Wolontariat i praca charytatywna dzieci i młodzieży w wychowaniu - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

KSIĄŻKI

1. Aktywność społeczna młodzieży szkół średnich w środowisku wielkomiejskim / Małgorzata Prokosz. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2000

2. Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka / Czesław Kępski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003

3. Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych : materiały z konferencji "Dator Laboris - Dawca Pracy", Lublin, grudzień 2007 / red. nauk. Jacek Śliwak. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2007

4. Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie / Anna Kanios. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

5. Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006

6. Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005

7. Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej / [pod red. Moniki Bełdowskiej ; aut. Paweł Jordan et al.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, 2008

8. Wolontariat w Polsce : raport z badań w latach 2000-2003 / Zbigniew Tokarski. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2008

9. Wolontariat w trzecim sektorze : prawo i praktyka / Dorota Moroń. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009

10. Współczesne wyzwania pracy socjalnej / pod red. Jolanty Kędzior i Andrzeja Ładyżyńskiego ; Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Caritas" szkołą wrażliwości / Anna Sokołowska // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 7

2. Adopcja Serca / Anna Pardyka // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 6-7

3. Barwy wolontariatu / Łukasz Zych // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 5-6

4. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu / Agata Banet, Elżbieta Wójcik // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 12-13

5. Działalność wolontariuszy w Przasnyszu / Izabela Edyta Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 37-40

6. Dzieci-robotnicy, dzieci-piranie / Monika Winiarska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 13, s. 8

7. Klub Nieobojętnych "Dąbrówka" w Mińsku Mazowieckim - szkoła nieobojętna / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 3-4

8. Mieć wyobraźnię miłosierdzia / Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 20-21

9. Młodzieżowy wolontariat w służbie niepełnosprawnym / Grzegorz Pal // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 18-19

10. Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci / Grzegorz Piekarski // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 24-38

11. Motywy działania wolontariuszy / Izabela Edyta Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 47-50

12. Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej / Daniela Becelewska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 16-18

13. Pomoc jako kategoria moralna / Dorota Luber // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 19-34

14. Postawy wolontariuszy miejskiego hospicjum w Płocku wobec kresu życia / Dorota Zawadzka // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 107-113

15. Praca w hospicjum w doświadczeniach wolontariuszy / Natalia Sas // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 23-26

16. Prawno - wychowawczy aspekt zbiórek publicznych / Mariusz Brunka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 6, s. 21-29

17. Przelotem / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 5, s.8-9

18. Rola wolontariatu w opiece zdrowotnej / Elżbieta Jastrzębska // Doradca. - 2003, nr 36, s. 7-9

19. Społeczeństwo obywatelskie - NGO - wolontariat. Bibliografia (wybór) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 46-51

20. Szkolne Koła "Caritas" / Magdalena Tylman // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 8-9

21. Wiosna czyli każde dziecko odnosi sukces / Joanna Wójtowicz // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 57-66

22. Wolontariat - służba na rzecz innych : konspekt zajęć / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 10-11

23. Wolontariat formą zdobywania doświadczeń zawodowych / Arleta Radomska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 31-34

24. Wolontariat jako forma integracji społeczności lokalnej / Anna Beata Juklaniuk // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 52-53

25. Wolontariat jako forma zatrudnienia stosowana przez biblioteki / Rafał Golat // Bibliotekarz. - 2005, nr 9, s. 20-22

26. Wolontariat jedną z metod w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym (z doświadczeń pedagoga) / Jadwiga Baranowska // Doradca. - 2003, nr 36, s. 5-7

27. Wolontariat młodzieżowy : program wychowawczy / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 9-10

28. Wolontariat pomocy niepełnosprawnym (WPN) / Beata Cwieczkowska // Doradca. - 2003, nr 36, s. 4-5

29. Wolontariat w Polsce / Dariusz Pietrowski // Doradca. - 2003, nr 36, s. 2-4

30. Wolontariat w przedsiębiorstwie / Ewa Kacak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 52-58

31. Wolontariat w świetlicy szkolnej / Renata Pulikowska // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1, s. 12-13

32. Wolontariatki / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 31, s. 8

33. Wolontariusze w systemie opieki nad dzieckiem / Jan Wołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 30-32

34. Wolontariusze w Szkolnym Związku Sportowym / Zbigniew Cendrowski // Lider. - 2004, nr 1, s. 8-11

35.Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 23-27

 

 

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dydaktyka