Zajęcia terenowe w nauczaniu - zestawienie bibliograficzne za lata 1975-2010

KSIĄŻKI

1. Edukacja środowiskowa w terenie : pomysły i pomoce / Dorota Soida, Teresa Kotynia ; Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie. - Kraków : ROEE [etc.], 1994

2. Ekologia, ochrona i kształtowanie krajobrazu : skrypt do zajęć terenowych w Wielkopolsce Środkowej dla studentów biologii / Halina Ratyńska [et al.]. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2002

3. Miasto, teren szkolnych wycieczek biologicznych : przewodnik terenowy. 1 / Danuta i Sergiusz Riabininowie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

4. Miasto, teren szkolnych wycieczek biologicznych : przewodnik terenowy. 2 / Danuta i Sergiusz Riabininowie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

5. Przyroda : las, park : przewodnik do zajęć terenowych : klasy 4-6 szkoły podstawowej / Grażyna Łabno. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002

6. Przyroda : łąka, pole : przewodnik do zajęć terenowych : klasy 4-6 szkoły podstawowej / Grażyna Łabno. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002

7. Przyroda : ochrona środowiska, ochrona przyrody, najbliższa okolica : przewodnik do zajęć terenowych : klasy 4-6 szkoły podstawowej / Grażyna Łabno. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2003

8. Przyroda : płazy, ptaki, owady : przewodnik do zajęć terenowych : klasy 4-6 szkoły podstawowej / Grażyna Łabno. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001

9. Skarby przyrody i kultury Krakowa i okolic : ekologiczne ścieżki edukacyjne / [aut. Paweł Adamski] ; Instytut Ochrony Przyrody PAN , Ośrodek Studiów Franciszkańskich WT PAT , Instytut Nauk o Środowisku UJ. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2005

10. Wycieczka do lasu : poradnik dla nauczycieli, rodziców i opiekunów / Hanna Będkowska. - Warszawa : Multico, 2005

11. Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody : edukacja przyrodnicza na II etapie kształcenia : propozycje metodyczne. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2001

12. Zajęcia w terenie : poradnik dla nauczycieli geografii / Irena Berne. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. Aktywne poznawanie przyrody / Wioleta Pancerz // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 23-30

2. Badania czystości powietrza / Agnieszka Górska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. Nauczanie przyrody - po roku doświadczeń. - 2000, nr 1, s. 89-101

3. Badania klimatyczne w Jaskini Łokietka w Ojcowie : zajęcia terenowe z meteorologii i klimatologii w LO / Anna Smolec, Romana Adamczyk // Geografia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 47-50

4. Bogactwo i bioróżnorodność flory krakowskiego Ogrodu Botanicznego - konspekt zajęć terenowych w LO / Alicja Walosik, Diana Saja // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2008, nr 4, s. 78-86

5. "Bronina - Owczary" : przyrodniczo - geologiczna ścieżka dydaktyczna w Szanieckim Parku Krajobrazowym / Iwona Bąk // Przyroda Polska. - 2006, nr 4, dod. "Biuletyn Eko-ekologiczny" nr 4, s. 7-9

6. Budowa i znaczenie lasu : scenariusz zajęć terenowych dla klasy 4 szkoły podstawowej / Anna Fiała // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 16-17

7. Choinka dla zwierząt : (lekcja w terenie) / Dorota Bujanowska, Jolanta Tomczuk-Zając // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 24-25

8. Chrońmy doliny rzeczne - zróbmy ten pierwszy krok na rzecz ich ochrony / Elżbieta Tyralska-Wojtycza // Aura. - 2009, nr 5, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 177, s. 1-3

9. Co zobaczymy na spacerze / Hanna Zdzitowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 10, s. 43-44

10. Cuda parków krajobrazowych : leśna edukacja w ZPK / Jolanta Zientek-Varga // Przyroda Polska. - 2006, nr 10, s. 11-12

11. Czy jesteśmy w puszczy? / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 31-34

12. Czy zwykły staw może być ciekawy? / Anna Malańska // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 45-48

13. Drzewa wokół nas : scenariusz zajęć terenowych klasa 4-5 / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. - 2007, nr 7, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 9

14. Fizyka w lunaparku / Edyta Rećko // Fizyka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 49-50

15. Geograficzne ścieżki dydaktyczne : jak postrzegać i rozumieć krajobraz / Małgorzata Cichoń // Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 50-54

16. Granice miasta - granice w mieście : scenariusz zajęć terenowych dla uczniów gimnazjum / Joanna Angiel // Geografia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 33-37

17. Grzbietem Karkonoszy : wycieczka krajoznawcza klasy 5-6 i gimnazjum / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. - 2006, nr 6, dod. "Biuletyn Eko-edukacyjny" nr 6, s. 7

18. Idziemy na wycieczkę / Barbara Wieczorek // Życie Szkoły. - 2008, nr 7, s. 24-26

19. Idźmy leśną ścieżką... / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 31-36

20. Interdyscyplinarne nauczanie przyrody w czasie odbywania zajęć terenowych według założeń edukacji ekologiczno-środowiskowej / Ewa Fleszar // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 1/2, s. 93-99

21. Jak konstruować karty obserwacji na wycieczki szkolne / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s. 53-65

22. Jak zmierzyć odległość w terenie? : scenariusz lekcji przyrody dla klasy 5 (z arkuszem obserwacji lekcji koleżeńskiej) / Jolanta Ignaczak // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 18-19

23. Jednodniowa wycieczka // Nauczycielka Przedszkola. - 2008, nr 25, s. 26

24. Jesienne liście / Barbara Daniel // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. Zajęcia terenowe. Ocenianie. - 2001, nr 1-2, s. 81-87

25. Jezioro Czarne - poznanie środowiska, badanie stanu wody / Anna Hazy, Beata Wojciechowska // Aura. - 2006, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 142, s. 2-4

26. Kalwaria Piekarska : propozycja zajęć w terenie / Adam Szczepańczyk // Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 43-49

27. Kompleks leśny elektrowni Jaworzno : ścieżka edukacyjna / Elżbieta Smajdor // Przyroda Polska. - 2007, nr 2, dod. "Biuletyn Eko-edukacyjny" s. 3-4

28. Konspekt zajęć terenowych dla klasy IV / Teresa Murawska // Doradca. - 1999, nr 17, s. 20-21

29. Kotlina Turoszowska : obszar geograficzno-ekologicznych zajęć terenowych / Elżbieta Orłowska // Geografia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 39-47

30. Krajobraz i jego przeobrażenia : scenariusz lekcji geografii w terenie w klasie II gimnazjum / Maria Figa // Geografia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 39-42

31. Kręgi kamienne w Odrach i Leśnie : ścieżka międzyprzedmiotowa - ścieżka regionalna / Janina Głomska // Geografia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 46-49

32. Las i jego znaczenie / Małgorzata Jabłońska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 32-34

33. Lekcja geografii w "Rajskim ogrodzie" / Aleksandra Vierek // Geografia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 35-39

34. Lekcja geografii w terenie w gimnazjum : scenariusz zajęć z geografii osadnictwa / Jolanta Kubacka-Mróz // Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 27-32

35. Lekcja w terenie : skuteczna forma kształcenia geograficznego / Joanna Angiel // Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 5-11

36. Lekcje matematyki i przyrody w terenie / Urszula Nosal, Ewa Rutkowska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 34, s. 12-13

37. Miejsce pamięci narodowej w nauczaniu historii : (scenariusz wycieczki historycznej uczniów należących do koła historycznego w liceum ogólnokształcącym) / Renata Cudziło // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 4, s. 31-34

38. Na jakie niebezpieczeństwa są narażone kasztanowce? / Joanna Baś // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 31-36

39. Na trasie kolejowej Kraków-Wrocław : obserwacje, informacje i zadania / Marcin Bacik, Sławomir Piskorz // Geografia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 27-38

40. Obiekty edukacyjne na terenach leśnych kompleksów promocyjnych / Przemysław Krzemiński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2008, nr 3, s. 71-74

41. Ocena i wybór terenu w projektowaniu geograficznych ścieżek dydaktycznych : na przykładzie Zbiornika Gosławice (Pojezierze Gnieźnieńskie) / Małgorzata Cichoń // Geografia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 28-34

42. Oceniamy stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy / Agnieszka Banaszek // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 37-44

43. Ogród działkowy jako teren edukacji ekologicznej : (program) / Krystyna Drewnicka // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 42-47

44. Okolica jako ojczyzna : mała ojczyzna - miejsce : scenariusz terenowej lekcji przyrody / Wojciech Jeszka // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 40-46

45. Okolice Koziegłowów : geograficzna ścieżka dydaktyczna / Stefania Lech // Geografia w Szkole. - 2006, nr 5, s. 51-55

46. Organizacja bezpiecznych zajęć surwiwalowych - w trudnym terenie / Paweł Różański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 6, s. 30-35

47. Otoczenie szkoły - laboratorium przyrodnicze : zajęcia w terenie z przyrody / Agnieszka Niewińska // Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 39-42

48. Owady leśne : Światowy Dzień Lasu : scenariusz imprezy plenerowej dla uczniów klas starszych / Agnieszka Radomyska // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 16

49. Pomiar biegu i upadu warstw skalnych - zajęcia terenowe. Prosty klinometr wykonany przez uczniów / Renata Ucher // Geografia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 27-29

50. Pomiar odległości i wysokości względnej : scenariusz zajęć terenowych / Anna Lenart // Geografia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 42-44

51. Pomniki przyrody w moim mieście/regionie : scenariusz zajęć terenowych dla klasy 4-5 / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. - 2007, nr 2, dod. "Biuletyn Eko-edukacyjny", s. 9

52. Porosty - naturalne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza : scenariusz zajęć terenowych dla klasy 5 / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. - 2007, nr 3, s. 9

53. Poznaj środowisko geograficzne swojego regionu - Pogórze Karkonoskie / Jolanata Frąckiewicz // Geografia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 36-39

54. Poznajemy las i jego mieszkańców / Grażyna Włudarska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. Zajęcia terenowe. Ocenianie. - 2001, nr 1-2, s. 145-170

55. Poznajemy najbliższe otoczenie szkoły (dla klasy 4) : scenariusz zajęć terenowych / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. - 2007, nr 10, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny, s. 4

56. Poznajemy znaki topograficzne / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. - 2007, nr 11, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny, s. 3

57. Propozycja scenariusza zajęć terenowych w klasie II / Ilona Żeber-Dzikowska // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 39-43

58. Propozycja zajęć dydaktycznych na terenie ogrodu dendrologicznego / Beata Wlizło, Andrzej Kusztelak // Biologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 47-54

59. Przedszkolak z plecakiem / Andrzej Tarasiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 5-13

60.  Przegląd krajowych roślin nagonasiennych : konspekt zajęć terenowych w klasie 1 LO / Halina Arciszewska // Aura. - 2005, nr 2, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 125, s. 1-2

61. Przeszłość najbliższej okolicy : wycieczka rowerowa szlakiem dworków szlacheckich / Ewa Kubiak, Małgorzata Pęgowska // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 29, s. 16-19

62. Przyroda i jej poznawanie / Aleksandra Lament // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 23-30

63. Przyszła do nas wiosna / Jadwiga Wydrzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s. 24-25

64. Puszcza pierwotna / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 35-39

65. Rodowód ścieżki przyrodniczej / Tomasz Kowalik // Aura. - 2006, nr 2, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 137, s. 6-8      

66. Rola zajęć terenowych w edukacji / Anna Choińska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 4-5

67. Rola zajęć terenowych w nauczaniu przyrody / Alina Gębarowska // Edukacja Przyrodnicza
w Szkole Podstawowej. Zajęcia terenowe. Ocenianie. - 2001, nr 1-2, s. 115-128

68. Rola zajęć terenowych w procesie dydaktycznym / Barbara Górka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2010, nr 3, s. 84-90

69. Rowerowo, historycznie i sportowo / Dariusz Kapuściński // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2/3, s. 80-81

70. Scenariusz lekcji w terenie / Marek Guzik // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2003, nr 3, s. 76-81

71. Scenariusz zajęć terenowych [dla szkoły podstawowej] / Anna Cios // Geografia w Szkole. - 2001, nr 4, s. 228-230

72. Scenariusz zajęć terenowych - Góry Świętokrzyskie, klasy 5-6 / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. - 2006, nr 3, dod. "Biuletyn Eko-ekologiczny" nr 3, s. 8

73. Scenariusz zajęć terenowych : przełom rzeki Kamiennej, klasy 5-6 / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. - 2006, nr 2, dod. "Biuletyn Eko-edukacyjny" nr 2, s. 4-5

74. Scenariusz zajęć terenowych w kl. 4 lekcja - wycieczka / Henryka Wrońska // Przyroda Polska. - 2005, nr 3, dod. "Biuletyn EKO-edukacyjny", s. 7

75. Scenariusz zajęć terenowych w szkole podstawowej "Poznajemy ekosystem łąki" / Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 74-80

76. Scenariusz zajęć terenowych w szkole podstawowej "Poznajemy ekosystem pola" / Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 81-88

77. Skąd się wzięły "zielone szkoły" / Tomasz Kowalik // Aura. - 2006, nr 4, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 139, s. 1-3

78. Spacer po Sandomierzu / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 22-26

79. Survivalowy Tor Sprawności - atrakcyjna propozycja wakacyjna / Paweł Różański, Michał Ołtuszyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8/9,dod. "Biblioteczka Monograficzna", s. (2)-(4)

80. Ścieżka dydaktyczna - historia, cele i założenia organizacyjne / Przemysław Krzemiński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2010, nr 3, s. 76-84

81. Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna Bieliny - Święty Krzyż : lekcja w terenie / Marta Łataś [et al.] // Przyroda Polska. - 2005, nr 1, dod. "Biuletyn EKO-edukacyjny", s. 6-11

82. W Beskid Żywiecki : opis wycieczki dydaktycznej / Joanna Kuśka.// Geografia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 46-49

83. W naszym ogrodzie / Małgorzata Węglowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s. 39-41

84. "W sady pojedziemy" : wycieczka edukacyjna / Dominik Marszał // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 42-45

85. W Suwalskiej Kopalni Surowców Mineralnych : zajęcia terenowe w gimnazjum / Małgorzata Ewa Gołdowska // Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 33-38

86. Walory przyrodniczo-kulturowe Białostocczyzny / Edyta Wróblewska, Agnieszka Zajkowska // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 53-56

87. Warszawa - moje miasto / Ewa Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 27-30

88. Warsztaty ekologiczne w bibliotece szkolnej / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 10-11

89. Wiosenne obserwacje / Małgorzata Wójtowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 4, s. 39-42          

90. Wisła i jej brzegi - skarb czy problem? : zajęcia geograficzne nad rzeką / Joanna Angiel // Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 19-26

91. Wokół szkoły : ścieżka dydaktyczna / Mariola Seliga, Zofia Szmidt // Geografia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 38-41

92. "Wrocław - moja mała ojczyzna" : projekt pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla 6-letnich dzieci / Lidia Groma-Graboś // Lider. - 2008, nr 9, s. 22

93. Wycieczka do lasu : scenariusz imprezy integracyjnej / Halina Furtak // Życie Szkoły. - 2005, nr 7, s. 17-19

94. Wycieczka geologiczna po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej : poznajemy skały węglanowe / Aleksandra Vierek // Geografia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 29-35

95. Wycieczka po Krakowie śladami Stanisława Wyspiańskiego / Alicja Rosa, Marta Szymańska // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 4, s. 18-23

96. Wykorzystanie mapy topograficznej : jednodniowa wycieczka rowerowa : scenariusz lekcji w terenie / Jolanta Krzemińska // Geografia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 43-45

97. Zajęcia terenowe „Brzeg twojej rzeki" / Barbara Olak // Aura. - 2004, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 117, s. 3-4

98. Zajęcia terenowe na lekcjach przyrody / Joanna Polley // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 3, s. 19

99. Zajęcia terenowe w kształtowaniu świadomości środowiskowej uczniów / Edwin Rzymski // Aura. - 1995, nr 9, s. 3 dodatek ekologiczny

100. Zajęcia terenowe w Lesie Kabackim / Joanna Appelt // Biologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 51-55

101. Zajęcia terenowe w nauczaniu biologii w LO / Halina Mika // Edukacja Biologiczna
i Środowiskowa. - 2002, nr 3-4, s. 118-121

102. Zajęcia terenowe w programie pracy szkoły / Lidia Chrapczyńska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. Zajęcia terenowe. Ocenianie. - 2001, nr 1-2, s. 19-24

103. Zajęcia terenowe w rezerwacie „Mewia Łacha" / Mirosława Kochańska // Biologia w Szkole. - 2003, nr 4, s. 233-236

104. Zajęcia w terenie [propozycje zajęć dla kl. 1, 2, 3] / Krystyna Nowakowska // Nauczanie Początkowe. - 1994/95, nr 1, s. 124-132

105. Zajęcia z geografii rolnictwa : scenariusz lekcji w terenie w liceum ogólnokształcącym / Jolanta Kubacka-Mróz // Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 12-18

106. Zakładamy szkolny ogródek kwiatowy / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. - 2008, nr 4, dod. "Biuletyn Eko-edukacyjny" nr 4, s. 9

107. Zamiast przewodnika : zintegrowane zajęcia terenowe na Starym Mieście w Toruniu / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 35-45

108. Zadrzewienia śródpolne w mojej okolicy / Anna Wetler // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 17-22

109. Zastosowanie mapy topograficznej : scenariusz lekcji przyrody w terenie dla klasy 4 szkoły podstawowej / Krystyna Fabisiak // Aura. - 2006, nr 5, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 140, s. 3

110. Zbieramy rośliny do zielnika / Marzena Mastalerz // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. Zajęcia terenowe. Ocenianie. - 2001, nr 1-2, s. 65-68

111. Zielona Szkoła i nie tylko / Stanisław Makara // Biologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 47-50

112. Zielone zajęcia w terenie / Małgorzata Świątnicka // Życie szkoły. - 2001, nr 8, s. 494-495

113. Zielony rajd : zajęcia terenowe dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum / Magdalena Michalik, Halina Skrobisz, Janina Zając // Eko Świat. - 2006, nr 9, s. 17

114. Zimowe zajęcia survivalowe dla dzieci i młodzieży / Paweł Różański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 11, dod. "Biblioteczka Monograficzna", s. (10)-(14)


 

Oprac. Agata Chodowiec

 

Powrót do Dydaktyka