Prawa dziecka do wychowania w pokoju - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1958-2010

KSIĄŻKI

1. Dobro dziecka w rodzinie / pod red. Lucyny Adamowskiej i Janiny Uszyńskiej-Jarmoc. - Białystok : Wydawnictwo Naukowe Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2005

2. Dzieciaki z ulicy Tulipanowej czyli Prawa małych i dużych / napisała Joanna Krzyżanek ; zil. Marcin Ciseł. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008

3. Dzieciństwo : doświadczenie bez świata / Małgorzata Jacyno, Alina Szulżycka. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999

4. Dziecko : jego prawa człowieka / Adam Łopatka. - Warszawa : Iuris, 2000

5. Dziecko i jego prawa : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Czyż. - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1992

6. Dziecko i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2005

7. Dziecko pod parasolem prawa / Jolanta Zmarzlik, Emilia Naumann. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2008

8. Dziecko w Polsce średniowiecznej / Małgorzata Delimata. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004

9. Dziecko w szkole / Lucyna Bojarska, Krzysztof Brzeziński, Tomasz Rek. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006

10. Dziewczynka, która przestała się uśmiechać / Gilles Tibo, Zau Langevin ; tł. z jęz. fr. Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2004

11. Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Cz. 1, Filozoficzne i teoretyczne aspekty bezpieczeństwa i pokoju / pod red. Ryszarda Rosy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001

12. Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Cz. 2, Edukacja do bezpieczeństwa, pokoju i praw człowieka / pod red. Ryszarda Rosy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001

13. Elementy prawa dla pedagogów / Michał Czarnomski [et al.] ; Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Kraków : UJ ; Częstochowa : WSP, 2003

14. Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa : wybrane aspekty ontologiczne, aksjologiczne i prakseologiczne / Ryszard Rosa ; Akademia Podlaska. Instytut Pedagogiki. - Wyd. 3 niezm. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005

15. Gdy dziecku źle się dzieje : ochrona dziecka w prawie Polski Ludowej / Ewa Mędrzycka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972

16. Humaniści o prawach dziecka / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : "Impuls", 2000

17. Konwencja o prawach dziecka : analiza i wykładnia : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Smyczyńskiego ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. - Poznań : Ars Boni et Aequi, 1999

18. Konwencja o prawach dziecka : vademecum / Artur Mudrecki, Stanisław L. Stadniczeńko. - Opole : Olender press, [1992]

19. Konwencja Praw Dziecka = (Convention on the Rights of the Child) / Organizacja Narodów Zjednoczonych ; tł. z ang. - Kraków : Impuls, 1993

20. Międzynarodowa ochrona dziecka / Marian Balcerek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988

21. Międzynarodowa ochrona praw dziecka. - Warszawa : Żak, 1996

22. Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Ewa Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2008

23. Moje prawa czyli Konwencja o Prawach Dziecka dla dzieci / aut. Elżbieta Czyż, Robert Maciej i jego córka Nina Tekla (Śniecińska). - Warszawa : Komitet Ochrony Praw Dziecka, 1997

24. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna i lokalna / Ewa Jarosz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008

25. Ochrona praw dziecka : w kontekście działalności UNICEF / Ewa Kantowicz. - Warszawa : Żak, [1996?]

26. Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka / Olga Sitarz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004

27. Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo) / Marek Andrzejewski. - Warszawa : Zakamycze, 2003

28. Patologie zachowań społecznych : rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : rodzina dysfunkcyjna, przemoc / red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek. - Wyd. 3 zm. - Radom : Politechnika Radomska, 2000

29. Pedagogika serca w dobie globalizacji / Maria Łopatkowa. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006

30. Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Tadeusz Jałmużna, Ryszard Rosa ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Akademia Podlaska w Siedlcach, Komisja Badań nad Pokojem PAN Oddział w Łódzi. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006

31. Prawa człowieka - prawa dziecka : podstawy filozoficzno-aksjologiczne i pedagogiczne / Renata Matysiuk, Ryszard Rosa ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

32. Prawa człowieka ; Prawa dziecka / przygotowanie do druku Jan Kropiwnicki, Jerzy Gruszka. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, cop. 1998

33. Prawa dzieci w edukacji / Stuart Hart [et al.] ; przekł. Sylwia Pikiel. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

34. Prawa dziecka / Marian Balcerek. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986

35. Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość / red. Jadwiga Bińczycka. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Impuls, 1999

36. Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość : materiały z Konferencji Rembertów 19-21 czerwca 1992 r. / red. nauk. Jadwiga Bińczycka ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. - Warszawa : "Impuls", 1993

37. Prawa dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

38. Prawa dziecka w rzeczywistości przedszkolnej / Magdalena Korsak, Aniceta Łęga. - Warszawa : Komitet Ochrony Praw Dziecka, 2001

39. Prawa dziecka w Unii Europejskiej / [tekst i oprac. Magdalena Skrzypek, Katarzyna Szłapka]. - Koszalin : Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, 2003

40. Prawa dziecka w wychowaniu rodzinnym : aspekty filozoficzne pedagogiczne i prawne / Renata Matysiuk. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007

41. Prawo dla dziecka : przywileje, pomoc, ochrona / Janusz Piotrowski, Henryka Wygoda. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1980

42. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Rypin : Verbum, 1996

43. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958

44. Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

45. Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie / Anna Kwak, Andrzej Mościskier. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2002

46. Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem : wybór tekstów / red. naukowa Zofia Waleria Stelmaszuk. - Warszawa : Żak, 1999

47. Wychowanie dla pokoju w pracy szkoły / Eugenia Anna Wesołowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

48. Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bronię najsłabszych / Paweł Jaros // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 25-27

2. Co może i co powinien nauczyciel w związku z prawami dziecka? / Ewa Tokarczyk // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 6, s. 15-18

3. Co nam wolno... : scenariusz zajęć / Dorota Demel // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 53-55

4. Czy uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14-15

5. Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? / Lidia Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23

6. Czy w Polsce można bić dzieci? / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 1, s. 18-19

7. Czy w Polsce przestrzegane są prawa dziecka? / Elżbieta Pawlej // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 6-11

8. Działalność edukacyjna szkoły na rzecz praw i wolności człowieka oraz ich internalizacji / Beata Bocian // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 10, s. 269-277

9. Dzieci nade wszystko : Konwencja Praw Dziecka fundament i wyznacznik służby dzieciom / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska //  Kultura Fizyczna. - 1999, nr 11/12, s. 1-2

10. Dzieci za kratami w Pakistanie / Joanna Mirosława Dąbrowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 9-13 

11. Dziecko w obliczu prawa. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 10, s. 18-19

12. Dziecko w rodzinie - pomagać, wspierać czy interweniować / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 4, s. 18-19

13. Edukacja pod presją rynku / Jadwiga Bińczycka // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2007, nr 1/2, s. 74-79

14. Gdzie w tym wszystkim prawa dziecka? / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 12-14

15. Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej / Agnieszka Maj.

16. Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 6, s. 334-338 

17. Internet a prawna ochrona dziecka / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 34-35 

18. Jak mówić o prawach dziecka / Mirosława Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  2002, nr 6, s. 19-21  

19. Jakie prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? : (scenariusz 2-godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej - klasa 5) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 17-19 

20. Kompas - edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 18-24

21. Konwencja o Prawach Dziecka : geneza i znaczenie / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 3-7

22. Konwencja Praw Dziecka fundament i wyznacznik służby dzieciom / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 10, s. 776-778

23. Kształcenie pedagogów w zakresie ochrony praw dziecka / Ewa Kantowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 39-40

24. Mam prawo do... / Małgorzata Wójtowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 39-40

25. Montaż słowno-muzyczny poświęcony prawom dziecka / Anna Zawadzka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 22-24

26. Nabycie i utrata obywatelstwa polskiego przez dziecko / Sylwia Łakoma // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 10, s. 27-30

27. Nasze prawa : scenariusz zajęć / Lidia Wojtaszewska // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 17-21

28. Nie mamy jeszcze systemu pomocy dzieciom krzywdzonym / Mirosław Kanta // Świat Problemów. - 2003, nr 5, s. 4-7  

29. Ochrona praw dziecka w Europie środkowej i Wschodniej / Mirosław Karczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 56-58

30. Prawa dziecka / Bożena Adamus // Nowe w Szkole. - 2002, nr 10, s. 2-4

31. Prawa dziecka : (konkurs dla uczniów szkoły podstawowej) / Danuta Dębska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 12-14

32. Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 5-9

33. Prawa dziecka a szkoła / Wiesława Walc // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 16-24 

34. Prawa dziecka do godnego życia / Hanna Czerwieńska // Remedium. - 2003, nr 2, s. 1-3

35. Prawa dziecka i prawa ucznia w świadomości nauczycieli / Wiesława Walc // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 1, s. 3-13 

36. Prawa dziecka i ucznia : (wybór literatury) / Marcin Paszowski, Tomasz Szamański // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s. 57-68

37. Prawa dziecka w opinii studiującej młodzieży / Wiesława Walc // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 2, s. 11-17 

38. Prawa dziecka w świetle "Konwencji o prawach dziecka" / Remigiusz Krajewski // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 16-18

39. Prawa ucznia : wartość czy zagrożenie? / Andrzej Gracki // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 48-49 

40. Prawa ucznia w szkole / Elżbieta Socha // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 77-86 27

41. Prawidłowa organizacja systemu pomocy dziecku i rodzinie szansą realizacji praw i wolności dziecka / Renata Matysiuk // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2007, nr 15/16, s. 21-30 

42. Prawa ucznia w szkole / Elżbieta Socha // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 77-86

43. Prawo dziecka do głosu / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 5-11 

44. Prawo dziecka do godnego życia / Hanna Czerwieńska // Remedium. - 2003, nr 2, s. 1-3

45. Prawo dziecka do zdrowia : konferencja międzynarodowa, Konstancin-Jeziorna, 17-19.11.2005 / Alina Wróbel // Rocznik Pedagogiczny. - 2006, T. 29, s. 111-117 

46. Problematyka ochrony praw dziecka w konwencjach Rady Europy / Klaudia Cenda-Cwer // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 5/6, s. 71-88

47. Program "Dzieciństwo bez krzywdzenia..." / Gabriela Roszkowska // Remedium. - 2008, nr 4, s. 10-12

48. Przedszkole samorządowe w Pilawie / Teresa Nowak, Ewa Bylinka // Doradca. - 2005, nr 45, s. 16

49. Przemoc wobec dzieci : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Elżbieta Lisowska. - Kielce : Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2005.

50. Przyszli pedagodzy o prawie dziecka do wolności / Danuta Topa // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 10, s. 211-220 

51. Realizacja praw dziecka w pedagogicznej rzeczywistości / Wiesława Walec / / Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2, s. 87-102

52. Rzecznik praw i obowiązków / Ewa Sowińska ; rozm. przepr. Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 3-6

53. Scenariusz Bożonarodzeniowej uroczystości poświęconej prawom dzieci / Katarzyna Kozak // W: Uroczystości szkolne. T. 2. - S. 99-107

54. Strategie i metody ochrony praw Dzieci Ulicy w działalności i programach KKWR : [ fragment przemówienia ] / Barbara Głowacka // Opieka-Wychowanie - Terapia. - 1998, nr 3, dod., s. XX-XXII

55. Sumienie świata / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 7, s. 6-7

56. Tracone nadzieje / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 1, s. 8-9

57. Uśmiech przez łzy / Halina Drachal, Elżbieta Strużyńska // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 40, s. 2-3

58. Wychowanie w świetle koncepcji uczestnictwa dziecka w podejmowaniu życiowych decyzji / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr, 7/8, s. 23-26 

59. Wychowawcy o prawach dziecka / Jolanta Podolak-Zając // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 104-121

60. Z dziećmi o ich prawach / Renata Stęczniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 27-78

61. Z dziejów prawa dziecka / Edyta Bartkowiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 275-277

62. Zabójstwa dzieci / Marzena Binczycka-Anholcer // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 4, s. 32-38

63. Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 56-58

64. Znam swoje prawa : (konkurs szkolny na temat praw dziecka) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 18-19

 

 

Oprac. Antoni Woźnica

 

Powrót do Dydaktyka