Katecheza - zestawienia bibliograficzne w wyborze za lata 1910-2011

KSIĄŻKI

1. 100 pomysłów dla katechetów / Phillis Vos Wezeman ; [tł. Magdalena Burghardt]. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, cop. 2007

2. 3 x 30 pomysłów na nabożeństwa, katechezy w przedszkolu i szkole / Willi Hoffsümmer ; tł. Rita Malcher. - Kielce : Jedność, 2004

3. 40 spotkań grupowych dla ministrantów : do wykorzystania również w szkole, w pracy z dziećmi i młodzieżą / Willi Hoffsümmer ; [tł. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009

4. 49 dróg do "Ojcze nasz" : ćwiczenia katechetyczne dla młodzieży i dorosłych / Klaus W. Vopel, Otto Bernhard Wilde ; [przekł. z jęz. niem . Ewa Pstraś-Kołodziej]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2005

5. Abstynencja dzieci i młodzieży nadzieją trzeźwości dorosłych : szkice katechez dla dzieci i młodzieży przygotowujące do złożenia, ponawiania i przedłużania przyrzeczeń abstyneckich oraz inne pomoce duszpasterstwa trzeźwości / Jan Gomółka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Sióstr Loteranek, 2004

6. "Abyśmy się wzajemnie miłowali" : pomoce do katechezy dzieci i rodziców / Maria Kwiek. - Wrocław : Oficyna Współczesna, 1992

7. Adamie, gdzie jesteś? : biblijne przedstawienia lalkowe dla dzieci i młodzieży / Rainer-Matthias Müller, Mark Brommenschenkel ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Rykowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009

8. Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1, 1979-1995 / [red. tomu Michał Romanek]. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006

9. Biblia dziś : tematy wprowadzające / Antonio Salas ; przekł. Ewa Krzemińska. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 1996

10. Biblia w nauczaniu chrześcijańskim / pod red. Józefa Kudasiewicza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologiczny. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1991

11. Biblia w nauczaniu szkolnym : koncepcja katechezy biblijnej według Alberta H ofera / Kazimiera Joanna Wawrzynów OSU. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993

12. Bóg jest miłością w Nowym Przymierzu : materiały na katechezy / Stanisław Kisiel. - Siedlce : Kuria Diecezjalna, 1998

13. Bóg w przedszkolu i szkole : zarys katechezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej : praca zbiorowa / Zbigniew Marek [et al.] ; pod red. Zbigniewa Marka ; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum". - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 2000

14. Bóg, woda i człowiek : biblijne scenariusze do katechezy młodzieży, dorosłych oraz formacji biblijnej w parafii / Wojciech Pikor. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010

15. Bóg z nami : klasa 1 : podręcznik metodyczny / Stanisława Bielecka [et al.] ; przygot. Władysław Kubik, Bernadeta Lechowicz, Franciszek Rzepka. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1999

16. Bóg z nami : klasa 2 : podręcznik metodyczny / Elżbieta Dziwosz [et al.] ; przygot. Władysław Kubik, Bernadeta Lechowicz, Franciszek Rzepka. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1999

17. Chrześcijańskie wychowanie do miłości : konspekty katechez dla kl. 1-8 / Maria Kwiek, Romuald Niparko, Andrzej Urbaniak. - Wrocław : Oficyna Współczesna, cop. 1994

18. Chrześcijańskie wychowanie do miłości : konspekty katechez dla szkół ponadpodstawowych / Jacek Pulikowski, Andrzej Urbaniak. - Wrocław : Oficyna Współczesna, cop. 1994

19. Dla nas umarł i zmartwychwstał : nabożeństwa, misteria, przedstawienia wielkopostne i wielkanocne / [red. Bogusław Nosek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

20. "Domek miłości miłosiernej" : scenariusze katechez dla oddziałów sześciolatków i uczniów klas zerowych / Marianna Grażyna Krzysiek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2003

21. Drogi świętości : scenariusze katechez i przedstawień o najpopularniejszych świętych i błogosławionych. T / [red. Elżbieta Kondrak i Bogusław Nosek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

22. Dydaktyka na lekcjach religii / Marek Korgul. - Wrocław : Atla 2, 1998

23. Dydaktyka obrazu / Anna Królikowska, Grzegorz Łuszczak, Zbigniew Marek. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2000

24. Dzieci wobec cierpienia : jak rozmawiać z dziećmi o cierpieniu / Ralph Sauer ; przeł. Stanisław Szczyrbowski. - Warszawa : Pax, 1993

25. Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej : problemy i wyzwania / pod red. ks. Józefa Stali. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2005

26. Dzisiejszy katecheta : stan aktualny i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. Józefa Stali. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 2002

27. Dzisiejszy katechizowany : stan aktualny i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. Józefa Stali. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 2002

28. Edukacja religijna : założenia, uwarunkowania, perspektywy rozwoju / Cyprian Rogowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2002

29. Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym / Magdalena Madej-Babula. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum", 2006

30. Ekspresem do nieba : [konspekty katechez i lekcji wychowawczych o Janie Pawle II] : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Panusia ; [aut. tekstów Z. Bielas et al.]. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2011

31. Jak Dawid tańczyć chcę : tańce integracyjne oparte na fabule biblijnej / Izabela Wójcik i Justyna Wójcik. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2003

32. Jestem świadkiem Chrystusa w świecie : podręcznik do religii dla II klasy liceum oraz II i III klasy technikum / [komitet red. Zbigniew Marek, Tadeusz Nosek, Franciszek Rzepka]. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011

33. Jezus działa i zbawia : podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum / [kom. red. Zbigniew Marek et al. ; zespół aut. kier. Zbigniew Marek et al.]. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009

34. Jezus prowadzi i zbawia : podręcznik do religii dla 3 klasy gimnazjum / [Zbigniew Marek et al.]. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008

35. Katecheta w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Ewa Kosińska. - Kraków : Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży, 1999  

36. Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne : studium pastoralno-katechetyczne / Halina Wrońska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007

37. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II / Andrzej Kiciński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007

38. Katecheza w szkole : szansa czy wyzwanie? / Zbigniew Stanisław Iwański. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 1998

39. Katechezabawa : propozycje animowania tematów o wierze z wykorzystaniem zabawy / Alda Maria Lusuardi ; [tł. Edyta Tkaczyk-Borówka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

40. Katechezy dla wyższych oddziałów szkoły powszechnej. Cz. 3, O łasce / oprac. ks. Jan Szukalski. - Potulice p. Nakło n/N. : Seminarium Zagraniczne, 1934

41. Katechezy katolickie dla szkół ludowych : na stopień średni i wyższy szkół jedno- lub dwuklasowych i na stopień średni szkół więcej klasowych. T. 1, O wierze i nadziei / Jan Pichler ; z niem. oprac. Zygmunt Bielawski. - Kraków : Zgromadzenie Ks. Misyonarzy, 1910

42. Katechezy katolickie dla szkół ludowych : na stopień średni i wyższy szkół jedno- lub dwuklasowych i na stopień średni szkół więcej klasowych. T. 2 / Jan Pichler ; z niem. oprac. Zygmunt Bielawski. - Kraków : Zgromadzenie Ks. Ks. Misjonarzy, 1922

43. Katechezy. Cz. 1 / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2007

44. Katechezy. Cz. 2 / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2007

45. Katechezy. Cz. 3 / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2007

46. Katechizować dzisiaj : problemy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. Józef Stala. - Kielce : Jedność, 2004

47. Kościół poznający naukę Jezusa Chrystusa : katechezy o tematyce biblijnej : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Kisiela. - Wyd. 2 uzup. - Siedlce : Kuria Diecezjalna, 1998

48. Krótka historia katechumenatu / Michel Dujarier ; przekł. z fr. Amelia Świeykowska, Urszula Grajczak. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W Drodze", 1990

49. Kwiatki św. Tereski i inne scenariusze dla dzieci i młodzieży / Ludwik Nowakowski. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2009

50. Metody aktywizujące w katechezie : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Zbigniewa Barcińskiego i Justyny Wójcik. - Lublin : Klanza, 1999

51. Metody aktywizujące w katechezie : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Zbigniewa Barcińskiego [et al.]. - Lublin : Klanza, 1999

52. Metody katechizacji uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Aleksandra M. Kielar. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006

53. Metodyka nauki religji / Stanisław Krzeszkiewicz. - Wyd. 2. - Poznań ; Warszawa : Księgarnia Św. Wojciecha, 1926

54. Młodzi z biblią : poradnik dla duszpasterzy, katechetów i animatorów / pod red. Salvatore Curro i Roberto Dimonte ; [przekł. Jarosław Piotrów]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

55. Mój obraz Boga : jak rodzice i katecheci mogą pomóc dziecku w kształtowaniu obrazu Boga : pomoc dla katechetów / Marek Studenski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009

56. Na różne okazje : materiały do pracy katechetyczno-pedagogicznej (wiersze i inscenizacje) / Teresa Błaszczyk R.M. - Marki : "Michalineum", 2001

57. Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych / Krzysztof Warchałowski. - Lublin : TNKUL. Wydaw, 1998

58. Nauczyciel religii w szkole : tezy, poszukiwania, propozycje / Elżbieta Okońska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006

59. Nauka Boża. Cz. 3 / Wacław Kalinowski. - Wyd. 2 popr. (stereotypowe). - Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, [1932]

60. Nauka, wiara, katecheza : jak mówić o relacjach nauka-wiara w katechezie? / pod red. Roberta Janusza, Bogdana Lisiaka, Jacka Poznańskiego. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2002

61. Nieść dobrą nowinę : scenariusze katechetyczno-ewangelizacyjne dla dzieci i młodzieży / [red. Elżbieta Kondrak i Bogusław Nosek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009

62. Nowe pomysły zabaw na lekcje religii : do wykorzystania w szkole i w parafii / Kerstin Kuppig ; [tł. Edyta Panek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003

63. Od różańca do jasełek : scenariusze katechez, nabożeństw i przedstawień na ważne dni w liturgii Kościoła / [red. Elżbieta Kondrak i Bogusław Nosek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

64. Pedagogika wiary : książka dedykowana księdzu profesorowi Zbigniewowi Markowi SJ w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę kapłaństwa / red. nauk. Andrzej Hajduk, Janusz Mółka. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2007

65. Planeta Ziemia - mój dom : religia a nauka - zintegrowany kurs dla szkół podstawowych i średnich / Derek Sankey, Desmond Sullivan i Brenda Watson ; tł. Alicja Michalik. - Tarnów : Biblos, cop. 1993

66. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce : Konferencja Episkopatu Polski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010

67. Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych : aspekty prawne / Artur Mezglewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009

68. Pomysły zabaw biblijnych : inspiracje i przykłady na zajęcia o Biblii / Dieter Haas, Gerhard Vicktor ; [z niem. przeł. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : Jedność, 2003

69. Pomysły zabaw na lekcje religii : do wykorzystania w szkole i w parafii / Kerstin Kuppig ; [tł. Edyta Panek]. - Kielce : Jedność, 2003

70. Pomysły zabaw na lekcje religii : do wykorzystania w szkole i w parafii / Kerstin Kuppig ; tł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność, 2002

71. Poradnik do nauki religii w szkole podstawowej i gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym / Bożena Janosz. - Tarnów : Wydawnictwo Biblos, cop. 2001

72. Postaci biblijne i święci : scenariusze tematyczne : metody aktywizujące w katechezie / praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Barcińskiego, Anuarity Tutki ; [aut. Zbigniew Barciński et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2000

73. Problemy współczesności a chrześcijanie : zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców / Teresa Biłyk, Tomasz Homa, Katarzyna Wojtkowska ; przedm. Kazimierz Nycz. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy ; Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2004

74. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach / Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010

75. Przedszkolak w świecie piękna : program edukacji przedszkolnej : dla dzieci od 3 do 6 lat / Adria Mariola Bach, Leticja Danuta Łasek. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2005

76. Przewodnik praktyczny do nauczania katechizmu w klasie I szkół ludowych ; Przewodnik praktyczny do nauczania katechizmu dzieci II kl. szkół ludowych ; Przewodnik praktyczny do nauczania katechizmu dzieci III i IV klasy szkół ludowych / przez Józefa Krukowskiego. - Wyd. 2 popr. - Kraków : nakładem autora, 1883-1884

77. Przypowieści na wesoło : jak animować katechezę / Emanuele Simonazzi ; [przekł. z jęz. wł. Edyta Tkaczyk-Borówka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

78. Przypowieść i zabawa na katechezie : scenariusze zajęć dla oddziałów sześciolatków i klas zerowych / Virginia Parchoniuk, Joanna Wilkońska. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2003

79. Skarbnica zabaw na lekcje religii : dla przedszkoli, szkół i wspólnot parafialnych / Kerstin Kuppig ; [przekł. Edyta Panek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2005

80. Szkoła czy parafia? : nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kicińskiego, Krzysztofa Koseły, Wojciecha Pawlika. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 1995

81. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : gimnazjum / oprac. meryt. Teresa Król. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

82. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoła podstawowa / oprac. meryt. Teresa Król. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

83. Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / oprac. meryt. Teresa Król. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

84. Towarzyszyć wzrastaniu : z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży / Jerzy Bagrowicz. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006

85. Vademecum katechety : metody aktywizujące : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Barcińskiego ; współpraca red. Mirosław Chmielewski [et al.]. - Kraków : Wydawnictwo M ; Lublin : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, 2006

86. W kręgu rodziny : refleksje praktyków / pod red. Elżbiety Osewskiej i Józefa Stali. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2003

87. W rodzinie dzieci Bożych : materiały metodyczne do katechezy dzieci niesłyszących - przygotownie do I Komunii Świętej : Metoda Szybkiego Wzbogacania Kompetencji Językowo-Kulturowej i Pojęciowej w nauczaniu religii dzieci niesłyszących / Marcin Białas. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

88. W świetle wiary : scenariusze katechetyczno-ewangelizacyjne dla dzieci i młodzieży / [red. Elżbieta Kondrak i Bogusław Nosek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010

89. Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii : studium w świetle "Programu nauczania religii katolickiej" z 2001 roku / Anna Zellma. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006

90. Zapoznane wymiary edukacji : polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne = Verkannte Dimensionen der Bildung : polnisch-deutsches ökumenisches pädagogisch-religiöses Kolloquium / red. nauk. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Michalski, Jürgen Heumann. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

91. Życie jest wyzwaniem! : siedem grzechów głównych : konspekty dla katechetów i karty pracy ucznia / Barbara Nowosielska, Paulina Skrzynecka. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2009

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Boże oczekiwania / Renata Drewniak // W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. - S. 169-177

2. Chrześcijanin to ja : scenariusz zajęć dla klasy 6 szk. podst. na rekolekcje wielkopostne / Jadwiga Szyszka // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 25-26

3. Co w prawie piszczy? : religia, etyka, dramat - czyli Głos w cichym dyskursie... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 36-38

4. Co zrobić z religią / Michał Pietrzak ; rozm. przepr. Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 13, s. 5

5. Droga krzyżowa dla dzieci / Ewa Orzechowska // W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. - S. 60-64

6. Droga krzyżowa dla młodzieży / Ewa Orzechowska // W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. - S. 65-70

7. Droga krzyżowa z ks. Janem Bosko / Dariusz Reus // W: Inscenizacje na rok szkolny. - S. 192-196

8. Droga krzyżowa z Szymonem Cyrenejczykiem / Bożena Litwa // W: Inscenizacje na rok szkolny. - S. 186-191

9. Droga uzdrawiającej miłości / Urszula Kłusek // W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. - S. 94-102

10. Duch Święty i korzystanie z Internetu : konspekt katechezy dla 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych lub 3 klasy gimnazjum / Maria Mojzesowicz // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 22-23

11. Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia / Marzanna Bednarczuk // W: Inscenizacje na rok szkolny. - S. 268-272

12. Edukacja i wychowanie religijne młodzieży szkolnej w warunkach pluralizmu i demokracji w Polsce / Ireneusz Celary // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 9-19

13. Edukacja religijna w Polsce : katecheza czy religioznawstwo? Mirosław Patalon // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 2, s. 45-52

14. Elementy edukacji religijnej w wybranych podręcznikach do historii z lat 1932-1939 / Marek A. Jakubiak // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 73-93

15. Etyka równa tylko w teorii / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 49, s. 3

16. Gimnazjaliści i... erotyka / Urszula Kłusek // Wychowawca. - 2006, nr 5,              s. 22-23

17. Idę z Jezusem drogą krzyżową / Helena Hibner // W: Inscenizacje na rok  szkolny. Cz. 2. - S. 55-59

18. Inscenizacja drogi krzyżowej dla dzieci / Anna Żołądek // W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. - S. 80-83

19. Jestem niesłyszący. Dlaczego? / Agnieszka Lepak // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 388-391

20. Jezus zmartwychwstały gromadzi nas w każdą niedzielę : (scenariusz lekcji religii w klasie I szkoły podstawowej) / Elżbieta Kowalczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 10, s. 10-11

21. Katecheci w kropce / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 41, s. 9

22. Katecheza - szczególna lekcja / Maria Piechocka // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 20-21

23. Katecheza a liturgia / Elżbieta Umińska // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 10-11

24. Katecheza a wychowanie prorodzinne / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 20-23

25. Katecheza szkolna formą komunikacji / Jolanta Karczewska // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 12-14

26. Katecheza w szkole / Leonard Sadowski // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 8-9

27. Katecheza w szkole przyszpitalnej / Bożena Sawicka // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 22

28. Krzyż Jezusa : konspekt zajęć z religii w 4 klasie szk. podst. / Maria Pułczyńska // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 21

29. Lekcja katechezy z wykorzystaniem listu Papieża Jana Pawła II do dzieci / Anna Kaszczuk // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. VIII-X

30. Mamy nadzieję, że dobro zło przezwycięży / Ewa Orzechowska // W: Inscenizacje na rok szkolny. - S. 213-218

31. Metody aktywizujące na katechezie / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 20-21

32. Lekcja katechezy z wykorzystaniem listu Papieża Jana Pawła II do dzieci / Anna Kaszczuk // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. VIII-X

33. Mamy nadzieję, że dobro zło przezwycieży / Ewa Orzechowska // W: Inscenizacje na rok szkolny. - S. 213-218

34. Metody aktywizujące na katechezie / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 20-21

35. Miejsce katechezy we współczesnej szkole / Dorota Luber // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 20-37

36. Miłosierdzie Boże - dobro i przebaczenie / Aleksandra Banaszak // Klanza w Szkole. - 2005, nr 2, s. 28-29

37. "Miłością trudno się zmęczyć" / Renata Chrzanowska // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 8-9

38. Misterium Męki Pańskiej / Ewa Perdaszek // W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta. - S. 252-256

39. Misterium Męki Pańskiej / Teresa Kąkol // W: Inscenizacje na rok szkolny. - S. 135-140

40. Misterium o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny / Barbara Oleksiuk // W: Od różańca do jasełek - S. 92-98

41. Misyjna droga krzyżowa dla dzieci / Robert Wawrzeniecki // W: Inscenizacje na rok szkolny. - S. 205-210

42. Moja rodzina : dziękujemy Panu Bogu i rodzicom za to, że żyjemy / Anna Wypych // Klanza w Edukacji. - 2006, nr 1, s. 27-30

43. Nauczanie religii i edukacja szkolna : dialog czy duet monologów / Elżbieta Okońska // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 73-79

44. Nauczanie religii w szkole : (zestawienie bibliograficzne - wybór) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 29-30

45. Nauczanie religii w środowisku wielokulturowym : wyniki badań empirycznych w katolickich szkołach gimnazjalnych w Rzymie / Bogdan Stańkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 1, s. 187-201

46. Nurt apokaliptyczny w Piśmie Świętym : (scenariusz lekcji religii dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej) / Maria Piechocka // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 4

47. "O Bogu, o sobie, o nas" - wspólna zabawa / Grażyna Rocławska // Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 30-32

48. O potrzebie korelacji we współczesnym nauczaniu religii : implikacje pedagogicznoreligijne / Jarosław Michalski // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2005, nr 2, s. 63-71

49. Objawienia maryjne w Fatimie / Ewa Miałkowska // W: Inscenizacje na rok szkolny. - S. 256-261

50. Objawienia maryjne w Lourdes / Ewa Miałkowska // W: Inscenizacje na rok szkolny. - S. 262-267

51. Opowieść o różańcu : (przedstawienie dla młodzieży) / Renata Banaszczyk // W: Od różańca do jasełek - S. 25-44

52. Oswoić śmierć : warsztaty dla klasy 2 lub 3 szkoły ponadgimnazjalnej / Michał Damazyn // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 24-26

53. "Otwórzmy nasze serca" : (program społeczno-religijny) / Ewa Święconek // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 12

54. Owocna katechizacja / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 5-7

55. Poszukiwany Jezus z Nazaretu / Anna Więckowska // W: Inscenizacje na Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne święta. - S. 285-289

56. Przez zabawę do nauki - o współpracy nauczycieli / Karolina Skoczylas, Regina Kaczmarek // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 5, s. 128-131

57. "Przyjdźcie a zobaczycie, jak dobry jest Pan" / Anna Jóźwik // W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. - S. 71-79

58. Rekolekcyjne dylematy / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 26-28

59. Religia nie musi dzielić / Bogusław Milerski ; rozm. przepr. Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 50, s. 5

60. Rozmowa z Jezusem na drodze krzyżowej / Teresa Piwowarczyk // W: Inscenizacje na rok szkolny. - S. 197-200

61. Rozważania różańcowe / Ewa Żyłka // W: Od różańca do jasełek - S. 17-24

62. Sakrament pokuty i pojednania : (scenariusz lekcji religii w klasie VI) / Elżbieta Kowalczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 5

63. Sekty - wyzwanie duszpasterskie : (scenariusz katechezy w klasie I LO) / Ewa Święconek // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 23

64. Spotkanie Boga z człowiekiem w Biblii i współcześnie : scenariusz katechezy dla klas trzecich gimnazjum / Marek Grzegorz Romański // Klanza w Szkole. - 2005, nr 1, s. 16-20

65. Sprawozdanie z sesji naukowej : "Język katechezy szkolnej" / Henryk Sławiński // Poradnik Językowy. - 2006, nr 3, s. 75-79

66. Szacunek dla każdego : program rekolekcji szkolnych dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Barbara Woźnica // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 22-25

67. Śladami Chrystusa : scenariusz nabożeństwa katechetycznego Drogi Krzyżowej dla najmłodszych dzieci / Barbara Zięba // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2005, nr 2, s. 9-14

68. Śladami Twojej męki / Irena Danisch // W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. - S. 84-88 

69. Święta Jadwiga Królowa : konspekt katechezy dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Agata Bazak // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 24-25

70. Ta nadzieja zawieść nie może / Grażyna Zieleń // W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. - S. 103-108

71. Tak jakby przymus / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 10, s. 6

72. Tryptyk paschalny / Magdalena Wiśniewska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 31-33

73. Twórczość plastyczna w katechezie / Pelagia Cyrulik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 40-42

74. Warunki dobrej spowiedzi : (scenariusz lekcji religii w klasie 5) / Elżbieta Kowalczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 5, s. 18-19

75. Wdrażanie idei ekumenizmu i poszanowania dla ludzi innych kultur i wyznań : (projekt zrealizowany w r. szk. 2009/2010) / Urszula Antosz-Rekucka // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 6-7

76. Witrażowa szopka czyli Wykorzystanie metody projektów w korelacji przedmiotów - katecheza, plastyka i technika / Danuta Stępińska-sobolewska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 34-35,40-41

77. Wspólna droga z Jezusem / Małgorzata Pintele // W: Inscenizacje na rok szkolny. - S. 201-204

78. Wychowanie moralne i religijne w służbie szkolnych oddziaływań profilaktycznych / Dorota Luber // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3-4, s. 65-79

79. Znaki powszednie na drodze krzyżowej / Irena Danisch // W: Inscenizacje na rok szkolny. Cz. 2. - S. 89-93

80. Zobacz, Boże, jak wyglądam! : scenariusz katechezy dla klasy trzeciej szkoły podstawowej / Anna Wypych // Klanza w Edukacji. - 2006, nr 2, s. 35-37

81. Życie ludzkie fundamentalną wartością : scenariusz lekcji dla drugiej klasy licealnej / Ewa Fedorowicz // Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 20-23
                                                                            

Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do Dydaktyka