Efektywne nauczanie - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1977-2011

KSIĄŻKI

1. "Jaki jestem - list dziecka o sobie do nauczyciela" : projekt zestawu zadań informujących o postępach dzieci kończących przedszkole (wersja I i II) / Danuta Waloszek. - Zielona Góra : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, cop. 1997

2. Badania osiągnięć uczniów klas początkowych z języka polskiego w województwie toruńskim / Barbara Kamińska. - Toruń : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1989

3. Badawczy charakter pracy nauczyciela : wybrane obszary teorii i szkolnej pragmatyki / red. nauk. Barbara Dobrowolska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Pedagogiki. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

4. Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? / Sylvia B. Rimm ; przetł. Dorota Ekiert-Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

5. Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? / Sylvia B. Rimm ; przetł. Dorota Ekiert-Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

6. Bliżej historii : gimnazjum : klasa 1 : ocenianie kształtujące i metody aktywizujące - scenariusze lekcji / Anita Plumińska-Mieloch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

7. Bliżej historii : gimnazjum : klasa 1 : testy / Piotr Kroll. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

8. Błyskawiczny kurs szybkiego czytania / Jadwiga Mierwińska. - Poznań : Wydawnictwo Publicat, cop. 2007

9. Cele i osiągnięcia w uczeniu się / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2006

10. Czytaj sprawniej : gwarantowany sukces w nauce / Christian Grüning ; [przekł. Norbert Młyńczak]. - Łódź : Wydawnictwo Aha! : Wydawnictwo JK, cop. 2010

11. Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole / Sylvia B. Rimm ; przeł. z ang. Monika Horzowska. - Poznań : Moderski i S-ka, 2000

12. Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005

13. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? : ilustrowane przykładami z pracy polskich nauczycieli uczestników Internetowej Akademii "Szkoły uczącej się" / Merrill Harmin ; [przekł. Agata Tomaszewska]. - Warszawa : CEO, 2004

14. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? : z polskimi przykładami z kursu internetowego Akademii "Szkoły uczącej się" / Merrill Harmin ; [przekł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2005

15. Działania nauczyciela a wiedza pojęciowa uczniów / Urszula Dernowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008

16. Działania nauczyciela a wiedza pojęciowa uczniów / Urszula Dernowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008

17. Edukacja a rozwój człowieka / red. z. Grażyna Krasowicz-Kupis. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

18. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

19. Efektywne nauczanie : praktyczny przewodnik doskonalenia nauczania / Elizabeth Perrott ; tł. Andrzej Janowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

20. Efektywne nauczanie : praktyczny przewodnik doskonalenia nauczania / Elizabeth Perrott ; tł. Andrzej Janowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

21. Efektywne podejście do procesu nauczania - uczenia się : poradnik dla nauczyciela / oprac. Czesława Dresler. - Łódź : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1996

22. Efektywność dydaktyczna zajęć korekcyjno-wyrównawczych / Ewa Anna Zwolińska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

23. Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia / Roman Król. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

24. Efektywność kształcenia zintegrowanego : implikacje dla teorii i praktyki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Heleny Siwek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie ; Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. - Katowice ; Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007

25. Ewaluacja osiągnięć uczniów z techniki informatyki / Ewa Gałązka, Elżbieta Mastalerz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2002

26. Ewaluacja w edukacji / red. nauk. Leszek Korporowicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1997

27.  Historia : wymagania na stopnie szkolne : klasa 1 średnich szkół zawodowych / pod red. Danuty Kalisz. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 1998

28.  Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły? : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły / Marek Durda, Jadwiga Maciejewska. - Wyd. 2. - Poznań : eMPi2, 2005

29. Jak oceniać ucznia? : teoria i praktyka / Wojciech Walczak. - Łódź : Galaktyka, cop. 2001

30. Jak oceniać, aby uczyć? / Paul Black [et al. ; przekł. Joanna Dutkiewicz]. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Civitas, 2006

31. Jak się uczyć? : treningi pamięci, szybkie czytanie, techniki notowania / Marek Grębski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2008

32. Jak uczyć umiejętności w szkole podstawowej? / Wojciech Walczak. - Łódź : Galaktyka, cop. 2001

33. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1998

34. Jakość kształcenia a kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych / pod red. Ryszarda Gmocha. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003

35. Jakość pracy szkoły : praktycznie / Klemens Stróżyński. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003

36. Jakość szkoły - jej planowanie i diagnoza / Klemens Stróżyński, Maria Groenwald, Dariusz Staszak ; pod red. Klemensa Stróżyńskiego. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2000

37. Jakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka, Arkadego Shklyara. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2006

38. Jakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka, Arkadego Shklyara. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2006

39. Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą : antologia IV / pod red. Doroty Ekiert-Grabowskiej, Danuty Elsner ; tł. Danuta Elsner [et al.]. - Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997

40. Karty oceny opisowej : dzienniczek ucznia klasy drugiej / [aut. Elżbieta Gyzińska]. - Wyd. 8 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2008

41. Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczycieli / Hanna Hamer. - Wyd. 2 (rozsz.). - Warszawa : VEDA Agencja Wydawnicza, 2010

42. Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczycieli / Hanna Hamer. - Wyd. 2 (rozsz.). - Warszawa : VEDA Agencja Wydawnicza, 2010

43. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

44. Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki : studia porównawcze polsko-słowackie / red. nauk. Waldemar Furmanek, Milan Ďuriš ; [aut. Waldemar Furmanek et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007

45. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2007

46. Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

47. Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej : poradnik / Irena Dzierzgowska, Stefan Wlazło. - Wyd. 2. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000

48. Nauczanie zróżnicowane matematyki z zastosowaniem ciągów zadaniowych w szkole podstawowej / Włodzimierz Trochanowski. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995

49. Nauczyciel w szkole : jak przeżyć szkołę / Klaus Schaefer ; przekł. Joanna Mink. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

50. Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych / Ewa Kobyłecka. - Kraków : Impuls, 2005

51. Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami / Grażyna Szyling. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

52. Ocenianie kształtujące : doskonalenie kształcenia w szkole średniej / [tł. Anna Grabowska, Łukasz Pietraczuk]. - Warszawa : Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 2006

53. Ocenianie kształtujące po polsku : kurs dla doradców metodycznych - teoria i praktyka : scenariusze zajęć / aut. Grażyna Szyling [et al.]. ; red. Marta Choroszczyńska, Klemens Stróżyński. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010

54. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Żmijewska. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002

55. Ocenianie szkolne bez tajemnic / Bolesław Niemierko. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

56. Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego : nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia / Astrid Męczkowska. - Kraków : Impuls, 2002

57. Operacyjne cele kształcenia / Janina Dretkiewicz-Więch. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999

58. Optymalizacja procesu nauczania : zarys ogólny / J. K. Babanski ; [tł. Aleksander Słowiński]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979

59. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2000

60. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Wyd. 2 rozsz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001

61. Po trzech latach zintegrowaneej edukacji / Władysław Puślecki. - Kraków : Impuls, 2003

62. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1 / [aut. Emilia Wojdyła et al.] - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010

63. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2 / [Barbara Trochimiak et al.] - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010

64. Powodzenia i niepowodzenia szkolne / Jan Konopnicki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966

65. Powodzenia i niepowodzenia szkolne : (źródła, profilaktyka, terapia) / pod red. Agaty Jacewicz ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2009

66. Prognostyczna wartość osiągnięć szkolnych / Anna Kozłowska, Boris Kožuh ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999

67. Przedmiotowy system oceniania geografii w gimnazjum : propozycja metodyczna / Zdzisława Czaińska, Zofia Wojtkowicz ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2001

68. Psychologiczne problemy niepowodzeń szkolnych / pod red. N. A. Mienczinskiej ; [z ros. przetł. Anna Ciechanowicz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

69. Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia uczniów / Tadeusz Lewowicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977

70. Rodzice o przyszłości edukacyjnej swoich dzieci / pod red. nauk. Mirosława Szymańskiego ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademiii Nauk. - Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo, 1992

71. Rozwój zawodowy nauczyciela / pod red. nauk. Henryka Moroza. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

72. Rozwój zawodowy nauczyciela : opisywanie i analizowanie problemów edukacyjnych / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2001

73. Skuteczność ucznia : od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych? / Dorota Turska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

74. Skuteczność zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej po trzech latach reformy : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / Teresa Janicka-Panek. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004

75. Sterowanie kontrolą pedagogiczną a wyniki nauczania / Bronisława Gliwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1978

76. Struktury poznawcze uczniów a wyniki nauczania / Wiesław Karpiński ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Instytut Kształcenia Zawodowego. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983

77. Szkolne standardy jakości procesu kształcenia / Maria Koszmider. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

78. Szkoła szybkiego czytania : czytaj szybciej, pamiętaj więcej / Gordon Wainwright ; tł. Marcin Kowalczyk. - Warszawa : RM, 2002

79. Szybkie czytanie : intensywny kurs / Gerhard Horner ; przeł. Aneta Turkiewicz. - Wyd. 2. - Łódź : Ravi, 2002

80. Szybkie i efektywne czytanie : podręcznik ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych / Maria Grygier-Frąckiewicz. - [Wrocław : Alfa i Omega - Centrum Rozwoju Umiejętności, 2005]

81. Techniki szybkiego czytania / Rotraut Michelmann, Walter Uwe Michelmann ; z niem. przeł. Mieczysław Dutkiewicz. - Warszawa : Klub dla Ciebie, cop. 2005

82. Trudności w nauce a programy edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Karbowniczek. - Wyd. 2. - Kielce : Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2004

83. Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną / Katarzyna Borawska. - Białystok : Trans Humana, 2004

84. W stronę szkoły uczącej się : kierunki i metody doskonalenia jakości pracy gimnazjum na podstawie badań i analizy literatury przedmiotu / Mariusz Dobijański. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008

85. Wartości motywacyjne zadań matematycznych / Monika Czajkowska. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005

86. Wiedza i umiejętności nauczyciela we współczesnej szkole / Marta Bałażak. - Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2009

87. Zanim Twoi uczniowie zasiądą do matury / Henryk Szaleniec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Kasia zawsze maluje paznokcie na zielono" czyli O potrzebie personalizacji / Karolina Horak.// Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 179-180

2. "Nowoczesne techniki" w kształceniu historycznym / Jan Chańko.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s. 39-43

3. (Bez)skuteczna szkoła / Ewa Miłoszewska.// Głos Nauczycielski. - 2007, nr 27, s. 4

4. 10 trendów, które zmieniają edukację / Witold Kołodziejczyk, Bartosz Kramek.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 59-66

5. Aby czytanie było efektywne / Bożena Lysko.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 79-87

6. Aby oczekiwania były trafne / Dorota Turska.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 59-68

7. Aktywność własna wychowanka jako cel i efekt procesu edukacji : w świetle poglądów Ericha Fromma / Andrzej Olubiński.// Edukacja. - 2007, nr 4, s. 20-32

8. Awans nauczyciela a rozwój szkoły / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 42-45

9. Awantura o talenty / Anna Brzosko.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 22-24

10. Bardzo efektywna szkoła. Cz. 1 / Chris James [et al.] ; tł. Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, s. 12-13

11. Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67

12. Bliżej uczniów / Maciej Kułak.// Głos Nauczycielski. - 2006, nr 44, s. 10

13. Blog - nowe narzędzie pracy nauczyciela i ucznia / Marcin Matuzik.// Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 1, s. 33-35

14. Budowanie pozytywnej atmosfery w klasie a edukacja.// Remedium. - 2007, nr 10, s. 28-29

15. Certyfikat Śląskiego Kuratora Oświaty "Śląska Szkoła Jakości" / Ewa Fiedziukiewicz, Maria Zmijewska-Mikoś.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 14-15

16. Czas na rewolucję - szkoła OK / Artur Foremski.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 37-38

17. Czy karać matematyką? / Danuta Kowol.// Matematyka w Szkole. - 2006, nr 23, s. 43

18. Czy stosowanie OK jest "okay"? / Elżbieta Rzepecka-Roszak.// Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 4, s. 100-104

19. Czy szkoła może zadbać o poprawność języka polskiego? Cz. 1 / Kazimierz Denek.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 4-12

20. Czy twórczość ma szansę zaistnieć we współczesnej szkole? / Joanna Smogorzewska.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 13-16

21. Czy warto było... refleksji kilka o realizacji projektu rozwoju szkoły / Małgorzata Wiśniewska.// Meritum. - 2007, nr 2/3, s. 73-75

22. Czy zakres zmian w naszych szkołach jest wystarczający : neurodydaktyka - moda czy potrzeba? / Julian Piotr Sawiński.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 111-114

23. Edukacja interaktywna alternatywą dla polskich szkół : interaktywnie znaczy nowocześnie / Witold Kołodziejczyk.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 58-61

24. Edukacyjna wartość dodana - refleksje / Ewa Tomaszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 6, s. 18-19

25. Efektywne sposoby ćwiczenia na instrumencie : wyniki badań przeprowadzone na niemieckich studentach / Stella Kaczmarek.// Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2011, nr 2, s. 21-25

26. Efektywne sposoby ćwiczenia na instrumencie : wyniki badań przeprowadzone na niemieckich studentach / Stella Kaczmarek.// Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2011, nr 2, s. 21-25

27. Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia / Roman Król. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007.

28. Egzaminy jako diagnoza edukacji / Klemens Stróżyński.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 9, s. 11-12

29. Egzaminy zewnętrzne miernikiem jakości szkoły / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, dod., s. I-VIII

30. Ewaluacja - nowa strategia nadzoru pedagogicznego. Cz. 1 / Urszula Tobolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 12, s. 9-12

31. Ewaluacja - zaproszenie do rozwoju / Leszek Korporowicz.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 67-72

32. Ewaluacja w edukacji / red. nauk. Leszek Korporowicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1997.

33. Fundament kompetencji pedagogicznych / Joanna Femiak.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 113-119

34. Hospitacja diagnozująca i jej wpływ na jakość edukacji / Agnieszka Skubis-Rafalska.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 19-21

35. Hospitacja lekcji jako diagnozujący element mierzenia jakości pracy szkoły / Witold Półtorak, Krzysztof Warchoł.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 8/9, dod. "Biblioteczka Monograficzna" s. 2-6

36. Hyde Park w edukacji / Sebastian Wasiołka.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9/10, s. 52-55

37. Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 14-18

38. Jak badać osiągnięcia uczniów w czytaniu? Cz. 1 / Zofia Pomirska.// Język Polski w Szkole 4-6. - 2005/2006, nr 3, s. 44-55

39. Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego? / Agnieszka Pawlak.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 29-34

40. Jak wzmacniać motywację do nauki? / Henryk Kraszkiewicz.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 21-22

41. Jak wzmocnić koncentrację? / Joanna Przemyślańska.// Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 13-14

42. Klucz do uczenia się / Piotr Kowalczuk.// Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 4, s. 17-18

43. Koło fortuny / Anna Kamińska.// Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 38-39

44. Metoda nauczania i jej ewaluacja / Erich Petlák, Tímea Zat'ková.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 5-7

45. Metody nauczania / oprac. red.// Remedium. - 2007, nr 9, s. 26-27

46. Motywowanie do jakości / Bogdan Urbanek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 247-258

47. Nauczyciel i dziecko a przestrzenie komunikacji / Lidia Wollman.// Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 1/2, s. 65-75

48. Pierwszy etap badań nad efektywnością kształcenia w gimnazjum przez i do sztuki / Agnieszka Bocianowicz.// Edukacja. - 2007, nr 2, s. 46-59

49. Poszukiwanie mocnych stron ucznia - każdego można za coś pochwalić / Bogdan Urbanek.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 31-37

50. Szybciej, więcej i twórczo... / Ryszarda Ewa Bernacka.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 113-122

51. Techniki szybkiego czytania : scenariusz zajęć / Krystyna Ratyńska-Olechnowska.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 11-12

52. Trening drogą do efektywnego czytania / Małgorzata Małyska.// Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 70-75

53. Twórcza aktywność dziecka / Beata Rechnio.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 2-4

54. Uczmy skutecznie / Eliza Borczyk.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 34-41

55. Umiejętność czytania ze zrozumieniem a wyobraźnia i orientacja przestrzenna / Anna Guzy, Honorata Pilzak.// Język Polski w Szkole 4-6. - 2009/2010, nr 3, s. 40-54

56. Wpływ międzynarodowych projektów programu Comenius na kształtowanie postaw autonomicznych w szkole / Liliana Budkowska.// Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 116-120

57. Wysiłek uważnej lektury / Jolanta Malczewska.// Polonistyka. - 2006, nr 8, s. 32-38

58. Zabawa czy nauka? / Stella Kaczmarek.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 2, s. 25-31

59. Zasady skutecznej edukacji / Przemysław Bąbel.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 67-78

60. Zasady skutecznej edukacji / Przemysław Bąbel.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 67-78

61. Złap uczniów na czymś dobrym / Piotr Kowalczuk.// Przegląd Oświatowy. - 2009, nr 5, s. 15

 

                                                                                                

Oprac. Antoni Woźnica

 

Powrót do Dydaktyka