i funkcje doradcy zawodowego realizowane w systemie urzędów pracy / Cecylia Pielak // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998, nr 2, s. 20-25

67.  Rola zawodoznawstwa w doradztwie zawodowym / Krystyna Lelińska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998, nr 2, s. 5-19

68. Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej / Augustyn Bańka // Chowanna. - 2005, nr 2, s. 9-32

69.  Samookreślenie zawodowe uczniów klas starszych w warunkach rynku pracy / S. A. Kulikowa // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3-4, s. 76-82

70.  Stan doradztwa zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na podstawie wyników ankiety „Doradca" / Grażyna Sołtysińska, Ewa Piątkowska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1997, nr 2, s. 95-110

71.  Szkolenie doradców zawodowych w zakresie poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych / Halina Sokołowska // Problemy Rehabilitacji Społecznej. - 1998, nr 4, s. 36-42

72.  Szkoła miejscem pracy doradcy  zawodowego / Barbara Baraniak. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 73-82

73. Świadomość i motywacja / Barbara Drożyńska // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 3, s. 25-26

74. Transition jako inspiracja do działania - projekt "Edukacja na rzecz orientacji szkolno-zawodowej" / Małgorzata Pater // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 2, s. 24-25

75. Trudna decyzja - wybór szkoły ponadpodstawowej i zawodu / Barbara Białecka-Świniarska // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 7/8, s. 35-36

76. Uczeń i jego miejsce w procesie przygotowania do wyboru szkoły i zawodu / Andrzej Pieczywok // Toruńskie Studia Dydaktyczne. - 1996, nr 10, s. 167-176

77. Warsztat doradcy zawodu : aspekty pedagogiczno-psychologiczne / Bożena Wojtasik. - Warszawa, 1997. - Rec. Marek Pryt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 5, dod. s. 16

78. Wewnątrzszkolny system orientacji i doradztwa zawodowego w gimnazjum  / Jolanta Ochab. - Bibliogr. //  Doradca. - 2004, nr 42, s. 18-21

79. Właściwości samooceny doradców zawodowych / Ewa Sarzyńska. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -  2004, nr 3, s. 18-21

80. Wspomaganie uczniów w wyborze zawodu i kierunku kształcenia komponentem procesu poradnictwa zawodowego  / Ryszard Parzęcki. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 23-25

81. Współpraca lidera klubu pracy z doradcą zawodowym / Adam Święcki // Rynek Pracy. - 1997, nr 4, s. 67-71

82. Wybory zawodowo-edukacyjne młodzieży w studium dorastania / Ryszard Parzęcki // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 53-60

83. Wybrać, ale jak / Zdzisław Zdebski // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 7, s. 7

84. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym : projekt edukacyjny dla klas 3 gimnazjum / Joanna Smolińska-Kramarz // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 6-7

85. Zarys programu rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy systemu edukacji : materiał przedstawiony na seminarium w MEN 10 grudnia 1999 r. / Krystyna Lelińska // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 13-22

86. Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy : psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym / Augustyn Bańka. - Poznań, 2003 // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 113-116

87. Zawód doradca / Iwona Kasperczyk ; rozm. przepr. Grażyna Smulska // Nowe Życie Gospodarcze. - 1998, nr 2, s. 11-13

88. Zawsze na kursie - platforma e-learning dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą / Arleta Zwolińska, Tomasz Sułkowski // Edukacja  Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 109-112

89. Znaczenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla środowiska szkolnego / Grażyna Sołtysińska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 1, s. 22-24

 


Opracowali: Wanda Golec, Antoni Woźnica

 

Powrót do Dydaktyka