Nagroda i kara w wychowaniu - zestawienie bibliograficzne za lata 1936-2015

KSIĄŻKI

1. Kara w nauce i kulturze / red. nauk. Jarosław Utrat-Milecki. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009

2. Kara w wychowaniu / Irena Chmieleńska. - Warszawa : Państwowy Instytut Higieny Psychicznej, 1947

3. Karanie i nagradzanie dzieci w rodzinie miejskiej / Zofia Brańka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2007

4. Karność w nowoczesnym wychowaniu / Leopold Blaustein. - Lwów : nakł. Księgarni Tow. Szkoły Ludowej, 1936

5. Nagroda i kara w wychowaniu dziecka / Janina Maciaszek. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975

6. Nagrody i kary w wychowaniu / Irena Jundziłł. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986

7. Nagrody i kary w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym / Marian Ochmański. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2001

8. Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum / Dorota Sikora. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

9. O przemocy w wychowaniu : próba namysłu nad zjawiskiem karalności / pod red. Małgorzaty Bednarskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

10. Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009

11. Skuteczność kar w wychowaniu / Stanisław Mika. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. (Dez)aktualizacja karania / Lucyna Pacan // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 30-33

2. Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67

3. Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności / Lesław Pytka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 25-30

4. Chwalić, ale za co? Motywacyjne aspekty pochwał / Waldemar Kozłowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 14-18

5. Czemu winne niewinne klapsy? / Paweł Karpowicz // Charaktery. - 2008, nr 11, s. 26-29

6. Czy możliwe jest wychowanie bez kar? / Krzysztof Cibora // Psychologia w Szkole. -  2009, nr 1, s. 126-131

7. Dobrocią czy siłą? / Sylwia Palka // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 20-22

8. Kara i nagroda / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 8-10

9. Kara i nagroda w wychowaniu / Zofia Olender // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 14-15

10. Kara i nagroda w wychowaniu : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Paulina Ablewicz, Beata Moll-Kowalska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. [25]

11. Kara surowa... Ale czy skuteczna? / Jakub Gutowski // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 37-43

12. Karanie uczniów w dawnej szkole / Grażyna Pyla // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 10-11

13. Kary i nagrody - atrybuty władzy / Violetta Kruczkowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 35-37

14. Kary i nagrody / Anna M. Ziółkowska // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 115-124

15. Kary i nagrody w wychowaniu dziecka / Marta Włodarczyk // Remedium. - 2012, nr 6, s. 30-31

16. Klaps zostawia pręgi / Brendan L. Smith // Charaktery. - 2014, nr 1, s. 44-47

17. Lubię, co robię i robię, co lubię / Jakub Gutowski // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 98-107

18. Mądre nagrody, rozsądne kary / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 56, s. 19-21

19. Metoda karania w pedagogice humanistycznej / Elwira Krupowicz // Edukacja i Dialog. - 2005, Nr 8, s. 67-72

20. Nagroda i kara w wychowaniu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Ewelina Czajkowska // Nowa Szkoła. - 2015, nr 5, s. 58-62

21. Nagroda i kara w wychowaniu : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 3, s. 22-23

22. Nagrody bardziej niż kary... / Anna Maj // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 22

23. Nagrody i kary : rady dla rodziców... i nie tylko / Gertruda Zając // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 12-13

24. Nagrody i kary : rady dla rodziców... i nie tylko / Gertruda Zając // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 61-62

25. Nie bijmy, aby nie bili / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 3-9

26. O karze / Burrhus Frederic Skinder // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 125-126

27. O wychowaniu bez kar i nagród / Sławomir Trusz // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 75-83

28. O mądrym wychowaniu dzieci / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 10-12

29. Poglądy Janusza Korczaka - mistrza i wychowawcy - na temat stosowania kar w odbiorze współczesnych nauczycieli / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 153-171

30. Pomagać w rozwoju / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 8-9

31. Ponownie o motywowaniu uczniów do uczenia się geografii / Piskorz Sławomir, Tracz Mariola // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 5-13

32. Rozważania o karze w świetle pedagogiki porównawczej / Beata Krawiec // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 38-41

33. Rozwój między karą a nagrodą : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 52, 54-55

34. SAZ - tresura czy wychowanie? / Sławomir Trusz // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 69-79

35. Sztuka mądrego chwalenia / Katarzyna Moskal // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 34-35

36. Śmieszne kary / Dariusz Zając // Ergo. - 2005, nr 3, s. 14-15

37. Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 3 / Edyta Szot-Odrobina // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 6-7 

38. Środowisko rodzinne a rozwój osobowości dziecka / Róża Pawłowska // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2/3, s. 9-14

39. Tęsknota za dyscypliną / Jacek Pyżalski // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 105-111

40. Walka o dyscyplinę / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 20-24

41. Warto chwalić ucznia swego / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 69-76

42. Wina i kara : refleksje na temat przekraczania zasad przez uczniów klas młodszych oraz wynikających z tego konsekwencji / Ewa Dziewierz // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 3, s. 8-10

43. Wychowanie bez kar? / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2012, nr 5, s. 31-33

44. Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 1 / Aleksandra Krasowska // Remedium. - 2009, nr 9, s. 4-5

45. Wychowanie jest sztuką : nagroda i kara / Renata Kostkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 49-52

46. Wychowawcze znaczenie kar i nagród stosowanych w wychowaniu dzieci przedszkolnych / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 1, s. 97-107

47. Wzmocnij mnie, a zmienię się / Przemysław Bąbel // Charaktery. - 2006, nr 11, s. 30-32

48. Zacznij obiad od deseru! / Paweł Ostaszewski, Wojciech Białaczek // Charaktery. - 2008, nr 2, s. 48-51

49. Zaufanie zamiast oceniania / Agnieszka Stein ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 26-27

50. Zemsta może być rozkoszą / Eva Eismann // Charaktery. - 2012, nr 3, s. 42-45

51. Złudny urok nagród / Natalia i Krzysztof Minge // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 36-38

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dydaktyka